Εξερεύνηση των δεδομένων σας σε μια περιήγηση στους χάρτες 3D

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Περιήγηση στους χάρτες 3D Microsoft μπορεί να εμφανίσει μια σχέση βάσει χρόνου μεταξύ γεωγραφικών τοποθεσιών και των σχετικών δεδομένων — όπως αριθμοί πληθυσμού, υψηλές θερμοκρασίας ή χαμηλές επιδόσεις των μαθητών ή τις καθυστερήσεις άφιξης πτήσεων.

Όταν ξεκινάτε χάρτες 3Δ από ένα βιβλίο εργασίας που δεν περιέχει ήδη μια περιήγηση, δημιουργείται αυτόματα μια νέα περιήγηση με μία μόνο σκηνής. Περιηγήσεις και σκηνών είναι το βασικό τρόπο για να αποθηκεύσετε τις απεικονίσεις 3D χάρτες των δεδομένων σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες περιηγήσεις θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας. Εναλλαγή μεταξύ περιηγήσεις και δημιουργήστε νέα περιηγήσεις χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Εκκίνηση χάρτες 3Δ. Αυτό το παράδειγμα έχει τρεις περιηγήσεις που εμφανίζουν τον πληθυσμό κόσμο ανά Ήπειρο.

Εκκίνηση του Power Map

Δημιουργία περιήγησης

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στον πίνακα του Excel ή την περιοχή των κελιών που περιέχει τα δεδομένα σας. Φροντίστε να κάνετε αυτήν την ενέργεια πριν δημιουργήσετε την περιήγηση, καθώς σας διευκολύνει να συνδέσετε τα δεδομένα στην νέα περιήγηση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > χάρτης 3Δ > Άνοιγμα χάρτες 3Δ.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Άνοιγμα χάρτες 3Δ, με τη νέα περιήγηση.

Προσθήκη άλλης περιήγησης στο βιβλίο εργασίας σας

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στον πίνακα του Excel ή την περιοχή των κελιών που περιέχει τα δεδομένα σας. Φροντίστε να κάνετε αυτήν την ενέργεια πριν δημιουργήσετε την περιήγηση, καθώς σας διευκολύνει να συνδέσετε τα δεδομένα στην νέα περιήγηση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > χάρτης 3Δ > Άνοιγμα χάρτες 3Δ.

  Εμφανίζεται το πλαίσιο Εκκίνηση χάρτες 3Δ.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα περιήγηση.

  Η νέα περιήγηση εμφανίζεται στο παράθυρο Εκκίνηση χάρτες 3Δ. Εάν άλλης περιήγησης ήταν ήδη ανοιχτό, χάρτες 3Δ κλείνει αυτόματα.

Αποθήκευση περιηγήσεων

Δεν υπάρχει κουμπί Αποθήκευση στους χάρτες 3D; όλα τα περιηγήσεις και σκηνών διατηρούνται σε κατάσταση στην οποία μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο. Όταν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας, οποιαδήποτε 3Δ χάρτες περιηγήσεις και σκηνών αποθηκεύονται με αυτό.

Όλες οι αλλαγές που κάνετε σε μια σκηνή σε 3Δ χάρτες κατά την επεξεργασία αποθηκεύονται αυτόματα, αλλά οι αλλαγές που κάνετε σε μια σκηνή σε λειτουργία αναπαραγωγής περιήγησης — όπως αλλαγή μεγέθους, καταργώντας ένα υπόμνημα ή την κατάργηση μιας λωρίδας χρόνου — δεν αποθηκεύονται. Όλα περιηγήσεις Άνοιγμα σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας από προεπιλογή και όλα τα σκηνές σε μια περιήγηση εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας της περιήγησης.

Προσθήκη σκηνής σε περιήγηση

Μια περιήγηση μπορεί έχει μία μόνο σκηνή ή πολλές σκηνές που αναπαράγονται διαδοχικά για να εμφανίσουν διαφορετικές προβολές των δεδομένων σας, όπως η επισήμανση μιας ενότητας του χάρτη ή η εμφάνιση άλλων δεδομένων που σχετίζονται με γεωγραφικές περιοχές. Για παράδειγμα, η πρώτη σκηνή στην περιήγηση μπορεί να εμφανίζει την αύξηση του πληθυσμού σε πόλεις με την πάροδο του χρόνου, να ακολουθεί μια σκηνή που εμφανίζει πόσες δημόσιες πισίνες υπάρχουν στις συγκεκριμένες πόλεις κατά την ίδια χρονική περίοδο και, στη συνέχεια, να ακολουθούν περισσότερες σκηνές που εμφανίζουν άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πόλεις. Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται μια περιήγηση τεσσάρων σκηνών για μια επιλογή πόλεων στις ΗΠΑ. Νοτιοδυτική περιφέρεια.

Παράθυρο εργασιών προγράμματος επεξεργασίας περιήγησης

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη σκηνών σε μια περιήγηση, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή μετακίνηση σκηνής σε μια περιήγηση στους χάρτες 3D.

Αναπαραγωγή επίδειξης

3Δ χαρτών πάντα αναπαράγεται μια περιήγηση σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Κουμπιά αναπαραγωγής είναι διαθέσιμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Περιήγηση σε λειτουργία αναπαραγωγής πλήρους οθόνης

 1. Ανοίξτε την περιήγηση από το πλαίσιο Εκκίνηση χάρτες 3Δ.

 2. Στο παράθυρο 3D χάρτες, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή περιήγησης.

Μπορείτε να κάνετε παύση, αναπαραγωγή, μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη σκηνή ή να επιστρέψετε σε λειτουργία επεξεργασίας. Κατά την παύση της επίδειξης, μπορείτε να εξερευνήσετε το περιβάλλον 3-Δ και να αλληλεπιδράσετε με αυτό. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής δεν αποθηκεύονται ως μέρος της σκηνής. Όταν συνεχίσετε την αναπαραγωγή ή επιστρέψετε σε λειτουργία επεξεργασίας, οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε στη λειτουργία αναπαραγωγής χάνονται.

Σημείωση: Το Κουμπί Αναπαραγωγή περιήγησης ακούγεται πάντα στην αρχή περιήγησης με την πρώτη σκηνή. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη σκηνή που θέλετε με τα κουμπιά Επόμενο και Προηγούμενο στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Διαγραφή περιήγησης

Σημείωση: Η εντολή "Αναίρεση" στο Excel δεν μπορεί να επαναφέρει μια περιήγηση που έχετε μόλις διαγράψει.

 1. Το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > χάρτης 3Δ > Άνοιγμα χάρτες 3Δ.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην περιήγηση και επιλέξτε Διαγραφή.

Αντιγραφή περιήγησης

Στο πλαίσιο Εκκίνηση χάρτες 3Δ, κάντε δεξί κλικ σε μια περιήγηση και κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή. Αυτό δημιουργεί μια νέα περιήγηση που μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια, διατηρώντας την αρχική περιήγηση ανέπαφος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία με χάρτες 3Δ

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×