Επιλογές του Word (γενικά)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιλογές είναι όπου μπορείτε να προβάλετε και ενημερώστε τις ρυθμίσεις για το Word, τα έγγραφά σας, τα προσωπικά σας στοιχεία και τις προτιμήσεις σας. Γενικές επιλογές σάς επιτρέπει να αλλάξετε περιβάλλον εργασίας χρήστη, την εξατομίκευση και ρυθμίσεις εκκίνησης για το αντίγραφο του Word και των εγγράφων.

Για να δείτε τις γενικές επιλογές για εργασία με το Word, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Γενικά.

Γενικές επιλογές του Word 2016/2013 μενού

Εμφάνιση μικρή γραμμή εργαλείων την επιλογή     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τη μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της μορφοποίησης των αλλαγών στο έγγραφο.

Ενημέρωση του περιεχομένου εγγράφου ενώ σύρετε     Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε το Word για να προσαρμόσετε τη διάταξη, όταν σύρετε αντικείμενα όπως εικόνες και πλαίσια κειμένου.

Συμβουλή οθόνης στυλ     Επιλέξτε ένα στυλ για να ελέγχετε εάν το Word εμφανίζει τις συμβουλές οθόνης και τη δυνατότητα περιγραφές με ονόματα των κουμπιών.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα χρήστη για να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Αυτό το όνομα χρήστη είναι συσχετισμένη με τυχόν αναθεωρήσεις που κάνετε στα έγγραφα, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών. Επίσης, είναι το όνομα του συντάκτη που σχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, σε προσχεδιασμένες συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, το Word εμφανίζει αυτό το όνομα χρήστη αυτόματα.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο αρχικά για να αλλάξετε τα αρχικά που σχετίζεται με το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Αυτά τα αρχικά σχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις τιμές ανεξάρτητα από το Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office     Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε το Word για να εμφανιστεί αυτό το όνομα χρήστη και αυτά τα αρχικά, ακόμα και εάν πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office με ένα λογαριασμό που εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες.

Φόντο του Office     Επιλέξτε από μια λίστα με τα μοτίβα ενσωματωμένη φόντου.

Θέμα του Office     Επιλέξτε από μια λίστα με ενσωματωμένα θέματα του Office.

Επιλέξτε τις επεκτάσεις που θέλετε να ανοίξετε από προεπιλογή     Επιλέξτε προεπιλεγμένα προγράμματα για να δείτε και να αλλάξετε τη λίστα των τύπων αρχείων που Word ανοίγει από προεπιλογή.

Ειδοποίηση εάν το Word δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για προβολή και επεξεργασία εγγράφων     Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το Word ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή για προβολή και επεξεργασία εγγράφων.

Άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα αρχεία χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας σε προβολή ανάγνωσης     καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίξετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή Διάταξης εκτύπωσης αντί για προβολή ανάγνωσης.

Εμφάνιση της οθόνης έναρξης κατά την εκκίνηση του Word     Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε να παραβλέψετε την οθόνη έναρξης, όταν ανοίγετε το Word.

Για να δείτε τις γενικές επιλογές για εργασία με το Word, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Γενικά.

Πίνακας γενικές επιλογές του Word 2010

Εμφάνιση μικρή γραμμή εργαλείων την επιλογή     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τη μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της μορφοποίησης των αλλαγών στο έγγραφο.

Συνδυασμός χρωμάτων    Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα για να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων από τα προγράμματα.

Συμβουλή οθόνης στυλ     Επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα για να ελέγξετε την εμφάνιση των ονομάτων των κουμπιών και πρόσθετες χρήσιμων πληροφοριών. Επιλέξτε Εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για ονομάτων και χρήσιμων πληροφοριών, επιλέξτε χωρίς εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης μόνο για τα κουμπί ονόματα, ή επιλέξτε χωρίς εμφάνιση συμβουλών οθόνης για κανένα.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα χρήστη για να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται εδώ θα συσχετιστεί με τις αναθεωρήσεις που κάνετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων με χρήση της δυνατότητας Παρακολούθηση αλλαγών. Επίσης, είναι το όνομα του συντάκτη που σχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, σε προσχεδιασμένες συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, το όνομα που εμφανίζεται στο πλαίσιο όνομα χρήστη χρησιμοποιείται αυτόματα.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο αρχικά για να αλλάξετε τα αρχικά που συσχετίζονται με το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Τα αρχικά που εμφανίζονται εδώ σχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοιχτό σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή εμφανίζει έγγραφα σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης όταν ανοίγουν από συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίξετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Για να δείτε τις δημοφιλείς επιλογές για την εργασία με το Word, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλείς.

Δημοφιλείς επιλογές του Word 2007

Εμφάνιση μικρή γραμμή εργαλείων την επιλογή     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τη μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της μορφοποίησης των αλλαγών στο έγγραφο.

Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα του 2007 Microsoft Office system προγράμματα. Στην κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Καρτέλα " Προγραμματιστής " περιλαμβάνει μακροεντολής και εργαλεία σύνταξης φόρμας, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με την XML. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε την καρτέλα Προγραμματιστής.

Να χρησιμοποιείται πάντα ClearType     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή απενεργοποιεί εφαρμογή της πρέπει να κάνετε πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να επανεκκινήσετε το Microsoft Office Word για τη ρύθμιση για να τεθούν σε ισχύ.

Σημειώσεις: 

  • Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα προγράμματα του Office.

  • Σε υπολογιστές με Microsoft Windows XP, η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής αντικαθιστά τη ρύθμιση ClearType στα Windows. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Vista.

Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοιχτό σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης     Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει έγγραφα σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης όταν ανοίγουν από συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίξετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Συνδυασμός χρωμάτων    Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα για να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων από τα προγράμματα.

Συμβουλή οθόνης στυλ     Επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα για να ελέγξετε την εμφάνιση των ονομάτων των κουμπιών και πρόσθετες χρήσιμων πληροφοριών. Επιλέξτε Εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για ονομάτων και χρήσιμων πληροφοριών, επιλέξτε χωρίς εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης μόνο για τα κουμπί ονόματα, ή επιλέξτε χωρίς εμφάνιση συμβουλών οθόνης για κανένα.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα χρήστη για να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται εδώ θα συσχετιστεί με τις αναθεωρήσεις που κάνετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων με χρήση της δυνατότητας Παρακολούθηση αλλαγών. Επίσης, είναι το όνομα του συντάκτη που σχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, σε προσχεδιασμένες συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, το όνομα που εμφανίζεται στο πλαίσιο όνομα χρήστη χρησιμοποιείται αυτόματα.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο αρχικά για να αλλάξετε τα αρχικά που συσχετίζονται με το όνομα χρήστη.

Σημείωση: Τα αρχικά που εμφανίζονται εδώ σχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Office     Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες είναι απαραίτητο για τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο 2007 Microsoft Office system.

Δεν έχετε, βρείτε την επιλογή που αναζητάτε εδώ, δοκιμάστε ένα από τα εξής:

Επιλογές του Word (για προχωρημένους)

Επιλογές του Word (εμφάνιση)

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε!

Ενημέρωση 9 Μαΐου 2017 ευχαριστήριο σχόλια των πελατών.

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, γνωρίζετε πείτε μας τι έχει προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Συμπεριλάβετε το Word και τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×