Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εξαγωγή ή διαγραφή των δεδομένων του Outlook Customer Manager

Το Outlook Customer Manager θα αποσυρθεί τον Ιούνιο του 2020. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook Customer Manager μετά τον Ιούνιο του 2020, αλλά θα μπορείτε να εξαγάγετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα του Outlook Customer Manager, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Εξαγωγή των δεδομένων του Outlook Customer Manager

Υπάρχουν δύο επιλογές για την εξαγωγή των δεδομένων του Outlook Customer Manager:

 • Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο πρόγραμμα διαχείρισης πελατών του Outlook για το Outlook για Windows-μπορείτε να το κάνετε αυτό στο Outlook, αλλά δεν παρέχει όλα τα δεδομένα, για παράδειγμα, τις σχέσεις μεταξύ οντοτήτων και δεν θα είναι διαθέσιμο μετά τη σύνταξη του Outlook Customer Manager.

 • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Windows PowerShell-πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών που θα εξάγει όλα τα δεδομένα σας από το Outlook Customer Manager.

Συνιστούμε την επιλογή δέσμης ενεργειών PowerShell εάν σκοπεύετε να εισαγάγετε όλα τα δεδομένα σε άλλο προϊόν.

Εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager από το Outlook για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξαγάγετε τα δεδομένα του Outlook Customer Manager από το Outlook για Windows.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το Outlook Customer Manager έχει αποσυρθεί.

 1. Στο Outlook για Windows, στο παράθυρο περιήγησης, στο κάτω μέρος του παραθύρου φακέλων, επιλέξτε ... και επιλέξτε πρόσθετα. Εάν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στη διαχείριση πελατών του Outlook.

 2. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε. Μπορείτε να επιλέξετε την εξαγωγή επαφών, εταιρειών ή συμφωνιών.

 3. Επιλέξτε το κουμπί " εξαγωγή ". Μπορείτε να εξαγάγετε τα πάντα για μια συγκεκριμένη κατηγορία ή την τρέχουσα φιλτραρισμένη προβολή.

 4. Η εξαγωγή δημιουργεί ένα αρχείο με βάση το Excel (*. xlsx). Το αρχείο είναι αποθηκευμένο στο OneDrive του λογαριασμού εργασίας σας.

 5. Όλα τα αρχεία που έχουν προστεθεί σε μια ιδιωτική επαφή/εταιρεία/συμφωνία θα είναι διαθέσιμα στα έγγραφα του OneDrive. Όλα τα αρχεία που έχουν προστεθεί σε μια κοινόχρηστη επαφή/εταιρεία/συμφωνία θα είναι διαθέσιμα στο φάκελο "έγγραφα" της ομάδας του Office 365 για το Outlook Customer Manager.

Εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager με χρήση του PowerShell

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξαγάγετε τα δεδομένα χρήστη στη διαχείριση πελατών του Outlook χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών PowerShell. Η δέσμη ενεργειών μπορεί να εκτελεστεί σε υπολογιστή Windows ή Mac.

Χρησιμοποιήστε τη δέσμη ενεργειών του OCM-script. ps1 PowerShell για να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.

Εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager με χρήση της εφαρμογής Windows PowerShell

 1. Λήψη της δέσμης ενεργειών από αυτήν τη θέση: εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager.

 2. Πραγματοποιήστε λήψη της δέσμης ενεργειών και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας.

 3. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξηκαι πληκτρολογήστε PowerShell.

 4. Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή Windows PowerShell και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής. Επιλέξτε Ναι για να επιτρέψετε σε αυτή την εφαρμογή να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας.

 5. Στη σελίδα εφαρμογή Windows PowerShell, μεταβείτε στη θέση αρχείου OCM-script. ps1 .

 6. Τύπος

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  Και επιλέξτε ENTER.

 7. Στη σελίδα διαπιστευτηρίων του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του Office 365 και επιλέξτε OK. Θα πρέπει να δείτε τη δέσμη ενεργειών να εκτελείται.

 8. Τα αρχεία δεδομένων της διαχείρισης πελατών του Outlook που έχουν εξαχθεί θα αποθηκευτούν στην ίδια θέση αρχείου που αποθηκεύσατε το αρχείο OCM-script. ps1 . Θα αποθηκευτούν σε έναν δευτερεύοντα φάκελο του οποίου το όνομα θα αποτελείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και την ημερομηνία και την ώρα που εκτελέστηκε η δέσμη ενεργειών: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Τα αρχεία θα είναι σε μορφή CSV. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων CSV, όπως το Microsoft Excel, για να κάνετε ανάληψη ελέγχου των δεδομένων σας.

Εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager με τη χρήση του Mac PowerShell

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξαγάγετε τα δεδομένα χρήστη στη διαχείριση πελατών του Outlook χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών του Mac PowerShell. Εκτελέστε αυτή τη δέσμη ενεργειών σε υπολογιστή Mac. Χρησιμοποιήστε τη δέσμη ενεργειών του OCM-script. ps1 PowerShell για να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.

Για να μπορέσετε να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, πρέπει να εγκαταστήσετε το homebrew.

 1. Λήψη της δέσμης ενεργειών από αυτήν τη θέση: εξαγωγή δεδομένων του Outlook Customer Manager.

 2. Πραγματοποιήστε λήψη της δέσμης ενεργειών και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας.

 3. Στον υπολογιστή Mac, ανοίξτε το τερματικό. Αντιγράψτε και επικολλήστε την παρακάτω εντολή για να εγκαταστήσετε το homebrew:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Αντιγράψτε και επικολλήστε την παρακάτω εντολή στο Terminal για να εγκαταστήσετε το PowerShell για Mac.

  brew cask install powershell
 5. Τύπος

   pwsh

  Και επιλέξτε ENTER.

 6. Αντιγράψτε και επικολλήστε την παρακάτω εντολή και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του Office 365.

   $cred=get-credentials
 7. Από το παράθυρο του τερματικού σας, μεταβείτε στη θέση του αρχείου OCM-script. ps1 .

 8. Τύπος

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  Και επιλέξτε ENTER.

 9. Τα αρχεία δεδομένων της διαχείρισης πελατών του Outlook που έχουν εξαχθεί θα αποθηκευτούν στην ίδια θέση αρχείου που αποθηκεύσατε το αρχείο OCM-script. ps1 . Θα αποθηκευτούν σε έναν δευτερεύοντα φάκελο του οποίου το όνομα θα αποτελείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και την ημερομηνία και την ώρα που εκτελέστηκε η δέσμη ενεργειών: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Τα αρχεία θα είναι σε μορφή CSV. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων CSV, όπως το Microsoft Excel, για να κάνετε ανάληψη ελέγχου των δεδομένων σας.

Κατάργηση των δεδομένων του Outlook Customer Manager

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις προσφορές του Outlook Customer Manager, τις κοινόχρηστες επαφές και τα εταιρικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Outlook Customer Manager. Μια δέσμη ενεργειών PowerShell θα είναι διαθέσιμη σύντομα και θα συμπεριληφθεί σε αυτό το άρθρο, όταν είστε έτοιμοι.

Η κατάργηση των δεδομένων σχετικά με τις συμφωνίες και την εταιρεία μέσω του πρόσθετου Outlook Customer Manager για το Outlook για Windows επιτρέπει μόνο τη διαγραφή ενός στοιχείου κάθε φορά. Εάν έχετε πολλά δεδομένα για την εταιρεία και το Deal, μπορεί να θέλετε να περιμένετε τη δέσμη ενεργειών PowerShell.

Κατάργηση δεδομένων του Outlook Customer Manager από το Outlook για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε τα δεδομένα του Outlook Customer Manager από το Outlook για Windows.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το Outlook Customer Manager έχει αποσυρθεί.

Για να καταργήσετε εταιρικές πληροφορίες και προσφορές, στο Outlook για Windows, στο παράθυρο περιήγησης, στο κάτω μέρος του παραθύρου φακέλων, επιλέξτε... και επιλέξτε πρόσθετα. Εάν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στη διαχείριση πελατών του Outlook.

Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε εταιρείες ή συμφωνίες. Κάντε δεξί κλικ σε μια καταχώρηση στη λίστα και επιλέξτε την επιλογή Διαγραφή.

Για να καταργήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην καρτέλα Διαγραφή επαφής.

Για να καταργήσετε εργασίες, ακολουθήστε τα βήματα εδώ.

Για να καταργήσετε αρχεία του Outlook Customer Manager, ακολουθήστε τα βήματα στο πλαίσιο Διαγραφή αρχείων ή φακέλων στο OneDrive. Τα αρχεία του Outlook Customer Manager βρίσκονται στο OneDrive, στο φάκελο "διαχείριση πελατών" του Outlook.

Για να καταργήσετε αρχεία του Outlook Customer Manager για κοινόχρηστες συμφωνίες, εταιρείες και επαφές, καταργήστε τα αρχεία στην ομάδα Office 365 για το Outlook Customer Manager.

Κατάργηση αδειών χρήσης του Outlook Customer Manager

Μπορεί να θέλετε να καταργήσετε τις άδειες χρήσης για να εκκαθαρίσετε το Outlook Customer Manager για τους χρήστες σας.

 1. Στο κέντρο διαχείρισης της Microsoft, μεταβείτε στη σελίδα χρήστες > ενεργοί χρήστες .

 2. Στη σελίδα ενεργοί χρήστες, επιλέξτε τη γραμμή του χρήστη για τον οποίο θέλετε να αναθέσετε μια άδεια χρήσης.

 3. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε άδειες χρήσης και εφαρμογές.

 4. Αναπτύξτε την ενότητα άδειες χρήσης , καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για την άδεια χρήσης του Outlook Customer Manager και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

Κατάργηση του πρόσθετου "διαχείριση πελατών" του Outlook από το Outlook

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε, https://Outlook.office365.com/mail/inclientstore

 2. Επιλέξτε τα πρόσθετά μου.

 3. Στη σελίδα τα πρόσθετά μου , εντοπίστε το Outlook Customer Manager, επιλέξτε (...) και επιλέξτε Κατάργηση.

Εξαγωγή ή διαγραφή δεδομένων χρήστη με χρήση της πύλης απορρήτου του Outlook Customer Manager

Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα εξαγωγή ή διαγραφή δεδομένων χρήστη χρησιμοποιώντας το θέμα της πύλης απορρήτου του Outlook Customer Manager για να εξαγάγετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα του Outlook Customer Manager.

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΑΕΓΧΠΠ) ρυθμίζει τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα καθορίζονται σε πολύ γενικές γραμμές στο πλαίσιο του ΑΕΓΧΠΠ ως οποιαδήποτε δεδομένα που σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μετά την αποσύνταξη του Outlook Customer Manager (Ιούνιος 2020), εάν τα δεδομένα χρήστη είναι ακόμα εκεί, το να είστε υποχωρητικός ΑΕΓΧΠΠ είναι πιο προκλητικό. Συνιστούμε να διαγράψετε τα δεδομένα του Outlook Customer Manager χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Επισκόπησητου Microsoft GDRP.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×