Επιλογές γραμμής τάσης στο Office

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα περιγράφει τις επιλογές γραμμής τάσης διαφορετικό που είναι διαθέσιμα στο Office.

Με αυτόν τον τύπο γραμμής τάσης δημιουργείτε την ιδανική ευθεία γραμμή για απλά σύνολα γραμμικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας είναι γραμμικά όταν το μοτίβο στα σημεία δεδομένων μοιάζει με γραμμή. Μια γραμμική γραμμή τάσης συνήθως δείχνει ότι κάτι αυξάνεται ή μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

Με αυτήν την εξίσωση, μια γραμμική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων για μια γραμμή:

εξίσωση

όπου m είναι η κλίση και b το σημείο τομής.

Η παρακάτω γραμμική γραμμή τάσης δείχνει ότι οι πωλήσεις ψυγείων παρουσιάζουν σταθερή αύξηση σε διάστημα 8 ετών. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο (ένας αριθμός από 0 έως 1, που δείχνει πόσο κοντά στα πραγματικά δεδομένα σας είναι οι τιμές που έχουν υπολογιστεί για τη γραμμή τάσης) είναι 0,9792, που σημαίνει ότι η προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα είναι καλή.

Γράφημα διασποράς με γραμμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια προσαρμογή καμπύλης γραμμής, χρησιμεύει όταν ο ρυθμός μεταβολής των δεδομένων αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα και έπειτα εξομαλύνεται. Η λογαριθμική γραμμή τάσης μπορεί να χρησιμοποιεί αρνητικές και θετικές τιμές.

Με αυτήν την εξίσωση, μια λογαριθμική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές, ενώ ln είναι η συνάρτηση του φυσικού λογαρίθμου.

Το παρακάτω παράδειγμα λογαριθμικής γραμμής τάσης δείχνει την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού των ζώων σε μια περιοχή με σταθερή έκταση, όπου ο πληθυσμός σταθεροποιείται καθώς ο διαθέσιμος χώρος για τα ζώα μειώνεται. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,933, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει αρκετά καλά με τα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με λογαριθμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν διακυμάνσεις των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, όταν αναλύετε κέρδη και απώλειες σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Ο βαθμός του πολυωνύμου καθορίζεται είτε από τον αριθμό των διακυμάνσεων στα δεδομένα είτε από το πόσες καμπές (κυρτά και κοίλα τμήματα) εμφανίζονται στην καμπύλη. Συνήθως, μια γραμμή τάσης με πολυώνυμο δεύτερου βαθμού έχει μόνο ένα μέγιστο ή ελάχιστο. Αν το πολυώνυμο είναι τρίτου βαθμού, τότε έχει ένα ή δύο αλλαγές καμπής. Αν το πολυώνυμο είναι τέταρτου βαθμού, τότε έχει μέχρι τρία σημεία καμπής.

Με την παρακάτω εξίσωση, μια πολυωνυμική ή καμπυλόγραμμη γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου b και Μεταβλητή είναι σταθερές.

Η παρακάτω γραμμή τάσης πολυωνύμου δεύτερου βαθμού (ένα μέγιστο) δείχνει τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας οδήγησης και της κατανάλωσης καυσίμων. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,979, δηλαδή κοντά στο 1, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει καλά με τα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με πολυωνυμική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια καμπύλη γραμμή, χρησιμεύει για σύνολα δεδομένων που συγκρίνουν μετρήσεις οι οποίες αυξάνονται με συγκεκριμένο ρυθμό. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου. Αν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμή τάσης αύξησης.

Με αυτήν την εξίσωση, μια γραμμή τάσης αύξησης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Το παρακάτω γράφημα μέτρησης της απόστασης δείχνει την απόσταση σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η γραμμή τάσης αύξησης δείχνει καθαρά την αυξανόμενη επιτάχυνση. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,986, που σημαίνει σχεδόν τέλεια προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα διασποράς με γραμμή τάσης αύξησης

Αυτή η γραμμή τάσης, που δείχνει μια καμπύλη γραμμή, χρησιμεύει όταν οι τιμές των δεδομένων αυξάνονται ή μειώνονται σε ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς. Αν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εκθετική γραμμή τάσης.

Με αυτήν την εξίσωση, μια εκθετική γραμμή τάσης υπολογίζει την προσαρμογή ελάχιστων τετραγώνων μέσω σημείων:

εξίσωση

όπου c και b είναι σταθερές, ενώ e είναι η βάση του φυσικού λογαρίθμου.

Η παρακάτω εκθετική γραμμή τάσης δείχνει το ποσό άνθρακα 14 που μειώνεται σε ένα αντικείμενο με την πάροδο του χρόνου. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,990, που σημαίνει ότι η γραμμή ταιριάζει σχεδόν τέλεια με τα δεδομένα.

Γράφημα με εκθετική γραμμή τάσης

Αυτή η γραμμή τάσης εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των δεδομένων, προκειμένου να δείξει πιο καθαρά ένα μοτίβο ή μια τάση. Ο κυλιόμενος μέσος χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό σημείων δεδομένων (ο οποίος ορίζεται από την επιλογή Περίοδος), υπολογίζει τον μέσο όρο τους και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή ως σημείο στη γραμμή. Αν, για παράδειγμα, η επιλογή Περίοδος έχει την τιμή 2, τότε ο μέσος όρος των πρώτων δύο σημείων δεδομένων χρησιμοποιείται ως το πρώτο σημείο στη γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου. Ο μέσος όρος του δεύτερου και του τρίτου σημείου δεδομένων χρησιμοποιείται ως δεύτερο σημείο στη γραμμή τάσης κ.λπ.

Η γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση:

εξίσωση

Το πλήθος των σημείων σε μια γραμμή τάσης κυλιόμενος μέσος είναι ίσο με το συνολικό πλήθος των σημείων σε μια σειρά, μείον τον αριθμό που ορίζετε για την περίοδο.

Στα γραφήματα διασποράς, η γραμμή τάσης βασίζεται στη σειρά των τιμών x του γραφήματος. Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, ταξινομήστε τις τιμές x πριν προσθέσετε κυλιόμενο μέσο.

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου απεικονίζει ένα μοτίβο για τον αριθμό των κατοικιών που πουλήθηκαν σε διάστημα 26 εβδομάδων.

Γράφημα διασποράς με γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προσθήκη γραμμής τάσης ή γραμμής κυλιόμενου μέσου όρου σε γράφημα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×