Επίπεδα ασφαλείας φορμών του InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το μοντέλο ασφαλείας του Microsoft Office InfoPath σχετίζεται με τις ρυθμίσεις ζώνης και επιπέδου ασφαλείας στον Windows Internet Explorer. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλουν στην προστασία των φορμών και των υπολογιστών των χρηστών από μη ασφαλείς λειτουργίες, όπως είναι η πρόσβαση σε δεδομένα ή η αποστολή δεδομένων σε μη αξιόπιστη προέλευση.

Σε αυτό το άρθρο

Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες

Πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας για φόρμες

Ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer και τα επίπεδα

Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες

Το InfoPath παρέχει τρία επίπεδα ασφαλείας για φόρμες: "Περιορισμένο", "Τομέας" και "Πλήρης αξιοπιστία". Τα επίπεδα ασφαλείας καθορίζουν αν σε μια φόρμα θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα άλλων τομέων ή η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία και σε ρυθμίσεις υπολογιστών χρηστών. Τα επίπεδα ασφαλείας επηρεάζουν επίσης τα χαρακτηριστικά μιας φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες. Για παράδειγμα, αν η φόρμα περιέχει ένα πλαίσιο λίστας που εμφανίζει δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Microsoft Access, τότε από το επίπεδο ασφαλείας της φόρμας μπορεί να καθορίζεται αν θα ανοίγει η φόρμα και αν θα παρέχεται στη φόρμα πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα ασφαλείας, χωρίς να παρέχεται πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, το InfoPath επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για το πρότυπο φόρμας βάσει των δυνατοτήτων του προτύπου φόρμας. Η επιλεγμένη ρύθμιση είναι όσο πιο περιοριστική και ασφαλής γίνεται. Εάν προτιμάτε κάποιο άλλο επίπεδο ασφαλείας για ένα πρότυπο φόρμας που σχεδιάζετε, μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, επιλέγοντας με μη αυτόματο τρόπο ένα διαφορετικό επίπεδο ασφαλείας. Εάν σε μια φόρμα που συμπληρώνεται από χρήστη απαιτείται επίπεδο ασφαλείας διαφορετικό από αυτό που παρέχετε εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης, τότε αυτή η φόρμα είτε δεν ανοίγει είτε δεν λειτουργεί σωστά. Για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας και καθορίσετε να απαιτείται επίπεδο ασφαλείας "Πλήρης αξιοπιστία", τότε ο χρήστης πρέπει να παραχωρήσει δικαίωμα πλήρους αξιοπιστίας στη συσχετιζόμενη φόρμα, όταν θα τη συμπληρώνει. Διαφορετικά, η φόρμα δεν ανοίγει.

Τα πρότυπα φόρμας εκτελούνται σε ένα από τα τρία επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα με το πού βρίσκονται, τρόπος εγκατάστασής και αν έχουν ψηφιακή υπογραφή. Αυτά τα επίπεδα ασφαλείας εξηγούνται στις ενότητες που ακολουθούν.

Σημείωση: Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να εκτελεστεί μόνο στο επίπεδο ασφαλείας τομέα ή πλήρους αξιοπιστίας.

Περιορισμένο

Κατά την εκτέλεση στο επίπεδο ασφαλείας "Περιορισμένο", σε μια φόρμα είναι δυνατό να παρέχεται πρόσβαση μόνο σε περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στην ίδια τη φόρμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παρακάτω δυνατότητες δεν λειτουργούν σωστά όταν η φόρμα εκτελείται στο επίπεδο "Περιορισμένο":

 • Προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών

 • Συνδέσεις δεδομένων, εκτός από υποβολές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX και προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

 • Διαχειριζόμενος κώδικας και δέσμη ενεργειών

 • Ρόλοι που βασίζονται σε θέσεις μέσα σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory

 • Κανόνες που σχετίζονται με άνοιγμα φορμών

 • Εκτύπωση προβολών για το Microsoft Office Word

 • Προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου

 • Συνδεδεμένες εικόνες

Τομέας

Κατά την εκτέλεση στο επίπεδο ασφαλείας "Τομέας", σε μια φόρμα παρέχεται πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα και σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις:

 • Ίδιος τομέας με τη φόρμα

 • Περιεχόμενο στη ζώνη τοπικού υπολογιστή στον Internet Explorer, αν και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο

 • Περιεχόμενο στη ζώνη τοπικού intranet στον Internet Explorer, αν και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο

Όταν σε μια φόρμα παρέχεται πρόσβαση σε περιεχόμενο μιας ζώνης, αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τα επίπεδα ασφαλείας που καθορίζονται για αυτήν τη ζώνη στον Internet Explorer. Μια φόρμα στη ζώνη Internet στον Internet Explorer μπορεί να ανοίγει, αλλά δεν μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικό τομέα.

Πλήρης αξιοπιστία

Κατά την εκτέλεση στο επίπεδο ασφαλείας "Πλήρης αξιοπιστία", σε μια φόρμα παρέχεται πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα και σε περιεχόμενο από κάποια από τις παρακάτω θέσεις:

 • Ίδιος τομέας με τη φόρμα

 • Όλοι οι άλλοι τομείς, χωρίς να εμφανίζεται πρώτα ένα μήνυμα ασφαλείας σχετικά με την πρόσβαση στο περιεχόμενο

 • Αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή, όλα από τους ίδιους πόρους στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο υπολογιστή το άτομο που συμπληρώνει τη φόρμα

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεστεί με επίπεδο "Πλήρης αξιοπιστία", μόνο αν το πρότυπο φόρμας διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με αξιόπιστο ριζικό πιστοποιητικό ή αν το πρότυπο φόρμας είχε εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη με χρήση κάποιου προγράμματος εγκατάστασης, όπως το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Microsoft Windows (αρχείο .msi). Δεν χρειάζεται η ψηφιακή υπογραφή ενός προτύπου φόρμας με επίπεδο "Πλήρης αξιοπιστία" για να το δείτε σε προεπισκόπηση στη λειτουργία σχεδίασης. Τα αρχεία εγκατάστασης για φόρμες μπορούν να δημιουργηθούν με χρήση του "Οδηγού δημοσίευσης" του InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας για φόρμες

Το InfoPath προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των φορμών σας. Σε αυτές τις δυνατότητες περιλαμβάνονται τα εξής:

Προστασία σχεδίασης φόρμας    Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, για να εμποδίσετε τους χρήστες να ανοίξουν τη φόρμα στη λειτουργία σχεδίασης κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δεν εμποδίζει πλήρως τους χρήστες από το άνοιγμα ή την τροποποίηση της φόρμας στη λειτουργία σχεδίασης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση φόρμας, ένας χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή Στον υπολογιστή μου, για να εντοπίσει μια αποθηκευμένη φόρμα και να την ανοίξει σε λειτουργία σχεδίασης. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι χρήστες λαμβάνουν ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η φόρμα είναι προστατευμένη.

Ψηφιακές υπογραφές    Όταν οι χρήστες συμπληρώνουν μια φόρμα στο InfoPath, μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά ολόκληρη τη φόρμα ή συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας. Όταν συμπληρώνουν ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης, δεν μπορούν να υπογράψουν ολόκληρη τη φόρμα. Η υπογραφή μιας φόρμας συμβάλει στην πιστοποίηση της ταυτότητας ενός χρήστη ως το άτομο που συμπλήρωσε τη φόρμα και στη διασφάλιση ότι τα περιεχόμενα της φόρμας δεν έχουν αλλοιωθεί. Επιπλέον, μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά ένα πρότυπο φόρμας που σχεδιάζετε και μετά να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για αυτό το πρότυπο φόρμας "Πλήρης αξιοπιστία".

Προσαρμογή για αποθήκευση, εκτύπωση, αποστολή και εξαγωγή    Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες εντολές και επιλογές. Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν αν οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν, να εκτυπώσουν, να στείλουν ή να εξαγάγουν μια φόρμα που έχουν συμπληρώσει.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)    Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath ή όταν στέλνετε μια φόρμα με το Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε να εφαρμόσετε την υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM). Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε το IRM στο ίδιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αξιόπιστοι εκδότες και αξιόπιστες φόρμες    Οι ρυθμίσεις στο Κέντρο αξιοπιστίας επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τη λίστα προγραμματιστών και εκδοτών προτύπων φόρμας που εμπιστεύονται, καθώς και να καθορίζουν αν στις αξιόπιστες φόρμες θα παρέχεται πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον αντίστοιχο υπολογιστή κατά τη συμπλήρωσή τους. Οι αξιόπιστες φόρμες είναι φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή ενός χρήστη ή είναι φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας που έχουν ψηφιακή υπογραφή με αξιόπιστο ριζικό πιστοποιητικό και επίπεδο ασφαλείας "Πλήρης αξιοπιστία". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ή την κατάργηση αξιόπιστων εκδοτών θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Όταν ένας χρήστης εγκαθιστά ένα πρότυπο φόρμας σε υπολογιστή, επιτρέπεται αυτόματα στις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να αποκτούν πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις του συγκεκριμένου υπολογιστή. Ωστόσο, ένα πρότυπο φόρμας με ψηφιακή υπογραφή που δεν έχει εγκατασταθεί από κάποιον χρήστη δεν είναι δυνατό να έχει αυτόματα πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη. Για να ενεργοποιηθεί μια τέτοια πρόσβαση για φόρμες που βασίζονται σε πρότυπο φόρμας με ψηφιακή υπογραφή, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη ρύθμιση αξιόπιστης φόρμας για να αλλάξουν το επίπεδο ασφαλείας των φορμών με ψηφιακή υπογραφή.

Συγχώνευση    Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε αν οι χρήστες θα μπορούν να εισαγάγουν δεδομένα σε μια μεμονωμένη φόρμα από φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Εάν απενεργοποιήσετε τη συγχώνευση φορμών, η εντολή Συγχώνευση φορμών του μενού Αρχείο δεν είναι διαθέσιμη.

Αρχή της σελίδας

Ζώνες και επίπεδα ασφαλείας του Internet Explorer

Στον Internet Explorer, οι ζώνες και τα επίπεδα ασφαλείας επιτρέπουν να καθορίσετε αν σε μια τοποθεσία Web θα παρέχεται πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, καθώς και την έκταση της πρόσβασης που θα μπορούν να έχουν αυτές οι τοποθεσίες. Στο InfoPath χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις για να καθορίζεται αν σε μια φόρμα που συμπληρώνεται από κάποιο χρήστη θα παρέχεται πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον συγκεκριμένο υπολογιστή του χρήστη, καθώς και την έκταση της πρόσβασης που θα παρέχεται σε αυτήν τη φόρμα. Στο InfoPath χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις για να καθορίζεται αν σε μια φόρμα που συμπληρώνεται από κάποιο χρήστη θα παρέχεται πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικούς τομείς από τον τομέα στον οποίο είναι αποθηκευμένη η φόρμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ζώνες και τα επίπεδα ασφαλείας επηρεάζουν τα επίπεδα ασφαλείας για τις φόρμες του InfoPath που συμπληρώνονται από χρήστες, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα, "Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες."

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×