Επιδιόρθωση κατεστραμμένων συνδέσεων σε δεδομένα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει μια σύνδεση με δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας ή άλλο αρχείο που έχει μετακινηθεί σε άλλη θέση, μπορείτε να διορθώσετε τη σύνδεση, ενημερώνοντας τη διαδρομή που αρχείο προέλευσης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ή δεν έχετε πρόσβαση στο έγγραφο που έχετε συνδέσει αρχικά για να, μπορείτε να αποτρέψετε Excel προσπαθεί να ενημερώσετε τη σύνδεση, να απενεργοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις ή καταργώντας τη σύνδεση.

Σημαντικό: συνδεδεμένο αντικείμενο δεν είναι ίδια με υπερ-συνδέσεις. Η παρακάτω διαδικασία δεν θα διορθώσετε κατεστραμμένες υπερ-συνδέσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπερ-συνδέσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

Διόρθωση μια κατεστραμμένη σύνδεση

Προσοχή: Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί. Ενδέχεται να θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την κατεστραμμένη σύνδεση.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία συνδέσεων.

  Η εντολή Επεξεργασία συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη εάν το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει συνδέσεις.

 3. Στο πλαίσιο αρχείο προέλευσης, επιλέξτε την κατεστραμμένη σύνδεση που θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα.

  Σημείωση: Για να διορθώσετε πολλές συνδέσεις, κρατήστε πατημένο COMMAND και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης.

 5. Μεταβείτε στη θέση του αρχείου που περιέχει τα συνδεδεμένα δεδομένα.

 6. Επιλέξτε το νέο αρχείο προέλευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Καταργήστε μια κατεστραμμένη σύνδεση

Όταν καταργείτε μια σύνδεση, όλοι οι τύποι που αναφέρονται στο αρχείο προέλευσης μετατρέπονται σε την τρέχουσα τιμή τους. Για παράδειγμα, εάν τον τύπο = SUM([Budget.xls]Annual! C10: C25) αποτελέσματα στο 45, ο τύπος θα μετατραπούν σε 45 αφού έχει διακοπεί η σύνδεση.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την κατεστραμμένη σύνδεση.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία συνδέσεων.

  Η εντολή Επεξεργασία συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη εάν το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει συνδέσεις.

 3. Στο πλαίσιο αρχείο προέλευσης, επιλέξτε την κατεστραμμένη σύνδεση που θέλετε να διαγράψετε.

  Σημείωση: Για να καταργήσετε πολλές συνδέσεις, κρατήστε πατημένο COMMAND και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση.

 4. Επιλέξτε Κατάργηση σύνδεσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Σημαντικό: συνδεδεμένο αντικείμενο δεν είναι ίδια με υπερ-συνδέσεις. Η παρακάτω διαδικασία δεν θα διορθώσετε κατεστραμμένες υπερ-συνδέσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπερ-συνδέσεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Διόρθωση μια κατεστραμμένη σύνδεση

Προσοχή: Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί. Ενδέχεται να θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την κατεστραμμένη σύνδεση.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  Η εντολή συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη εάν το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει συνδέσεις.

 3. Στο πλαίσιο αρχείο προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή την κατεστραμμένη σύνδεση που θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα.

  Σημείωση: Για να διορθώσετε πολλές συνδέσεις, κρατήστε πατημένο COMMAND και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Διόρθωση μια κατεστραμμένη σύνδεση σε ένα φύλλο σε άλλο βιβλίο εργασίας

  Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, εντοπίστε το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Διόρθωση μια κατεστραμμένη σύνδεση σε ένα βιβλίο εργασίας ή άλλο έγγραφο του Office

  Πληκτρολογήστε το νέο όνομα ή τη θέση για το έγγραφο στο πλαίσιο κειμένου " Αλλαγή συνδέσεων σε " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων για συνδεδεμένα δεδομένα

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την κατεστραμμένη σύνδεση.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  Η εντολή συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη εάν το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει συνδέσεις.

 3. Στο πλαίσιο αρχείο προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή την κατεστραμμένη σύνδεση που θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα.

  Σημείωση: Για να διορθώσετε πολλές συνδέσεις, κρατήστε πατημένο COMMAND και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματος.

Καταργήστε μια κατεστραμμένη σύνδεση

Όταν καταργείτε μια σύνδεση, όλοι οι τύποι που αναφέρονται στο αρχείο προέλευσης μετατρέπονται σε την τρέχουσα τιμή τους. Για παράδειγμα, εάν τον τύπο = SUM([Budget.xls]Annual! C10: C25) αποτελέσματα στο 45, ο τύπος θα μετατραπούν σε 45 αφού έχει διακοπεί η σύνδεση.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την κατεστραμμένη σύνδεση.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  Η εντολή συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη εάν το βιβλίο εργασίας δεν περιέχει συνδέσεις.

 3. Στο πλαίσιο αρχείο προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή την κατεστραμμένη σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση: Για να καταργήσετε πολλές συνδέσεις, κρατήστε πατημένο COMMAND και κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση.

 4. Επιλέξτε Κατάργηση σύνδεσης.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο CSV, HTML ή κειμένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×