Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κωδικό σφάλματος 550 4.4.7 στο Office 365

Αυτό το θέμα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τον κωδικό σφάλματος 550 4.4.7, εάν εμφανίζετε σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR).Τα προβλήματα ροής αλληλογραφίας μπορεί να είναι ενοχλητικά, αλλά έχουμε λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε για να καταφέρετε να στείλετε το μήνυμά σας.

Ο κωδικός σφάλματος dsn 4.4.7 μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, επομένως χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της αναφοράς NDR για να αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα διορθώσετε το πρόβλημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αιτίες για το 4.4.7, παρακάτω σε αυτό το θέμα.

σύμβολο χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έστειλα ένα μήνυμα. Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;

Σύμβολο διαχειριστή

Είμαι ο Διαχειριστής. Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;

Σύμβολο Βοήθειας

Γιατί λαμβάνω μια αναφορά μη παράδοσης;


σύμβολο χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έστειλα ένα μήνυμα και έλαβα τον κωδικό σφάλματος 4.4.7 σε μια αναφορά NDR.Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;   

Ακολουθούν ορισμένες διαδικασίες για να δοκιμάσετε οι οποίες μπορεί να σας επιτρέψουν να στείλετε ξανά το μήνυμα με επιτυχία. Η παράδοση μηνυμάτων από διακομιστή σε διακομιστή μπορεί να είναι περίπλοκη ή να απαιτεί ειδική πρόσβαση σε ρυθμίσεις, έτσι τα περισσότερα από αυτά τα βήματα έχουν σχεδιαστεί για διαχειριστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 και όχι για τον μέσο αποστολέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν τα βήματα εδώ δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και παραπέμψτε τον σε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα για λογαριασμό σας.

Προβλήματα στον τομέα προορισμού

Εάν λάβετε τον κωδικό σφάλματος DSN 4.4.7 και αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες που ανήκουν σε έναν μόνο τομέα, το πρόβλημα βρίσκεται πιθανότητα στο συγκεκριμένο τομέα προορισμού. Ένας τομέας είναι παρόμοιος με ένα όνομα οργανισμού ή με το όνομα της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται δεξιά από το σύμβολο @. Για παράδειγμα, στη διεύθυνση Harumi@contoso.com το contoso.com είναι το όνομα του τομέα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τομείς στο θέμα Τι είναι τα ονόματα τομέων; Ορισμένες πιθανές αιτίες για τα ζητήματα με τους τομείς είναι οι εξής:

 • Προσωρινά ζητήματα δικτύου ή σύνδεσης στο Internet στον τομέα προορισμού.

 • Αυστηρές ρυθμίσεις καταπολέμησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στον τομέα προορισμού οι οποίες αποκλείουν νόμιμους αποστολείς, όπως, για παράδειγμα, όλους τους αποστολείς από οποιονδήποτε τομέα στο Exchange Online.

Εάν υποπτεύεστε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον τομέα προορισμού, ενημερώστε τους διαχειριστές του τομέα. Πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται όλες στην αναφορά NDR:

 • Το όνομα του διακομιστή αλληλογραφίας στον τομέα προορισμού και το μήνυμα σφάλματος που επιστράφηκε από το διακομιστή αλληλογραφίας.

 • Τον αριθμό των προσπαθειών παράδοσης που έγιναν από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ένα διακομιστή προέλευσης του Exchange Online, και για πόσο διάστημα επιχειρούσε να επικοινωνήσει με τον απομακρυσμένο διακομιστή.

Οι διαχειριστές του τομέα προορισμού θα πρέπει να διερευνήσουν τι συμβαίνει. Ορισμένες πιθανές λύσεις είναι οι εξής:

 • Να διακόψουν τον αποκλεισμό μηνυμάτων από το Exchange Online ή να επιτρέψουν συγκεκριμένα τα μηνύματα από αποστολείς στον τομέα σας.

 • Να επικοινωνήσουν με τα κανάλια υποστήριξης για το λογισμικό διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για τη φιλοξενούμενη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η υποστήριξη του Office 365 ενδέχεται επίσης να μπορεί να βοηθήσει.


Σύμβολο διαχειριστή

Είμαι ο διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω τα προβλήματα NDR 4.4.7;   

Εάν τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα βοήθεια χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιλύσουν το πρόβλημα για τον αποστολέα, η λύση μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο τομέας Office 365 του χρήστη.Εάν έχετε υβριδική τοπολογία, η λύση μπορεί επίσης να σχετίζεται με τη ρύθμιση παραμέτρων εσωτερικής εγκατάστασης.Ακολουθούν 5 λύσεις τις οποίες μπορείτε να δοκιμάσετε.Ίσως να μην χρειάζεται να δοκιμάσετε όλες τις λύσεις για να στείλετε με επιτυχία το μήνυμα.

 • Λύση 1: Η εγγραφή ανταλλαγής αλληλογραφίας (MX) για τον τομέα σας ενδέχεται να μην υπάρχει ή να μην είναι σωστή.   Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εγγραφών MX στο σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) στο θέμα Βασικές πληροφορίες για το DNS.

  Λύση 2: Μπορείτε να δοκιμάσετε την εγγραφή MX και τη δυνατότητα αποστολής αλληλογραφίας    από τον οργανισμό σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή Έλεγχος επαλήθευσης εγγραφής MX και σύνδεσης εξερχομένων από τις επιλογές Office 365 > Ρύθμιση παραμέτρων ροής αλληλογραφίας στο Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 • Λύση 3: Η εγγραφή υποδομής πολιτικής αποστολέα (SPF) για τον τομέα σας μπορεί να μην είναι πλήρης    και να μην περιλαμβάνει όλες τις προελεύσεις αλληλογραφίας για τον τομέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση της εγγραφής SPF, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή εγγραφής SPF για την επικύρωση εξερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τον τομέα σας.

 • Λύση 4: Ο τομέας σας μπορεί να έχει λήξει    λόγω μη πληρωμής.Επιβεβαιώστε στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα που χρησιμοποιείτε ότι ο τομέας σας είναι ενεργός και δεν έχει λήξει.

Λύση 5: Ζητήματα παραμέτρων υβριδικής ανάπτυξης.    Εάν ο τομέας σας είναι μέρος μιας υβριδικής ανάπτυξης με Exchange και Exchange Online και ο παραλήπτης ανήκει στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την υβριδική διαμόρφωση. Δώστε τις πληροφορίες της αναφοράς NDR στους διαχειριστές του Exchange εσωτερικής εγκατάστασης. Ίσως χρειαστεί να εκτελέσουν ξανά τον Οδηγό υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων λόγω αλλαγών στις διευθύνσεις IP ή στους κανόνες τείχους προστασίας της εσωτερικής εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση μεταφοράς σε υβριδικές αναπτύξεις, ανατρέξτε στο θέμα Δρομολόγηση μεταφοράς σε υβριδικές αναπτύξεις του Exchange 2013.

Σύμβολο Βοήθειας

Για ποιον λόγο λάβατε μια αναφορά μη παράδοσης με κωδικό σφάλματος 4.4.7   

Όταν το Exchange Online επιχειρεί να παραδώσει ένα μήνυμα, ο διακομιστής αλληλογραφίας που δημιούργησε το σφάλμα ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα ή τη θέληση να αποδεχτεί το μήνυμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή ενός κωδικού 4.x.x. Ένας κωδικός 4.x.x υποδηλώνει ένα προσωρινό σφάλμα. Ο διακομιστής δεν απορρίπτει το μήνυμα με ένα μόνιμο κωδικό σφάλματος 5. x.x, επομένως ο παραλήπτης δεν λαμβάνει μια αναφορά NDR αμέσως. Αντί για αυτό, το Exchange Online προσπαθεί επανειλημμένα να παραδώσει το μήνυμα για δύο ημέρες. Ο παραλήπτης λαμβάνει αυτήν την αναφορά NDR μόνο μετά την πάροδο των δύο ημερών ανεπιτυχών προσπαθειών παράδοσης.

Οι πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος είναι οι εξής:

 • Ο διακομιστής είναι εκτός σύνδεσης ή μη προσβάσιμος.

 • Ο διακομιστής δεν αποδέχεται την παράδοση του μηνύματος.

 • Ένα πρόβλημα δικτύου προκαλεί τη λήξη του χρονικού ορίου για την παράδοση του μηνύματος.

Η ειδοποίηση αναφοράς μη παράδοσης (NDR) του Exchange Online για το συγκεκριμένο σφάλμα μπορεί να περιέχει κάποιες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ενότητα πληροφοριών χρήστη   

  • Ο διακομιστής προσπάθησε να παραδώσει αυτό το μήνυμα, χωρίς επιτυχία, και διέκοψε την προσπάθεια. Δοκιμάστε ξανά να στείλετε αυτό το μήνυμα. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία βοήθειας.

 • Ενότητα πληροφοριών διαγνωστικών για διαχειριστές   

  • #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

  • Το μήνυμα θεωρήθηκε πολύ παλιό από το σύστημα που το απέρριψε, είτε επειδή παρέμεινε σε αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είτε επειδή έγινε υπέρβαση της τιμής διάρκειας ζωής που καθορίστηκε από τον αποστολέα του μηνύματος.

  • 450 4.7.0 Proxy session setup failed on Frontend with '451 4.4.0 Primary target IP address responded with ...   Φροντίστε να καταγράψετε το σφάλμα που ακολουθεί αυτήν τη συμβολοσειρά και το τελευταίο τελικό σημείο που επιχειρήθηκε.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια με τον κωδικό σφάλματος 4.4.7;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Τι είναι οι αναφορές NDR του Exchange στο Exchange Online και το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×