Εξαγωγή δεδομένων σχήματος σε βάση δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν τα σχήματά σας περιέχουν δεδομένα, μπορείτε να εκτελέσετε τον Οδηγό εξαγωγής βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων που περιέχει αυτά τα δεδομένα.

Η διαφορά μεταξύ ο Οδηγός εξαγωγής βάσης δεδομένων και παράθυρο διαλόγου που έχει φτάσει με χρήση της εντολής Εξαγωγή σε βάση δεδομένων είναι ότι τα βήματα του οδηγού μπορείτε να επιλέξετε για να εξαγάγετε όλα τα σχήματα σε ένα επίπεδο. Εάν δεν θέλετε να εξάγετε, επίπεδα, ίσως διαπιστώσετε ότι χρησιμοποιείτε την εντολή Εξαγωγή σε βάση δεδομένων είναι πιο βελτιωμένη.

Χρήση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων

 1. Στην καρτέλα Προβολή > πρόσθετα > Πρόσθετα του Visio > Οδηγός εξαγωγής βάσης δεδομένων.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες του οδηγού.

  Συμβουλές: 

  • Πλευρικό, όπως Prop.Cost προηγείται κελιών τα ονόματα των δεδομένων σχήματος που εμφανίζονται στη λίστα.

  • Κατά την εκτέλεση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων για εξαγωγή δεδομένων σχήματος, ο οδηγός αποθηκεύει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εξαγωγή με τη σελίδα σχεδίου. Εάν κάνετε αλλαγές στα σχήματα και θέλετε να εξαγάγετε τα δεδομένα ξανά, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή πίνακα βάσης δεδομένων.

Χρήση του εντολής εξαγωγή σε βάση δεδομένων

 1. Στην καρτέλα Προβολή > πρόσθετα > Πρόσθετα του Visio > Εξαγωγή σε βάση δεδομένων.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν έχετε μια προέλευση δεδομένων που είναι αποθηκευμένη σε διαφορετική θέση από την προεπιλεγμένη, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση ODBC. Από εκεί μπορείτε είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε ένα νέο. Θα δημιουργήσετε αργότερα στον πίνακα στη βάση δεδομένων.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν χρησιμοποιείτε το Excel ως προέλευση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό.

   • Εάν επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel, φροντίστε να καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή βιβλίου εργασίας.

 3. Εάν η βάση δεδομένων σας υποστηρίζει κάτοχοι, στη λίστα κάτοχο, επιλέξτε ένα όνομα κατόχου για να φιλτράρετε τη λίστα των κατόχων πίνακα. Ο πίνακας βάσης δεδομένων δημιουργείται χρησιμοποιώντας το όνομα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων.

 4. Εάν η βάση δεδομένων σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, στη λίστα Προσδιοριστικό, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε την Access ή το Excel, το όνομα και τη θέση της βάσης δεδομένων που θα εξαχθούν τα δεδομένα σας παρατίθεται εδώ.

 5. Στη λίστα Πίνακας, κάντε κλικ στον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτόν.

 6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων από τα κελιά φύλλου σχήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθέστε ένα κελί φύλλου σχήματος στη λίστα εξαγωγής

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πρώτο κελί που θέλετε να εξάγετε.

  3. Στο πλαίσιο Αξιολόγηση ως, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο βάσης δεδομένων.

  4. Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων στο οποίο θα αντιγραφούν τα δεδομένα του σχήματος.

  5. Καθορίστε τον τύπο δεδομένων της βάσης δεδομένων, το μήκος του πεδίου και τα δεκαδικά ψηφία του πεδίου βάσης δεδομένων.

  Τροποποιήστε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων σε ένα κελί φύλλου σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  2. Αλλάξτε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων.

  Διαγράψτε ένα κελί φύλλου σχήματος από τη λίστα εξαγωγής

  Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Χρήση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη σε πρόσθετα, επιλέξτε Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός εξαγωγής βάσης δεδομένων.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες του οδηγού.

  Συμβουλές: 

  • Πλευρικό, όπως Prop.Cost προηγείται κελιών τα ονόματα των δεδομένων σχήματος που εμφανίζονται στη λίστα.

  • Κατά την εκτέλεση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων για εξαγωγή δεδομένων σχήματος, ο οδηγός αποθηκεύει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εξαγωγή με τη σελίδα σχεδίου. Εάν κάνετε αλλαγές στα σχήματα και θέλετε να εξαγάγετε τα δεδομένα ξανά, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή πίνακα βάσης δεδομένων.

Χρήση του εντολής εξαγωγή σε βάση δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε πρόσθετα, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη σε Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε βάση δεδομένων.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν έχετε μια προέλευση δεδομένων που είναι αποθηκευμένη σε διαφορετική θέση από την προεπιλεγμένη, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση ODBC. Από εκεί μπορείτε είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε ένα νέο. Θα δημιουργήσετε αργότερα στον πίνακα στη βάση δεδομένων.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Excel ως προέλευση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό.

   • Εάν επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel, φροντίστε να καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή βιβλίου εργασίας.

 3. Εάν η βάση δεδομένων σας υποστηρίζει κάτοχοι, στη λίστα κάτοχο, επιλέξτε ένα όνομα κατόχου για να φιλτράρετε τη λίστα των κατόχων πίνακα. Ο πίνακας βάσης δεδομένων δημιουργείται χρησιμοποιώντας το όνομα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων.

 4. Εάν η βάση δεδομένων σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, στη λίστα Προσδιοριστικό, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Access ή το Excel, το όνομα και τη θέση της βάσης δεδομένων που θα εξαχθούν τα δεδομένα σας παρατίθεται εδώ.

 5. Στη λίστα Πίνακας, κάντε κλικ στον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτόν.

 6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων από τα κελιά φύλλου σχήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθέστε ένα κελί φύλλου σχήματος στη λίστα εξαγωγής

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πρώτο κελί που θέλετε να εξάγετε.

  3. Στο πλαίσιο Αξιολόγηση ως, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο βάσης δεδομένων.

  4. Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων στο οποίο θα αντιγραφούν τα δεδομένα του σχήματος.

  5. Καθορίστε τον τύπο δεδομένων της βάσης δεδομένων, το μήκος του πεδίου και τα δεκαδικά ψηφία του πεδίου βάσης δεδομένων.

  Τροποποιήστε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων σε ένα κελί φύλλου σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  2. Αλλάξτε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων.

  Διαγράψτε ένα κελί φύλλου σχήματος από τη λίστα εξαγωγής

  Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×