Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κωδικό σφάλματος 550 5.1.1 έως 5.1.20 στο Office 365

Τελευταία ενημέρωση 2015-10-23
Αυτό το θέμα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τους κωδικούς σφαλμάτων 550 5.1.1 έως 5.1.20, εάν βλέπετε το συγκεκριμένο σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR).Τα προβλήματα ροής αλληλογραφίας μπορούν να είναι εκνευριστικά, αλλά έχουμε λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε για να καταφέρετε να στείλετε το μήνυμά σας.

σύμβολο χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έστειλα ένα μήνυμα. Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;

Σύμβολο διαχειριστή

Είμαι ο Διαχειριστής. Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;

Σύμβολο Βοήθειας

Γιατί λαμβάνω μια αναφορά μη παράδοσης;


σύμβολο χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έστειλα ένα μήνυμα και έλαβα τον κωδικό σφάλματος 5.1.x σε μια αναφορά NDR.Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;   

Ακολουθούν 5 διαφορετικές λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε. Ίσως να μην χρειαστεί να τις δοκιμάσετε όλες. Εάν τα βήματα εδώ δεν σας βοηθήσουν να στείλετε επιτυχώς το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παραπέμψτε τον στην ενότητα βοήθεια διαχειριστή αυτού του θέματος, ώστε να μπορέσει να σας βοηθήσει.

Σύμβολο κάρτας βέλτιστης πρακτικής

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη είναι σωστή   

Αυτό είναι το πιο κοινό πρόβλημα που προκαλεί σφάλματα 5.1.x.Ελέγξτε τη σωστή ορθογραφία.Εάν αλλάξετε κάτι, στείλτε ξανά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λύση 2: Καταργήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης   

Καταργήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη από τη λίστα των προτεινόμενων ονομάτων στη λίστα αυτόματης καταχώρησης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ξανά προτού προσπαθήσετε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λίστα αυτόματης καταχώρησης είναι μια λίστα προτεινόμενων ονομάτων που εμφανίζεται στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν βρει ένα όνομα που ταιριάζει με αυτό που πληκτρολογήσατε στη γραμμή Προς. Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση προτεινόμενου ονόματος ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης στο Outlook Web App.

 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Στο πεδίο Προς, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη μέχρι να εμφανιστεί ο παραλήπτης στην αναπτυσσόμενη λίστα.

  Λίστα αυτόματης καταχώρησης του Outlook Web App
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να επιλέξετε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

 4. Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση του παραλήπτη και, στη συνέχεια, στείλτε το μήνυμά σας.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης δεν έχει ορίσει κανόνα προώθησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

Μήπως στείλατε το αρχικό μήνυμα στην ίδια ακριβώς διεύθυνση παραλήπτη που εμφανίζεται στην αναφορά NDR;Μπορείτε να το επαληθεύσετε συγκρίνοντας τη διεύθυνση που παρέχεται στην αναφορά NDR με τη διεύθυνση που εμφανίζεται στο αρχικό μήνυμα, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο Απεσταλμένα.

Εάν οι διευθύνσεις δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με το άτομο στο οποίο στείλατε το αρχικό μήνυμα και ρωτήστε το εάν έχει κάποιο κανόνα για την προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εάν γνωρίζει ότι λειτουργεί σωστά. Ο κανόνας μπορεί να επιχείρησε να στείλει ένα αντίγραφο του μηνύματός σας σε μια εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν το άτομο έχει τέτοιο κανόνα, θα πρέπει είτε να διορθώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να καταργήσει τον κανόνα προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα NDR 5.1.x.

Λύση 4: Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχει παραβιαστεί   

Μήπως δεν στείλατε ποτέ το αρχικό μήνυμα; Εάν δεν το έχετε στείλει, είναι πιθανό ότι ένας αποστολέας ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή κάποιος άλλος χρησιμοποίησε με ακατάλληλο τρόπο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν έστειλε το μήνυμα.

Ελέγξτε το φάκελό σας Απεσταλμένα για μηνύματα που είστε βέβαιοι ότι δεν τα στείλατε εσείς. Εάν βρείτε τέτοια μηνύματα, είναι πιθανό ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να έχει παραβιαστεί. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

 2. Εκτελέστε μια σάρωση προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στον υπολογιστή σας.

Λύση 5: Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά NDR σχετίζεται με ένα μήνυμα που πραγματικά στείλατε   

Εάν ο φάκελος Απεσταλμένα περιέχει μόνο μηνύματα που γνωρίζετε ότι στείλατε, η αναφορά NDR που λάβατε μπορεί να είναι οπισθοσκέδαση, την οποία μπορείτε να παραβλέψετε.Δείτε τι είναι η οπισθοσκέδαση: Συχνά, οι αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας αλλοιώνουν τη διεύθυνση Από της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συλλέγουν από το Internet αντί της δικής τους διεύθυνσης. Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση ενός από αυτά τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ένας διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να αποστείλει μια αναφορά NDR, όπως αυτή που λάβατε, πίσω στη διεύθυνση Από. Μια τέτοια αναφορά NDR είναι άχρηστη, επειδή δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι κάνατε κάποιο λάθος. Αυτός ο τύπος άχρηστου αυτοματοποιημένου μηνύματος ονομάζεται οπισθοσκέδαση. Είναι ενοχλητικό, αλλά, εάν πρόκειται για οπισθοσκέδαση, ο λογαριασμός σας δεν έχει παραβιαστεί.

Ελέγξτε το φάκελό σας Απεσταλμένα για μηνύματα που είστε βέβαιοι ότι δεν τα στείλατε εσείς. Εάν δεν βλέπετε ύποπτα μηνύματα, είναι πιθανό ότι η αναφορά NDR που λάβατε να είναι οπισθοσκέδαση. Εάν έχετε εκτελέσει σάρωση προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να αγνοήσετε αυτές τις αναφορές NDR οπισθοσκέδασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μηνύματα οπισθοσκέδασης και EOP.

Αρχή της σελίδας


Σύμβολο διαχειριστή

Είμαι ο διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω προβλήματα NDR 5.1.1 έως 5.1.20;   

Εάν τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Βοήθεια για χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιλύσουν το πρόβλημα για τον αποστολέα, η λύση μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί ο λογαριασμός του χρήστη στο Office 365. Η λύση ενδέχεται επίσης να σχετίζεται με τον παράγοντα μεταφοράς αλληλογραφίας εσωτερικής εγκατάστασης, εάν έχετε υβριδική τοπολογία. Ενδέχεται επίσης να υπάρχει πρόβλημα με τις παραμέτρους του τομέα του παραλήπτη. Δείτε 4 λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε. Ίσως να μην χρειαστεί να τις δοκιμάσετε όλες για να στείλετε επιτυχώς το μήνυμα.

Λύση 1: Ελέγξτε το Κέντρο μηνυμάτων του Office 365 για προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων ή για προβλήματα σε επίπεδο ολόκληρης της υπηρεσίας   

Για λογαριασμούς Office 365, η πύλη του Office 365 παρέχει ένα κεντρικό σημείο με διάφορα εργαλεία, ειδοποιήσεις και πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό και άλλα θέματα.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό διαχειριστή στην πύλη του Office 365, στη διεύθυνση https://portal.office.com και από τον πίνακα εργαλείων, κάντε τα εξής:

 1. Ελέγξτε το Κέντρο μηνυμάτων για να δείτε εάν η εταιρεία σας έχει κάποιο γνωστό πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων.

  1. Επιλέξτε Κέντρο μηνυμάτων.

  2. Επιλέξτε Προβολή όλων.

  3. Επιλέξτε Αποτροπή ή επιδιόρθωση ζητημάτων και εκτελέστε τις σχετικές προτεινόμενες ενέργειες.

 2. Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο τρέχον πρόβλημα υπηρεσίας στο Office 365 που επηρεάζει το λογαριασμό του χρήστη.

  1. Επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών για να δείτε μια επισκόπηση των θεμάτων.

  2. Επιλέξτε Προβολή όλων για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα γνωστά ζητήματα.

 3. Ελέγξτε τους τομείς αποστολέα και παραλήπτη για εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες εγγραφές πόρων ανταλλαγής αλληλογραφίας (MX), εκτελώντας το εργαλείο Αντιμετώπιση προβλημάτων ροής αλληλογραφίας που είναι ενσωματωμένο στο Office 365.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τον τομέα του παραλήπτη, επικοινωνήστε με τον παραλήπτη ή με το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη για να τους ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα. Θα χρειαστεί να επιλύσουν το πρόβλημα προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα NDR 5.1.x.

Λύση 2: Ενημερώστε μη ενημερωμένες εγγραφές πόρων ανταλλαγής αλληλογραφίας (MX)   

Ο κωδικός σφάλματος 5.1.1 μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα με την εγγραφή πόρου ανταλλαγής αλληλογραφίας (MX) για τον τομέα του παραλήπτη.Για παράδειγμα, η εγγραφή MX ενδέχεται να κατευθύνει σε παλιό διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η εγγραφή MX μπορεί να είναι ασαφής λόγω πρόσφατης αλλαγής των παραμέτρων.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστούν έως 72 ώρες για μεταδοθούν σε όλους τους διακομιστές DNS στο Internet οι ενημερώσεις των εγγραφών DNS ενός τομέα.

Εάν αποστολείς που βρίσκονται εκτός του τομέα σας λαμβάνουν αυτήν την αναφορά NDR κατά την αποστολή αλληλογραφίας σε παραλήπτες εντός του τομέα σας, δοκιμάστε τα παρακάτω.

 • Η εγγραφή πόρου ανταλλαγής αλληλογραφίας (MX) για τον τομέα σας ενδέχεται να μην είναι σωστή. Για παράδειγμα, ίσως να κατευθύνει προς ένα διακομιστή αλληλογραφίας που δεν είναι έγκυρος. Επαληθεύστε στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα ή στην υπηρεσία φιλοξενίας DNS ότι η εγγραφή MX για τον τομέα σας είναι σωστή. Η εγγραφή MX για έναν τομέα που είναι εγγεγραμμένος στο Exchange Online χρησιμοποιεί τη σύνταξη <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Επαληθεύστε ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι μόνο για μία εγγραφή MX για τον τομέα σας. Η Microsoft δεν υποστηρίζει τη χρήση περισσότερων από μίας εγγραφών MX για τομέα που έχει εγγραφεί στο Exchange Online.

 • Μπορείτε να ελέγξετε την εγγραφή MX και τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οργανισμό Exchange Online, χρησιμοποιώντας την επιλογή Έλεγχος επαλήθευσης εγγραφής MX και σύνδεσης εξερχομένων από τις επιλογές Office 365 > Ρύθμιση παραμέτρων ροής αλληλογραφίας στο Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Τα παρακάτω θέματα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία εγγραφών DNS σε οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS για το Office 365 και Προσαρμογή εγγραφής SPF για την επικύρωση εξερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνεται από τον τομέα σας.

Λύση 3: Ενημερώστε τη λίστα αυτόματης καταχώρησης του χρήστη εάν απαντάτε σε ένα γραμματοκιβώτιο που έχει δημιουργηθεί ξανά ή μετεγκατασταθεί   

Αυτή η αναφορά NDR μπορεί να προκληθεί από την απάντηση σε παλιά μηνύματα ή την ενημέρωση παλιών προσκλήσεων σε σύσκεψη όπου ο παραλήπτης έχει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά κάποιο στοιχείο σχετικά με το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, το γραμματοκιβώτιο του χρήστη μπορεί να έχει διαγραφεί και δημιουργηθεί ξανά ή να έχει μετεγκατασταθεί από το Exchange Online στο Exchange εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στην αναφορά NDR έχει τη μορφή IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, είναι αρκετά πιθανό ότι απαντά σε ένα παλιό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα για να καταργήσετε τις καταχωρήσεις που δεν είναι έγκυρες από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης.

Εσφαλμένες καταχωρήσεις στη λίστα αυτόματης καταχώρησης

Ο χρήστης μπορεί να έχει επιλέξει μια καταχώρηση που δεν είναι έγκυρη από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης, επίσης γνωστό ως cache ψευδωνύμων. Για παράδειγμα, ο παραλήπτης μπορεί να έχει μετακινηθεί από έναν οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης στο Exchange Online ή το αντίστροφο. Μολονότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η ίδια, άλλα εσωτερικά αναγνωριστικά για τον παραλήπτη ενδέχεται να έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα η καταχώρηση στο cache για το συγκεκριμένο παραλήπτη να μην είναι έγκυρη.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App

Για να καταργήσετε παραλήπτες που δεν είναι έγκυροι από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης στο Outlook Web App, εκτελέστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες.

Κατάργηση μεμονωμένου παραλήπτη

 1. Επιλέξτε Νέα αλληλογραφία.

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη μέχρι να εμφανιστεί ο παραλήπτης στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να επιλέξετε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο στην έκδοση Light του Outlook Web App.Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το γραμματοκιβώτιο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web που υποστηρίζει μόνο την έκδοση Light του Outlook Web App και χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

Κατάργηση όλων των παραληπτών

 1. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη στο Outlook Web App.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εμφάνισης > Έκδοση του Outlook Web App, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση της έκδοσης Light του Outlook Web App και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Αποσυνδεθείτε και, στη συνέχεια, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης Web.Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το γραμματοκιβώτιο, θα χρησιμοποιείτε την έκδοση Light του Outlook Web App.

Άδειασμα ολόκληρης της λίστας Αυτόματης Καταχώρησης

 1. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη στην έκδοση Light του Outlook Web App.

 2. Επιλέξτε Επιλογές > Μηνύματα. Στην ενότητα Επίλυση ονομάτων email, επιλέξτε Απαλοιφή της λίστας "Πιο πρόσφατοι παραλήπτες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Για να επιστρέψετε το γραμματοκιβώτιο στο Outlook Web App, επιλέξτε Επιλογές > Έκδοση του Outlook Web App, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Χρήση της έκδοσης Light του Outlook Web App και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook 2010 ή το Outlook 2013

Για να καταργήσετε μη έγκυρους παραλήπτες από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης του χρήστη στο Microsoft Outlook 2010 ή το Microsoft Outlook 2013, κάντε τα εξής:

Κατάργηση μεμονωμένου παραλήπτη

 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη μέχρι να εμφανιστεί ο παραλήπτης στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Επιλέξτε τον παραλήπτη στην αναπτυσσόμενη λίστα μετακινώντας το δρομέα επάνω από τον παραλήπτη χωρίς να κάνετε κλικ ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΚΑΤΩ και ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ.

 4. Διαγράψτε τον παραλήπτη επιλέγοντας Διαγραφή ή πατώντας το πλήκτρο Delete.

Κατάργηση όλων των παραληπτών

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων, επιλέξτε Άδειασμα λίστας αυτόματης καταχώρησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι.

Λύση 4: Ενημερώστε τους κανόνες προώθησης για να καταργήσετε εσφαλμένες διευθύνσεις   

Μερικές φορές η αναφορά NDR προκαλείται από έναν παραλήπτη στον οποίο ο χρήστης δεν έστειλε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας. Μπορεί ο παραλήπτης να έχει έναν κανόνα προώθησης ή να έχει ορίσει πληρεξούσιο για το γραμματοκιβώτιό του. Επίσης, ο διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ενδέχεται να έχει δημιουργήσει έναν κανόνα μεταφοράς που είτε αντιγράφει είτε προωθεί το μήνυμα σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραλήπτη που δεν είναι έγκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για γραμματοκιβώτιο ή Χρήση κανόνων μεταφοράς για αντιγραφή μηνυμάτων σε ελεγκτή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Αρχή της σελίδας


Σύμβολο Βοήθειας

Για ποιο λόγο λάβατε μια αναφορά μη παράδοσης με κωδικό σφάλματος 5.1.x   

Το μήνυμα ειδοποίησης, το οποίο επίσης ονομάζεται αναφορά μη παράδοσης (NDR), που λαμβάνετε στα εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σχετικά με αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να αναφέρει ότι η διεύθυνση που καθορίσατε δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ή δεν είναι έγκυρη ή ότι υπάρχει μια εσφαλμένη καταχώρηση στο cache αυτόματης καταχώρησης παραληπτών του Outlook ή του Outlook Web App.Παρέχουμε ορισμένες λύσεις για τα πιο συνηθισμένα προβλήματα.Κάποια άλλα σχετικά προβλήματα απαιτούν πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή σε ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν χρειάζεται να ασχοληθούν.Υπάρχουν μερικές συνηθισμένες αιτίες για τις οποίες ενδέχεται να λαμβάνετε αυτήν την ειδοποίηση:

 • Το άτομο ή γραμματοκιβώτιο στο οποίο προσπαθείτε να στείλετε το μήνυμά σας δεν ήταν δυνατό να βρεθεί στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού.

 • Δεν έχετε δικαίωμα αποστολής στην ομάδα διανομής ή σε μία από τις υπο-ομάδες της.

 • Το άτομο ή γραμματοκιβώτιο στο οποίο προσπαθείτε να στείλετε το μήνυμά σας έχει μια ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ονομάζεται εγγραφή πόρου MX, η οποία δεν είναι ενημερωμένη.

 • Το άτομο ή γραμματοκιβώτιο στο οποίο προσπαθείτε να στείλετε το μήνυμά σας έχει ένα σύνολο κανόνων για την προώθηση μηνυμάτων σε μια άλλη διεύθυνση, αλλά ο κανόνας δεν λειτουργεί σωστά.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια με τον κωδικό σφάλματος 5.1.1 σε 5.1.20;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι οι αναφορές NDR του Exchange στο Exchange Online και το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×