Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Επισκόπηση των προτύπων φόρμας και λειτουργίες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft InfoPath 2010 Designer σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε μια ποικιλία φόρμες που μπορούν να συμπληρωθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και το InfoPath Filler. Για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση μιας φόρμας του InfoPath, εκκίνηση στο InfoPath Designer 2010 και επιλέξτε από μια συλλογή προτύπων στην καρτέλα " αρχείο ", στην ενότητα Δημιουργία. Τα πρότυπα που χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δημοφιλή πρότυπα φόρμας, Πρότυπα φόρμας για προχωρημένους, Πρότυπα φόρμας του InfoPath 2007 και Τμημάτων προτύπου. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες λίστες και έναν αριθμό προτύπων φόρμας για να την επιλέξετε.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση προτύπων φόρμας InfoPath

Δημοφιλή πρότυπα φόρμας

Λίστα του SharePoint

Βιβλιοθήκη φορμών του SharePoint

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κενή φόρμα

Κενή φόρμα (InfoPath Filler)

Πρότυπα φόρμας για προχωρημένους

Βάσης δεδομένων

Υπηρεσία Web

XML ή Διάταξη

Αρχείο σύνδεσης δεδομένων

Μετατροπή υπάρχουσας φόρμας

Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου

Πρότυπα φόρμας του InfoPath 2007

Τμήματα προτύπου

Αλλαγή του τύπου προτύπου φόρμας ή της συμβατότητας

Επισκόπηση προτύπων φόρμας InfoPath

Οι φόρμες στο το σάς επιτρέπει κατηγορία Δημοφιλή πρότυπα φόρμας προς τα επάνω για να υλοποιήσετε τις φόρμες που χρησιμοποιείτε λίστες του SharePoint για το πρωτεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων, έχουν την εμφάνιση και αίσθηση των φορμών του SharePoint και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή να έχετε την ευελιξία που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το φόρμα από την αρχή. Εάν σκοπεύετε να σχεδιάσετε τη φόρμα σας με τις συνδέσεις δεδομένων για προχωρημένους, όπως μια βάση δεδομένων ή σύνδεση υπηρεσίας Web, στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέγετε το σωστό πρότυπο από την κατηγορία Για προχωρημένους προτύπων φόρμας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μεγαλύτερο μέρος των χρηστών σας του SharePoint 2007 ή του InfoPath 2007, στη συνέχεια, που θα πρέπει να επιλέξετε ένα πρότυπο από την κατηγορία Προτύπων φόρμας του InfoPath 2007, ή περιμένετε για να αλλάξετε αργότερα τη συμβατότητα φόρμας. Τέλος, η κατηγορία Τμήματα προτύπου είναι διαθέσιμη για τους σχεδιαστές που θέλετε να δημιουργήσετε τμημάτων με δυνατότητα επανάληψης χρήσης φόρμας που μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες μορφές.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημοφιλή πρότυπα φόρμας

Η κατηγορία "Δημοφιλή πρότυπα φόρμας", προσφέρει μια συλλογή με τις φόρμες InfoPath που σχεδιάζονται συχνότερα.

Τύπος προτύπου

Περιβάλλον συμπλήρωσης

Λίστα του SharePoint

Πρόγραμμα περιήγησης Web και Microsoft SharePoint Workspace

Βιβλιοθήκη φορμών του SharePoint

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Microsoft Outlook

Κενή φόρμα

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

Κενή φόρμα (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

Λίστα του SharePoint

Το πρότυπο φόρμας λίστας του SharePoint χρησιμοποιείται για να προσαρμόσετε τη φόρμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, προβολή και επεξεργασία στοιχείων σε μια λίστα του SharePoint. Μπορείτε να ξεκινήσετε καθορίζοντας μια νέα ή υπάρχουσα λίστα του SharePoint και το InfoPath δημιουργεί αυτόματα τη φόρμα λίστας. Μετά την προσαρμογή της φόρμας, δημοσιεύστε το ξανά στο SharePoint με ένα κλικ, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα InfoPath 2010 σχεδίασης γρήγορης δημοσίευση.

Βιβλιοθήκη φορμών του SharePoint

Το πρότυπο βιβλιοθήκης φορμών του SharePoint χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση μιας φόρμας για τη συλλογή δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη φορμών του SharePoint. Το InfoPath ξεκινά μπορείτε με μια βασική διάταξη που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα με την προσθήκη στοιχείων ελέγχου, επιλέγοντας από διαθέσιμα θέματα του SharePoint στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας στην κορδέλα και την προσαρμογή των επιλογών υποβολή.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διανέμεται, συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματα δημιουργημένη διάταξη ή να τη μορφοποιήσετε ξανά με τα πρότυπα διάταξης σελίδας, τα θέματα και τους πίνακες που διατίθενται στην Κορδέλα. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή της διάταξης και έχετε προσθέσει στοιχεία ελέγχου, προσδιορίστε ποιος θα λαμβάνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, στη συνέχεια, στην ομάδα Υποβολή φόρμας, επιλέξτε Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έπειτα, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, στη συνέχεια στην ενότητα Δημοσίευση και τέλος κάντε κλικ στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επιλέξετε τους παραλήπτες που θέλετε.

Οι φόρμες InfoPath μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο στο Microsoft Outlook 2007 και 2010. Η προεπιλεγμένη συμβατή εφαρμογή είναι το Outlook 2010. Εάν χρειάζεται να υποβάλετε φόρμες στο Outlook 2007, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο προτύπου φόρμας σε Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (InfoPath 2007). Οι χρήστες πρέπει να έχουν εγκατεστημένες τις ίδιες εκδόσεις του Outlook και του InfoPath προκειμένου να μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κενή φόρμα

Το πρότυπο κενής φόρμας σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε με μια διάταξη κενής σελίδας. Ως σχεδιαστής, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου και συνδέσεις δεδομένων, καθώς και να ορίσετε τη διάταξη και τις ενότητες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Από προεπιλογή, η Κενή φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και στο InfoPath Filler.

Κενή φόρμα (InfoPath Filler)

Όταν δημιουργείτε μια φόρμα που συμπληρώνεται μέσω του InfoPath Filler, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Κενή φόρμα (InfoPath Filler)". Όπως και με το πρότυπο "Κενή φόρμα", μπορείτε να προσθέσετε διάταξη, στοιχεία ελέγχου και συνδέσεις δεδομένων που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Η Κενή φόρμα (InfoPath Filler) μπορεί να συμπληρωθεί μόνο στο InfoPath Filler.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πρότυπα φόρμας για προχωρημένους

Τύπος προτύπου

Περιβάλλον συμπλήρωσης

Βάση δεδομένων

  • Microsoft SQL Server: Πρόγραμμα περιήγησης Web ή InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Υπηρεσία Web

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

XML ή διάταξη

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

Αρχείο σύνδεσης δεδομένων

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

Μετατροπή υπάρχουσας φόρμας

Πρόγραμμα περιήγησης Web και InfoPath Filler

Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου

Microsoft Word, PowerPoint και Excel

Βάση δεδομένων

Η φόρμα βάσης δεδομένων συνδέεται σε μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server ή της Access ως κύρια προέλευση δεδομένων και χρησιμοποιεί πίνακες στη βάση δεδομένων για να ορίσει πεδία στη φόρμα. Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει εάν η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί με δυναμικό τρόπο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web ή στο InfoPath Filler. Δηλαδή, εάν επιλέξτε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL, τότε η φόρμα ορίζεται από προεπιλογή σε φόρμα προγράμματος περιήγησης Web και το Access αντιστοιχίζεται από προεπιλογή σε μια φόρμα InfoPath Filler.

Σημείωση: Μόνο οι φόρμες InfoPath Filler υποστηρίζουν συνδέσεις δεδομένων υποβολής στον Microsoft SQL Server. Εάν χρειάζεστε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε Microsoft SQL Server, αλλάξτε τη συμβατότητα φόρμας σε InfoPath Filler αφού ορίσετε τη βάση δεδομένων σας. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων. Τροποποιήστε την υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων Microsoft SQL Server για να υποστηρίζεται η λειτουργία υποβολής επιλέγοντας τη σύνδεση δεδομένων και κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στο πλαίσιο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων.

Υπηρεσία Web

Η φόρμα υπηρεσίας Web συνδέεται σε μια υπηρεσία Web SOAP, την οποία ορίζετε για εισαγωγή ως προέλευση δεδομένων. Παρόλο που ως κύρια προέλευση δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπηρεσίες Web SOAP, το InfoPath υποστηρίζει υπηρεσίες Web SOAP, αλλά και υπηρεσίες REST. Αφού επιλέξετε μια υπηρεσία Web και ορίσετε εάν θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για λήψη ή για υποβολή δεδομένων, το InfoPath Designer συμπληρώνει τη διάταξη της φόρμας με τα κατάλληλα πεδία ερωτήματος και δεδομένων.

XML ή διάταξη

Το πρότυπο XML ή διάταξης χρησιμοποιεί ένα υπάρχον έγγραφο XML για να δημιουργήσει την προέλευση δεδομένων φόρμας. Όταν επιλέγετε αυτό το πρότυπο, το InfoPath σάς ζητάει να επιλέξτε το υπάρχον έγγραφο XML. Όταν σχεδιάζετε τη φόρμα, το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιστοιχίσετε στοιχεία ελέγχου στα στοιχεία του δέντρου που έχουν εισαχθεί από το έγγραφο XML στο οποίο βασίσατε τη φόρμα. Αυτό το πρότυπο φόρμας γίνεται από προεπιλογή φόρμα InfoPath Filler, προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υποστήριξης για επαναλαμβανόμενες ακολουθίες και άλλες πολύπλοκες διατάξεις.

Αρχείο σύνδεσης δεδομένων

Το πρότυπο αρχείου σύνδεσης δεδομένων ξεκινά με τη σύνδεση σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων σε ένα διακομιστή SharePoint που καθορίζετε. Προχωράτε για να επιλέξετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων και το InfoPath χρησιμοποιεί τις παραμέτρους σύνδεσης στο αρχείο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φόρμας πρωτεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Αφού έχετε επιλέξει το αρχείο σύνδεσης δεδομένων, προσθέστε στοιχεία ελέγχου, δημιουργήστε κανόνες και εφαρμόστε μορφοποίηση για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση.

Μετατροπή υπάρχουσας φόρμας

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο φόρμας για να μετατρέψετε έγγραφα του Excel και του Word σε φόρμες του InfoPath. Από προεπιλογή, το InfoPath διατίθεται με δύο βιβλιοθήκες μετατροπής, μία για το Word και μία για το Excel. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να εισαγάγουν πρόσθετες βιβλιοθήκες μετατροπής για χρήση με αυτή την επιλογή σχεδίασης.

Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο φόρμας για να προσαρμόσετε τη φόρμα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ιδιοτήτων εγγράφων του Microsoft Office που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Το InfoPath δημιουργεί αυτόματα μια φόρμα με βάση τις στήλες της βιβλιοθήκης εγγράφων του SharePoint και, στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου, δημιουργήστε κανόνες, και εφαρμόστε τη μορφοποίηση. Παρόλο που ένα πληροφορίες για το έγγραφο είναι μια φόρμα του InfoPath, οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν εγκατεστημένο με γέμισμα παραθύρου πληροφοριών εγγράφου το InfoPath.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πρότυπα φόρμας του InfoPath 2007

Οι φόρμες σε αυτήν την κατηγορία είναι ίδιο με τα κενά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία δημοφιλή πρότυπα φόρμας, με τη διαφορά ότι είναι συμβατή InfoPath 2007 και δεν διαθέτουν ορισμένες από τις σύνθετες δυνατότητες του InfoPath 2010. Πολλά από τους χρήστες σας δεν μπορεί να έχουν αναβαθμιστεί στην το 2010 για ενημερωμένες εκδόσεις του SharePoint ή το πρόγραμμα-πελάτη του InfoPath. Εάν προτιμάτε να ξεκινήσετε με ένα κενό πρότυπο φόρμας και γνωρίζετε ότι μπορείτε πρέπει να στοχεύετε σε προηγούμενες εκδόσεις του Office και, στη συνέχεια, το InfoPath 2007 πρότυπα φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί ως μια εύκολη συντόμευση για τη διασφάλιση που είναι στη σωστή λειτουργία.

Σημείωση: InfoPath 2010 σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε φόρμες που είναι συμβατά με το InfoPath 2003.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τμήματα προτύπου

Τα τμήματα προτύπου είναι στην ουσία μια συγκέντρωση άλλων στοιχείων ελέγχου και δυνατοτήτων του InfoPath. Υποστηρίζουν τις περισσότερες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, με εξαίρεση τον κώδικα φόρμας. Σχεδιάζετε ένα τμήμα προτύπου φόρμας όπως θα κάνατε με ένα τυπικό πρότυπο φόρμας. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, το τμήμα προτύπου φόρμας θα εμφανιστεί στη συλλογή στοιχείων ελέγχου και μπορείτε να το προσθέσετε στα πρότυπα φόρμας σας όσο εύκολα θα προσθέτατε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ελέγχου InfoPath.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αλλαγή του τύπου προτύπου φόρμας ή της συμβατότητας

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο φόρμας από την καρτέλα Δημιουργία, το InfoPath προεπιλεγμένη σας περιβάλλον συμπλήρωση (λειτουργίας) σε πρόγραμμα περιήγησης Web ή InfoPath Filler. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να ευκολότερα εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών με τη χρήση Αποθήκευση-ως, ή κάνοντας κλικ στο αρχείο με το tab, στη συνέχεια, Επιλογές φόρμας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμβατότητας και επιλέξτε τον τύπο επιθυμητή φόρμα από το πλαίσιο τύπο φόρμας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πρότυπα φόρμας όπου δεν μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία, όπως η λίστα του SharePoint και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ορισμένα στοιχεία ελέγχου, προελεύσεις δεδομένων και πρότυπα είναι επίσης διαθέσιμα στο περιβάλλον μόνο μία. Για παράδειγμα, υποβολή συνδέσεις βάσεων δεδομένων και σχήματα XML με σύνθετη επαναλαμβανόμενο ακολουθίες υποστηρίζονται μόνο στο InfoPath Filler. Τέλος, φόρμες InfoPath Filler περιέχουν υπερσύνολο των στοιχείων ελέγχου και των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web. Μπορείτε να προσθέσετε δυνατότητες σε μια φόρμα Filler που δεν λειτουργούν σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web. Εάν θεωρείτε ότι μια φόρμα για συμπλήρωση στο SharePoint και στο InfoPath Filler, θα πρέπει να σχεδιάζετε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου και τους συμβατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×