Εξαγωγή ή εισαγωγή ενός πακέτου Web

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει προσαρμοσμένες λίστες, βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες στην τοποθεσία ομάδας σας προκειμένου να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε την κατάσταση των εγγράφων της ομάδας. Αυτές οι προσαρμογές τοποθεσίας λειτούργησαν άψογα και επιθυμείτε να κάνετε κοινή χρήση αυτών των προσαρμογών με άλλες ομάδες. Θα ήταν πολύ πρακτικό, εάν μπορούσατε απλά να συσκευάσετε και να αναπτύξετε τη λύση που θέλετε έτσι ώστε κάθε ομάδα να μην χρειάζεται να δημιουργήσει εκ νέου τις ίδιες προσαρμοσμένες λίστες, βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες σε κάθε τοποθεσία ομάδας.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα Web προκειμένου να μετακινήσετε ολόκληρη ή τμήμα της τοποθεσίας Web ως κενό περιεχόμενο. Επιλέξτε πρώτα τα στοιχεία της τοποθεσίας που θα συσκευάσετε και θα εξάγετε και στη συνέχεια εισάγετε και αναπτύξτε το πακέτο Web σε μια άλλη τοποθεσία.

Σε αυτό το άρθρο

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα πακέτο Web ή κάποια άλλη δυνατότητα συσκευασίας;

Εξαγωγή ενός πακέτου Web

Εισαγωγή ενός πακέτου Web

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πακέτο Web για να μετακινήσετε ή να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πακέτο Web για να μετακινήσετε περιεχόμενο από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0 σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0;

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιώ ένα πακέτο Web ή μια άλλη δυνατότητα συσκευασίας;

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές δυνατότητες για τη δημιουργία πακέτων τοποθεσιών Web: Στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μιας τοποθεσίας ή να δημιουργήσετε ένα πακέτο Web και στο πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως πρότυπο τοποθεσίας. Η δυνατότητα που επιλέγετε εξαρτάται από την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.

Πακέτο Web (αρχείο .fwp)    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να μοιραστείτε ή να χρησιμοποιήσετε εκ νέου ιστοσελίδες ή μια δομή τοποθεσίας, λίστας, ή βιβλιοθήκης. Με τα πακέτα Web, μπορείτε να συσκευάσετε είτε μια ολόκληρη τοποθεσία είτε απλά να επιλέξετε συγκεκριμένες σελίδες, λίστες, ή βιβλιοθήκες που θέλετε. Τα πακέτα Web αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για την αντιγραφή μιας δομής τοποθεσίας, αλλά δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη δεδομένων λίστας, δευτερευουσών τοποθεσιών, ή ρυθμίσεων ασφαλείας και δικαιωμάτων. Επίσης, ένα πακέτο Web μπορεί να περιλαμβάνει προσαρμοσμένες γραμμές συνδέσεων. Αφού δημιουργήσετε ένα πακέτο, μπορείτε να εισαγάγετε και να αναπτύξετε το αρχείο σε όσες τοποθεσίες Web θέλετε.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά (αρχείο .cmp)    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα, όταν θέλετε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της μια ολόκληρη τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία ή όταν θέλετε να μετακινήσετε μια ολόκληρη τοποθεσία ή δευτερεύουσας τοποθεσίας σε άλλον διακομιστή ή θέση. Σε αντίθεση με τα πακέτα Web, πακέτα μεταφοράς περιεχομένου περιλαμβάνουν δεδομένα λίστας και δεν μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε μόνο συγκεκριμένα στοιχεία μιας τοποθεσίας. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χαθούν ορισμένες προσαρμογές ή ρυθμίσεις της διεργασίας. Για παράδειγμα, το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας δεν περιλαμβάνει ροές εργασίας, ειδοποιήσεις και ιδιότητες που αποθηκεύονται στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Επίσης, το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας δεν περιλαμβάνει το μέλος Κάδο Ανακύκλωσης ή τα αντικείμενα μέσα σε αυτό. Για να χρησιμοποιήσετε δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για αυτήν την τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, να επαναφέρετε, ή να μετακινήσετε μια τοποθεσία του SharePoint.

Πρότυπο τοποθεσίας (αρχείο .stp)    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να δημιουργήσετε πολλαπλές τοποθεσίες Web οι οποίες ξεκινούν με το ίδιο βασικό περιεχόμενο ή την ίδια δομή τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες που δημιουργούνται σε μια τοποθεσία να έχουν παρόμοια δομή, εμφάνιση ακόμα και περιεχόμενο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αποθηκεύοντας μια τοποθεσία ως πρότυπο τοποθεσίας και να την προσθέσετε στη Συλλογή προτύπων τοποθεσίας, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία αυτή ως πρότυπο.Αντίθετα με τα πακέτα Web, τα πρότυπα τοποθεσίας μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα λίστας. Θα πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή για την τοποθεσία Web στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το πρότυπο τοποθεσίας καθώς και δικαιώματα εγγραφής στη Συλλογή προτύπων τοποθεσίας. Βρείτε σύνδεση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα τοποθεσίας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας


Εξαγωγή πακέτου Web

Κατά τη δημιουργία ενός πακέτου Web, τα αρχεία που επιλέγετε να συμπεριλάβετε συσκευάζονται και συμπιέζονται σε ένα μεμονωμένο αρχείο .fwp. Ένα πακέτο Web μπορεί να περιλαμβάνει λίστες, βιβλιοθήκες, οποιαδήποτε έγγραφα από αυτές τις λίστες και βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες, και σελίδες Τμημάτων Web. Ωστόσο, όταν μετακινείτε μια ιστοσελίδα ως κενό περιεχόμενο, τα δεδομένα λίστας που αποτελούν τμήμα της αρχικής τοποθεσίας Web δεν μετακινούνται στο πακέτο μαζί με τις ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη σας μπορεί να περιέχει μια στήλη την οποία δημιουργήσατε προκειμένου να παρακολουθείτε την κατάσταση σχεδιασμού των εγγράφων. Όταν συσκευάζετε τη βιβλιοθήκη, το πακέτο περιλαμβάνει τα έγγραφα, την προσαρμοσμένη στήλη και τις ρυθμίσεις για αυτήν τη στήλη, αλλά όχι τα δεδομένα που υποδεικνύουν την κατάσταση των εγγράφων.

Τα πακέτα Web παρέχουν δύο βασικές ευκολίες. Πρώτον, όταν δημιουργείτε ένα πακέτο Web έχετε μεγάλη ευελιξία κατά την επιλογή των αρχείων που θα συμπεριλάβετε στο πακέτο. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ολόκληρη την τοποθεσία ή απλά συγκεκριμένες ιστοσελίδες, λίστες ή βιβλιοθήκες. Δεύτερον, όταν συσκευάζετε τα αρχεία, μπορείτε εύκολα να προσδιορίζετε τυχόν εξαρτήσεις — αρχεία που είναι απαραίτητα για τα συσκευασμένα αρχεία — και να τις προσθέτετε με αυτόματο τρόπο στο πακέτο Web. Για παράδειγμα, εάν συσκευάζετε μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει μια λίστα που χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες φόρμες λίστας, μπορείτε να προσδιορίσετε αυτόματα αυτά τα συσχετισμένα αρχεία και να τα προσθέσετε στο πακέτο Web.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα τοποθεσίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα τοποθεσίας, κάντε αναζήτηση και επιλέξτε την τοποθεσία Web την οποία θέλετε να συσκευάσετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικό πακέτο Web.

 4. Καθώς επιλέγετε τα αρχεία προκειμένου να τα συμπεριλάβετε στο πακέτο Web, επιλέξτε Εμφάνιση εξαρτήσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου για να προβάλετε τις εξαρτήσεις τους.

  Οι εξαρτήσεις είναι πρόσθετα, συσχετισμένα αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των επιλεγμένων αρχείων.

 5. Στη λίστα Έλεγχος εξαρτήσεων, κάντε ένα από τα εξής.

  • Για να εμφανίσετε όλα τα εξαρτημένα αρχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος όλων των εξαρτήσεων.

  • Για να εμφανίσετε όλα τα εξαρτημένα αρχεία εκτός από τις σελίδες που συνδέονται με υπερ-συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος όλων των εξαρτήσεων, εκτός από υπερ-συνδέσεις.

   Σημείωση: Με αυτήν την επιλογή αποκλείονται και τα αρχεία επικαλυπτόμενου φύλλου στυλ. Για να συμπεριλάβετε τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ κατά την εξαγωγή ενός πακέτου Web, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος όλων των εξαρτήσεων.

  • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι εξαρτήσεις και θέλετε να συμπεριλάβετε μόνο συγκεκριμένα αρχεία, επιλέξτε Να μη γίνεται έλεγχος των εξαρτήσεων. Αυτή η επιλογή σας παρέχει πλήρη έλεγχο του αριθμού των αρχείων που προστίθενται στο πακέτο Web.

 6. Στη λίστα Αρχεία στην τοποθεσία Web, κάντε κλικ στα αρχεία και στους φακέλους που θέλετε να προσθέσετε στο πακέτο Web και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  Τα εξαρτημένα αρχεία προστίθενται και αυτά σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στο προηγούμενο βήμα. Αυτή η επιλογή καθορίζει ποια αρχεία προστίθενται στο πακέτο, ανεξαρτήτως του εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εξαρτήσεων ή Απόκρυψη εξαρτήσεων για την εμφάνιση ή την απόκρυψη της λίστας με τα εξαρτημένα αρχεία.

 7. Για να καταργήσετε αρχεία από το πακέτο Web, επιλέξτε αυτά τα αρχεία από τη λίστα Αρχεία στο πακέτο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Η ενεργοποίηση μιας διαφορετικής επιλογής από τη λίστα Έλεγχος εξαρτήσεων δεν συνεπάγεται την κατάργηση των αρχείων που έχουν ήδη προστεθεί στο πακέτο Web.

 8. Για να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με το πακέτο και τις οποίες θα μπορούν να προβάλλουν άλλα άτομα πριν εισαγάγουν το πακέτο, επιλέξτε Ιδιότητες, κάντε οποιαδήποτε από τις επιλογές που ακολουθούν, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:

  • Στο πλαίσιο Τίτλος σελίδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πακέτο Web.

  • Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του πακέτου Web.

  • Στο πλαίσιο Συντάκτης, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν άλλοι χρήστες όταν προβάλουν τις ιδιότητες για το πακέτο Web.

  • Στο πλαίσιο Εταιρία, πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρίας σας, αν είναι απαραίτητο.

   Η λίστα Εξωτερικές εξαρτήσεις εμφανίζει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται αλλά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο Web.

   Σημείωση: Θα πρέπει να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες ιδιότητας πριν αποθηκεύσετε το πακέτο. Η προσθήκη αυτών των πληροφοριών στο πακέτο σε μεταγενέστερο χρόνο δεν είναι δυνατή.

 9. Αφού προσθέσετε όλα τα αρχεία που θέλετε στη λίστα Αρχεία στο πακέτο, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πακέτο Web. Από προεπιλογή, εάν επιλέξατε Ιδιότητες και πληκτρολογήσατε έναν τίτλο για το πακέτο Web, αυτό το τίτλος εμφανίζεται εδώ ως το όνομα αρχείου.

 11. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αρχείου, μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το πακέτο Web, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

  Σημειώσεις: 

  • Μη συσκευάζετε βιβλιοθήκες εγγράφων ή εικόνων SharePoint οι οποίες περιέχουν αρχεία εκτός και εάν θέλετε να προσθέσετε αυτά τα αρχεία στην τοποθεσία Web προορισμού κατά την εισαγωγή του πακέτου Web από άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, εάν η βιβλιοθήκη σας περιέχει χρήσιμα πρότυπα εγγράφου, μπορεί να θέλετε να τα συμπεριλάβετε στο πακέτο Web, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν συσκευάζετε βιβλιοθήκες που περιέχουν έγγραφα με εμπιστευτικές πληροφορίες.

  • Αποφύγετε την προσθήκη αρχείων UDC (Universal Data Connection) σε ένα πακέτο Web. Τα αρχεία UDC είναι αρχεία XML, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο φάκελο _fpdatasources, και περιέχουν πληροφορίες παραμέτρων για το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Τα αρχεία UDC ενδέχεται να περιέχουν κωδικούς πρόσβασης σε μορφή απλού κειμένου.

Αρχή της σελίδας


Εισαγωγή πακέτου Web

Για να αναπτύξετε ένα πακέτο Web, ανοίξτε πρώτα την τοποθεσία Web προορισμού, και στη συνέχεια εισάγετε το πακέτο Web μέσα στην τοποθεσία.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα τοποθεσίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα τοποθεσίας, κάντε αναζήτηση και επιλέξτε την τοποθεσία Web στην οποία θέλετε να εισαγάγετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικό πακέτο Web.

 4. Κάντε αναζήτηση και επιλέξτε το πακέτο Web που θέλετε να εισαγάγετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 5. Στο πλαίσιο Προορισμός, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναπτύξετε ένα πακέτο Web μέσα σε μια τοποθεσία Web, διαγράψτε απλά το όνομα αρχείου του πακέτου Web. Για παράδειγμα, αλλάξτε το http://My Web site/My Web package σε http://My Web site.

  • Για να αναπτύξετε το πακέτο Web μέσα σε έναν υποφάκελο αυτής της τοποθεσίας, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο προορισμό, ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και επιλέξτε έναν άλλο φάκελο στην τοποθεσία Web σας. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL προορισμού μπορεί να είναι είτε http: τοποθεσία Web //My / πακέτο μου Web ή http://My τοποθεσία Web/ομάδας εγγράφων.

 6. Στο πλαίσιο Στοιχεία από το πακέτο Web για εισαγωγή, απενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για τα αρχεία που δεν θέλετε να εισαγάγετε. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε να εισαγάγετε έχουν ενεργοποιηθεί.

 7. Για να προβάλετε τις πληροφορίες ιδιοτήτων που καταχωρήθηκαν από οποιονδήποτε δημιούργησε το πακέτο Web, επιλέξτε Ιδιότητες. Αφού ολοκληρώσετε την προβολή αυτών των πληροφοριών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στη λίστα Εξωτερικές εξαρτήσεις, μπορείτε επίσης να προβάλετε τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από αλλά δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο Web.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να συνεχίσετε την εισαγωγή του πακέτου Web.

  • Επιλέξτε Χωρίς εκτέλεση για να ακυρώσετε την εισαγωγή.

   Σημαντικό: Επειδή τα πακέτα Web περιέχουν κώδικα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε πακέτο Web εισάγετε προέρχεται από μια αξιόπιστη πηγή.

 10. Αν τόσο στο πακέτο Web όσο και στην τοποθεσία Web προορισμού, υπάρχουν αρχεία με ταυτόσημα ονόματα αρχείου, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να "Χρησιμοποιήσετε πάλι την υπάρχουσα λίστα συμβατότητας και τα δεδομένα της" ή να "Αναπτύξετε πάλι μια νέα εμφάνιση της λίστας και να μετονομάσετε τη 'List/Links' σε 'Lists/Backup (1) of Links'." Αν αναπτύξετε το νέο αρχείο, το υπάρχον αρχείο μετονομάζεται  — για παράδειγμα, το αρχείο Ανακοινώσεις γίνεται Ανακοινώσεις (1).

Αρχή της σελίδας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πακέτο Web για να μετακινήσω ή να κάνω κοινή χρήση περιεχομένου μιας τοποθεσίας Office SharePoint Server 2007;

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, Ναι. Μπορείτε να συσκευάσετε, εξαγωγή και εισαγωγή περιεχομένου από μια ομάδα ή μια προσωπική τοποθεσία σε μια τοποθεσία πύλης. Σε μια τοποθεσία πύλης Microsoft Office SharePoint Server 2007, μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή η τοποθεσία μου (για παράδειγμα, http://sps_server/personal/your_user όνομα /) εμφανίζεται Office SharePoint Designer 2007 ως τυπικό Windows SharePoint Services τοποθεσία. Ωστόσο, αρχιτεκτονική διαφορές στην τοποθεσία μου θα εμποδίσει εισαγωγή πακέτων Web από τοποθεσίες Windows SharePoint Services. Εάν το πακέτο Web έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία Web που είναι διαφορετικό τύπο από την τοποθεσία Web που εισάγετε για να, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Για παράδειγμα:

 • Ένα πακέτο Web που έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services πρέπει να εισάγεται σε μια άλλη τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

 • Ένα πακέτο Web το οποίο έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία ομάδας ή μια προσωπική τοποθεσία σε μια τοποθεσία πύλης Office SharePoint Server 2007 πρέπει να εισάγεται σε μια άλλη τοποθεσία ομάδας ή προσωπική τοποθεσία στην τοποθεσία πύλης Office SharePoint Server 2007.

Αρχή της σελίδας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πακέτο Web για να μετακινήσετε περιεχόμενο από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0 σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0;

Δεν συνιστάται. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εάν το πακέτο Web έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία Web διαφορετικού τύπου από την τοποθεσία Web στην οποία κάνετε την εισαγωγή. Για παράδειγμα:

 • Ένα πακέτο Web που έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0 θα πρέπει να εισαχθούν σε μια άλλη τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0.

 • Ένα πακέτο Web που έχει εξαχθεί από μια τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 πρέπει να εισάγεται σε μια άλλη τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 .

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×