Επικύρωση δομημένου διαγράμματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κατά την εκτέλεση επικύρωσης, το Visio ελέγχει το διάγραμμα για κανόνες που περιγράφουν κατάλληλα μορφοποιημένες διεργασίες και παρουσιάζει λίστα των θεμάτων που πρέπει να ελέγξετε ξανά. Για παράδειγμα, οι συνδέσεις στα διαγράμματα ροής εργασιών πρέπει να είναι συνημμένες σε άλλα σχήματα, διαφορετικά η επικύρωση θα το αντιμετωπίσει ως ζήτημα που πρέπει να ελεγχθεί.

Τέσσερα πρότυπα περιλαμβάνουν σύνολα κανόνων από προεπιλογή:

 • Διάγραμμα μοντέλου σημειογραφίας μοντελοποίησης επιχειρηματικής διεργασίας/Διάγραμμα σημειογραφίας μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (BPMN)

 • Διάγραμμα βασικού διαγράμματος ροής

 • Διάγραμμα διαλειτουργικού διαγράμματος ροής

 • Διάγραμμα ροής εργασίας του Microsoft SharePoint

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτέλεση επικύρωσης σε διάγραμμα

Παράβλεψη των θεμάτων που δεν ισχύουν για το διάγραμμα

Εισαγωγή κανόνων επικύρωσης σε διάγραμμα

Καθορισμός των συνόλων κανόνων που είναι ενεργά σε ένα έγγραφο

Κατάργηση των θεμάτων επικύρωσης από ένα διάγραμμα

Κατάργηση των συνόλων κανόνων πριν από την κοινή χρήση διαγράμματος

Εκτέλεση επικύρωσης σε διάγραμμα

 • Στην καρτέλα Διεργασία, στην ομάδα Επικύρωση διαγράμματος, επιλέξτε Έλεγχος διαγράμματος.

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ανοίγει το παράθυρο Θέματα με μια λίστα θεμάτων. Εάν κάποια από τα θέματα δεν ισχύουν για το διάγραμμά σας, μπορείτε να τα παραβλέψετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Παράβλεψη των θεμάτων που δεν ισχύουν για το διάγραμμα

Στο παράθυρο Θέματα, κάντε δεξιό κλικ στο θέμα που θέλετε να παραβλέπεται. Έχετε δυο επιλογές για την παράβλεψη θεμάτων:

 • Επιλέξτε Παράβλεψη αυτού του θέματος για την απόκρυψη ενός μεμονωμένου θέματος.

 • Επιλέξτε Παράβλεψη κανόνα για την απόκρυψη όλων των θεμάτων που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο κανόνα.

Μπορείτε να προβάλετε τα θέματα που παραβλέπονται κάνοντας δεξιό κλικ στο παράθυρο Θέματα και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Εμφάνιση θεμάτων που παραβλέπονται. Τα θέματα που παραβλέπονται εμφανίζονται σε σειρές με σκίαση και ανοιχτόχρωμο κείμενο και έχουν Ναι στη στήλη Παραβλέπεται. Μπορείτε να διακόψετε την παράβλεψη ενός θέματος ή κανόνα κάνοντας δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, επιλέγοντας την κατάλληλη εντολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εισαγωγή κανόνων επικύρωσης σε διάγραμμα

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα σύνολο κανόνων σε οποιοδήποτε διάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Visio.

 1. Στην καρτέλα Διεργασία, στην ομάδα Επικύρωση διαγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Έλεγχος διαγράμματος και καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Εισαγωγή κανόνων από.

  Το σύνολο κανόνων διαγραμμάτων ροής είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε διάγραμμα, αλλά προβλέπεται η χρήση του στα διαγράμματα διεργασιών. Είναι το προεπιλεγμένο ενεργό σύνολο κανόνων στο βασικό διάγραμμα και στο διαλειτουργικό διάγραμμα ροής.

  Εάν άλλα διαγράμματα τα οποία διαθέτουν συσχετισμένους κανόνες είναι ανοιχτά τη συγκεκριμένη στιγμή, τα ονόματα αρχείων παρατίθενται σε λίστα σε αυτό το μενού.

 2. Επιλέξτε Σύνολο κανόνων διαγραμμάτων ροής ή το όνομα ενός ανοιχτού διαγράμματος. Εάν επιλέξετε το όνομα ενός ανοιχτού διαγράμματος, εισάγονται όλα τα σύνολα κανόνων που συσχετίζονται με αυτό το διάγραμμα.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε Έλεγχος διαγράμματος για να πραγματοποιηθεί επικύρωση για τα σύνολα κανόνων που έχετε εισαγάγει.

Επάνω μέρος της σελίδας

Καθορισμός των συνόλων κανόνων που είναι ενεργά σε ένα έγγραφο

 1. Στην καρτέλα Διεργασία, στην ομάδα Επικύρωση διαγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Έλεγχος διαγράμματος και καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Κανόνες που θα ελεγχθούν.

  Τα σύνολα κανόνων για το διάγραμμα παρατίθενται σε λίστα. Τα ενεργά σύνολα κανόνων έχουν ένα σημάδι ελέγχου δίπλα τους.

 2. Κάντε κλικ σε ένα ενεργό σύνολο κανόνων για να το απενεργοποιήσετε. Εάν ανοίξετε το μενού ξανά, το σημάδι ελέγχου έχει εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι το σύνολο κανόνων είναι ανενεργό.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση των θεμάτων επικύρωσης από ένα διάγραμμα

Τα θέματα επικύρωσης παραμένουν με το διάγραμμα ακόμα και όταν το παράθυρο Θέματα είναι κλειστό. Εάν αποθηκεύσετε ένα διάγραμμα που έχει θέματα, οποιοσδήποτε ανοίξει το διάγραμμα μπορεί να προβάλει τα θέματα επιλέγοντας την καρτέλα Διεργασία και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρο θεμάτων. Ανοίγει το παράθυρο Θέματα με τα θέματα που έχουν αποθηκευτεί. Μπορείτε να καταργήσετε από ένα διάγραμμα τα θέματα που έχουν αποθηκευτεί, καθώς και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών.

 3. Στην καρτέλα Προσωπικές πληροφορίες, επιλέξτε Κατάργηση αυτών των στοιχείων από το έγγραφο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση των συνόλων κανόνων πριν από την κοινή χρήση διαγράμματος

Τα σύνολα κανόνων επικύρωσης αποτελούν ένα από τα στοιχεία που μπορείτε να καταργήσετε από ένα διάγραμμα για να μειώσετε το μέγεθος αρχείου πριν το χρησιμοποιήσετε από κοινού.

 1. Κάντε όλα τα σύνολα κανόνων στο έγγραφο ανενεργά, όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθορισμός των συνόλων κανόνων που είναι ενεργά σε ένα έγγραφο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Επιλέξτε Πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μείωση μεγέθους του αρχείου.

 4. Επιλέξτε Κατάργηση συνόλου ανενεργών κανόνων επικύρωσης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×