Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κωδικό σφάλματος 5.7.12 στο Office 365

Αυτό το θέμα θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε εάν εμφανιστεί ο κωδικός κατάστασης 550 5.7.12 ή 5.7.12 σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR) ή σε μια ειδοποίηση κατάστασης παράδοσης (DSN). Θα δείτε αυτή την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση όταν το μήνυμα του αποστολέα απορριφθεί, επειδή η διεύθυνση του παραλήπτη έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα μηνύματα που αποστέλλονται εκτός του οργανισμού του. Μόνο ένας διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό του παραλήπτη μπορεί να το αλλάξει αυτό.

Είμαι ο διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον παραλήπτη. Πώς μπορώ να επιτρέψω στον αποστολέα να στείλει ένα μήνυμα σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επιτρέψετε στον αποστολέα να στείλει ένα μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αναφορά NDR. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι παρατίθενται εδώ.

Να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας σας) να στέλνει μηνύματα σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στην επιλογή παραλήπτες.

 2. Εάν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε γραμματοκιβώτια, διαφορετικά προχωρήστε στο βήμα 3.

  • Από την εμφανιζόμενη λίστα γραμματοκιβωτίων, επιλέξτε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας .

  • Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοκιβώτιο χρήστη, επιλέξτε διαδοχικά δυνατότητες γραμματοκιβωτίου > Περιορισμοί παράδοσης μηνυμάτων > Προβολή λεπτομερειών.

  • Στο πλαίσιο περιορισμών παράδοσης μηνυμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας όλων των αποστολέων.

   Πλαίσιο ελέγχου για την απενεργοποίηση αποστολέων με έλεγχο ταυτότητας
  • Κάντε κλικ διαδοχικά στις επιλογές OK > Αποθήκευση.

 3. Εάν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι μια ομάδα, επιλέξτε ομάδες, διαφορετικά προχωρήστε στο βήμα 4.

  • Από την εμφανιζόμενη λίστα ομάδων, επιλέξτε το όνομα ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας .

  • Στο παράθυρο διαλόγου "Ομάδα διανομής", επιλέξτε Διαχείριση παράδοσης.

  • Ενεργοποιήστε την επιλογή Αποστολείς εντός και εκτός του οργανισμού μου.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Εάν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ένας χρήστης αλληλογραφίας, επιλέξτε επαφές, διαφορετικά προχωρήστε στην επιλογή Ο αποστολέας προσπαθεί να πραγματοποιήσει αποστολή σε έναν δημόσιο φάκελο.

  • Από την εμφανιζόμενη λίστα επαφών και χρηστών αλληλογραφίας, επιλέξτε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας .

  • Στο παράθυρο διαλόγου Χρήστης αλληλογραφίας, επιλέξτε διαδοχικά ρυθμίσεις ροής αλληλογραφίας > Περιορισμοί παράδοσης μηνυμάτων > Προβολή λεπτομερειών.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Περιορισμοί παράδοσης μηνυμάτων επιλέξτε το στοιχείο Αποδοχή μηνύματος από: > Όλους τους αποστολείς .

  • Στο πλαίσιο περιορισμών παράδοσης μηνυμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας όλων των αποστολέων.

  • Επιλέξτε OK > Αποθήκευση.

Σύνθετες επιλογές: Δημιουργήστε μιας προσαρμοσμένης λίστας επιτρεπόμενων αποστολέων για τον παραλήπτη

Αντί να επιτρέψετε σε όλους τους εξωτερικούς αποστολείς να πραγματοποιούν αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε επιλεκτικά να το επιτρέψετε μόνο σε εσωτερικούς αποστολείς και σε μερικούς συγκεκριμένους εξωτερικούς αποστολείς. Αυτό μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων, που περιλαμβάνει όλα τα άτομα στην εταιρεία σας μαζί με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους εξωτερικούς αποστολείς.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε κάποιο άτομο εκτός της εταιρείας σας σε μια λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια Επαφή αλληλογραφίας για λογαριασμό τους. Για να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση επαφών αλληλογραφίας.

 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της λίστας επιτρεπόμενων αποστολέων για να δώσετε σε όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας τη δυνατότητα αποστολής σε αυτόν τον παραλήπτη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα διανομής (ή μια δυναμική ομάδα διανομής) που περιέχει όλα τα άτομα στην εταιρεία σας. Μάθετε τον τρόπο στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας ομάδας ασφαλείας στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365. Αφού δημιουργηθεί, μπορείτε να προσθέσετε την ομάδα στη λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων.

Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μια λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων για ένα γραμματοκιβώτιο, αλλά και πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε τις ίδιες ή παρόμοιες ενέργειες μέσα από τα παράθυρα διαλόγου χρήστη ή ομάδας αλληλογραφίας για ένα χρήστη ή μια ομάδα αλληλογραφίας αντίστοιχα.

 • Στο κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στις επιλογές παραλήπτες > γραμματοκιβώτια.

 • Από την εμφανιζόμενη λίστα γραμματοκιβωτίων, επιλέξτε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας .

 • Στο παράθυρο διαλόγου "Γραμματοκιβώτιο χρήστη", επιλέξτε διαδοχικά δυνατότητες γραμματοκιβωτίου > Περιορισμοί παράδοσης μηνυμάτων > Προβολή λεπτομερειών.

 • Στο πλαίσιο περιορισμών παράδοσης μηνυμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας όλων των αποστολέων.

 • Επιλέξτε Αποδοχή μηνυμάτων από: > Μόνο αποστολείς στην παρακάτω λίστα.

 • Επιλέξτε Προσθήκη Εικονίδιο "Προσθήκη" .

 • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή μελών, επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 • Κάντε κλικ διαδοχικά στα κουμπιά OK > OK > Αποθήκευση.

Ο αποστολέας προσπαθεί να πραγματοποιήσει αποστολή σε έναν δημόσιο φάκελο

Εάν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο, κάντε τα εξής:

 • Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στην επιλογή δημόσιοι φάκελοι > δημόσιοι φάκελοι.

 • Από την εμφανιζόμενη λίστα των δημόσιων φακέλων, επιλέξτε το όνομα του δημόσιου φακέλου.

 • Στο παράθυρο λεπτομερειών δημόσιου φακέλου (βρίσκεται στην πλευρά) επιλέξτε Δικαιώματα φακέλου > Διαχείριση

 • Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα δημόσιου φακέλου επιλέξτε Προσθήκη .

 • Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα δημόσιου φακέλου επιλέξτε Αναζήτηση.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή παραλήπτη, επιλέξτε τον παραλήπτη στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε δικαιώματα για την αποστολή σε αυτόν τον δημόσιο φάκελο.

 • Επιλέξτε OK > Αποθήκευση > Αποθήκευση.

 • Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαχείριση επαφών αλληλογραφίας

Δημιουργία και χρήση ομάδων διανομής

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×