Επεξεργασία βιβλίου εργασίας το οποίο περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel Online

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ενημερωμένο 2015-10-05 του τελευταίου

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο Microsoft Excel Online, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα σφάλματος το οποίο να λέει ότι το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel Online. Οι δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται αποτελούν περιεχόμενα ή λειτουργικότητα ενός βιβλίου εργασίας που δεν επιτρέπει στο βιβλίο εργασίας το άνοιγμα για επεξεργασία ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το άρθρο παρέχει βήματα για την επεξεργασία του βιβλίου εργασίας, ανάλογα με τη φύση των δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται στο βιβλίο εργασίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη υποστήριξη δυνατοτήτων στο Excel Online, ανατρέξτε στο θέμα Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες οι οποίες το εμποδίζουν να ανοίξει στο Excel Online

Κατάργηση αντιστοίχισης XML

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Εάν το βιβλίο εργασίας σας περιέχει αντικείμενα, όπως σχόλια, σχήματα ή γραφή, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, αλλά αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να προβληθούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Επιπρόσθετα, εάν το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει έναν πίνακα ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων (πίνακας ερωτήματος), το βιβλίο εργασίας εμφανίζει τα δεδομένα όπως αποθηκεύτηκαν πρόσφατα στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel και όχι με προβολή δεδομένων πραγματικού χρόνου.

Όταν κάνετε προβολή ενός τέτοιου βιβλίου εργασίας στο Excel Online, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να προβληθεί εντελώς στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν δοκιμάσετε να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το μήνυμα παρέχει σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία ενός αντιγράφου του βιβλίου εργασίας. Οι δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται καταργούνται από το αντίγραφο, επιτρέποντας την επεξεργασία του από το πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία αντιγράφου μηνύματος

Εάν δεν σας πειράζει η κατάργηση αυτών των δυνατοτήτων ώστε να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, προχωρήστε στη δημιουργία ενός αντιγράφου. Εάν δεν θέλετε να δουλεύετε με ένα αντίγραφο βιβλίου εργασίας, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιείτε το Excel Online για αποθήκευση και προβολή ενός κεντρικού αντιγράφου του βιβλίου εργασίας και μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εντολή Άνοιγμα στο Excel του Excel Online για την επεξεργασία του βιβλίου εργασίας.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του βιβλίου εργασίας στο Excel Online, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Επεξεργασία αντιγράφου.

 2. Αποδεχθείτε το νέο όνομα που προτείνει το Excel Online ή πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Προσοχή: Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα που ταιριάζει με το αρχικό όνομα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου, το αρχικό αντίγραφο του βιβλίου εργασίας θα χαθεί όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Επεξεργαστείτε το νέο αντίγραφο του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το αρχικό αντίγραφο δεν επηρεάζεται.

Εάν προτιμάτε να μην δημιουργήσετε αντίγραφο και να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Άκυρο.

 2. Στο Excel Online, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας και επιλέξτε Επεξεργασία στο Excel.

 3. Επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Όταν επιλέξετε Αποθήκευση του Excel, το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται αυτόματα στην τοποθεσία Web, από την οποία το ανοίξατε.

  Σημείωση:  Εάν, επιλέγοντας Επεξεργασία στο Excel, εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει ότι δεν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζεται ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω ένα βιβλίο εργασίας στο Excel, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες οι οποίες το εμποδίζουν να ανοίξει στο Excel Online

Ορισμένες δυνατότητες, όπως τα έργα VBA (μακροεντολές) και οι αντιστοιχίσεις XML, εμποδίζουν το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας στο Excel Online.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα τέτοιο βιβλίο εργασίας στο Excel Online, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή Excel για υπολογιστή. Στο μήνυμα, επιλέξτε Άνοιγμα στο Excel.

Εάν δείτε ένα άλλο μήνυμα το οποίο να λέει ότι δεν διαθέτετε υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω ένα βιβλίο εργασίας στο Excel, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση αντιστοίχισης XML

Είναι το κλειδί για την κατάργηση αντιστοίχισης XML από ένα βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορεί να ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης για να βρείτε τις εντολές XML. Δείτε πώς:

 1. Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει μια αντιστοίχιση XML στην έκδοση υπολογιστή του Excel.

 2. Στην άκρη της Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ ή πατήστε το αναπτυσσόμενο βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες εντολές.

  Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού "Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης" για να βρείτε εντολές που δεν υπάρχουν ήδη στην Κορδέλα.
 3. Στο πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, το κουμπί OK.

  Στη λίστα των εντολών, επιλέξτε "XML" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".
 4. Στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, μεταβείτε στις επιλογές XML > Προέλευση για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Προέλευση XML.

  Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, επιλέξτε "XML"
 5. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο Αντιστοιχίσεις XML. Επιλέξτε το όνομα της αντιστοίχισης XML και κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Εάν επιλέξετε Επεξεργασία στο Excel στο Excel Online, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που λέει ότι δεν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης που να υποστηρίζεται ή σωστή έκδοση του Excel. Εάν συμβεί αυτό, κάντε τα εξής:

 • Χρησιμοποιήστε το Office Excel 2003 ή νεότερη έκδοση (Windows) ή χρησιμοποιήστε το Excel για Mac 2008, έκδοση 12.2.9 ή νεότερη (Mac).

  • Windows: Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2003, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack. Εάν η έκδοση του Excel είναι νωρίτερα από 2003 ή που δεν έχουν καθόλου το Excel, κάντε λήψη του το πιο πρόσφατο δοκιμαστικής έκδοσης του πότε propmpted.

  • Mac: Εάν η έκδοση του Excel για Mac 2008 είναι νωρίτερα από 12.2.9 ή δεν έχετε το Excel για Mac, κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Office για Mac.

 • Χρήση του Firefox, Internet Explorer (Windows), ή του Safari (Mac). Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, να επιτρέπεται για να εκτελέσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εντολής "Επεξεργασία στο Excel".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×