Ερωτήματα συγχώνευσης (Power Query)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Η λειτουργία Συγχώνευση δημιουργεί ένα νέο ερώτημα από δύο υπάρχοντα ερωτήματα. Το ένα αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει όλες τις στήλες από έναν πρωτεύοντα πίνακα, με μία στήλη να λειτουργεί ως στήλη που περιέχει μια σύνδεση μετάβασης σε ένα σχετικό πίνακα. Ο σχετικός πίνακας περιέχει όλες τις γραμμές που ταιριάζουν με κάθε γραμμή από έναν πρωτεύοντα πίνακα βάσει μιας κοινής τιμής στήλης. Μια λειτουργία Ανάπτυξης προσθέτει στήλες από ένα σχετικό πίνακα σε έναν πρωτεύοντα πίνακα. Για να δείτε ένα παράδειγμα συγχώνευσης των συνολικών πωλήσεων από ένα ερώτημα στοιχείων παραγγελίας μέσα σε έναν πίνακα προϊόντων, ανατρέξτε στο πρόγραμμα εκμάθησης Συνδυασμός δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων.

Με τη Συγχώνευση μπορείτε να επιτύχετε παρόμοιους στόχους όπως με τη συνάρτηση VLOOKUP του Excel. Η συνάρτηση VLOOKUP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων, τα οποία βρίσκονται στο Excel. Η Συγχώνευση σας επιτρέπει να συνδέσετε δύο ερωτήματα δεδομένων που βρίσκονται στο Excel ή από εξωτερική προέλευση δεδομένων. Επιπλέον, η Συγχώνευση διαθέτει ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη ώστε να είναι εύκολη η συσχέτιση των δύο πινάκων σύνδεσης.

Σημείωση ασφαλείας: Τα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτρέπουν το χρήστη από τον ακούσιο συνδυασμό δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιωτικές ή εταιρικές. Ανάλογα με το ερώτημα, ένας χρήστης θα μπορούσε να αποστείλει ακούσια δεδομένα από την ιδιωτική προέλευση δεδομένων σε άλλη προέλευση δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Το Power Query αναλύει κάθε προέλευση δεδομένων και την ταξινομεί στο καθορισμένο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων: Δημόσιο, Οργανικό και Ιδιωτικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εκτέλεση λειτουργίας συγχώνευσης

Μπορείτε να εκτελέσετε δύο τύπους λειτουργιών συγχώνευσης: Ενδιάμεση συγχώνευση ή Ενσωματωμένη συγχώνευση. Με την Ενδιάμεση συγχώνευση, δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα για κάθε λειτουργία συγχώνευσης. Με την Ενσωματωμένη συγχώνευση, συγχωνεύετε δεδομένα στο υπάρχον ερώτημα μέχρι να φτάσετε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο βήμα στο τέλος του τρέχοντος ερωτήματος.

Ενσωματωμένη συγχώνευση

 1. Στο πλέγμα Προεπισκόπηση του ερωτήματος, κάντε κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση.

  Συγχώνευση ερωτημάτων

Ενδιάμεση συγχώνευση

 1. Στην κορδέλα του POWER QUERY ή του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος, στην ομάδα Συνδυασμός, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση. Όταν χρησιμοποιείτε την κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος, το ενεργό ερώτημα επιλέγεται ως πρωτεύων πίνακας για τη λειτουργία Συγχώνευση.

  Ερωτήματα συγχώνευσης στο Power Query

Για να συγχωνεύσετε ερωτήματα

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση:

  1. Επιλέξτε τον πρωτεύοντα πίνακα από την επάνω αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια στήλη κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της στήλης.

  2. Επιλέξτε το σχετικό πίνακα από την κάτω αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια στήλη που ταιριάζει κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της στήλης.

   Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε πολλές στήλες για συγχώνευση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον ίδιο αριθμό στηλών για να τις αντιστοιχίσετε στην προεπισκόπηση του πρωτεύοντα πίνακα και του σχετικού πίνακα.

   Αφού επιλέξετε στήλες από έναν πρωτεύοντα πίνακα και ένα σχετικό πίνακα, το Power Query εμφανίζει τον αριθμό των αντιστοιχίσεων έξω από τις επάνω γραμμές. Αυτή η ενέργεια επικυρώνει εάν η λειτουργία Συγχώνευση ήταν σωστή ή εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις Συγχώνευσης ή στα ερωτήματα που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη μόνο αντιστοιχίσεων γραμμών για να συμπεριλάβετε μόνο εκείνες τις γραμμές του πρωτεύοντα πίνακα που ταιριάζουν με το σχετικό πίνακα στο ερώτημα συγχώνευσης που προκύπτει. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλες οι γραμμές του πρωτεύοντα πίνακα θα συμπεριληφθούν στο ερώτημα συγχώνευσης που προκύπτει.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Οι κοινές στήλες του πρωτεύοντα πίνακα και του σχετικού πίνακα συγκρίνονται βάσει της σειράς επιλογής για κάθε πίνακα. Επιπλέον, οι στήλες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, όπως "Κείμενο" ή "Αριθμός", έτσι ώστε να ταιριάζουν.

  Το ακόλουθο παράδειγμα Συγχώνευσης δείχνει μια λειτουργία συγχώνευσης μεταξύ ενός πρωτεύοντα πίνακα Προϊόντα και ενός σχετικού πίνακα Σύνολο πωλήσεων.

  Παράθυρο διαλόγου "Συγχώνευση"

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, η λειτουργία Συγχώνευση δημιουργεί ένα νέο ερώτημα.

Τελική συγχώνευση

Εκτέλεση λειτουργίας ανάπτυξης

Μετά από μια λειτουργία Συγχώνευσης, μπορείτε να αναπτύξετε μια στήλη σύνδεσης Πίνακα για να προσθέσετε στήλες από το σχετικό πίνακα σε έναν πρωτεύοντα πίνακα. Όταν μια στήλη αναπτύσσεται σε πρωτεύοντα πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα και άλλες λειτουργίες μετασχηματισμού.

Ανάπτυξη στήλης

 1. Στο πλέγμα Προεπισκόπηση ερωτήματος, κάντε κλικ στο εικονίδιο ανάπτυξης NewColumn ( Ανάπτυξη ).

 2. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Ανάπτυξη:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο (Επιλογή όλων των στηλών) για να καταργήσετε όλες τις στήλες.

  2. Κάντε κλικ στις στήλες από τον σχετικό πίνακα για να τις προσθέσετε στον πρωτεύοντα πίνακα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Μετά την ανάπτυξη μιας στήλης, μπορείτε να την μετονομάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Μετονομασία στήλης.

Συγχώνευση στο Power Query

Σχετικά θέματα

Συνδυασμός δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×