Εργασία με σχέσεις σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συγκεντρωτικοί Πίνακες παραδοσιακά έχει συνταχθεί με κύβους OLAP και άλλες πηγές σύνθετα δεδομένα που έχουν ήδη εμπλουτισμένου συνδέσεις μεταξύ των πινάκων. Ωστόσο, στο Excel, που είναι δωρεάν να εισαγάγετε πολλούς πίνακες και να δημιουργήσετε τις δικές σας συνδέσεις μεταξύ των πινάκων. Παρόλο που αυτή η ευελιξία είναι ισχυρή, το επίσης καθιστά εύκολη για να συγκεντρώσετε δεδομένα που δεν είναι συσχετισμένος, αποτέλεσμα περίεργη αποτελέσματα.

Έχετε ποτέ δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα με αυτόν τον τρόπο; Σκοπεύατε να δημιουργήσετε μια ανάλυση των αγορών κατά περιοχή και έτσι αποθέσατε ένα πεδίο ποσού αγοράς στην περιοχή Τιμές και επίσης αποθέσατε ένα πεδίο περιοχής πωλήσεων στην περιοχή Ετικέτες στηλών. Αλλά τα αποτελέσματα είναι λάθος.

Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Πώς μπορείτε να το διορθώσετε αυτό;

Το πρόβλημα είναι ότι τα πεδία που έχετε προσθέσει στον Συγκεντρωτικό Πίνακα μπορεί να είναι στο ίδιο βιβλίο εργασίας, αλλά οι πίνακες που περιέχουν κάθε στήλη δεν σχετίζονται. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν πίνακα που περιέχει κάθε περιοχή πωλήσεων και έναν άλλο πίνακα που παραθέτει αγορές για όλες τις περιοχές. Για να δημιουργήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και να λάβετε τα σωστά αποτελέσματα, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των δύο πινάκων.

Αφού δημιουργήσετε τη σχέση, ο Συγκεντρωτικός Πίνακας συνδυάζει σωστά τα δεδομένα από τον πίνακα αγορών με τη λίστα των περιοχών και τα αποτελέσματα είναι ως εξής:

Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Το Excel 2013 περιέχει τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft Research (MSR) για αυτόματο εντοπισμό και διόρθωση προβλημάτων σχέσεων όπως το συγκεκριμένο.

Αρχή της σελίδας

Χρήση αυτόματου εντοπισμού

Ο αυτόματος εντοπισμός ελέγχει νέα πεδία που προσθέτετε σε ένα βιβλίο εργασίας το οποίο περιέχει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα. Εάν το νέο πεδίο δεν έχει σχέση με τις κεφαλίδες στήλης και γραμμής του Συγκεντρωτικού Πίνακα, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος του Συγκεντρωτικού Πίνακα που σας ενημερώνει ότι μπορεί να είναι απαραίτητη μια σχέση. Το Excel θα αναλύει επίσης τα νέα δεδομένα για να εντοπίσει πιθανές σχέσεις.

Μπορείτε να συνεχίσετε να αγνοείτε το μήνυμα και να εργαστείτε με τον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Ωστόσο, εάν επιλέξετε Δημιουργία, ενεργοποιείται ο αλγόριθμος και αναλύει τα δεδομένα σας. Ανάλογα με τις τιμές στα νέα δεδομένα και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του Συγκεντρωτικού Πίνακα, καθώς και τις σχέσεις που έχετε ήδη δημιουργήσει, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Η διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις:

  • Τον εντοπισμό των σχέσεων. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις προτεινόμενες σχέσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση. Εάν δεν ακυρώσετε, το Excel θα προχωρήσει αυτόματα στο επόμενο βήμα της δημιουργίας των σχέσεων.

  • Τη δημιουργία των σχέσεων. Μετά την εφαρμογή των σχέσεων, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης και μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση Λεπτομέρειες για να δείτε μια λίστα με τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία εντοπισμού, αλλά δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας.

Ο αλγόριθμος MSR πραγματοποιεί αναζήτηση για το "καλύτερο δυνατό" σύνολο σχέσεων για να συνδέσετε τους πίνακες στο μοντέλο σας. Ο αλγόριθμος εντοπίζει όλες τις πιθανές σχέσεις για τα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τα ονόματα στηλών, τους τύπους δεδομένων των στηλών, τις τιμές μέσα στις στήλες και τις στήλες που είναι σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

Το Excel κατόπιν επιλέγει τη σχέση με την υψηλότερη βαθμολογία "ποιότητας", όπως καθορίζεται από τα εσωτερικά ευρετικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Επισκόπηση σχέσεων και Αντιμετώπιση προβλημάτων σχέσεων.

Εάν ο αυτόματος εντοπισμός δεν παρέχει τα σωστά αποτελέσματα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις σχέσεις, να τις διαγράψετε ή να δημιουργήσετε νέες με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο πινάκων ή Δημιουργία σχέσεων σε προβολή διαγράμματος

Αρχή της σελίδας

Κενές γραμμές σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες (Άγνωστο μέλος)

Επειδή ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας ενώνει σχετικούς πίνακες δεδομένων, εάν οποιοσδήποτε πίνακας περιέχει δεδομένα τα οποία δεν είναι δυνατό να σχετίζονται με ένα κλειδί ή με μια αντίστοιχη τιμή, πρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός αυτών των δεδομένων με κάποιον τρόπο. Σε πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων, ο τρόπος χειρισμού μη αντιστοιχισμένων δεδομένων είναι με την αντιστοίχιση όλων των γραμμών που δεν έχουν αντίστοιχη τιμή στο Άγνωστο μέλος. Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, το άγνωστο μέλος εμφανίζεται ως κενή επικεφαλίδα.

Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που υποτίθεται ότι ομαδοποιεί τις πωλήσεις ανά κατάστημα, αλλά σε ορισμένες εγγραφές στον πίνακα πωλήσεων δεν αναγράφεται όνομα χώρου αποθήκευσης, όλες οι εγγραφές χωρίς έγκυρο όνομα χώρου αποθήκευσης ομαδοποιούνται.

Εάν καταλήξετε με κενές γραμμές, έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να ορίσετε μια σχέση πίνακα που λειτουργεί, δημιουργώντας ίσως μια αλυσίδα σχέσεων ανάμεσα σε πολλούς πίνακες ή μπορείτε να καταργήσετε πεδία από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα που προκαλούν την εμφάνιση κενών γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×