Εργασία με διαφορετικές μορφές Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Office Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Λόγω των νέων δυνατοτήτων που έχουν προστεθεί στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος στο Microsoft Office Excel 2007, υπάρχουν πλέον τρεις μορφές Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις οποίες μπορείτε να εργαστείτε: η έκδοση 2007, η έκδοση 2002-2003 και η έκδοση 2000. Επιπλέον, μπορείτε να εργαστείτε με την κάθε μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Microsoft Office Excel 2000, 2002, 2003 και 2007. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη δυναμική της εργασίας με τις διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος και τις διαφορετικές μορφές Συγκεντρωτικού Πίνακα προκειμένου να αποφασίσετε εάν θα κάνετε αμέσως αναβάθμιση στη νέα μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα έκδοσης 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Εργασία με διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος Excel, εκδόσεις μορφής αρχείου του Excel και τις εκδόσεις Συγκεντρωτικού πίνακα

Διαφορές δυνατοτήτων μεταξύ διαφορετικές εκδόσεις μορφές Συγκεντρωτικού πίνακα 2000 και 2002-2003 και της έκδοσης 2007

Σημαντικά θέματα όταν αποφασίζετε εάν θα αναβάθμιση της μορφής ενός Συγκεντρωτικού πίνακα από τις εκδόσεις 2000 και 2002-2003 στην έκδοση 2007

Εργασία με διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος Excel, της μορφής αρχείων του Excel και των Συγκεντρωτικών Πινάκων

Όπως ίσως θα περιμένατε, εάν δημιουργήσετε μια νέα αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα στο Office Excel 2007, η μορφή συγκεντρωτικού πίνακα είναι η έκδοση 2007. Στο Excel 2007, όταν ανοίγετε μια μορφή αρχείου του Excel έκδοσης 97-2003, η οποία περιέχει μια μορφή συγκεντρωτικού πίνακα έκδοσης 2000 ή 2002-2003, η οποία σας θέτει σε "Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας", μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το συγκεντρωτικό πίνακα χωρίς να τον αναβαθμίσετε αμέσως σε μορφή συγκεντρωτικού πίνακα έκδοσης 2007.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής αρχείου, ανοίγοντας μια μορφή αρχείου Excel 97-2003 στο Excel έκδοσης 2007, αποθηκεύοντάς το και πάλι σε μορφή αρχείου Excel 97-2003 και, στη συνέχεια, ανοίγοντάς το ξανά στο Excel έκδοση 2007 (η διαδικασία ονομάζεται επίσης παράκαμψη). Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε όλες τις μορφές Συγκεντρωτικού Πίνακα των εκδόσεων 2000, 2002-2003 ή 2007. Ωστόσο, εάν αποθηκεύσετε μια μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα έκδοσης 2007 σε μορφή αρχείου του Excel 97-2003, τότε ο Συγκεντρωτικός Πίνακας θα προορίζεται μόνο για ανάγνωση και δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα από αυτήν την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα μόνο για ανάγνωση.

Όταν χρησιμοποιείτε το Excel έκδοσης 2007 για να αναβαθμίσετε μια μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα έκδοσης 2000 και 2002-2003 σε έκδοση 2007, κάντε ανανέωση της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel 2007 (στην καρτέλα Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα έκδοσης 2007.

Όπως μπορείτε να δείτε, η μορφή του Συγκεντρωτικού Πίνακα στην οποία εργάζεστε πραγματικά εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως είναι η τρέχουσα μορφή αρχείου του Excel, εάν βρίσκεστε σε "Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας", καθώς και εάν εκτελέσετε ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Για να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα σημεία:

  • Στο Excel 2007, μπορείτε να έχετε πλήρη αλληλεπίδραση με τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες σε όλες τις μορφές των εκδόσεων 2000, 2002-2003 και 2007.

  • Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel από το Excel 2007, μπορείτε να έχετε πλήρη αλληλεπίδραση με έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα στην έκδοση 2000 και τη μορφή 2002-2003, καθώς και ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα μόνο για ανάγνωση στη μορφή έκδοσης 2007.

Οι παρακάτω πίνακες αναγράφουν τις δυνατές αλληλεπιδράσεις.

Χρήση Excel 2007   

Ανοικτή έκδοση μορφής αρχείου

Αρχική έκδοση μορφής Συγκεντρωτικού Πίνακα

Έγινε ανανέωση;

Αποθηκευμένη έκδοση μορφής αρχείου

Αποθηκευμένη έκδοση μορφής Συγκεντρωτικού Πίνακα

Λειτουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

2007

2007

N/A

2007

2007

Πλήρης αλληλεπίδραση

2007

2000, 2002-2003

Ναι

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

2007

2000, 2002-2003

Όχι

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2000, 2002-2003

Ναι

2007

2007

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2000, 2002-2003

Όχι

2007

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2007

Ναι

2007

2007

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2007

Όχι

2007

2007

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2000, 2002-2003

Ναι

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

97-2003

2000, 2002-2003

Όχι

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

Χρήση εκδόσεων του Excel παλαιότερη από το Excel 2007   

Ανοικτή έκδοση μορφής αρχείου

Αρχική έκδοση μορφής Συγκεντρωτικού Πίνακα

Έγινε ανανέωση;

Αποθηκευμένη έκδοση μορφής αρχείου

Αποθηκευμένη έκδοση μορφής Συγκεντρωτικού Πίνακα

Λειτουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

97-2003

2007

N/A

97-2003

2007

Μόνο για ανάγνωση

97-2003

2000, 2002-2003

N/A

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

2007

2007

N/A

97-2003

2007

Μόνο για ανάγνωση

2007

2000, 2002-2003

N/A

97-2003

2000, 2002-2003

Πλήρης αλληλεπίδραση

Σημείωση: Μετά τη μετατροπή μιας μορφής Συγκεντρωτικού Πίνακα από έκδοση 2000 και 2002-2003 σε έκδοση 2007, δεν είναι δυνατή η μετατροπή και πάλι σε μορφή έκδοσης 2000 και 2002-2003.

Αρχή της σελίδας

Διαφορές δυνατοτήτων μεταξύ των διαφορετικών μορφών Συγκεντρωτικού Πίνακα των εκδόσεων 2000 και 2002-2003 και της έκδοσης 2007

Όταν χρησιμοποιείτε μια μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα έκδοσης 2007 στο Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Excel 2007. Όταν χρησιμοποιείτε μια μορφή Συγκεντρωτικού Πίνακα για τις εκδόσεις 2000 και 2002-2003 στο Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από τις δυνατότητες του Excel 2007, υπάρχουν όμως ορισμένες δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Φιλτράρισμα ετικετών και τιμών (εκτός της χρήσης του φίλτρου Τα πρώτα 10, που υποστηρίζεται).

  • Φιλτράρισμα πεδίων που δεν υπάρχουν στην τρέχουσα διάταξη αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα από τη Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Απόκρυψη ή εμφάνιση ενδιάμεσων επιπέδων ιεραρχιών σε προελεύσεις δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (Online Analytical Processing-OLAP).

  • Χρήση μη αυτόματου, φιλτραρίσματος συμπερίληψης (με την κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη νέων στοιχείων στο μη αυτόματο φίλτρο στην καρτέλα Μερικά αθροίσματα & φίλτρα του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου).

  • Υπέρβαση νέων ορίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, όπως για το νέο όριο του 1.048.576 για τα μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο.

Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, μπορεί να σας εμφανιστεί μια προειδοποίηση που θα σας ζητά να κάνετε ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι, ώστε να είναι δυνατή η αναβάθμιση του Συγκεντρωτικού Πίνακα σε μορφή έκδοσης 2007.

Αρχή της σελίδας

Σημαντικοί παράγοντες για να αποφασίσετε την αναβάθμιση της μορφής ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα από τις εκδόσεις 2000 και 2002-2003 στην έκδοση 2007

Να λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες προτού αποφασίσετε την αναβάθμιση της μορφής ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα από τις εκδόσεις 2000 και 2002-2003 στην έκδοση 2007

Κοινή χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα με δυνατότητα ανανέωσης     Οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε μορφή έκδοσης 2007 θα προορίζονται μόνο για ανάγνωση στις παλαιότερες εκδόσεις του Excel 2007. Εάν οι χρήστες σας πρέπει να χρησιμοποιήσουν από κοινού τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα με δυνατότητα ανανέωσης που είναι συνδεδεμένες στην ίδια προέλευση δεδομένων, τότε πιθανότατα θα πρέπει να υποδείξετε σε αυτούς τους χρήστες τη συνεχή χρήση του Excel 2007.

Αναφορές με χρήση Συγκεντρωτικού Πίνακα στο περιβάλλον με μεικτές εκδόσεις    Εάν χρειάζεστε για να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκδόσεις του Excel παλαιότερη από το Excel 2007, στη συνέχεια, κάντε δεν για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου Excel έκδοση 2007. Αυτό θα εξασφαλίσει συμβατότητα του Συγκεντρωτικού πίνακα σε διαφορετικές εκδόσεις του Excel με πλήρεις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Ενδέχεται να διαφέρουν αποτελέσματα του φίλτρου    Υπάρχουν αλλαγές με τον τρόπο που λειτουργεί φιλτραρίσματος σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα εφαρμοσμένο φίλτρο. Κριτήρια φίλτρου λειτουργούν προσθετικά, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε επόμενο φίλτρο φιλτράρει το τρέχον εφαρμοσμένο φίλτρο. Επιπλέον, τα πρώτα στοιχεία φίλτρου που περιλαμβάνονται σε ένα φίλτρο πρώτων 10 επιλέγονται πλέον με δυναμικό υπολογισμό των τιμών τους στο περιβάλλον όπου το πεδίο τοποθετείται στον Συγκεντρωτικό πίνακα. Και στις δύο περιπτώσεις, ανάλογα με το φίλτρο και τα δεδομένα, μπορείτε να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα φιλτραρίσματος μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού πίνακα σε μορφή έκδοσης 2007 και εκδόσεων 2000 και 2002-2003.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×