Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εξαγωγή της παρουσίασης του PowerPoint για Mac ως διαφορετική μορφή αρχείου

Εάν θέλετε να στείλετε την παρουσίασή σας σε κάποιον, αλλά δεν έχουν PowerPoint για macOS ή PowerPoint για τα Windows, μπορείτε να εξαγάγετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή, όπως μια μορφή εικόνας ή ένα αρχείο PDF, ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες.

Εξαγωγή της παρουσίασής σας ως βίντεο

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Office 365. Εάν έχετε μια συνδρομή Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

(Ξεκινώντας με PowerPoint για το Office 365 για Mac έκδοση 16,19, η ακουστική αφήγηση περιλαμβάνεται στο βίντεο κατά την εξαγωγή της παρουσίασής σας.)

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή βίντεο που θέλετε (MP4 ή MOV).

 3. Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο που θέλετε: Ποιότητα παρουσίασης, Ποιότητα Internet ή Χαμηλή ποιότητα. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου.

 4. Εάν έχετε εγγεγραμμένους χρονισμούς και θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε στο βίντεο που δημιουργείτε από την παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Χρήση χρονισμών και αφηγήσεων που έχουν εγγραφεί είναι επιλεγμένο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει το βίντεο σε κάθε διαφάνεια, εάν δεν έχετε ορίσει χρονισμό.

 5. Όταν έχετε κάνει όλες τις επιλογές σας, επιλέξτε Εξαγωγή.

Σημείωση: Κατά την εξαγωγή της παρουσίασής σας ως βίντεο, θα αναπαράγεται οποιοσδήποτε ήχος αφήγησης που έχει καταγραφεί στην προβολή παρουσίασης, αλλά δεν θα γίνεται αναπαραγωγή άλλων ενσωματωμένων αρχείων πολυμέσων.

Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, μπορείτε να τη θέσετε σε κοινή χρήση όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο βίντεο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος και αναπαραγωγής βίντεο.

Εξαγωγή των διαφανειών ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

Σημείωση: Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε, όπως JPEG ή PNG.

 3. Επιλέξτε είτε Αποθήκευση κάθε διαφάνεια είτε Αποθήκευση μόνο της τρέχουσας διαφάνειας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα μέγεθος για τις εικόνες διαφάνειας στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος.

  Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε κάθε διαφάνεια, η παρουσίασή σας θα αποθηκευτεί ως επιμέρους αρχεία εικόνας, ένα για κάθε διαφάνεια.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή PDF

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως αρχείο PDF, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο PDF, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν αρχεία PDF.

Δείτε επίσης

Εξαγωγή παρουσίασης του PowerPoint για Mac σε PDF 

Μετατροπή κεντρικών παρουσιάσεων στο Microsoft PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εξαγωγή των διαφανειών ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

Σημείωση: Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο που θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού μορφοποίηση , επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

  Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή JPEG.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές όπως το ύψος και το πλάτος της εικόνας ή να επιλέξετε να αποθηκεύσετε μόνο την τρέχουσα διαφάνεια αντί για όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογέςκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή Αποθήκευση διαφανειών ως αρχεία γραφικών, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Αποστολή των διαφανειών σας στο iPhoto

Η αποστολή των διαφανειών σας στο iPhoto είναι παρόμοια με την εξαγωγή των διαφανειών σας ως εικόνες, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τις εικόνες σε οποιαδήποτε συσκευή ή εφαρμογή που συνδέεται με το iTunes. Όταν στέλνετε τις διαφάνειές σας στο iPhoto, κάθε διαφάνεια μετατρέπεται σε εικόνα. Αυτή η ενέργεια καταργεί τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις ή ήχο και προκαλεί την απεικόνιση των ταινιών ως μεμονωμένο πλαίσιο στην παρουσίαση.

Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το iPhoto 6 ή νεότερη έκδοση.

 1. Στο μενού αρχείο , επιλέξτε κοινή χρήσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή στο iPhoto.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα νέου άλμπουμ , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή φωτογραφιών σας.

 3. Στο αναδυόμενο μενού μορφοποίηση , επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Αποστολή όλων των διαφανειών

  Στην περιοχή διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή όλα.

  Αποστολή επιλεγμένης μικρογραφίας ή διαφανειών με μορφή

  Στην περιοχή διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή στο iPhoto.

Αποθήκευση της παρουσίασής σας ως αρχείου PDF

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση ως αρχείο PDF, οι μεταβάσεις, οι κινήσεις ή ο ήχος καταργούνται και οι ταινίες αναπαράγονται ως ένα μόνο καρέ στην παρουσίαση.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο που θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Δείτε επίσης

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας

Αποθήκευση αρχείου στο Office για Mac 

Μετατροπή κεντρικών παρουσιάσεων στο Microsoft PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×