Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Επεξεργασία ρυθμίσεων βήματος ερωτήματος (Power Query)

Επεξεργασία ρυθμίσεων βήματος ερωτήματος (Power Query)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Σημείωση: Για ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Κάθε φορά που προσθέτετε ένα βήμα ερωτήματος στο Power Query, εισάγεται τη σειρά των βημάτων που ακολουθεί το επιλεγμένο βήμα. Εάν προσθέσετε ένα βήμα σε οποιοδήποτε σημείο εκτός από στο τέλος της ροής της, θα πρέπει να μπορείτε να επαληθεύσετε ότι όλα τα επόμενα βήματα λειτουργούν σωστά.

Σημείωση:  Όταν εισαγάγετε ή διαγράφετε ένα ενδιάμεσο βήμα σε ένα ερώτημα, ενδέχεται να διασπάσετε το ερώτημα. Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα νέο βήμα, το Power Query θα εμφανίσει την προειδοποίηση Εισαγωγή βήματος.

Θέλω να κάνω τα εξής:

Προσθήκη βήματος σε ερώτημα

Χρήση ρυθμίσεων ερωτήματος

Χρήση τύπου

Επεξεργασία βήματος

Χρήση ρυθμίσεων ερωτήματος

Χρήση της γραμμής τύπων

Διαγραφή βήματος

Αναδιάταξη βήματος

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, με το παράθυρο Ρυθμίσεις ερωτήματος στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος είναι το σημείο όπου δημιουργούνται ερωτήματα του Power Query, επεξεργασμένο και Εκλεπτυσμένη.

Γρήγορα αποτελέσματα

Προσθήκη βήματος σε ερώτημα

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε ένα βήμα ερωτήματος στο ερώτημά σας.

Χρήση ρυθμίσεων ερωτήματος

 1. Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις ερωτήματος και στη λίστα ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ, κάντε κλικ σε ένα βήμα ερωτήματος.

 2. Αφού ολοκληρώσετε ένα βήμα ερωτήματος που επανασχηματίζονται τα δεδομένα σας, ένα βήμα ερωτήματος προστίθεται κάτω από το επιλεγμένο ερώτημα βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα δεδομένα σχήματος.

Χρήση τύπου

 1. Εάν είναι απαραίτητο, στο παράθυρο Βήματα, κάντε κλικ σε ένα βήμα ερωτήματος. Το βήμα ερωτήματος προστίθεται κάτω από το επιλεγμένο βήμα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του τύπου ( Τύπος ) στα αριστερά της γραμμής τύπων.
  Έναν νέο τύπο δημιουργείται στο τη φόρμα = < nameOfTheStepToReference >

 3. Πληκτρολογήστε το νέο τύπο ως = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Για παράδειγμα: έχετε έναν πίνακα με τη στήλη φύλο και θέλετε να προσθέσετε μια στήλη με την τιμή "Για" ή "Κ.", ανάλογα με το φύλο του ατόμου. Ο τύπος θα = Table.AddColumn (< ReferencedStep >, "Πρόθεμα", κάθε if [Gender] = "Ε", στη συνέχεια, "Για" άλλο "Mr.")

Κρυφές στήλες

Σημείωση:  Όταν προσθέτετε ένα βήμα ερωτήματος, ίσως προκύψει κάποιο σφάλμα σε επόμενα βήματα. Το σφάλμα προκύπτει εάν το νέο βήμα τροποποιήσει πεδία, όπως τα ονόματα στηλών, που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα βήματα τα οποία ακολουθούν το βήμα που έχει εισαχθεί.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία βήματος

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον βήμα.

Χρήση ρυθμίσεων ερωτήματος

 1. Στη λίστα ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ, κάντε κλικ στο βήμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού ( Εικονίδιο Ρυθμίσεις ) ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου για το επιλεγμένο βήμα, επεξεργαστείτε τις τιμές του βήματος για το ερώτημα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Χρήση της γραμμής τύπων

 1. Στη λίστα ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ, κάντε κλικ στο βήμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στη γραμμή τύπων, αλλάξτε τις τιμές στον τύπο, όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους του Power Query, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με τους τύπους του Power Query.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή βήματος

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ( Διαγραφή βήματος ) προς τα αριστερά από το βήμα που θέλετε να διαγράψετε ή

 2. Κάντε δεξί κλικ στο βήμα και πατήστε Διαγραφή ή Διαγραφή μέχρι τέλους.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη βήματος

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα βήμα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο παράθυρο Βήματα. Η αλλαγή της θέσης ενός βήματος στο παράθυρο Βήματα μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία ενός ή περισσότερων βημάτων. Φροντίστε να επαληθεύσετε ότι όλα τα βήματα λειτουργούν σωστά μετά την ολοκλήρωση της αναδιάταξης.

Για να μετακινήσετε ένα βήμα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα βημάτων στο παράθυρο Βήματα

 1. Στο παράθυρο Βήματα, κάντε δεξί κλικ στο βήμα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Από το μενού περιβάλλοντος, κάντε κλικ στις επιλογές Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω για να μετακινήσετε το επιλεγμένο βήμα κατά μία θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

  Σημείωση:  Για να μετακινήσετε ένα βήμα πολλές θέσεις, επαναλάβετε αυτά τα βήματα. Όταν ένα βήμα βρίσκεται στο επάνω ή στο κάτω μέρος της λίστας, μία από τις επιλογές μετακίνησης είναι γκρι.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel.Για να προβάλετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς φόρτωση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος ερωτήματος βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα της Κορδέλας του Power Query, επιλέξτε Από άλλες προελεύσεις > Κενό ερώτημα.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×