Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κωδικό σφάλματος 5.4.6 έως 5.4.20 στο Office 365

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε εάν λάβετε τον κωδικό σφάλματος ειδοποίησης κατάστασης παράδοσης (DSN) 5.4.6 ή τον κωδικό σφάλματος NDR 5.4.6 έως 5.4.20 του Exchange σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR). Ο κωδικός σφάλματος dsn 5.4.6 μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες, όπως στην υπέρβαση του πλήθους των μεταπηδήσεων του μηνύματος ή στη διακοπή της διαδρομής μέσω της οποίας παραδίδεται το μήνυμα. Ορισμένες αιτίες και λύσεις για την υπέρβαση του πλήθους αναπηδήσεων παρέχονται παρακάτω σε αυτό το θέμα. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ ισχύουν για τους κωδικούς σφάλματος 5.4.6 έως 4.5.20.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την αναφορά NDR 5.4.x του Exchange που θα σας βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην αναφορά NDR του Exchange για να αποφασίσετε πώς θα διορθώσετε το πρόβλημα.

Συμβουλές για τη διόρθωση του προβλήματος που προκαλεί την αναφορά NDR 5.4.6 του Exchange

Ακολουθούν ορισμένες διαδικασίες που μπορεί να δοκιμάσετε, οι οποίες μπορεί να σας επιτρέψουν να στείλετε ξανά το μήνυμα με επιτυχία. Η παράδοση μηνυμάτων από διακομιστή σε διακομιστή μπορεί να είναι περίπλοκη ή να απαιτεί ειδική πρόσβαση σε ρυθμίσεις, έτσι τα περισσότερα από αυτά τα βήματα έχουν σχεδιαστεί για διαχειριστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 και όχι για τον μέσο αποστολέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν τα βήματα εδώ δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και παραπέμψτε τον σε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα για λογαριασμό σας.

Ζητήματα αποδεκτού τομέα

Βεβαιωθείτε ότι ο τομέας του παραλήπτη έχει ρυθμιστεί ως αξιόπιστος αποδεκτός τομέας στο Exchange Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποδεκτοί τομείς στο Exchange Online.

Θέματα ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής ανάπτυξης

Εάν ο τομέας σας είναι μέρος μιας υβριδικής ανάπτυξης με Exchange και Exchange Online, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία με βάση τη ρύθμιση των παραμέτρων σας:

 • Δρομολογείτε όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία για τον υβριδικό τομέα μέσω του Exchange Online.   

  Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί όταν η εγγραφή MX για τον υβριδικό τομέα σας κατευθύνει στο Exchange Online και η σύνδεση εξερχομένων που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της αλληλογραφίας στον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιεί δρομολόγηση DNS.

  Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας αποκλειστικής σύνδεσης εξερχομένων που χρησιμοποιεί έξυπνη δρομολόγηση κεντρικού υπολογιστή και στην οποία ο υβριδικός διακομιστής έχει ρυθμιστεί ως έξυπνος κεντρικός υπολογιστής. Ο ευκολότερος τρόπος για να διορθώσετε το πρόβλημα είναι να εκτελέσετε ξανά τον "Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής λειτουργίας" στον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαληθεύσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης εξερχομένων που χρησιμοποιείται στην υβριδική λειτουργία, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την πύλη του Office 365 στη διεύθυνση https://portal.office.com και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση > Exchange.

  2. Στο κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε Ροή αλληλογραφίας > Συνδέσεις. Στην ενότητα Σύνδεση εξερχομένων, επιλέξτε τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  3. Στην καρτέλα Παράδοση, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δρομολόγηση email μέσω έξυπνων κεντρικών υπολογιστών και ότι έχει καθοριστεί η σωστή διεύθυνση IP ή το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) για τον έξυπνο κεντρικό υπολογιστή.

 • Δρομολογείτε όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία από το Exchange Online μέσω του υβριδικού διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης.   

  Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων ελέγχεται από την τιμή της παραμέτρου RouteAllMessagesViaOnPremises στη σύνδεση εξερχομένων που χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία. Όταν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι $true για τη συγκεκριμένη σύνδεση, δρομολογείτε όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία από το Exchange Online μέσω του υβριδικού διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης. Μπορείτε να επαληθεύσετε αυτήν την τιμή, εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  Σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, το σφάλμα οφείλεται σε ένα από τα εξής στοιχεία:

  • Δεν έχετε σύνδεση εισερχομένων με τιμή Εσωτερικής εγκατάστασης στην παράμετρο Τύπος σύνδεσης.

  • Η εμβέλεια της σύνδεσης εισερχομένων που χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους αποδεκτούς τομείς.

  Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας αποκλειστικής σύνδεσης εισερχομένων με τιμή Εσωτερικής εγκατάστασης για την παράμετρο Τύπος σύνδεσης η εμβέλεια της οποίας δεν περιλαμβάνει κανέναν αποδεκτό τομέα. Ο ευκολότερος τρόπος για να διορθώσετε το πρόβλημα είναι να εκτελέσετε ξανά τον "Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων υβριδικής λειτουργίας" στον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαληθεύσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης εισερχομένων που χρησιμοποιείται στην υβριδική λειτουργία, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την πύλη του Office 365 στη διεύθυνση https://portal.office.com και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση > Exchange.

  2. Στο κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε Ροή αλληλογραφίας > Συνδέσεις. Στην ενότητα Συνδέσεις εισερχομένων, επιλέξτε τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας . Επαληθεύστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Γενικά      Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Εσωτερικής εγκατάστασης.

   • Εμβέλεια      Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Αποδεκτοί τομείς είναι κενό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση αλληλογραφίας σε υβριδικές αναπτύξεις, ανατρέξτε στο θέμα Δρομολόγηση μεταφοράς σε υβριδικές αναπτύξεις του Exchange 2013.

Αιτίες για την αναφορά NDR 5.4.6 και σημασία αυτού του σφάλματος Μπορεί να σχετίζεται με υπέρβαση του πλήθους των μεταπηδήσεων

Υπάρχουν δύο πιθανές αιτίες σε αυτήν την περίπτωση:

 • Με βάση τον τομέα στο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη, ο οργανισμός Exchange Online έκανε αποδεκτό το μήνυμα, αλλά στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να δρομολογήσει σωστά το μήνυμα στον παραλήπτη. Αυτό πιθανώς προκλήθηκε από προβλήματα στις ρυθμίσεις των αποδεκτών τομέων.

 • Σε υβριδικά περιβάλλοντα, υπάρχουν συνδέσεις με εσφαλμένες παραμέτρους στον οργανισμό Exchange Online.

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την αναφορά NDR του Exchange, σε σχέση με την υπέρβαση του πλήθους μεταπηδήσεων

Η ειδοποίηση αναφοράς μη παράδοσης (NDR) του Exchange Online για το συγκεκριμένο σφάλμα μπορεί να περιέχει κάποιες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ενότητα πληροφοριών χρήστη   

  • Η παράδοση απέτυχε σε αυτούς τους παραλήπτες ή ομάδες:

   <διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου>

   Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την παράδοση αυτού του μηνύματος σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσπαθήστε ξανά να στείλετε αυτό το μήνυμα.

  • Η απόπειρα σύνδεσης εξερχομένων δεν απαντήθηκε, επειδή είτε το απομακρυσμένο σύστημα ήταν απασχολημένο είτε δεν ήταν δυνατό να λάβει την παράδοση του μηνύματος.

 • Ενότητα διαγνωστικών πληροφοριών για διαχειριστές   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Τι είναι οι αναφορές NDR του Exchange στο Exchange Online και το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×