Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κωδικό σφάλματος 550 5.7.1 στο Office 365

Τελευταία ενημέρωση 2015-10-23

Έχετε στείλει ποτέ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook ή το Outlook Web App και λάβατε ένα μήνυμα σφάλματος αναφοράς μη παράδοσης (NDR) του Exchange σχετικά με τον λόγο που δεν ήταν δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Αυτό το θέμα θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε εάν λάβετε τον κωδικό σφάλματος ειδοποίησης κατάστασης παράδοσης (DSN) 5.7.1 ή τον κωδικό σφάλματος NDR 5.7.1 του Exchange σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR).

Κουμπί λήψης βοήθειας για χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κουμπί λήψης βοήθειας για διαχειριστές

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για τους κωδικούς σφάλματος 5.7.0 έως 5.7.999 στο Exchange Online και το Office 365. Ο κωδικός σφάλματος dsn 5.7.1 μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, για τις οποίες παρέχονται λύσεις παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Βοήθεια για χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περίπτωση που στείλατε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, λάβατε τον κωδικό σφάλματος NDR 5.7.1 ή 5.7.0 έως 5.7.999 του Exchange

Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μπορεί να λάβετε αυτά τα μηνύματα σφάλματος. Γενικά, το σφάλμα υποδεικνύει ότι ο οργανισμός σας έχει μια ρύθμιση ασφαλείας για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν επιτρέπει στο μήνυμά σας να φτάσει στον παραλήπτη. Μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Δεν έχετε δικαίωμα αποστολής στον παραλήπτη.

 • Δεν έχετε δικαίωμα αποστολής στην ομάδα διανομής ή σε μία από τις υπο-ομάδες της.

 • Δεν έχετε δικαίωμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ενός διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μεσολαβεί ανάμεσα σε εσάς και τον παραλήπτη.

 • Το μήνυμά σας δρομολογήθηκε σε εσφαλμένο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλές για τη διόρθωση του προβλήματος που προκαλεί τον κωδικό σφάλματος DSN 5.7.1 ή 5.7.0 έως 5.7.999

Τις περισσότερες φορές, είναι πιθανό ότι δεν θα μπορέσετε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας. Είτε ο παραλήπτης είτε ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη πρέπει να ενημερώσουν τις ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Εάν ο παραλήπτης είναι εκτός του οργανισμού σας    - Πείτε στον παραλήπτη να ζητήσει από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του να ρυθμίσει το γραμματοκιβώτιο ώστε να δέχεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς.

Εάν στέλνετε σε μια εσωτερική ομάδα διανομής    - Ίσως δεν έχετε δικαίωμα αποστολής στην ομάδα ή σε μία από τις υπο-ομάδες της. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναφορά NDR περιλαμβάνει τα ονόματα των ομάδων με περιορισμούς για τις οποίες δεν έχετε δικαίωμα αποστολής. Ζητήστε από τον κάτοχο της ομάδας με περιορισμούς να σας εκχωρήσει δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων σε αυτήν. Εάν δεν γνωρίζετε τον κάτοχο της ομάδας, μπορείτε να τον βρείτε, κάνοντας τα εξής στο Outlook Web App ή το Outlook.

 1. Επιλέξτε το μήνυμα NDR 5.7.1.

 2. Στο Outlook Web App, επιλέξτε το όνομα της ομάδας που βρίσκεται στη γραμμή Προς. Στο Outlook, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ομάδας.

 3. Στο Outlook Web App, από το αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Κάτοχος. Στο Outlook, επιλέξτε Επαφή.

Εάν στέλνετε σε μια μεγάλη ομάδα διανομής    - Στις ομάδες με περισσότερα από 5.000 μέλη εφαρμόζονται αυτόματα οι εξής τρεις περιορισμοί

 • Τα μηνύματα που στέλνονται στην ομάδα απαιτούν έγκριση από έναν επόπτη.

 • Δεν είναι δυνατή η αποστολή μεγάλων μηνυμάτων στην ομάδα. Ωστόσο, εάν αυτό είναι το πρόβλημα, θα λάβετε διαφορετική αναφορά NDR από την 5.7.1. Ανατρέξτε στο θέμα Όρια του Exchange Online.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, γίνετε μέλος της ομάδας ή ζητήστε από τον κάτοχο της ομάδας ή τον επόπτη να εγκρίνει το μήνυμά σας. Παραπέμψτε τους στην ενότητα Εάν είστε ο κάτοχος μιας ομάδας διανομής με περιορισμούς    παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Εάν κανένα από τα προηγούμενα βήματα δεν ισχύουν ή δεν επιλύουν το ζήτημά σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και παραπέμψτε τον στην ενότητα Εάν είστε διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365    παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Εάν είστε ο κάτοχος μιας ομάδας διανομής με περιορισμούς

Εάν κάποιος στείλει ένα μήνυμα στην ομάδα διανομής σας και λάβει το σφάλμα NDR 5.7.1 και θέλετε να του επιτρέψετε την αποστολή στην ομάδα σας, δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω βήματα.

Καταργήστε τον περιορισμό αποστολέα    - Για να εκχωρήσετε στον αποστολέα δικαιώματα αποστολής στην ομάδα διανομής σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα στη λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων της ομάδας.

 • Εάν ο αποστολέας υπόκειται σε περιορισμό, επειδή είναι εκτός του οργανισμού σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ομάδας ώστε να αποδέχεται μηνύματα από εξωτερικούς αποστολείς.

 • Εάν έχετε ρυθμίσει έναν κανόνα μεταφοράς για τον περιορισμό συγκεκριμένων αποστολέων ή ομάδων, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κανόνα ώστε να αποδέχεστε μηνύματα από τον αποστολέα.

Περιορισμοί για μεγάλες ομάδες    - Στις ομάδες με περισσότερα από 5.000 μέλη εφαρμόζονται αυτόματα οι εξής τρεις περιορισμοί:

 • Τα μηνύματα που στέλνονται στην ομάδα απαιτούν έγκριση από έναν επόπτη.

 • Δεν είναι δυνατή η αποστολή μεγάλων μηνυμάτων στην ομάδα (αλλά θα λάβετε διαφορετική αναφορά NDR, εάν αυτό είναι το πρόβλημα). Ανατρέξτε στο θέμα Όρια του Exchange Online.

Για να επιλύσετε το ζήτημα για τον αποστολέα, εγκρίνετε το μήνυμά του ή προσθέστε τον στην ομάδα.

Exchange Online   .

Βοήθεια για διαχειριστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 για την αναφορά NDR 5.7.1 ή 5.7.0 έως 5.7.999 του Exchange

Εάν τα βήματα που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα δεν επιλύσουν το ζήτημα για τον αποστολέα, η λύση πιθανότατα απαιτεί ενέργεια από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή των ρυθμίσεων για τον παραλήπτη, την ομάδα διανομής, τον οργανισμό ή τον τομέα.

Πώς μπορώ να διορθώσω το πρόβλημα που προκαλεί μια αναφορά NDR 5.7.1 ή 5.7.0 έως 5.7.999 του Exchange;

Εάν είστε διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να βοηθήσετε στην επίλυση ενός ζητήματος NDR 5.7.1 του Exchange, βρείτε παρακάτω την ενότητα που φαίνεται να ταιριάζει με το πρόβλημά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Εάν ο αποστολέας είναι εκτός του οργανισμού σας     - Ρυθμίστε τις παραμέτρους του παραλήπτη ή των διακομιστών αλληλογραφίας σας ώστε να αποδέχονται αλληλογραφία από εξωτερικούς ή ανώνυμους αποστολείς.

Όταν εξωτερικοί χρήστες προσπαθούν να στείλουν αλληλογραφία σε δημόσιους φακέλους με δυνατότητα mail στο Office 365    - Όταν εξωτερικοί χρήστες προσπαθούν να στείλουν αλληλογραφία σε δημόσιους φακέλους με δυνατότητα mail στο Office 365, λαμβάνουν μια NDR που περιέχει τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος:

Ο απομακρυσμένος διακομιστής επέστρεψε '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; απαιτείται έλεγχος ταυτότητας [Στάδιο: CreateMessage]>'

Για να αλλάξετε τη συμπεριφορά ώστε οι δημόσιοι φάκελοι με δυνατότητα mail να αποδέχονται αλληλογραφία από εξωτερικούς αποστολείς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Exchange Online χρησιμοποιώντας απομακρυσμένο PowerShell. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο Exchange Online με χρήση απομακρυσμένου PowerShell.

 2. Προσθέστε δικαιώματα για το λογαριασμό "Ανώνυμος" στους δημόσιους φακέλους. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2984402.

Εάν ο αποστολέας είναι εκτός του οργανισμού σας και η διεύθυνση IP του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έχει τεθεί σε λίστα αποκλεισμού της Microsoft    - Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναφορά NDR που λαμβάνει ο αποστολέας μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες στην ενότητα Διαγνωστικά για διαχειριστές παρόμοιες με τις παρακάτω:

5.7.1 Μη διαθέσιμη υπηρεσία, ο κεντρικός υπολογιστής-πελάτης [xxx.xxx.xxx.xxx] έχει αποκλειστεί με χρήση της Λίστας αποκλεισμού 1. Για να ζητήσετε κατάργηση από αυτήν τη λίστα, προωθήστε αυτό το μήνυμα στη διεύθυνση delist@messaging.microsoft.com

Προωθήστε το μήνυμα NDR στη διεύθυνση delist@messaging.microsoft.com.

Ο τομέας δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένος στο Office 365    - Εάν ο τομέας δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένος, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

 • Επαληθεύστε ότι ο τομέας σας εμφανίζεται ως Ενεργός στην πύλη του Office 365 στη διεύθυνση https://portal.office.com.

 • Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του τομέα σας στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Τομείς στο Office 365.

 • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την επαλήθευση τομέων, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2515404.

Εσφαλμένη εγγραφή MX    - Εάν έχετε εσφαλμένη εγγραφή MX, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Ελέγξτε τους τομείς αποστολέα και παραλήπτη για εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες εγγραφές MX, χρησιμοποιώντας τη δοκιμή Διαγνωστικά για προχωρημένους > Exchange Online στον Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης του Office 365 της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα Διόρθωση προβλημάτων του Outlook και του Office 365 με τον Βοηθό υποστήριξης και αποκατάστασης του Office 365.

 2. Επαληθεύστε στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα ή στην υπηρεσία φιλοξενίας DNS ότι η εγγραφή MX για τον τομέα σας είναι σωστή. Η εγγραφή MX για έναν τομέα που είναι εγγεγραμμένος στο Exchange Online χρησιμοποιεί τη σύνταξη <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο επαλήθευσης εγγραφής MX και σύνδεσης εξερχομένων από τις επιλογές Office 365 > Ρύθμιση παραμέτρων ροής αλληλογραφίας στο Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί μόνο μία εγγραφή MX για τον τομέα σας. Η Microsoft δεν υποστηρίζει τη χρήση πολλών εγγραφών MX για έναν τομέα που είναι εγγεγραμμένος στο Exchange Online.

Εσφαλμένη εγγραφή SPF    - Η εγγραφή υποδομής πολιτικής αποστολέα (SPF) για τον τομέα σας μπορεί να μην είναι πλήρης και να μην περιλαμβάνει όλες τις προελεύσεις αλληλογραφίας για τον τομέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση της εγγραφής SPF, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή εγγραφής SPF για την επικύρωση εξερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνεται από τον τομέα σας.

Θέματα ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής ανάπτυξης συνδυασμού εσωτερικής εγκατάστασης και cloud    - Εάν ο τομέας σας είναι μέρος μιας υβριδικής ανάπτυξης με Exchange και Exchange Online, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

Μολονότι ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής λειτουργίας" ρυθμίζει αυτόματα τις συνδέσεις εισερχομένων και εξερχομένων στην υπηρεσία Exchange Online Προστασία (EOP), μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι σωστές. Εάν οι συνδέσεις που χρησιμοποιείται για την υβριδική ανάπτυξη έχουν ρυθμιστεί σωστά, ο διαχειριστής του Exchange πρέπει να εκτελέσει ξανά τον "Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής λειτουργίας" στον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

Επαληθεύστε τις παραμέτρους της σύνδεσης εισερχομένων που χρησιμοποιείται στην υβριδική λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2827473.

Επαληθεύσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης εξερχομένων που χρησιμοποιείται στην υβριδική λειτουργία, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε την πύλη του Office 365 στη διεύθυνση https://portal.office.com και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση > Exchange.

 2. Στο κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε Ροή αλληλογραφίας > Συνδέσεις. Στην ενότητα Σύνδεση εξερχομένων, επιλέξτε τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία. Επαληθεύστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Επαληθεύστε τις ακόλουθες πληροφορίες:    Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δρομολόγηση email μέσω έξυπνων κεντρικών υπολογιστών, επιβεβαιώστε ότι έχει καθοριστεί η σωστή διεύθυνση IP ή το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN). Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εγγραφή MX που σχετίζεται με τον τομέα παραλήπτη, επιβεβαιώστε ότι η εγγραφή MX για τον τομέα κατευθύνει στο σωστό διακομιστή αλληλογραφίας.

   Μπορείτε να δοκιμάσετε την εγγραφή MX και τη δυνατότητα αποστολής αλληλογραφίας από τον οργανισμό Exchange Online, χρησιμοποιώντας την επιλογή Έλεγχος επαλήθευσης εγγραφής MX και σύνδεσης εξερχομένων από τις επιλογές Office 365 > Ρύθμιση παραμέτρων ροής αλληλογραφίας στο Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Εμβέλεια    Εάν χρειάζεται να δρομολογείται η εισερχόμενη αλληλογραφία Internet στον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης, στην περιοχή Τομείς πρέπει να αναφέρονται όλοι οι τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή αστερίσκου (*) για να δρομολογείται επίσης όλη η εξερχόμενη αλληλογραφία Internet μέσω του οργανισμού εσωτερικής εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση μεταφοράς σε υβριδικές αναπτύξεις, ανατρέξτε στο θέμα Δρομολόγηση μεταφοράς σε υβριδικές αναπτύξεις του Exchange 2013.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Τι είναι οι αναφορές NDR του Exchange στο Exchange Online και το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×