Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εξαγωγή ή διαγραφή δεδομένων χρήστη με χρήση της πύλης απορρήτου του Outlook Customer Manager

Χρησιμοποιήστε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager για να εξαγάγετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα ενός χρήστη στο Outlook ή το Outlook Web App για επαγγελματικούς λόγους. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα σε μια θέση του OneDrive, την οποία μπορείτε να μοιραστείτε με άλλα άτομα. Έχετε μερικές επιλογές κατά τη χρήση της πύλης απορρήτου του Outlook Customer Manager:

 1. Εξαγωγή των δεδομένων μου.

 2. Εξαγωγή ή διαγραφή δεδομένων για μια επαγγελματική επαφή ή πελάτη.

Ανατρέξτε στο θέμα γρήγορα αποτελέσματα με το Outlook Customer Manager για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές εφαρμογές του Office 365.

Εξαγωγή των δεδομένων μου

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager. Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο τα δικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager.

 • Από το Outlook ή το Outlook Web App για επαγγελματικούς λόγους, ανοίξτε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω συνδυασμό πληκτρολογίου. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε τα γράμματα: CMPP.

  Στιγμιότυπο οθόνης: εξαγωγή δεδομένων υπαλλήλου του Outlook Customer Manager
 • Επιλέξτε, εξαγάγετε για να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.

 • Μόλις ολοκληρωθείη κατάσταση, θα δείτε μια σύνδεση δίπλα στην αίτηση εξαγωγής. Τα δεδομένα που εξάγονται μεταβαίνει στον λογαριασμό OneDrive του συνδεδεμένου ατόμου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας τη σύνδεση προς τα αρχεία του OneDrive.

  Σημειώσεις: Υπάρχουν 4 καταστάσεις για μια αίτηση εξαγωγής:

  • Ουρά-η εξαγωγή βρίσκεται στην ουρά και είναι έτοιμη για επεξεργασία.

  • Επεξεργασία-η εξαγωγή σας βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Απέτυχε-Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εξαγωγή. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά το αίτημά σας.

  • Ολοκληρώθηκε-η εξαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εξαγωγή δεδομένων για μια επαφή επιχείρησης ή πελάτη

 1. Από το Outlook ή το Outlook Web App για επαγγελματικούς λόγους, ανοίξτε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω συνδυασμό πληκτρολογίου: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε το πλήκτρο CMPP.

 2. Στη φόρμα αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Αναζήτηση.

  Στιγμιότυπο οθόνης: εξαγωγή δεδομένων πελατών του Outlook Customer Manager
 3. Μόλις εντοπίσετε τον επιλεγμένο χρήστη, επιλέξτε, εξαγωγή.

 4. Μόλις ολοκληρωθείη κατάσταση, θα δείτε μια σύνδεση δίπλα στην αίτηση εξαγωγής. Τα δεδομένα που εξάγονται μεταβαίνει στον λογαριασμό OneDrive του συνδεδεμένου ατόμου. Μπορείτε να στείλετε στον αιτούντα δεδομένα μια σύνδεση προς τα αρχεία του OneDrive ή να κάνετε λήψη των αρχείων και να τα μοιραστείτε.

  Σημειώσεις: Υπάρχουν 4 καταστάσεις για μια αίτηση εξαγωγής:

  • Ουρά-η εξαγωγή βρίσκεται στην ουρά και είναι έτοιμη για επεξεργασία.

  • Επεξεργασία-η εξαγωγή σας βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Απέτυχε-Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εξαγωγή. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά το αίτημά σας.

  • Ολοκληρώθηκε-η εξαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Διαγραφή δεδομένων για μια επαφή επιχείρησης ή πελάτη

 • Από το Outlook, ανοίξτε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω συνδυασμό πληκτρολογίου: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε το πλήκτρο CMPP.

 • Στη φόρμα αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Αναζήτηση.

 • Αφού εντοπίσετε τον επιλεγμένο χρήστη, συμφωνείτε να επιβεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι να διαγράψετε τα δεδομένα του χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

 • Μόλις ολοκληρωθείη κατάσταση, τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν από τα συστήματα διαχείρισης πελατών του Outlook.

  Σημειώσεις: Υπάρχουν 4 καταστάσεις για μια αίτηση εξαγωγής:

  • Ουρά-η εξαγωγή βρίσκεται στην ουρά και είναι έτοιμη για επεξεργασία.

  • Επεξεργασία-η εξαγωγή σας βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Απέτυχε-Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εξαγωγή. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά το αίτημά σας.

  • Ολοκληρώθηκε-η διαγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εξαγωγή ή διαγραφή επαγγελματικής επαφής που δεν μπορείτε να εντοπίσετε στην πύλη προστασίας προσωπικών δεδομένων του OCM

Μπορείτε να εξαγάγετε και να διαγράψετε δεδομένα για μια επαγγελματική επαφή που μπορεί να έχετε ήδη διαγράψει. Μπορεί να έχετε διαγράψει το χρήστη, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένες στη διαχείριση πελατών του Outlook. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OCMPP για να εξαγάγετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα.

Εξαγωγή δεδομένων επαγγελματικών επαφών

 1. Από το Outlook ή το Outlook Web App για επαγγελματικούς λόγους, ανοίξτε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω συνδυασμό πληκτρολογίου: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε το πλήκτρο CMPP.

 2. Στη φόρμα αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατή η εύρεση της επαφής. Επιλέξτε Ναικαι, στη συνέχεια, επιλέξτε εξαγωγή.

 4. Μόλις ολοκληρωθείη κατάσταση, θα δείτε μια σύνδεση δίπλα στην αίτηση εξαγωγής. Τα δεδομένα που εξάγονται μεταβαίνει στον λογαριασμό OneDrive του συνδεδεμένου ατόμου. Μπορείτε να στείλετε στον αιτούντα δεδομένα μια σύνδεση προς τα αρχεία του OneDrive ή να κάνετε λήψη των αρχείων και να τα μοιραστείτε.

Διαγραφή δεδομένων επαγγελματικών επαφών

 1. Από το Outlook ή το Outlook Web App για επαγγελματικούς λόγους, ανοίξτε την πύλη απορρήτου του Outlook Customer Manager, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω συνδυασμό πληκτρολογίου: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε το πλήκτρο CMPP.

 2. Στη φόρμα αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατή η εύρεση της επαφής. Επιλέξτε Ναικαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Μόλις ολοκληρωθείη κατάσταση, τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν από τα συστήματα διαχείρισης πελατών του Outlook.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×