Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Επιλογές της γραμμής κατάστασης του Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος των προγραμμάτων του Office εμφανίζει την κατάσταση σχετικά με τις επιλογές που έχουν επιλεγεί να εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Πολλές επιλογές είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη γραμμή κατάστασης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Τις ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στη γραμμή κατάστασης στο Excel.

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε.

Αυτή η επιλογή

Εμφανίζει τα εξής στη γραμμή κατάστασης

Κατάσταση λειτουργίας κελιού

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το τρέχον κελί λειτουργία στην αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης επεξεργασίας. Εμφανίζεται μία από τις ακόλουθες λειτουργίες.

  • Είστε έτοιμοι για να υποδείξετε ότι μια γενική κατάσταση.

  • Enter για να υποδείξετε λειτουργία εγγραφή περιεχομένου. Εμφανίζεται όταν επιλέγετε ένα κελί και πληκτρολογώντας έναρξης ή όταν πατάτε το πλήκτρο F2 δύο φορές.

  • Επεξεργασία για να υποδείξετε την κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας σε κελί. Εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί ή όταν πατάτε το πλήκτρο F2, έτσι ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα κελί.

  • Σημείο για να υποδείξετε λειτουργίας επιλογής κελί του τύπου. Θα εμφανιστεί όταν ξεκινήσετε έναν τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον τύπο.

Γρήγορη συμπλήρωση κενών κελιών

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή δηλώνει τον αριθμό των κελιών που έχουν παραμείνει κενό μετά από μια λειτουργία Γρήγορη συμπλήρωση .

Γρήγορη συμπλήρωση αλλάξει κελιών

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή δηλώνει τον αριθμό των κελιών που έχουν συμπληρωθεί από τη Γρήγορη συμπλήρωση.

Υπογραφές

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή δηλώνει ότι το ενεργό βιβλίο εργασίας έχει υπογραφεί ψηφιακά.

Πολιτική διαχείρισης πληροφοριών

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) για να περιορίσετε τα δικαιώματα στο περιεχόμενο του ενεργού βιβλίου εργασίας.

Δικαιώματα

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει ένα εικονίδιο δίπλα στην επιλογή ο δείκτης κατάστασης λειτουργίας κελιών που μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε την τρέχουσα ανάγνωση και επεξεργασία εγγράφου δικαιωμάτων.

Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει μόνο όταν έχει γίνει περιορισμένη πρόσβαση στο έγγραφο. Για να εφαρμόσετε τον περιορισμό στο Excel 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , Προετοιμασία, Περιορισμός δικαιωμάτων, Περιορισμένη πρόσβαση. Σε άλλες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας > Περιορισμός πρόσβασης > Περιορισμένη πρόσβαση.

Caps lock

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει Caps Lock για να υποδείξει ότι CAPS LOCK είναι ενεργοποιημένη για να επιτρέψετε την πληκτρολόγηση σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Πλήκτρο Num Lock

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει το πλήκτρο Num Lock για να υποδείξει ότι NUM LOCK είναι ενεργοποιημένη για να επιτρέψετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμούς στο φύλλο εργασίας. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Κλείδωμα κύλισης

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει κλείδωμα κύλισης για να υποδείξει ότι είναι επιλεγμένο το SCROLL LOCK για να επιτρέψετε κύλιση στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Σταθερή θέση υποδιαστολής

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει Σταθερής δεκαδικό για να υποδείξει ότι θα εμφανίζονται όλες τις αριθμητικές τιμές που καταχωρείτε στο φύλλο εργασίας με σταθερό δεκαδικά ψηφία. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη όταν επιλέγετε το πλαίσιο Αυτόματη εισαγωγή υποδιαστολής ελέγχου στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας στην καρτέλα για προχωρημένους του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel (στο Excel 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού του Office της Microsoft Κουμπί του Office , Επιλογές του Excel, για προχωρημένους. Σε άλλες εκδόσεις του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους.).

Λειτουργία αντικατάστασης πληκτρολόγησης

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει αντικατάστασης για να υποδείξει ότι έχει πατηθεί εισαγωγή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντικατάστασης κειμένου κατά την επεξεργασία των περιεχομένων κελιού σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού (κάντε διπλό κλικ σε ένα κελί ή πατήστε το πλήκτρο F2). Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Τερματισμός λειτουργίας

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει την Κατάσταση End για να υποδείξει ότι ήταν πατηθεί ΤΈΛΟΣ για να ενεργοποιήσετε το τέλος λειτουργία. Πάτημα του END ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους μετακινεί της επιλογής προς την κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους, διακοπή στην Έναρξη και τέλος των δεδομένων, και, στη συνέχεια, στην αρχή ή στο τέλος του φύλλου εργασίας.

Καταγραφή της μακροεντολής

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει ένα κουμπί δίπλα στην επιλογή ο δείκτης κατάστασης λειτουργίας κελιών που μπορείτε να κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας μακροεντολής.

Λειτουργία επιλογής

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει μία από τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας επιλογής κελιών.

  • Επέκταση επιλογής όταν πατάτε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

  • Προσθήκη στην επιλογή όταν πατάτε το πλήκτρο SHIFT + F8 για να προσθέσετε μια μη γειτονικού κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Αριθμός σελίδας

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή εμφανίζει τον αριθμό σελίδας της σελίδας του επιλεγμένου φύλλου εργασίας και τον αριθμό των σελίδων του φύλλου εργασίας όταν εργάζεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή την προβολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Μέσος όρος

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το μέσο όρο που υπολογίζεται από επιλεγμένα κελιά που περιέχουν αριθμητικές τιμές.

Πλήθος

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει τον αριθμό των επιλεγμένων κελιών.

Πλήθος αριθμών

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει τον αριθμό των επιλεγμένων κελιών που περιέχουν αριθμητικές τιμές. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Ελάχιστο

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει την ελάχιστη αριθμητική τιμή σε επιλεγμένα κελιά. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Μέγιστο

Όταν είναι επιλεγμένο, η επιλογή αυτή εμφανίζει τη μέγιστη τιμή αριθμητική σε επιλεγμένα κελιά. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

Άθροισμα

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το άθροισμα των αριθμητικών τιμών σε επιλεγμένα κελιά.

Αποστολή κατάστασης

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή υποδεικνύει την κατάσταση αποστολής του υπολογιστικού φύλλου στο Web.

Προβολή συντομεύσεων

Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή εμφανίζει την κανονική προβολή, προβολή Διάταξης σελίδας και κουμπιά Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτά τα κουμπιά για να αλλάξετε την τρέχουσα προβολή.

Ζουμ

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το επίπεδο Ζουμ. Μπορείτε να επιλέξετε Ζουμ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ, όπου μπορείτε να καθορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμιστικό ζουμ

Επιλεγμένο από προεπιλογή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το ρυθμιστικό Ζουμ με τα κουμπιά Σμίκρυνση και Μεγέθυνση. Στη συνέχεια, να σύρετε το ρυθμιστικό ή κάντε κλικ στα κουμπιά Σμίκρυνση και Μεγέθυνση για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας για να έχετε μια πιο κοντινή ματιά ή να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου στο φύλλο εργασίας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε περισσότερα περιεχόμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×