Επιλογή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή σχημάτων

Το Visio σάς παρέχει πολλά εργαλεία για να επιλέξετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος και να περιστρέψετε σχήματα και αντικείμενα. Μόλις επιλέξετε ένα αντικείμενο –ή όλα τα αντικείμενα– στο σχέδιο, μπορείτε στη συνέχεια να αλλάξετε τη θέση τους, να τα μεγεθύνετε ή να τα συρρικνώσετε, να τα αναστρέψετε οριζόντια και να τα ωθήσετε στη θέση τους.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σημείωση: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επιλογή σχημάτων στη σελίδα σχεδίασης, το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι τα σχήματα είναι προστατευμένα ή μέρος κλειδωμένου επιπέδου, ή είναι ομαδοποιημένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων επιλογής σε αυτό το θέμα.

Επιλογή σχημάτων

Τις περισσότερες φορές, πρέπει να επιλέξετε σχήματα για να μπορέσετε να κάνετε άλλα πράγματα, όπως κίνηση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους σχημάτων, σε σχέδια. Στο Visio, μπορείτε να επιλέξετε σχήματα ένα τη φορά, ανά περιοχή, με το εργαλείο λάσου ή να επιλέξετε όλα τα σχήματα στη σελίδα.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Επιλογή μεμονωμένου σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο κατάδειξης.

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη σελίδα σχήματος μέχρι να μετατραπεί σε βέλος με τέσσερις κεφαλές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με τη δυνατότητα Επιλογή περιοχής

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή περιοχής.

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω και αριστερά από τα σχήματα που θέλετε να επιλέξετε και έπειτα σύρετε για να δημιουργήσετε ένα δίχτυ επιλογής γύρω από τα σχήματα.

 3. Αφού επιλέξετε τα σχήματα, θα δείτε μπλε λαβές επιλογής γύρω από τα σχήματα που επιλέξατε και γραμμές ματζέντα γύρω από τα μεμονωμένα σχήματα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με τη δυνατότητα Επιλογή λάσου

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή λάσου.

 2. Σύρετε ένα δίχτυ ελεύθερης σχεδίασης γύρω από τα σχήματα που θέλετε να επιλέξετε.

 3. Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα, εμφανίζονται μπλε λαβές επιλογής γύρω από τα επιλεγμένα σχήματα.

Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε μια περιοχή επιλογής

Από προεπιλογή, για τα εργαλεία Επιλογή περιοχής και Επιλογή λάσου, το δίχτυ επιλογής θα πρέπει να περικλείει ολόκληρο το σχήμα για να επιλεγεί. Εάν θέλετε περισσότερη ευελιξία, μπορείτε να διευρύνετε το δίχτυ επιλογής, ώστε να επιλέγονται και τα σχήματα τα οποία εμπεριέχονται μερικώς.

Για να δώσετε τη δυνατότητα στο Visio να κάνει μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε μια περιοχή επιλογής, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στο Visio, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Visio, στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε περιοχή.

.

Επιλογή πολλών σχημάτων σε μια σελίδα με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL ενώ κάνετε κλικ σε σχήματα για τη ξεχωριστή επιλογή πολλών σχημάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα για την προσθήκη επιπλέον σχημάτων σε μια τρέχουσα επιλογή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα σε μια επιλογή που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Επιλογή περιοχής, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το σχήμα.

Επιλογή όλων των σχημάτων στη σελίδα σχεδίου

Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και έπειτα επιλέξτε Επιλογή όλων.

Επιλογή όλων των αντικειμένων ενός συγκεκριμένου είδους

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή κατά τύπο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή κατά τύπο, ενεργοποιήστε τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να επιλέξετε, όπως σχήματα, γραμμές σύνδεσης ή κοντέινερ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση επιλογής ενός ή περισσότερων σχημάτων

Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των σχημάτων:

 • Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του σχεδίου ή πατήστε το πλήκτρο ESC.

Για να καταργήσετε την επιλογή ενός σχήματος όταν είναι επιλεγμένα πολλά:

 • Πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ σε ένα σχήμα για να ακυρώσετε την επιλογή του.

Μετακίνηση σχημάτων

Το Visio παρέχει διάφορους τρόπους για να τοποθετήσετε τα σχήματα ακριβώς εκεί όπου θέλετε.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Μετακίνηση σχημάτων με χρήση του ποντικιού

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα σχήματα. Εμφανίζεται ένα βέλος με τέσσερις κεφαλές.

 3. Σύρετε τα σχήματα στις νέες τους θέσεις.

  Όλα τα επιλεγμένα σχήματα μετακινούνται στην ίδια απόσταση και κατεύθυνση από τις αρχικές τους θέσεις.

Συμβουλή: Για να περιορίσετε την κίνηση των σχημάτων σε κατακόρυφη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τα σχήματα. Για να μετακινήσετε τα σχήματα σε άλλη σελίδα του σχεδίου, σύρετέ τα σε μια καρτέλα σελίδας.

Μετακίνηση σχημάτων σε συγκεκριμένη απόσταση (απαιτείται Visio Professional)

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Μακροεντολές, επιλέξτε Πρόσθετα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σχημάτων.

 3. Στην περιοχή Κατεύθυνση, καθορίστε το σύστημα συντεταγμένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε το σχήμα ή τα σχήματα.

  • Οριζόντια/Κατακόρυφα     Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις (Καρτεσιανές) συντεταγμένες X και Y για την μετακίνηση της επιλογής.

  • Απόσταση/Γωνία     Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις πολικές συντεταγμένες για την μετακίνηση της επιλογής.

 4. Καθορίστε τις αποστάσεις για να μετακινήσετε την επιλογή.

 5. Για να μετακινήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου σχήματος ή σχημάτων και να διατηρήσετε το αρχικό σχήμα ή σχήματα στην αρχική τους θέση, επιλέξτε Αναπαραγωγή.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ώθηση σχημάτων με χρήση των πλήκτρων βέλους

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα στην επόμενη θέση στην οποία μπορεί να κάνει συγκράτηση, όπως σε μια γραμμή πλέγματος ή μια υποδιαίρεση του χάρακα, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

   Εάν δεν υπάρχει θέση στην οποία μπορεί να συγκρατηθεί το σχήμα, το πάτημα ενός πλήκτρου βέλους μετακινεί το σχήμα κατά μία μόνο υποδιαίρεση στο χάρακα.

  • Για να μετακινήσετε το σχήμα κατά ένα pixel, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

Σημείωση: Όταν το πάτημα ενός πλήκτρου βέλους κάνει κύλιση στο σχέδιο αντί να μετακινήσει το σχήμα, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο SCROLL LOCK δεν είναι ενεργοποιημένο.

Αλλαγή μεγέθους σχημάτων

Στο Visio, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων με μεταφορά και απόθεση μέχρι το μέγεθος που θέλετε ή μπορείτε να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Αλλαγή μεγέθους σχήματος 2 διαστάσεων (2-Δ) (όπως ένα ορθογώνιο) με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα των οποίων θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Σύρετε μια λαβή επιλογής Λαβή επιλογής μέχρι το σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος αναλογικά, σύρετε μια γωνιακή λαβή.

Αλλαγή μεγέθους μονοδιάστατου σχήματος, όπως μιας γραμμής, με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε το σχήμα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Σύρετε ένα τελικό σημείο στο μήκος που θέλετε.

Αλλαγή μεγέθους σχήματος με χρήση του παραθύρουΜέγεθος και θέση

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 3. Στο παράθυρο Μέγεθος και θέση, πληκτρολογήστε νέες τιμές στα πλαίσια Πλάτος, Ύψος ή Μήκος.

Περιστροφή ή αναστροφή σχημάτων

Μπορείτε να περιστρέψετε σχήματα κατά μοίρες, να τα αναστρέψετε κατακόρυφα ή οριζόντια ή να τα περιστρέψετε χρησιμοποιώντας τη λαβή περιστροφής.

Σημείωση: Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να περιστρέψετε κείμενο, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση, ή περιστροφή κειμένου και τμημάτων κειμένου.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Περιστροφή σχήματος κατά 90 μοίρες

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα αριστερά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή προς τα αριστερά κατά 90º.

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα δεξιά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή δεξιά κατά 90º.

Περιστροφή σχήματος με τη λαβή περιστροφής

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Σύρετε μια λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής στο Visio 2010. .

  Το σχήμα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο Λαβή περιστροφής . Για να μετακινήσετε τον πείρο, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από τη λαβή περιστροφής και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον δείκτη πάνω από τον πείρο και σύρετέ τον σε μια νέα θέση.

  Όσο περισσότερο μετακινείτε τον δρομέα από την επιλογή ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής, τόσο λεπτότερη (μικρότερη) θα είναι η αύξηση της περιστροφής.

Περιστροφή σχήματος σε γωνία με χρήση του παραθύρουΜέγεθος και θέση

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο στοιχείο Παράθυρα εργασιών και επιλέξτε Μέγεθος και θέση.

 4. Στο παράθυρο Μέγεθος και θέση, πληκτρολογήστε νέα τιμή στα πλαίσια Γωνία.

Κατακόρυφη αναστροφή σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Κατακόρυφη αναστροφή.

Οριζόντια αναστροφή σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή σχημάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οριζόντια αναστροφή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων επιλογής

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επιλογή σχημάτων στη σελίδα σχεδίασης, το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι τα σχήματα είναι προστατευμένα ή μέρος κλειδωμένου επιπέδου, ή είναι ομαδοποιημένα.

Τα σχήματα είναι προστατευμένα;

Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα, το σχήμα μπορεί να διαθέτει προστασία από επιλογή, πράγμα που σας εμποδίζει να διαγράψετε ή να εφαρμόσετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό, όπως τοποθέτηση, αλλαγή μεγέθους, μορφοποίηση, επεξεργασία κειμένου ή περιστροφή.

Για να ξεκλειδώσετε ένα σχήμα:

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, επιλέξτε Εξερεύνηση σχεδίασης.

 2. Στο παράθυρο Εξερεύνηση σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα αρχείου του σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία εγγράφου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία εγγράφου, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Σχήματα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα, αλλά δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε αυτό, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι προστατευμένο. Εάν εμφανίζονται γκρι χειρολαβές στο σχήμα που επιλέγετε, το σχήμα είναι κλειδωμένο για προστασία από τυχόν αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε όλα τα σχήματα από την επιλογή. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα σχημάτων από επιλογή στο θέμα Αποτροπή ή αποδοχή αλλαγών σε σχήματα.

Μήπως τα σχήματα ανήκουν σε ένα κλειδωμένο επίπεδο;

Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα, αυτό μπορεί να είναι σε ένα κλειδωμένο επίπεδο.

Για να ξεκλειδώσετε ένα επίπεδο:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επίπεδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες επιπέδου, στη στήλη Κλείδωμα, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου που συσχετίζεται με τον τύπο του σχήματος που θέλετε να επιλέξετε.

Μήπως τα σχήματα έχουν ομαδοποιηθεί μαζί;

Εάν μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα, αλλά δεν μπορείτε να εργαστείτε με αυτό όπως αναμένετε, το σχήμα μπορεί να είναι μια ομάδα. Τα σχήματα που ομαδοποιούνται μαζί λειτουργούν ως μία ενιαία μονάδα. Για παράδειγμα, εάν τα σχήματα είναι ομαδοποιημένα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα τους ταυτόχρονα.

Για να διαπιστώσετε εάν ένα σχήμα είναι σε μια ομάδα:

 • Απλά κάντε κλικ στο σχήμα. Εάν το σχήμα είναι σε μια ομάδα, θα επιλεγεί η ομάδα αντί για το σχήμα. Τώρα, κάντε ξανά κλικ στο σχήμα και η ενέργεια αυτή θα επιλέξει το σχήμα στην ομάδα.

Για να επιλέξετε ένα σχήμα μέσα σε μια ομάδα:

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι επιλογής σχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εργαλεία επιλογής σχημάτων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×