Επισκόπηση των προβολών του Project

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι προβολές εμφανίζουν, με συγκεκριμένη μορφή, ένα υποσύνολο των πληροφοριών που εισάγετε στο Microsoft Office Project. Αυτό το υποσύνολο των πληροφοριών αποθηκεύεται στο Project και εμφανίζεται σε οποιαδήποτε προβολή το ανακαλεί. Για παράδειγμα, η διάρκεια εργασίας που εισάγετε στο τμήμα γραφήματος της προβολής "Γράφημα Gantt" εμφανίζεται επίσης στην προβολή "Φύλλο εργασιών".

Σε αυτό το άρθρο

Κατανοήστε τους τύπους, τις μορφές και τα στοιχεία των προβολών του Project

Τι προβολή πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Πώς εκτελείται η επεξεργασία πληροφοριών σε μια προβολή;

Τι μπορεί να μορφοποιηθεί σε μια προβολή;

Κατανοήστε τους τύπους, τις μορφές και τα στοιχεία των προβολών του Project

Το Project παρέχει διαφορετικούς τύπους προβολών που αντιπροσωπεύουν πληροφορίες έργου με τη χρήση διαφορετικών μορφών και στοιχείων, όπως πίνακες, φίλτρα, ομάδες και λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων.

Τύποι

Το Project χρησιμοποιεί τρεις τύπους προβολών: προβολές εργασιών, προβολές πόρων και προβολές αναθέσεων.

Μορφές

Οι προβολές του Project χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές μορφές εμφάνισης. Στις μορφές προβολών περιλαμβάνονται: Γράφημα Gantt, Διάγραμμα δικτύου, γράφημα, φύλλο, χρήση και φόρμα.

Οι προβολές "Γράφημα Gantt", οι προβολές "Διάγραμμα δικτύου" και οι προβολές γραφήματος παρουσιάζουν τις πληροφορίες με γραφικό τρόπο.

Εικόνα

Εικόνα κουμπιού Προβολές "Γράφημα Gantt" αποτελείται από έναν πίνακα και ένα γράφημα ράβδων.

Εικόνα κουμπιού Οι προβολές "Διάγραμμα δικτύου" αποτελούνται αποκλειστικά από ένα γράφημα.

Οι προβολές "Γράφημα Gantt" εμφανίζουν μια λίστα των εργασιών σας στην αριστερή πλευρά της προβολής, με μια γραφική αναπαράσταση των εργασιών αυτών σε γραμμές που εκτείνονται σε μια χρονική κλίμακα στην δεξιά πλευρά της προβολής. Αυτή η μορφή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά τον αρχικό σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματός σας και για την προβολή του χρονοδιαγράμματος καθώς το έργο προοδεύει.

Οι προβολές "Διάγραμμα δικτύου" εμφανίζουν τις εργασίες σας σε μια μορφή διαγράμματος ροής. Αυτή η μορφή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά την τελειοποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Οι προβολές γραφήματος παρέχουν μια εικόνα του χρονοδιαγράμματος του έργου και της προόδου.

Προβολές φύλλου παρουσιάζουν πληροφορίες σε γραμμές και στήλες, παρόμοια με ένα υπολογιστικό φύλλο. Γραμμές περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες ή πόρους. Οι στήλες στο Project αναφέρονται συνήθως ως πεδία και να τα χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες ή πόρους.

Προβολή φύλλου

Εικόνα κουμπιού Μια προβολή φύλλου μοιάζει με ένα υπολογιστικό φύλλο ή με πίνακα πληροφοριών.

Οι προβολές χρήσης εμφανίζουν δεδομένα εργασιών ή πόρων σε γραμμές και στήλες στην αριστερή πλευρά της προβολής και εμφανίζουν δεδομένων χρονολογικής φάσης σε σειρές και στήλες στην δεξιά πλευρά της προβολής.

Οι προβολές φόρμας εμφανίζουν λεπτομερείς πληροφορίες με δομημένη μορφή σχετικά με κάποια εργασία ή κάποιον πόρο κάθε φορά.

προβολή φόρμας

Εικόνα κουμπιού Μια προβολής φόρμας διευκολύνει την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες εργασίες και πόρους.

Στοιχεία

Κάθε προβολή αποτελείται από μεμονωμένα στοιχεία, όπως πίνακες, φίλτρα, ομάδες και λεπτομέρειες. Για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη εργασία, πόρο ή ανάθεση σε μια προβολή, μπορείτε να εμφανίσετε έναν διαφορετικό πίνακα και να αλλάξετε φίλτρο ή ομάδα. Σε ορισμένες προβολές, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται.

 • Ένας πίνακας είναι ένα σύνολο πεδίων που εμφανίζονται σε ένα τμήμα φύλλου μιας προβολής ως στήλες και γραμμές. Ο προεπιλεγμένος πίνακας που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με την προβολή.

 • Ένα φίλτρο είναι ένα σύνολο κριτηρίων για την εμφάνιση συγκεκριμένων εργασιών, πόρων ή αναθέσεων. Το προεπιλεγμένο φίλτρο που εφαρμόζεται σε μια προβολή είναι είτε το φίλτρο "Όλες οι εργασίες" (για προβολές εργασιών) είτε το φίλτρο "Όλοι οι πόροι" (για προβολές πόρων).

 • Μια ομάδα εμφανίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριών έργου. Με την ομαδοποίηση, μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε και να προβάλετε συμπτυγμένες πληροφορίες εργασιών, πόρων ή αναθέσεων με διάφορους τρόπους. Καμία ομάδα δεν εφαρμόζεται ως προεπιλογή.

 • Οι λεπτομέρειες αποτελούνται από σχετικά πεδία που εμφανίζονται είτε σε στήλες, όπως στην προβολή φόρμας είτε σε πίνακες που εμφανίζουν πληροφορίες συναρτήσει του χρόνου, όπως σε μια προβολή χρήσης.

Η αλλαγή πινάκων, φίλτρων, ομάδων ή λεπτομερειών προβολής δεν προσθέτει και δεν διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Project, απλώς εμφανίζει ένα τμήμα των πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους. Εάν συχνά επιλέγετε να αναζητείτε πληροφορίες με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο, μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε μια προβολή με διαφορετικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για πίνακες, φίλτρα, ομάδες και λεπτομέρειες. Μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε αυτές τις προσαρμοσμένες προβολές στο μενού Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τι προβολή πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Όταν χρησιμοποιείτε τις προβολές στο Project, Αποφασίστε ποιες πληροφορίες θέλετε να δείτε (εργασία, πόρο ή ανάθεση δεδομένων) και, στη συνέχεια, Αποφασίστε ποια μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό σας βοηθά να προσδιορίσετε ποια προβολή θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εισάγετε δεδομένα πόρων για το έργο σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο, επιλέξτε την προβολή "Φύλλο πόρων" ή "Χρήση πόρων". Για να προβάλετε πληροφορίες εργασίας με ένα γράφημα ράβδων κατά μήκος μιας λωρίδας χρόνου, επιλέξετε την προβολή γραφήματος Gantt. Για να ελέγξετε δεδομένα χρήσης πόρων σε ένα γράφημα, επιλέξτε την προβολή "Γράφημα πόρων".

Συμβουλή: Για να δείτε μια λίστα προβολών σε ένα τμήμα παραθύρου στα πλάγια του παραθύρου του Project, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή γραμμής. Η γραμμή προβολής εμφανίζει εικονίδια για τις προβολές που υπάρχουν στο μενού Προβολή.

Ένα μία προβολή δεν παρέχει αρκετές λεπτομέρειες, μπορεί να είναι καλύτερη μια συνδυαστική προβολή. Οι συνδυαστικές προβολές εμφανίζουν δύο προβολές ταυτόχρονα. Όταν επιλέγετε μια εργασία ή πόρο στο επάνω τμήμα παραθύρου μιας συνδυαστικής προβολής, η προβολή στο κάτω τμήμα παραθύρου εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη εργασία ή τον πόρο. Για παράδειγμα, όταν εμφανίζετε οποιαδήποτε προβολή εργασιών στο επάνω παράθυρο και την προβολή Χρήση πόρων στο κάτω παράθυρο, το κάτω παράθυρο εμφανίζει τους πόρους που έχουν ανατεθεί στις εργασίες που επιλέχθηκαν στο επάνω παράθυρο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πόρους. Οι πληροφορίες πόρων που εμφανίζονται ισχύουν για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο, όχι μόνο για τις εργασίες που επιλέχθηκαν στο επάνω παράθυρο.

Συμβουλή: Για την εμφάνιση πολλαπλών προβολών ως μια συνδυαστική προβολή, στο μενού Παράθυρο, κάντε κλικ στην εντολή Διαίρεση. Για να επιστρέψετε στην εμφάνιση μίας μόνο προβολής, στο μενού Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση διαίρεσης.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές που χρησιμοποιούνται για δεδομένα εργασιών, πόρων και αναθέσεων.

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα εργασίας

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα πόρου

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα ανάθεσης

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα εργασίας

Τα δεδομένα εργασίας είναι διαθέσιμα για προβολή σε διάφορες μορφές, όπως οι μορφές "Γράφημα Gantt", "Διάγραμμα δικτύου", γράφημα, φύλλο, χρήση και φόρμα.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την κάθε προβολή που εμφανίζει δεδομένα εργασίας σε μορφή "Γράφημα Gantt".

Προβολή

Περιγραφή

Συνάθροιση γραμμών

Προβολή εργασιών σύνοψης με ετικέτες για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Συνάθροιση γραμμών" με την μακροεντολή Μορφοποίηση_Συνάθροισης για να δείτε όλες τις εργασίες με ετικέτες σε συνοπτικές γραμμές Gantt.

Λεπτομέρειες Gantt

Προβάλετε τις εργασίες και τις σχετικές πληροφορίες σε φύλλο και δείτε την αδράνεια και την απώλεια χρόνου για εργασίες συναρτήσει του χρόνου σε ένα ραβδογράφημα σε χρονική κλίμακα. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Λεπτομέρειες Gantt" για να ελέγξετε πόσο πολύ χρόνο μπορεί να απολέσει μια εργασία χωρίς να επηρεάσει άλλες εργασίες.

Γράφημα Gantt

Προβάλετε τις εργασίες και τις σχετικές πληροφορίες σε φύλλο και δείτε τις εργασίες και τις διάρκειες συναρτήσει του χρόνου σε ένα ραβδογράφημα σε χρονική κλίμακα. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Γράφημα Gantt" για να εισάγετε και να προγραμματίσετε μια λίστα εργασιών. Αυτή είναι η προβολή που εμφανίζεται ως προεπιλογή όταν εκτελείτε το Project για πρώτη φορά.

Ισοστάθμιση Gantt

Προβάλετε εργασίες, καθυστερήσεις εργασιών και αδράνεια σε ένα φύλλο και τις επιδράσεις πριν και μετά της δυνατότητας ισοστάθμισης του Project. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Ισοστάθμιση Gantt" για να ελέγξετε την καθυστέρηση εργασίας που προκαλείται από την ισοστάθμιση.

Συνάθροιση ημερομηνιών οροσήμων

Προβολή εργασιών σύνοψης με ετικέτες για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Συνάθροιση ημερομηνιών οροσήμων" με την μακροεντολή Μορφοποίηση_Συνάθροισης για να δείτε όλες τις εργασίες με ετικέτες σημαδιών και ημερομηνιών οροσήμων σε συνοπτικές γραμμές Gantt.

Συνάθροιση οροσήμων

Προβολή εργασιών σύνοψης με ετικέτες για όλες τις δευτερεύουσες εργασίες. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Συνάθροιση οροσήμων" με την μακροεντολή Μορφοποίηση_Συνάθροισης για να δείτε όλες τις εργασίες με ετικέτες σημαδιών οροσήμων σε συνοπτικές γραμμές Gantt.

Gantt πολλών γραμμών βάσης

Προβολή διαφορετικών χρωματιστών γραμμών Gantt για τις πρώτες τρεις γραμμές βάσης (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης1 και Γραμμή βάσης2) σε εργασίες σύνοψης και δευτερεύουσες εργασίες στο τμήμα γραφήματος της προβολής. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Gantt πολλών γραμμών βάσης" για να ελέγξετε και να συγκρίνετε τις πρώτες τρεις γραμμές βάσεις που αποθηκεύσατε στο έργο σας.

PA_Expected Gantt

Προβολή του αναμενόμενου σεναρίου του χρονοδιαγράμματός σας, με βάση τις διάρκειες που υπολογίστηκαν από μια ανάλυση PERT.

PA_Optimistic Gantt

Προβολή του σεναρίου καλύτερης περίπτωσης του χρονοδιαγράμματός σας, με βάση τις διάρκειες που υπολογίστηκαν από μια ανάλυση PERT.

PA_Pessimistic Gantt

Προβολή του σεναρίου χειρότερης περίπτωσης του χρονοδιαγράμματός σας, με βάση τις διάρκειες που υπολογίστηκαν από μια ανάλυση PERT.

Παρακολούθηση γραφήματος Gantt

Προβολή εργασιών και πληροφοριών εργασιών σε ένα φύλλο και ένα γράφημα που εμφανίζει μια γραμμή βάσης και προγραμματισμένες γραμμές Gantt για κάθε εργασία. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Παρακολούθηση Gantt" για να συγκρίνετε το χρονοδιάγραμμα της γραμμής βάσης με το πραγματικό χρονοδιάγραμμα.

Εκτός από τις προβολές "Γράφημα Gantt", το Project προσφέρει διάφορες άλλες προβολές για την εισαγωγή και την εκτίμηση δεδομένων εργασίας. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτές τις προβολές.

Μορφή

Προβολή

Περιγραφή

Διάγραμμα δικτύου

Περιγραφικό διάγραμμα δικτύου

Προβολή όλων των εργασιών και εξαρτήσεων εργασιών. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Περιγραφικό διάγραμμα δικτύου" για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας σε μορφή διαγράμματος ροής. Η προβολή αυτή είναι παρόμοια με την κανονική προβολή "Διάγραμμα δικτύου", αλλά οι κόμβοι είναι μεγαλύτεροι και παρέχουν περισσότερη λεπτομέρεια.

Διάγραμμα δικτύου

Διάγραμμα δικτύου

Εισαγωγή, επεξεργασία και έλεγχος όλων των εργασιών και των εξαρτήσεων εργασιών. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Διάγραμμα δικτύου" για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας σε μορφή διαγράμματος ροής.

Διάγραμμα δικτύου

Διάγραμμα σχέσεων

Προβολή των προαπαιτούμενων και των εξαρτημάτων εργασιών μιας επιλεγμένης εργασίας. Σε ένα μεγάλο έργο ή σε οποιοδήποτε έργο με περισσότερο περίπλοκη σύνδεση εργασιών, χρησιμοποιήστε αυτήν την προβολή εργασιών για να επικεντρωθείτε στις εξαρτήσεις εργασιών μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Γράφημα

Ημερολόγιο

Προβολή εργασιών και διάρκειας για μια συγκεκριμένη εβδομάδα ή εύρος εβδομάδων σε ένα μήνα με μορφή ημερολογίου.

Φύλλο

Φύλλο εισαγωγής PA_PERT

Εισάγετε για το χρονοδιάγραμμά σας το σενάριο καλύτερης περίπτωσης, το αναμενόμενο σενάριο και το σενάριο χειρότερης περίπτωσης για τη διάρκεια μιας εργασίας σε προετοιμασία υπολογισμού τις πιθανότερης διάρκειας με τη χρήση ανάλυσης PERT, που σας βοηθά να ελέγξετε και να συμβιβάσετε ασυμφωνίες μεταξύ διαφορετικών εκτιμήσεων εργασιών.

Φύλλο

Φύλλο εργασίας

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε πληροφορίες εργασίας σε μορφή υπολογιστικού φύλλου.

Φόρμας

Φόρμα λεπτομερειών εργασίας

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε λεπτομερείς πληροφορίες παρακολούθησης και χρονοδιαγράμματος σχετικά με μια επιλεγμένη εργασία, με μία εργασία κάθε φορά. Η περιοχή πλέγματος μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με ανατεθειμένους πόρους, προαπαιτούμενες εργασίες και εξαρτημένες εργασίες.

Φόρμα

Φόρμα εργασίας

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε πληροφορίες σχετικά με μια επιλεγμένη εργασία, με μία εργασία κάθε φορά. Η περιοχή πλέγματος μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με ανατεθειμένους πόρους, προαπαιτούμενες εργασίες και εξαρτημένες εργασίες της εργασίας.

Φόρμα

Φόρμα ονόματος εργασίας

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε για την επιλεγμένη εργασία τους ανατεθειμένους πόρους, τις προαπαιτούμενες εργασίες και τις εξαρτημένες εργασίες. Η προβολή "Φόρμα ονόματος εργασίας" είναι μια απλοποιημένη έκδοση της προβολής "Φόρμα εργασίας".

Επάνω μέρος της σελίδας

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα πόρου

Το Project παρέχει διάφορες προβολές για δεδομένα πόρου, σε μορφή γραφήματος, φύλλου και φόρμας. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτές τις προβολές.

Μορφή

Προβολή

Περιγραφή

Γράφημα

Γράφημα πόρων

Προβολή αναθέσεων πόρου, κόστους ή εργασίας συναρτήσει του χρόνου για έναν πόρο ή μια ομάδα πόρων συναρτήσει του χρόνου. Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε μια στήλη μορφής γραφήματος. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες προβολές, η προβολή "Γράφημα πόρων" μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρεση υπερανάθεσης πόρου.

Φύλλο

Φύλλο πόρων

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε πληροφορίες πόρου σε μορφή υπολογιστικού φύλλου.

Φόρμα

Φόρμα πόρων

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε όλες τις πληροφορίες πόρων, εργασιών, και χρονοδιαγράμματος σχετικά με τον επιλεγμένο πόρο, με έναν πόρο κάθε φορά. Η περιοχή πλέγματος μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του πόρου, το κόστος, ή την απασχόληση σε ανατεθειμένες εργασίες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται ως τμήμα μιας συνδυαστικής προβολής.

Φόρμα

Φόρμα ονόματος πόρου

Εισάγετε, επεξεργαστείτε και ελέγξτε τις πληροφορίες χρονοδιαγράμματος σχετικά με τον επιλεγμένο πόρο, με έναν πόρο κάθε φορά. Η περιοχή πλέγματος μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του πόρου, το κόστος, ή την απασχόληση σε ανατεθειμένες εργασίες. Η προβολή "Φόρμα ονόματος πόρου" είναι μια απλοποιημένη έκδοση της προβολής "Φόρμα πόρου".

Επάνω μέρος της σελίδας

Θέλω να προβάλω και να εισάγω δεδομένα ανάθεσης

Τα δεδομένα ανάθεσης εισάγονται σε προβολές που χρησιμοποιούν τη μορφή χρήσης. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτές τις προβολές.

Προβολή

Περιγραφή

Χρήση εργασιών

Ελέγξτε, εισάγετε και επεξεργαστείτε αναθέσεις ανά εργασία. Στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών", κάθε εργασία αναφέρεται με τους ανατεθειμένους πόρους σε εσοχές κάτω από αυτήν. Στο τμήμα φύλλου χρονικής κατανομής της προβολής, οι πληροφορίες όπως η εργασία και το κόστος για την εργασία και η ανάθεση αναφέρονται σύμφωνα με την κλίμακα χρόνου, π.χ. ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα.

Χρήση πόρων

Ελέγξτε, εισάγετε και επεξεργαστείτε αναθέσεις ανά πόρο. Στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων", κάθε πόρος αναφέρεται με όλες τις σχετικές αναθέσεις εργασιών σε εσοχές κάτω από αυτόν. Στο τμήμα φύλλου χρονικής κατανομής της προβολής, οι πληροφορίες όπως η εργασία και το κόστος για τον πόρο και η ανάθεση αναφέρονται σύμφωνα με την κλίμακα χρόνου, π.χ. ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πώς εκτελείται η επεξεργασία πληροφοριών σε μια προβολή;

Οι προβολές εμφανίζουν πληροφορίες που το Project υπολογίζει και εισάγει για εσάς σε υπολογισμένα πεδία. Για παράδειγμα, το Project εμφανίζει αυτόματα την ημερομηνία έναρξης στο πεδίο "Έναρξη" για κάθε εργασία. Επιπλέον, το Project ενημερώνει τις πληροφορίες που υπολογίζει καθώς αλλάζετε σχετικές πληροφορίες του έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επεξεργαστείτε υπολογισμένες πληροφορίες.

Με το Office Project 2007, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επίδραση των αλλαγών στα δεδομένα του έργου σας χρησιμοποιώντας επισήμανση αλλαγών. Όταν η επισήμανση αλλαγών ενεργοποιείται, μετά από την εκτέλεση μιας αλλαγής στα δεδομένα του έργου σας, τα κελιά που περιέχουν δεδομένα που επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή σκιάζονται με διαφορετικό χρώμα. Εάν δεν θέλετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές στο έργο σας, μπορείτε εύκολα να τις αναιρέσετε και να επαναφέρετε τα προηγούμενα δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να σκιάσετε το φόντο συγκεκριμένων κελιών μη αυτόματα ή να προσαρμόσετε το Office Project 2007 να σκιάζει αυτόματα το φόντο των κελιών που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τι μπορεί να μορφοποιηθεί σε μια προβολή;

Προτού διανείμετε πληροφορίες σχετικά με το έργο σας αφότου έχετε επιλέξει μια προβολή, μπορεί να θέλετε να μορφοποιήσετε αυτήν την προβολή ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Για να κάνετε το έργο σας ευανάγνωστο, μπορείτε να επισημάνετε ορόσημα, να αλλάξετε τα χρώματα των γραμμών εργασιών ώστε να ταιριάζει στα πρότυπα της εταιρίας ή να αλλάξετε τίτλους πεδίων ώστε να αντιστοιχούν στην ορολογία της εταιρίας σας. Είναι εύκολο να προσαρμόσετε προβολές και μπορείτε ακόμη και να αποθηκεύσετε τις τροποποιημένες προβολές για χρήση αργότερα.

Προβολή

Συμβουλές μορφοποίησης

Ημερολόγιο

 • Αλλαγή μοτίβου, σχήματος ή χρώματος των γραμμών εργασιών

 • Αναδιάταξη ή απόκρυψη ορισμένων από τις γραμμές ώστε να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η ανάγνωση του έργου σας

 • Χρήση μορφοποίησης για την επισήμανση σημαντικών πληροφοριών

Γράφημα Gantt

 • Τροποποίηση της εμφάνισης των γραμμών Gantt

 • Αλλαγή της εμφάνισης των συνδέσεων μεταξύ των γραμμών Gantt

 • Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του μη εργάσιμου χρόνου

 • Μορφοποίηση της προβολής σας προκειμένου να διευκολύνεται ο γρήγορος εντοπισμός συγκεκριμένων εργασιών και των εξαρτήσεών τους ή ο εντοπισμός των πόρων που δεν έχουν προγραμματιστεί για ανάθεση σε εργασίες

Χρήση εργασιών ή Χρήση πόρων

 • Αλλαγή της εμφάνισης των λεπτομερειών ώστε οι σημαντικές πληροφορίες να είναι ευκρινέστερες και αποτελεσματικότερες

Κάθε προβολή φύλλου

 • Αλλαγή των τίτλων των επικεφαλίδων πεδίων ώστε να αντιστοιχούν στην ορολογία του οργανισμού σας

 • Αλλαγή του πλάτους των πεδίων για την εμφάνιση μεγάλων ονομάτων εργασιών

 • Χρήση διαφορετικών γραμματοσειρών, καθώς και διαφορετικών μεγεθών και εφέ για το κείμενο

Το Office Project 2007 περιλαμβάνει νέες επιλογές μορφοποίησης για την προβολή "Ημερολόγιο". Μπορείτε πλέον να προβάλλετε τις εργασίες σε περίοδο μίας εβδομάδας ή σε προσαρμοσμένη περιοχή ημερομηνιών, εκτός από την προβολή ενός μήνα. Η προβολή "Ημερολόγιο" περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα παραθύρου μήνα, για την εμφάνιση των τριών μηνών που περικλείουν την εμφανιζόμενη περιοχή ημερομηνιών.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×