Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα γραμματοσειρών ενσωματώνοντάς τις σε μια δημοσίευση

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η ενσωμάτωση γραμματοσειρών στη δημοσίευσή σας συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους με τον οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι μια γραμματοσειρά θα είναι πάντα διαθέσιμη, ακόμη και αν η δημοσίευση μετακινηθεί σε νέο υπολογιστή ή σταλεί για εκτύπωση σε τυπογραφείο.

Μπορείτε να ενσωματώσετε μόνο τις γραμματοσειρές TrueType, και, στη συνέχεια, μόνο αν η άδεια χρήσης τους επιτρέπει την ενσωμάτωση. Όλες οι γραμματοσειρές TrueType που περιλαμβάνονται στον Publisher επιτρέπουν την ενσωμάτωση.

Οι ενσωματωμένες γραμματοσειρές αυξάνουν το μέγεθος αρχείου της δημοσίευσής σας, και συνεπώς ίσως θελήσετε να περιορίσετε τον αριθμό γραμματοσειρών που ενσωματώνετε. Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις γραμματοσειρές (με ή χωρίς γραμματοσειρές συστήματος), ορισμένες μόνο μεμονωμένες γραμματοσειρές ή υποσύνολα συγκεκριμένων γραμματοσειρών.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό Συσκευασίας και διανομής" για να προετοιμάσετε τη δημοσίευσή σας για εκτύπωση σε τυπογραφείο, ο Publisher από προεπιλογή ενσωματώνει γραμματοσειρές TrueType. Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές πριν από την εκτέλεση του Οδηγού.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενσωμάτωση όλων των γραμματοσειρών TrueType

Ενσωμάτωση μεμονωμένων γραμματοσειρών TrueType

Ενσωμάτωση ένα υποσύνολο μια γραμματοσειρά TrueType

Μάθετε εάν μπορεί να ενσωματωθεί μια γραμματοσειρά

Ενσωμάτωση όλων των γραμματοσειρών TrueType

Όταν ενσωματώνετε τις γραμματοσειρές στη δημοσίευσή σας, οι κοινές γραμματοσειρές συστήματος δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενσωματωμένες γραμματοσειρές επειδή συνήθως υπάρχουν στους περισσότερους υπολογιστές. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνεται ενσωμάτωση των γραμματοσειρών συστήματος. (Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε οι γραμματοσειρές αυτές να ενσωματώνονται όταν κάποιος ο οποίος εργάζεται με τη δημοσίευσή σας δεν έχει πρόσβαση σε αυτές.)

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ενσωματωμένων γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενσωμάτωση γραμματοσειρών TrueType κατά την αποθήκευση της δημοσίευσης.

 3. Για την ενσωμάτωση των γραμματοσειρών συστήματος, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ενσωμάτωση κοινών γραμματοσειρών συστήματος.

Σημείωση: Αν ο Publisher σάς ειδοποιήσει ότι χρησιμοποιήσατε γραμματοσειρές που δεν μπορούν να ενσωματωθούν, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Συμβουλευθείτε το τυπογραφείο με το οποίο συνεργάζεστε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχει πρόσβαση στις γραμματοσειρές που δεν έχουν ενσωματωθεί. Αν το τυπογραφείο δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις γραμματοσειρές, θα χρειαστεί ενδεχομένως να κάνετε χρήση γραμματοσειρών υποκατάστασης στη δημοσίευσή σας.

Αρχή της σελίδας

Ενσωμάτωση μεμονωμένων γραμματοσειρών TrueType

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση ενσωμάτωσης για μεμονωμένες γραμματοσειρές. Αν γνωρίζετε ότι ορισμένες γραμματοσειρές TrueType είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας ή στο τυπογραφείο με το οποίο συνεργάζεστε, ενώ κάποιες άλλες όχι, μπορείτε να ενσωματώσετε μόνο τις γραμματοσειρές που χρειάζεστε.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη σε Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ενσωματωμένων γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές, επιλέξτε τη γραμματοσειρά και στη συνέχεια κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να ενσωματώσετε μια γραμματοσειρά όταν αυτή έχει οριστεί ώστε να μην ενσωματώνεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωμάτωση.

  • Για να αλλάξετε την κατάσταση ενσωμάτωσης με τη ρύθμιση Να μην γίνει ενσωμάτωση όταν μια γραμματοσειρά έχει οριστεί για ενσωμάτωση, κάντε κλικ στην εντολή Να μην γίνει ενσωμάτωση.

Αρχή της σελίδας

Ενσωμάτωση ενός υποσυνόλου γραμματοσειράς TrueType

Κατά την ενσωμάτωση γραμματοσειρών, μπορείτε να ενσωματώσετε μόνο τους χαρακτήρες μιας γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται από τη δημοσίευση αντί να ενσωματώσετε ολόκληρη τη γραμματοσειρά. Η ενσωμάτωση ενός υποσυνόλου της γραμματοσειράς μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη εάν πρέπει να διατηρήσετε το μέγεθος αρχείου της δημοσίευσής σας μικρό. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο κείμενο ή προσθήκες οι οποίες χρησιμοποιούν χαρακτήρες που δεν περιλαμβάνονται στο υποσύνολο. Αν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας αργότερα, αποφύγετε να ενσωματώσετε ένα υποσύνολο των γραμματοσειρών.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη σε Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ενσωματωμένων γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενσωμάτωση γραμματοσειρών TrueType κατά την αποθήκευση της δημοσίευσης.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία υποσυνόλου γραμματοσειρών κατά την ενσωμάτωση.

Σημείωση: Αν, ενώ πληκτρολογείτε κείμενο στη δημοσίευσή σας, αντί για γράμματα εμφανιστούν τετράγωνα, πληκτρολογείτε χαρακτήρες που δεν περιλαμβάνονται στο ενσωματωμένο υποσύνολο γραμματοσειράς. Για να επαναφέρετε το σύνολο γραμματοσειρών στη δημοσίευσή σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Δημιουργία υποσυνόλου γραμματοσειρών κατά την ενσωμάτωση.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας γραμματοσειράς

Είναι πιθανόν περιορισμοί άδειας σε γραμματοσειρές να μην επιτρέπουν την ενσωμάτωση μιας γραμματοσειράς. Οι γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στον Publisher δεν έχουν περιορισμούς άδειας και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ενσωματωθούν στη δημοσίευση. Είναι πιθανόν, γραμματοσειρές που δεν περιλαμβάνονται στον Publisher να συνοδεύονται από περιορισμό.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη σε Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ενσωματωμένων γραμματοσειρών.

 2. Στην περιοχή Περιορισμοί άδειας και Ενσωμάτωση γραμματοσειράς, ελέγξτε τις πληροφορίες που αφορούν τις άδειες γραμματοσειρών.

  Αν στους περιορισμούς αδείας υπάρχει η ένδειξη Δυνατότητα ενσωμάτωσης, η γραμματοσειρά μπορεί να ενσωματωθεί. Αν στους περιορισμούς αδείας υπάρχει η ένδειξη Μόνο προεπισκόπηση ή Χωρίς δυνατότητα ενσωμάτωσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να αλλάξετε αυτήν τη γραμματοσειρά στη δημοσίευσή σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×