Επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή εγγραφών σε μια Προβολή δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εφόσον δημιουργήσετε μια Προβολή δεδομένων, της οποία το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη του SharePoint, μια βάση δεδομένων SQL ή ένα αρχείο XML, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε συνδέσεις για επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή εγγραφών στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Για παράδειγμα, η Northwind Traders, μια εταιρεία διανομής τροφίμων delikatessen, διατηρεί τις απογραφές της σε ένα αρχείο XML. Όταν το αρχείο απογραφής είναι χαμηλό, ένα μέλος της ομάδας καλεί τον προμηθευτή του συγκεκριμένου προϊόντος και κάνει μια παραγγελία. Συνιστάται η προσθήκη συνδέσεων για επεξεργασία στην Προβολή δεδομένων, ώστε το μέλος της ομάδας που υποβάλλει την παραγγελία να μπορεί άμεσα να ενημερώσει την εγγραφή για το στοιχείο. Μπορείτε επίσης, να προσθέσετε συνδέσεις εισαγωγής και διαγραφής στην Προβολή δεδομένων, ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να προσθέσουν και να καταργήσουν προϊόντα. Μ τον τρόπο αυτό, η εταιρεία Northwind Traders θα έχει πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες στην τρέχουσα απογραφή τους.

Αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε, επεξεργασία, διαγραφή και εισαγάγετε συνδέσεις σε μια υπάρχουσα προβολή δεδομένων. Για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων και την προβολή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμα ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Προσθήκη συνδέσεων για επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή εγγραφών σε μια προβολή δεδομένων

Επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή μιας εγγραφής μέσω του προγράμματος περιήγησης

Προσαρμογή των προτύπων επεξεργασία ή εισαγωγή

Προτού ξεκινήσετε

Το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 διαθέτει δύο ξεχωριστές δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργάζονται τα δεδομένα σε μια Προβολή δεδομένων μέσω του προγράμματος περιήγησης:

 • Προσθήκη συνδέσεων σε μια υπάρχουσα Προβολή δεδομένων     Μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε μια υπάρχουσα Προβολή δεδομένων, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επεξεργάζονται, να διαγράφουν ή να εισάγουν εγγραφές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Οι χρήστες κάνουν κλικ στη σύνδεση επεξεργασία για μια σύνδεση για να θέσουν το στοιχείο σε κατάσταση επεξεργασίας. Εάν προσθέσετε συνδέσεις σε μια Προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα, οι συνδέσεις αντικαθιστούν τα κουμπιά φόρμας. Επίσης, εάν προσθέσετε συνδέσεις σε μια Προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα, η Προβολή δεδομένων δεν θα εμφανίζει πλέον πεδία φόρμας από προεπιλογή. Από προεπιλογή θα εμφανίζει μόνο δεδομένα σε μια προβολή.

 • Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων ως φόρμα     Όταν δημιουργείτε μια προβολή δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε για να την εισαγάγετε ως φόρμα ενός στοιχείου ή πολλαπλών στοιχείων. Η φόρμα είναι πάντα σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας και εμφανίζει είτε μία είτε πολλές εγγραφές. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες εγγραφές μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά δεν μπορούν να εισαγάγετε ή να διαγράψετε εγγραφές. Ενδέχεται να θέλετε να επιλέξετε μια φόρμα πολλαπλών στοιχείων, εάν οι χρήστες είναι πιθανό να θέλετε να επεξεργαστείτε γρήγορα τα δεδομένα σε πολλές εγγραφές την ίδια στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων ως φόρμα.

Μορφές δεδομένων

Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί ένα αρχείο XML ως αρχείο προέλευσης δεδομένων. Επειδή ένα αρχείο XML είναι ένα απλό αρχείο κειμένου, δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των τύπων τιμών που πρέπει να περιέχουν τα μεμονωμένα πεδία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τίποτα που να σας εμποδίζει να εισάγετε και να αποθηκεύσετε κείμενο σε ένα πεδίο που θα έπρεπε να περιέχει αριθμούς, όπως το πεδίο ΜονάδεςΣεΠαραγγελία.

Ωστόσο, ένα το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων ή μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint, μπορείτε, κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, της λίστας ή της βιβλιοθήκης να καθορίσετε τους τύπους τιμών που μπορούν να περιέχουν τα μεμονωμένα πεδία. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα για εισαγωγή κειμένου σε ένα πεδίο που απαιτεί αριθμούς και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που ορίζει ότι το στοιχείο ελέγχου του αρχείου προέλευσης δεδομένων απέτυχε να εκτελέσει την εντολή ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή εισάγετε μια τιμή που το πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν μπορεί να αποδεχτεί. Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω του προγράμματος περιήγησης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση στη φόρμα για να απορρίψετε τις αλλαγές σας ή εισάγετε μια τιμή που μπορεί να αποδεχτεί το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Όταν σχεδιάζετε τη φόρμα, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μια σημείωση σε κάθε κεφαλίδα στήλης που να υποδεικνύει τον τύπο δεδομένων που απαιτείται από το πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη συνδέσεων για την επεξεργασία, τη διαγραφή ή την εισαγωγή εγγραφών σε μια Προβολή δεδομένων

Οι συνδέσεις αυτές μπορούν να προστεθούν σε οποιαδήποτε Προβολή δεδομένων,ανεξάρτητα αν η εισαγωγή τους πραγματοποιήθηκε ως προβολή ή φόρμα. Ωστόσο, εάν προσθέσετε αυτές τις συνδέσεις σε μια Προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα, οι συνδέσεις που έχουν εισαχθεί αντικαθιστούν τα κουμπιά φόρμας. Επίσης, αν προσθέσετε συνδέσεις σε μια Προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα, η Προβολή δεδομένων δεν θα εμφανίζει πλέον πεδία φόρμας. Θα εμφανίζει μόνο δεδομένα σε μια προβολή. Δεν μπορείτε να έχετε μια Προβολή δεδομένων που παρέχει τα κουμπιά και τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε συνδέσεις.

  Για να παρακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την προβολή δεδομένων που δημιουργήσατε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

  Το αρχείο προϊόντα.xml όπως εμφανίζεται στην Προβολή δεδομένων

 2. Κάντε κλικ στην προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία.

 4. Στην καρτέλα Επεξεργασία, κάτω από τη λίστα Επιλογή σύνδεσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση για επεξεργασία εγγραφής, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συνδέσεων επεξεργασίας στοιχείων.

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση για τη διαγραφή εγγραφής, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συνδέσεων διαγραφής στοιχείων.

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση για την εισαγωγή μιας νέας εγγραφής, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συνδέσεων εισαγωγής στοιχείων .

   Για το παράδειγμα αυτό, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση συνδέσεων επεξεργασίας στοιχείων, Εμφάνιση συνδέσεων διαγραφής στοιχείων και Εμφάνιση σύνδεσης εισαγωγής στοιχείου.

   Καρτέλα Επεξεργασία, στο παράθυρο διαλόγου Προβολή της προέλευσης δεδομένων

   Σημείωση: Το προηγούμενο παράδειγμα αφορά συγκεκριμένα τα αρχεία XML. Όταν εργάζεστε με βάσεις δεδομένων SQL, η καρτέλα Επεξεργασία, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προβολής δεδομένων, παρέχει επίσης μια επιλογή, τις Επιλογές της εντολής Αυτόματου συγχρονισμού. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η επιλογή, οι εντολές ενημέρωσης, διαγραφής και εισαγωγής για το αρχείο προέλευσης δεδομένων SQL συγχρονίζονται με τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας, διαγραφής και εισαγωγής στην Προβολή δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Κάθε εγγραφή στην Προβολή δεδομένων προηγείται πλέον και από τις δύο συνδέσεις Επεξεργασία και Διαγραφή. Στην κάτω αριστερή γωνία της Προβολής δεδομένων, υπάρχει μια σύνδεση Εισαγωγή.

  Προβολή δεδομένων πολλών στοιχείων με συνδέσεις για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή

 6. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία, διαγραφή ή εισαγωγή μιας εγγραφής μέσω του προγράμματος περιήγησης

Μετά από την αποθήκευση της σελίδας που περιέχει τη φόρμα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπησή της στο πρόγραμμα περιήγησης και να τροποποιήσετε τα δεδομένα στη φόρμα.

Προεπισκόπηση της Προβολής δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης

 • Στο Office SharePoint Designer 2007, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση στο πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο και το μέγεθος του προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συντόμευση πληκτρολογίου επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση στη λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F12.

  Η Προβολή δεδομένων που έχει συνδέσεις, εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

  Προβολή δεδομένων με συνδέσεις, όπως εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

Επεξεργασία μιας εγγραφής

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία για την εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία για Chai. Μια προβολή δεδομένων που περιλαμβάνει μια φόρμα δεδομένων για το Chai εγγραφή εμφανίζεται.

  Μία εγγραφή σε μια Προβολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας

  Σημειώσεις: 

  • Όταν εργάζεστε με λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint, τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας δεν είναι πλαίσια κειμένου αλλά στοιχεία ελέγχου πεδίων της φόρμας SharePoint.

  • Όταν εργάζεστε με πεδία μόνο για ανάγνωση, όπως το πεδίο "Αναγνωριστικό" σε μια λίστα του SharePoint ή μια βάση δεδομένων SQL, το πεδίο εμφανίζεται μόνο ως κείμενο και όχι ως πεδίο με δυνατότητα επεξεργασίας.

  Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε καμία από τις πληροφορίες που εμφανίζεται στο το Chai εγγραφής.

 2. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα για την εγγραφή και στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στην εντολή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές είτε στο κουμπί άκυρο για να αναιρέσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στην Προβολή δεδομένων.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, στο πλαίσιο στη στήλη προέλευσης , πληκτρολογήστε 40και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στα αριστερά της το Chai εγγραφής.

  Η Προβολή δεδομένων εμφανίζεται με ενημερωμένη την εγγραφή.

  Εγγραφή με την τιμή ΜονάδεςΣεΠαραγγελία

Διαγραφή εγγραφής

 • Κάντε κλικ στη σύνδεση Διαγραφήστα αριστερά της εγγραφής που θέλετε να διαγράψετε.

  Σημαντικό: Όταν διαγράφετε μια εγγραφή μέσω του προγράμματος περιήγησης, δεν θα ερωτηθείτε αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια και δεν υπάρχει τρόπος για να αναιρέσετε τη διαγραμμένη εγγραφή.

  Για να παρακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή σύνδεσης στην αριστερή πλευρά της αλλαγή στη λίστα ProductName . Εμφανίζεται μια προβολή δεδομένων που περιλαμβάνει μόνο τις τέσσερις εγγραφές.

  Εμφανίζονται μόνο 4 εγγραφές στην Προβολή δεδομένων

Εισαγωγή εγγραφής

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Εισαγωγή στην κάτω, αριστερή γωνία της Προβολής δεδομένων.

  Εμφανίζεται μια εγγραφή με κενά πεδία φόρμας.

  Εγγραφή μια κενά πεδία φόρμας που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση Εισαγωγή

  Τώρα μπορείτε να εισάγετε μια νέα εγγραφή.

 2. Εισάγετε τα δεδομένα για την εγγραφή και στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στην εντολή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές είτε στο κουμπί άκυρο για να αναιρέσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στην Προβολή δεδομένων.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, στο πλαίσιο στη στήλη ΌνομαΠροϊόντος , πληκτρολογήστε Ανακοίνωση Μαρμελάδα βατόμουρο του Grandma. Στο πλαίσιο στη στήλη " Λεπτομέρειες ", πληκτρολογήστε 120. Στο πλαίσιο στη στήλη προέλευσης , πληκτρολογήστε 0. Στο πλαίσιο στη στήλη δεδομένων , πληκτρολογήστε 25. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εμφανίζεται μια προβολή δεδομένων με τη νέα εγγραφή.

  Η νέα εγγραφή που εισαγάγατε εμφανίζεται στην Προβολή δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή των προτύπων Επεξεργασία ή Εισαγωγή

Η χρήση μιας Προβολής δεδομένων για την εισαγωγή ή την επεξεργασία εγγραφών λειτουργεί λίγο διαφορετικά από τη χρήση φορμών λίστας, όπως τα αρχεία NewForm.aspx ή EditForm.aspx, για την προσθήκη ή την επεξεργασία στοιχείων σε μια λίστα του SharePoint, για παράδειγμα. Μια λίστα ή βιβλιοθήκη εμφανίζει μια διαφορετική σελίδα στους χρήστες όταν προσθέτουν ή επεξεργάζονται στοιχεία, αλλά η Προβολή δεδομένων εμφανίζει μια διαφορετική κατάσταση λειτουργίας. Ωστόσο, κάθε λειτουργία έχει ένα πρότυπο που μπορείτε να προσαρμόσετε πλήρως. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε το πρότυπο Επεξεργασία, οι χρήστες θα βλέπουν τις προσαρμογές μόνο όταν κάνουν κλικ στη σύνδεση επεξεργασία για να θέσουν την Προβολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασία.

Ενδέχεται να θέλετε να προσαρμόσετε το πρότυπο κάθε κατάστασης λειτουργίας όταν, για παράδειγμα, θέλετε να παρέχετε στους χρήστες συγκεκριμένες οδηγίες όταν εισάγουν ή επεξεργάζονται εγγραφές. Μπορείτε εύκολα να εισάγετε μια νέα γραμμή κάτω από τις κεφαλίδες στήλης και στη συνέχεια,να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε κείμενο που ορίζει τον τύπο δεδομένων που πρέπει να εισαχθεί σε κάθε στήλη και τη μορφή που θα πρέπει να έχουν αυτά τα δεδομένα (κείμενο, αριθμοί κ.λπ.).

 1. Κάντε κλικ στην προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

 2. Στη λίστα Προεπισκόπηση Προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία προτύπου ή Εισαγωγή προτύπου.

  Εμφανίζεται το πρότυπο για αυτή την κατάσταση λειτουργίας στην Προβολή δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση και την αισθητική του προτύπου αλλάζοντας τη γραμματοσειρά, τη μορφοποίηση ή τη διάταξη της φόρμας.

 3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 4. Για την προεπισκόπηση του προτύπου στο πρόγραμμα περιήγησης, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση με το πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο προγράμματος περιήγησης και στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

  Συντόμευση πληκτρολογίου επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση στη λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F12.

Όταν ανοίξετε την Προβολή δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία ή Εισαγωγή, εμφανίζεται το προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×