Εξοικείωση με το χώρο εργασίας του PowerPoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο χώρος εργασίας, ή "Κανονική" προβολή, είναι σχεδιασμένος για να σας βοηθά να βρίσκετε και να χρησιμοποιείτε εύκολα τις δυνατότητες του Microsoft PowerPoint 2010.

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για τη δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint 2010.

Σημειώσεις: 

 • Ένα άλλο τμήμα του χώρου εργασίας του PowerPoint 2010 είναι η γραμμή μενού στο πάνω μέρος, που είναι γνωστή και ως Κορδέλα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Κορδέλα του PowerPoint, ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικειωθείτε με την Κορδέλα του PowerPoint 2010.

Βήμα 1: Άνοιγμα του PowerPoint

Όταν εκκινείτε το PowerPoint, αυτό ανοίγει με την προβολή που ονομάζεται "Κανονική" προβολή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε διαφάνειες και να εργαστείτε σε αυτές.

Σημειώσεις: 

 • Αν το PowerPoint 2010 λειτουργεί ήδη, αποθηκεύστε και κλείστε οποιεσδήποτε ανοιχτές παρουσιάσεις και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το PowerPoint 2010.

 • Αν το PowerPoint 2010 δεν λειτουργεί ήδη, εκκινήστε το.

Ο χώρος εργασίας, ή αλλιώς Κανονική προβολή, στο PowerPoint 2010 με τέσσερις περιοχές με ετικέτες.
Μια εικόνα του PowerPoint 2010 σε "Κανονική" προβολή έχει αρκετά στοιχεία με ετικέτες.

1. Στο παράθυρο Διαφάνεια, μπορείτε να εργαστείτε απευθείας σε επιμέρους διαφάνειες.

2. Τα διάστικτα περιγράμματα προσδιορίζουν σύμβολα κράτησης θέσης, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να εισαγάγετε εικόνες, γραφήματα και άλλα αντικείμενα.

3. Η καρτέλα Διαφάνειες εμφανίζει μια μικρογραφία της κάθε διαφάνειας πλήρους μεγέθους που εμφανίζεται στο παράθυρο Διαφάνεια. Αφού προσθέσετε άλλες διαφάνειες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια μικρογραφία στην καρτέλα Διαφάνειες για να εμφανίσετε τη διαφάνεια στο παράθυρο Διαφάνεια. Ή μπορείτε να σύρετε μικρογραφίες για να αναδιατάξετε τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες στην καρτέλα Διαφάνειες.

Στο παράθυρο Σημειώσεις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις σχετικά με την τρέχουσα διαφάνεια. Μπορείτε να μοιράσετε τις σημειώσεις σας στο ακροατήριό σας ή να ανατρέξετε σε αυτές σε προβολή παρουσιαστή ενόσω κάνετε την παρουσίασή σας.

Βήμα 2: Έναρξη με κενή παρουσίαση

Από προεπιλογή, το PowerPoint 2010 εφαρμόζει στις νέες παρουσιάσεις το πρότυπο Κενής παρουσίασης, το οποίο εμφανίζεται στην προηγούμενη εικόνα. Η Κενή παρουσίαση είναι το απλούστερο και πιο γενικό από όλα τα πρότυπα του PowerPoint 2010 και είναι ένα καλό πρότυπο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε όταν αρχίζετε να εργάζεστε για πρώτη φορά με το PowerPoint.

Για να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση που βασίζεται στο πρότυπο κενής παρουσίασης, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στο στοιχείο Δημιουργία, και στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα και θέματα επιλέξτε το στοιχείο Κενή παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Βήμα 3: Ρύθμιση του μεγέθους του παραθύρου 'Σημειώσεις'

Αφού ανοίξετε το πρότυπο Κενής παρουσίασης, θα είναι ορατό μόνο ένα μικρό τμήμα του παραθύρου Σημειώσεις. Για να δείτε μεγαλύτερο τμήμα του παραθύρου Σημειώσεις έτσι ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για να πληκτρολογείτε, κάντε τα εξής:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στο πάνω περίγραμμα του παραθύρου Σημειώσεις.

 2. Όταν ο δείκτης του ποντικού γίνει Οριζόντια γραμμή διαίρεσης , σύρετε το περίγραμμα προς τα πάνω για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο για της σημειώσεις του ομιλητή, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Χώρος εργασίας με το παράθυρο "Σημειώσεις" με αλλαγμένο μέγεθος

Παρατηρήστε ότι η διαφάνεια στο παράθυρο Διαφάνεια αλλάζει μέγεθος αυτόματα για προσαρμογή στο διαθέσιμο χώρο.

Βήμα 4: Δημιουργία της παρουσίασής σας

Τώρα που έχουν προετοιμαστεί ο χώρος εργασίας για να χρησιμοποιήσετε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την προσθήκη κειμένου, σχήματα, εικόνες, κινήσεις, (και άλλες διαφάνειες, πολύ) στην παρουσίασή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας βασικής παρουσίασης από την αρχή μέχρι το τέλος, ανατρέξτε στο θέμα βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης του PowerPoint.

Κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν τρία κουμπιά που μπορεί να βρείτε χρήσιμα καθώς ξεκινάτε την εργασία σας:

 • Αναίρεση Εικόνα κουμπιού , το οποίο αναιρεί την τελευταία σας αλλαγή. (Για να δείτε μια Συμβουλή οθόνης που να εξηγεί ποια ενέργεια θα αναιρεθεί, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού πάνω στο κουμπί. Για να δείτε ένα μενού με άλλες πρόσφατες αλλαγές τις οποίες μπορείτε επίσης να αναιρέσετε, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Αναίρεση Εικόνα κουμπιού .) Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε μια αλλαγή πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z.

 • Επανάληψη Εικόνα κουμπιού ή Ακύρωση αναίρεσης Εικόνα κουμπιού , το οποίο είτε επαναλαμβάνει είτε αποκαθιστά την τελευταία σας αλλαγή, ανάλογα με την ενέργεια που εκτελέσατε προηγουμένως. (Για να δείτε μια συμβουλή οθόνης που να εξηγεί ποια ενέργεια θα επαναληφθεί ή θα αποκατασταθεί, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού πάνω στο κουμπί). Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε ή να αποκαταστήσετε μια αλλαγή πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y.

 • Βοήθεια του Microsoft Office PowerPoint Εικόνα κουμπιού , το οποίο ανοίγει το παράθυρο Βοήθεια του PowerPoint. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη Βοήθεια πιέζοντας το πλήκτρο F1.

Συμβουλή: Γνωρίζατε ότι μπορείτε να προσθέσετε και άλλα κουμπιά σε αυτή την περιοχή κοντά στο πάνω μέρος της οθόνης; Η περιοχή στο επάνω μέρος της οθόνης ονομάζεται Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές σε αυτή τη γραμμή εργαλείων για να μπορείτε να τις βρίσκετε γρήγορα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης και αφαίρεσης εντολών από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×