Επανάληψη των ετικετών στοιχείων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

"Επανάληψη αυτό Προς τα κάτω Ετικέτες είναι μια εξαιρετική πρόσθεση, congrats! Το η συνάρτηση VLOOKUP είναι ακριβώς τι θα σας συχνά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαζί με συγκεντρωτικοί πίνακες, αλλά ενδέχεται να μην από προηγούμενες εκδόσεις. "
~ Fabio F.

Στο Excel 2010, μπορείτε να επαναλάβετε στοιχείο και πεδίο ετικέτες σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση ενός Συγκεντρωτικού πίνακα. Μπορείτε να επαναλάβετε τις ετικέτες για ένθετα στοιχεία ανά πεδίο σε γραμμές ή στήλες. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να επαναλάβετε ή απενεργοποίηση των ετικετών για όλα τα πεδία στον Συγκεντρωτικό πίνακα την ίδια στιγμή.

Για παράδειγμα, οι επαναλαμβανόμενες ετικέτες είναι χρήσιμη σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που έχει πεδία τιμών σε στήλες και γενικά αθροίσματα και τα μερικά αθροίσματα απενεργοποιημένη για όλα τα πεδία στις γραμμές.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επανάληψη ετικετών στοιχείων σε γραμμές

Επανάληψη ετικετών στοιχείων σε στήλες

Ενεργοποίηση των ετικετών στοιχείων ή να απενεργοποιήσετε για όλα τα πεδία

Επανάληψη ετικετών στοιχείων σε γραμμές

 1. Στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην ετικέτα γραμμής που θέλετε να επαναλάβετε.

Εμφανίζει το Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, προσθέτοντας μια Επιλογές και μια καρτέλα ' Σχεδίαση '.

 1. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στην ετικέτα γραμμής που θέλετε να επαναλάβετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα τη διάταξη και την εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών στοιχείων.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε οι επαναλαμβανόμενες ετικέτες, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών στοιχείων.

 1. Για να εμφανιστούν οι επαναλαμβανόμενες ετικέτες στον Συγκεντρωτικό πίνακα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή πίνακα.

Σημείωση: 

 • Όταν επεξεργάζεστε οποιαδήποτε από τις επαναλαμβανόμενες ετικέτες, οι αλλαγές που κάνετε εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα κελιά με την ίδια ετικέτα.

 • Όταν αλλάζετε τη μορφή όλων των επαναλαμβανόμενων ετικετών επιλέγοντας την ετικέτα στοιχείων στη γραμμή σύνοψης ή όλες τις επαναλαμβανόμενες ετικέτες, η μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε όλα τα κελιά με την ίδια ετικέτα. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή μεμονωμένων επαναλαμβανόμενων ετικετών χωρίς να εφαρμόσετε την ίδια μορφή σε άλλα κελιά με την ίδια ετικέτα.

 • Επαναλαμβανόμενες ετικέτες εμφανίζονται σε μορφή πίνακα μόνο στη φόρμα. Δεν εμφανίζονται όταν εφαρμόζονται συμπυκνωμένη μορφή φόρμας ή της διάρθρωσης.

Αρχή της σελίδας

Επανάληψη ετικετών στοιχείων σε στήλες

 1. Στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην ετικέτα στήλης που θέλετε να επαναλάβετε.

Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, προσθέτοντας μια Επιλογές και μια καρτέλα Σχεδίαση.

 1. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στην ετικέτα της στήλης που θέλετε να επαναλάβετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα τη διάταξη και την εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών στοιχείων.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε οι επαναλαμβανόμενες ετικέτες, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη ετικετών στοιχείων.

Σημείωση: 

 • Όταν επεξεργάζεστε οποιαδήποτε από τις επαναλαμβανόμενες ετικέτες, οι αλλαγές που κάνετε εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα κελιά με την ίδια ετικέτα.

 • Όταν αλλάζετε τη μορφή όλων των επαναλαμβανόμενων ετικετών επιλέγοντας την ετικέτα στοιχείων στη γραμμή σύνοψης ή όλες τις επαναλαμβανόμενες ετικέτες, η μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε όλα τα κελιά με την ίδια ετικέτα. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή μεμονωμένων επαναλαμβανόμενων ετικετών χωρίς να εφαρμόσετε την ίδια μορφή σε άλλα κελιά με την ίδια ετικέτα.

 • Επαναλαμβανόμενες ετικέτες εμφανίζονται σε συμπυκνωμένη μορφή για εξωτερικά πεδία μόνο. Επαναλαμβανόμενες ετικέτες δεν εμφανίζονται όταν έχει εφαρμοστεί μορφή διάρθρωσης.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ετικετών στοιχείων για όλα τα πεδία

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού πίνακα για την οποία θέλετε να επαναλάβετε ετικέτες.

Έτσι εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, προσθέτοντας μια Επιλογές και μια καρτέλα Σχεδίαση.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη αναφοράς.

Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα: Η ομάδα "Διάταξη" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

 1. Κάντε ένα από τα εξής: 

 2. Για την εμφάνιση των ετικετών στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη όλων των ετικετών στοιχείου.

 3. Για να καταργήσετε των ετικετών στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε δεν επανάληψη των ετικετών στοιχείου.

 4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού πίνακα για την οποία θέλετε να επαναλάβετε ετικέτες (Test_O15).

 5. Αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, προσθέτοντας μια Επιλογές και μια tab(Test_O15) σχεδίασης

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×