Επιλογές για προχωρημένους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιλογές επεξεργασίας

Αφού πιέσετε το πλήκτρο Enter, μετακίνηση της επιλογής     Δημιουργεί ένα γειτονικό κελί στο επόμενο κελί ενεργό αφού πατήσετε το πλήκτρο ENTER στο τρέχον ενεργό κελί. Στο πλαίσιο κατεύθυνση, υποδεικνύουν ποιο γειτονικό κελί γίνεται ενεργό.

Κατεύθυνση     Δημιουργεί ένα γειτονικό κελί στο επόμενο κελί ενεργό αφού πατήσετε το πλήκτρο ENTER στο τρέχον ενεργό κελί. Στο πλαίσιο κατεύθυνση, υποδεικνύουν ποιο γειτονικό κελί γίνεται ενεργό.

Αυτόματη εισαγωγή υποδιαστολής     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε έναν αριθμό με υποδιαστολές από προεπιλογή.

 • Θέσεις     Εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στο πλαίσιο θέσεις για να υποδείξετε πού Microsoft Office Excel τοποθετεί αυτόματα την υποδιαστολή από τους αριθμούς που πληκτρολογείτε ως σταθερές σε ένα φύλλο εργασίας. Ένας θετικός αριθμός μετακινεί την υποδιαστολή προς τα αριστερά. Ένας αρνητικός αριθμός μετακινεί την υποδιαστολή προς τα δεξιά. Εάν το πλαίσιο ψηφία είναι κενή ή έχει οριστεί σε 0 (μηδέν), πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την υποδιαστολή. Για να παρακάμψετε αυτήν την επιλογή, πληκτρολογήστε μια υποδιαστολή στο κελί, όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό.

Ενεργοποίηση λαβής συμπλήρωσης και μεταφοράς και απόθεσης κελιών     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε τα κελιά και τα δεδομένα, σύροντας. Όταν αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένο, μπορείτε επίσης να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψετε δεδομένα και για να συμπληρώσετε γειτονικά κελιά με μια σειρά δεδομένων.

 • Προειδοποίηση πριν από την αντικατάσταση κελιών     Εμφανίζει ένα μήνυμα αν απόθεσης κελιών επάνω σε άλλα κελιά που περιέχουν δεδομένα.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία απευθείας στα κελιά     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία μέσα σε ένα κελί, κάνοντας διπλό κλικ στο κελί, και όχι με την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού στη γραμμή τύπων.

Επέκταση δεδομένων μορφών και τύπων περιοχής     Επιλέξτε την αυτόματη μορφοποίηση νέα στοιχεία που έχουν προστεθεί στο τέλος της λίστας ώστε να ταιριάζει με τη μορφή για τα υπόλοιπα της λίστας. Οι τύποι που επαναλαμβάνονται σε κάθε γραμμή αντιγράφονται επίσης. Για να επεκταθεί, οι μορφές και οι τύποι πρέπει να εμφανίζονται σε τουλάχιστον τρεις από τις πέντε τελευταίες σειρές πριν από τη νέα γραμμή.

Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης ποσοστού     Επιλέξτε για να πολλαπλασιάσετε επί 100 όλων των αριθμών λιγότερο από 1 που πληκτρολογείτε στα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ποσοστού μορφοποίηση. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να πολλαπλασιάσετε επί 100 όλων των αριθμών που πληκτρολογείτε στα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ποσοστού μορφοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών που ίση ή μεγαλύτερη από το 1.

Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης για τις τιμές των κελιών     Συμπληρώνει τις καταχωρήσεις κειμένου που αρχίζετε να πληκτρολογείτε σε μια στήλη δεδομένων. Εάν τα πρώτα γράμματα που πληκτρολογείτε ταιριάζουν με μια υπάρχουσα καταχώρηση αυτής της στήλης, το Excel συμπληρώνει το υπόλοιπο κείμενο.

Ζουμ στην μετακίνηση με το IntelliMouse     Εάν έχετε τη συσκευή κατάδειξης Microsoft IntelliMouse, ορίζει τον τροχό για να κάνετε μεγέθυνση αντί για κύλιση το φύλλο εργασίας ή το φύλλο γραφήματος.

Προειδοποίηση του χρήστη όταν προκύπτει μια ενδεχομένως χρονοβόρα λειτουργία     Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν μια πράξη επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό κελιών και μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για την επεξεργασία.

 • Όταν επηρεάζεται αυτόν τον αριθμό των κελιών (σε χιλιάδες)     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον μέγιστο αριθμό των κελιών που επηρεάζονται από μια λειτουργία χωρίς ειδοποίηση. Εάν επηρεάζονται περισσότερα κελιά από το μέγιστο αριθμό κελιών, θα ειδοποιηθείτε.

 • Χρήση διαχωριστικών συστήματος     Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη δεκαδικών και χιλιάδων διαχωριστικά. Καταργήστε την επιλογή για να καθορίσετε εναλλακτικά διαχωριστικά.

  • Διαχωριστικό δεκαδικών     Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων, καταργήστε την επιλογή Χρήση διαχωριστικών συστήματος, επιλέξτε το προεπιλεγμένο διαχωριστικό στο πλαίσιο διαχωριστικό δεκαδικών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διαχωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Χιλιάδων διαχωριστικό     Για να αλλάξετε το διαχωριστικό χιλιάδων προεπιλεγμένη, καταργήστε την επιλογή Χρήση διαχωριστικών συστήματος, επιλέξτε το προεπιλεγμένο διαχωριστικό σε το χιλιάδων διαχωριστικό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διαχωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης     Επιλέξτε για να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με επιλογές ειδικής αυτόματα όταν κάνετε επικόλληση, όπως Μορφοποίηση μόνο και Σύνδεση κελιών από το Excel.

Εμφάνιση κουμπιών επιλογών εισαγωγής     Επιλέξτε για να ρυθμίσετε το Excel, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με επιλογές ειδικής αυτόματα κατά την εισαγωγή κελιών, γραμμών ή στηλών, όπως Μορφοποίηση ίδια ως επάνω και Απαλοιφή μορφοποίησης.

Αποκοπή, αντιγραφή και ταξινόμηση που έχει εισαχθεί αντικείμενα με τα γονικά κελιά     Διατηρεί αντικείμενα γραφικών, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, αντικειμένων σχεδίασης και εικόνων με τους συσχετισμένα κελιά κάθε φορά που κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, φίλτρου ή ταξινόμησης σε ένα φύλλο εργασίας.

Εμφάνιση

Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων     Εμφανίζει μια λίστα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα βιβλία εργασίας στην περιοχή Πρόσφατα έγγραφα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , ώστε να μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα αυτά τα βιβλία εργασίας. Εισαγάγετε τον αριθμό των βιβλίων εργασίας που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε έναν θετικό αριθμό μεταξύ 0 και 50.

Μονάδες χάρακα     Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις μονάδες που θέλετε να εμφανίζεται στο χάρακα προβολή διάταξης.

Εμφάνιση όλων των παραθύρων στη γραμμή εργασιών      Επιλέξτε για να εμφανίσετε πολλά φύλλα εργασίας στη γραμμή εργασιών των Windows.

Εμφάνιση της γραμμής τύπων     Εμφανίζει τη γραμμή τύπων. Γραμμή τύπων εμφανίζεται στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας.

Εμφάνιση συνάρτηση συμβουλές οθόνης     Εμφανίζει μια επεξήγηση των συναρτήσεων που επιλέγετε στη λίστα των συναρτήσεων που εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη καταχώρηση τύπου.

Εμφάνιση ονομάτων στοιχείων γραφήματος με κατάδειξη     Εμφανίζει το όνομα ενός στοιχείου γραφήματος όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από αυτό.

Εμφάνιση τιμών σημείου δεδομένων με κατάδειξη     Εμφανίζει την τιμή από ένα σημείο δεδομένων όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από αυτό.

Για τα κελιά με σχόλια, εμφάνιση     Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για τον καθορισμό του τρόπου εμφάνισης των σχολίων στο φύλλο εργασίας.

 • Κανένα σχόλιο ή ένδειξη     Απόκρυψη σχολίων και των ενδείξεών σχολίου σε κελιά με σχόλια που επισυνάπτονται.

 • Δείκτες μόνο, και σχόλια με κατάδειξη     Εμφανίζει ένα μικρό τρίγωνο στην επάνω δεξιά γωνία ενός κελιού, όταν υπάρχει ένα σχόλιο που επισυνάπτονται στο κελί. Σχόλια εμφανίζονται μόνο όταν τοποθετείτε το δείκτη πάνω από ένα κελί που περιέχει ένα σχόλιο.

 • Σχόλια και ενδείξεις     Εμφανίζει το σχόλιο και ένδειξη σχολίου, ένα μικρό τρίγωνο στην επάνω δεξιά γωνία ενός κελιού, όταν υπάρχει ένα σχόλιο που επισυνάπτονται στο κελί.

Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας

Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας     Επιλέξτε το βιβλίο εργασίας σε αυτό το πλαίσιο λίστας που επηρεάζεται από τις ακόλουθες επιλογές.

Εμφάνιση οριζόντιας γραμμής κύλισης     Εμφανίζει την οριζόντια γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας.

Εμφάνιση κατακόρυφη γραμμή κύλισης     Εμφανίζει την κατακόρυφη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά του φύλλου εργασίας (όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία γλώσσας αριστερά προς τα δεξιά) ή στην αριστερή πλευρά (όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία γλώσσας δεξιά προς τα αριστερά).

Εμφάνιση καρτελών φύλλου     Εμφανίζει καρτέλες φύλλου εργασίας ώστε να μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των και να επιλέξετε μεμονωμένα φύλλα εργασίας. Καρτέλες φύλλων εργασίας εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου του φύλλου εργασίας.

Ομαδοποίηση ημερομηνιών στο μενού "Αυτόματο Φίλτρο"     Αλλάζει την ιεραρχία ομαδοποίησης των ημερομηνιών σε μη ιεραρχική λίστα ημερομηνιών στη λίστα με τις ημερομηνίες στο κάτω μέρος του μενού "Αυτόματο Φίλτρο" σε ένα φίλτρο ημερομηνίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε για μόνο δύο ψηφία για το έτος, με μη αυτόματο τρόπο επιλέγοντας δύο ψηφία για το έτος από μια μη ιεραρχική λίστα.

Για τα αντικείμενα, εμφάνιση     Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αντικείμενα γραφικών στο βιβλίο εργασίας.

 • Όλων     Εμφανίζει όλα τα αντικείμενα γραφικών, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, αντικειμένων σχεδίασης και εικόνων.

 • Τίποτα (απόκρυψη αντικειμένων)     Αποκρύπτει όλα τα αντικείμενα γραφικών, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, αντικειμένων σχεδίασης και εικόνων. Τα κρυφά αντικείμενα δεν εκτυπώνονται.

Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας

Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας    Επιλέξτε το φύλλο εργασίας σε αυτό το πλαίσιο λίστας που επηρεάζεται από τις ακόλουθες επιλογές.

Εμφάνιση κεφαλίδες γραμμών και στηλών     Εμφάνιση αριθμών γραμμής στην αριστερή πλευρά (όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία γλώσσας αριστερά προς τα δεξιά) ή στη δεξιά πλευρά (όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία γλώσσας δεξιά προς τα αριστερά) από το φύλλο εργασίας και γραμμάτων στηλών στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας.

Εμφάνιση τύπων σε κελιά, αντί των υπολογισμένων αποτελεσμάτων     Εμφανίζει τους τύπους στα κελιά αντί για τις τιμές που παράγουν τους τύπους.

Εμφάνιση των αλλαγών σελίδας     Εμφάνιση των αλλαγών σελίδας που έχουν οριστεί αυτόματα από το Excel.

Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή     Εμφανίζει ένα 0 (μηδέν) στα κελιά που περιέχουν μηδενικές τιμές.

Εμφάνιση συμβόλων διάρθρωσης, εάν έχει εφαρμοστεί διάρθρωση     Εμφανίζει τα σύμβολα διάρθρωσης. Τα σύμβολα διάρθρωσης δεν εμφανίζονται, εκτός εάν το φύλλο εργασίας περιέχει μια διάρθρωση.

Εμφάνιση γραμμών πλέγματος     Εμφανίζει γραμμές πλέγματος. Για να εκτυπώσετε γραμμές πλέγματος, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση στην περιοχή γραμμές πλέγματος στην ομάδα " Επιλογές φύλλου " στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ".

 • Χρώμα γραμμών πλέγματος     Ορίζει το χρώμα των γραμμών πλέγματος. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματες, το χρώμα των γραμμών πλέγματος βασίζεται στο χρώμα του κειμένου που καθορίζεται στον πίνακα ελέγχου των Windows.

Τύποι

Ενεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμού     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορη υπολογισμού με τη χρήση πολλών επεξεργαστών. Έχετε υπόψη ότι Excel υποστηρίζει μόνο με έως και 64 πυρήνων επεξεργαστή.

Αριθμός νήματα υπολογισμού     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.

 • Χρήση όλων των επεξεργαστών σε αυτόν τον υπολογιστή     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί όλους τους επεξεργαστές που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας.

 • Μη αυτόματα     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στο πλαίσιο μη αυτόματα, πληκτρολογήστε έναν θετικό αριθμό μεταξύ 1 και του 1024.

Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας

Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας    Επιλέξτε το βιβλίο εργασίας σε αυτό το πλαίσιο λίστας που επηρεάζεται από τις ακόλουθες επιλογές.

Ενημέρωση των συνδέσεων προς άλλα έγγραφα     Υπολογίζει και ενημερώνει τους τύπους που περιλαμβάνουν αναφορές σε άλλες εφαρμογές.

Ορισμός ακρίβεια όπως εμφανίζεται     Οριστικά αλλάζει αποθηκευμένες τιμές στα κελιά από απόλυτη ακρίβεια (15 ψηφία) σε οποιαδήποτε μορφή εμφανίζεται, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων.

Σύστημα ημερομηνίας 1904 χρήση     Αλλάζει την ημερομηνία έναρξης από το οποίο υπολογίζονται όλες τις ημερομηνίες από την 1η Ιανουαρίου 1900 σε 2 Ιανουαρίου 1904.

Αποθήκευση τιμών εξωτερικής σύνδεσης     Αποθηκεύει αντίγραφα των τιμών που περιέχονται σε ένα εξωτερικό έγγραφο συνδεδεμένη με ένα φύλλο εργασίας του Excel. Εάν ένα φύλλο εργασίας με συνδέσεις σε μεγάλες περιοχές εξωτερικού εγγράφου απαιτεί μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα χώρου στο δίσκο ή διαρκεί πολύ χρόνο για να το ανοίξετε, καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση τιμών εξωτερικής σύνδεσης να μειώσετε το χώρο στο δίσκο και την ώρα που είναι απαραίτητη για να ανοίξετε την εργασία το φύλλο.

Γενικά

Ενημέρωση με ήχο     Οι ήχοι που σχετίζονται με συμβάντα προγραμμάτων του Microsoft Office, όπως άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση αρχείων και εμφανίζει μηνύματα σφάλματος. Ήχοι που έχουν αντιστοιχιστεί σε διαφορετικά συμβάντα μπορεί να αλλάξει στον πίνακα ελέγχου. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή υλικό και ήχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ήχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχοι. Για να αλλάξετε τον ήχο που σχετίζεται με ένα συμβάν, κάντε κλικ στο συμβάν προγράμματος στη λίστα και επιλέξτε έναν ήχο για να εφαρμόσετε. Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι, ομιλία και συσκευές ήχου. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του συνδυασμού ήχων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχοι. Εάν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συνοδεία ήχων σε ένα πρόγραμμα του Office, ενεργοποιείται ή να απενεργοποιήσετε για όλα τα άλλα προγράμματα του Office. Τον υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου για την αναπαραγωγή ήχων περισσότερα.

Συνοδεία κίνησης     Η κίνηση και αλλάζει κατά την εισαγωγή ή διαγραφή κελιών, γραμμών ή στηλών. Κίνηση ενδέχεται να επιβραδύνει την απόδοση του βίντεο σε ορισμένα συστήματα.

Παράβλεψη άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE)     Αποτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE).

Ερώτηση για να ενημερωθούν οι αυτόματες συνδέσεις     Εμφανίζει ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε πριν συνδεδεμένα στοιχεία ενημερώνονται.

Εμφάνιση σφαλμάτων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη προσθέτου     Εμφανίζει σφάλματα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη από τα πρόσθετα που μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε.

Περιεχόμενο κλίμακας για A4 ή μεγέθη χαρτιού 8,5 x 11"     Για ορισμένες χώρες ή περιοχές, το τυπικό μέγεθος χαρτιού είναι γράμμα. για άλλα άτομα, το τυπικό μέγεθος είναι A4. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το Excel να ρυθμίζει αυτόματα τα έγγραφα που έχουν μορφοποίηση για το τυπικό μέγεθος χαρτιού μιας άλλης χώρας ή περιοχής (για παράδειγμα, A4), έτσι ώστε να εκτυπώνονται σωστά στο το τυπικό μέγεθος χαρτιού για τη χώρα ή την περιοχή (για παράδειγμα, γράμμα). Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εκτύπωση. Δεν επηρεάζει τη μορφοποίηση του εγγράφου σας.

Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε     Κατά την εκκίνηση, το Excel ανοίγει αυτόματα αρχεία από το φάκελο που πληκτρολογείτε σε αυτό το πλαίσιο κειμένου. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του φακέλου στο πλαίσιο κειμένου για να υποδείξετε τη θέση των αρχείων.

Επιλογές του Web      Ορίζει επιλογές για την εμφάνιση δεδομένων στο Excel και τη αποκρίνεται όταν γίνεται προβολή των δεδομένων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Επιλογές υπηρεσίας     Σας επιτρέπει να καθορίσετε επιλογές διαχείρισης πελατών σχόλια και εγγράφου.

Συμβατότητα με Lotus

Πλήκτρο μενού Microsoft Office Excel     Ορίζει το κλειδί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εντολές στην κορδέλα, η οποία είναι ένα στοιχείο από το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

Μεταβατικά πλήκτρα μετακίνησης     Ενεργοποιεί μια εναλλακτική ομάδα πλήκτρα για περιήγηση φύλλου εργασίας, καταχώρηση τύπου, καταχωρήσεις ετικετών και άλλες ενέργειες.

Ρυθμίσεις συμβατότητας με Lotus για

Ρυθμίσεις συμβατότητας με Lotus για     Επιλέξτε το φύλλο εργασίας σε αυτό το πλαίσιο λίστας που επηρεάζεται από τις ακόλουθες επιλογές.

Τύπου μετάβασης     Ανοίγει και αξιολογεί αρχείων Lotus 1-2-3 χωρίς να χάσετε ή αλλαγή πληροφοριών. Όταν αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένο, το Excel υπολογίζει συμβολοσειρές κειμένου ως 0 (μηδέν), εκφράσεις δυαδικών τιμών ως 0 ή 1 και κριτήρια βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που χρησιμοποιούνται στο Lotus 1-2-3.

Καταχώρηση τύπου μετάβασης     Μετατρέπει τους τύπους που έχουν εισαχθεί στο Lotus 1-2-3 έκδοσης 2,2 σύνταξη για τη σύνταξη του Excel και κάνει τα ονόματα που ορίζονται στο Excel συμπεριφέρεται όπως ονόματα που ορίζονται στο Lotus 1-2-3.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×