Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εξαγωγή δεδομένων XML

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού έχετε που έχετε εισαγάγει δεδομένα XML, έχετε αντιστοιχίσει σε κελιά στο φύλλο εργασίας σας, και να κάνει αλλαγές στα δεδομένα, συχνά θέλετε να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο XML.

Σημαντικό: 

 • Πριν από την εξαγωγή δεδομένων XML, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την καρτέλα " Προγραμματιστής " στην κορδέλα. Ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

 • Κατά τη δημιουργία αντιστοιχίσεις XML και εξαγωγή δεδομένων στο Excel σε αρχεία δεδομένων XML, υπάρχει όριο στον αριθμό των γραμμών που μπορούν να εξαχθούν. Εξαγωγή σε XML από το Excel θα αποθηκεύσετε έως 65.536 γραμμές. Εάν το αρχείο σας έχει περισσότερες από 65.536 γραμμές, το Excel θα εξαγάγετε τις πρώτες γραμμές (#ROWS mod 65537). Για παράδειγμα, εάν το φύλλο εργασίας έχει 70.000 γραμμές, Excel θα εξαγάγετε 70000 mod 65537 = 4464 γραμμών. Σύσταση μας είναι να 1) Χρησιμοποιήστε xlsx αντί για αυτό ή 2) αποθηκεύστε το αρχείο ως υπολογιστικό φύλλο XML 2003 (.xml), που θα χάσετε τις αντιστοιχίσεις ή 3) διαγράψτε όλες τις γραμμές μετά τη γραμμή 65.536 και, στη συνέχεια, κάντε ξανά εξαγωγή που θα διατηρήσετε αντιστοιχίσεις, αλλά με απώλεια των δεδομένων στο τέλος του αρχείου.

Εξαγωγή δεδομένων XML (με λιγότερες από 65.536 γραμμές)

 1. Επιλέξτε Προγραμματιστής > Εξαγωγή.

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Εάν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML , κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί ένας πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 3. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Επιλέξτε Εξαγωγή.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Εξαγωγή δεδομένων XML (για περισσότερες από 65.536 γραμμές)

 1. Αφαιρέστε 65537 από τον συνολικό αριθμό των γραμμών στο αρχείο σας. Αυτό θα σας δώσει x γραμμές.

 2. Διαγράψτε x γραμμές από την αρχή του φύλλου εργασίας του Excel.

 3. Εξαγάγετε το φύλλο εργασίας ως αρχείο δεδομένων XML (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα για τη διαδικασία).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, αλλά να μην αποθηκεύονται στο φύλλο. Στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το φύλλο εργασίας του Excel.

 5. Διαγράψτε όλα τα στοιχεία μετά τη γραμμή x και, στη συνέχεια, εξαγωγή ως αρχείο δεδομένων XML (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα για τη διαδικασία).

  Αυτή η διαδικασία θα σας δώσει υπόλοιπο των γραμμών. Σε αυτό το σημείο, θα έχετε δύο αρχεία εξαγωγή XML, τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπό του το αρχικό φύλλο εργασίας.

Για συμβατότητα με προηγούμενες λειτουργίες XML, ίσως θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε αρχείο δεδομένων XML (.xml) αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

  Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας δεν θα χαθούν όταν το βιβλίο εργασίας αποθηκευτεί ως αρχείο δεδομένων XML.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση ως και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

  Στο Excel 2007 μόνο, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες μορφές.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου , κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα XMLκαι κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Αν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η αποθήκευση του αρχείου ως δεδομένων XML μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δυνατοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 6. Εάν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML , κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 7. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML , στο πλαίσιο όνομα αρχείου , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 8. Επιλέξτε Εξαγωγή.

Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Κατά την εξαγωγή δεδομένων XML, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα όπως τα παρακάτω.

Ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το μήνυμα:

 • Η αντιστοίχιση XML που σχετίζεται με αυτόν τον πίνακα XML έχει ένα ή περισσότερα απαιτούμενα στοιχεία που δεν είναι αντιστοιχισμένα με τον πίνακα XML.

  Η ιεραρχική λίστα των στοιχείων στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML υποδεικνύει τα απαιτούμενα στοιχεία με έναν κόκκινο αστερίσκο στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου στα αριστερά κάθε στοιχείου. Για να αντιστοιχίσετε ένα απαιτούμενο στοιχείο, σύρετέ το στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί.

 • Το στοιχείο είναι μια επαναλαμβανόμενη δομή.

  Ένα συνηθισμένο παράδειγμα επαναλαμβανόμενης δομής είναι μια ιεραρχία υπαλλήλων και προϊσταμένων, στην οποία τα ίδια στοιχεία XML είναι ένθετα σε πολλά επίπεδα. Παρόλο που ενδέχεται να έχετε αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML, το Excel δεν υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες δομές με βάθος μεγαλύτερο από ένα επίπεδο και, συνεπώς, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία.

 • Ο πίνακας XML περιέχει μικτό περιεχόμενο.

  Το μικτό περιεχόμενο παρουσιάζεται όταν ένα στοιχείο διαθέτει ένα θυγατρικό στοιχείο και απλό κείμενο εκτός του θυγατρικού στοιχείου. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες μορφοποίησης (όπως οι ετικέτες έντονης γραφής) για τη σήμανση των δεδομένων εντός ενός στοιχείου. Παρόλο που το θυγατρικό στοιχείο (εάν το Excel το υποστηρίζει) μπορεί να εμφανιστεί, το περιεχόμενο του κειμένου θα χαθεί κατά την εισαγωγή των δεδομένων, δεν είναι διαθέσιμο κατά την εξαγωγή των δεδομένων και επομένως δεν είναι δυνατή η αποστολή και επιστροφή του.

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αντιστοίχισης XML, εάν δεν διατηρείται η σχέση του αντιστοιχισμένου στοιχείου με άλλα στοιχεία. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να διατηρηθεί για τους εξής λόγους:

 • Ο ορισμός σχήματος ενός αντιστοιχισμένου στοιχείου περιέχεται μέσα σε μια ακολουθία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Το χαρακτηριστικό maxoccurs δεν είναι ίσο με 1.

  • Η ακολουθία έχει περισσότερα από ένα άμεσα θυγατρικά στοιχεία που ορίζονται από το ή έχει μια άλλη σύνθεση ως άμεσο θυγατρικό στοιχείο.

 • Μη επαναλαμβανόμενα ομοειδή στοιχεία με το ίδιο επαναλαμβανόμενο γονικό στοιχείο έχουν αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πίνακες XML.

 • Πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στον ίδιο πίνακα XML και η επανάληψη δεν ορίζεται από ένα γονικό στοιχείο.

 • Θυγατρικά στοιχεία από διαφορετικά γονικά στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στο ίδιο πίνακα XML.

Επιπλέον, η αντιστοίχιση XML δεν μπορούν να εξαχθούν αν έχει μία από τις παρακάτω δομές σχήματος XML:

 • Λίστα από λίστες    Μια λίστα στοιχείων έχει μια δεύτερη λίστα στοιχείων.

 • Μη κανονικά δεδομένα    Ένας πίνακας XML έχει ένα στοιχείο για το οποίο έχει οριστεί στο σχήμα ότι θα εμφανίζεται μία φορά (το χαρακτηριστικό maxoccurs έχει οριστεί στην τιμή 1). Όταν προσθέτετε ένα τέτοιο στοιχείο σε έναν πίνακα XML, το Excel συμπληρώνει τη στήλη πίνακα με πολλές εμφανίσεις του στοιχείου.

 • Επιλογή    Ένα αντιστοιχισμένο στοιχείο είναι μέρος μιας δομής σχήματος <choice>.

Το Excel δεν μπορεί να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας σας στο αρχείο δεδομένων XML, εκτός αν δημιουργήσετε μία ή περισσότερες αντιστοιχισμένες περιοχές.

Εάν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML στο φύλλο εργασίας σας:

 1. Επιλέξτε Προγραμματιστής > προέλευσης.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο φύλλο εργασίας σας.

  Για να επιλέξετε μη γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο.

 3. Σύρετε τα επιλεγμένα στοιχεία στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανίζονται.

Εάν ακόμη δεν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας ή εάν τα δεδομένα σας δεν είναι σε πίνακα XML, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου βιβλίου εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm).

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση της XML στο Excel

Στοιχεία XML χάρτη σε κελιά σε μια αντιστοίχιση XML

Σύνδεση σε ένα αρχείο XML (Power Query)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×