Εντοπισμός προσαρμοσμένων αρχείων κατά τον έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν η συλλογή τοποθεσιών σας περιέχει αρχεία που έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας αρχείων, όπως το Microsoft SharePoint Designer ή το Σημειωματάριο, ή με την αλλαγή ορισμένων από τις ιδιότητες του αρχείου, αυτά τα αρχεία μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά μετά την αναβάθμιση της συνδρομής σας στην έκδοση 2013. Κατά την εκτέλεση του ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας πριν από την αναβάθμιση, τα προσαρμοσμένα αρχεία της συλλογής τοποθεσιών σας θα εμφανιστούν στην αναφορά ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας. Κάθε προσαρμοσμένο αρχείο θα διαθέτει μια σύνδεση που θα σας μεταφέρει σε μια σελίδα όπου μπορείτε να επαναφέρετε το αρχείο στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό τοποθεσίας.

Προειδοποίηση: Η επαναφορά ενός αρχείου στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό τοποθεσίας θα διαγράψει όλες τις προσαρμογές που έγιναν στο αρχείο.

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για προβολή σε πλήρες μέγεθος.

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας - Προσαρμοσμένα αρχεία

Εάν δεν θέλετε να επαναφέρετε το προσαρμοσμένο αρχείο στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό τοποθεσίας, πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αξιολόγησης αναβάθμισης για να ελέγξετε τις προσαρμογές σας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές πριν από την αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών. Μια συλλογή τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης επιτρέπει στους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών για να δείτε το περιεχόμενο της τοποθεσίας τους σε ένα νέο, ξεχωριστό αντίγραφο της τοποθεσίας που εκτελείται στο SharePoint Online 2013. Η συλλογή τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης είναι ένα πλήρες αντίγραφο της συλλογής τοποθεσιών.

Σημαντικό: Αν επιλέξετε να μην επαναφέρετε ξανά το αρχείο στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό τοποθεσίας ή αν δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αξιολόγησης της αναβάθμισης για να εξετάσετε τις προσαρμογές σας και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές πριν από την αναβάθμιση της συλλογής τοποθεσιών, θα πρέπει τουλάχιστον να σημειώσετε αυτά τα αρχεία σε περίπτωση που παρουσιαστούν ζητήματα μετά την αναβάθμιση. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ξανά τον έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών μετά την αναβάθμιση, εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ζητήματα με την αναγνώριση αρχείων που μπορεί να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα.

Ποιοι τύποι προσαρμοσμένων αρχείων επηρεάζονται;

Ορισμένες σελίδες .aspx που έχουν τροποποιηθεί με το Microsoft SharePoint Designer, το Σημειωματάριο ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό επεξεργασίας αρχείων θα εμφανιστούν στη λίστα αποτελεσμάτων ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι σελίδες default.aspx, τα πρότυπα τοποθεσίας και οι κύριες σελίδες που μπορεί να έχετε προσαρμόσει εκτός του SharePoint. Επιπλέον, κάθε τέτοιο αρχείο του οποίου οι ιδιότητες έχουν τροποποιηθεί θα εμφανιστεί επίσης στα αποτελέσματα του ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας.

Τοποθεσίες με εμπορική προσαρμογή

Εάν έχετε δημιουργήσει εμπορική προσαρμογή στην τοποθεσία σας με:

 • εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου φύλλου στυλ στην τοποθεσία σας που παρακάμπτει τα προεπιλεγμένα στυλ του SharePoint

 • εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου θέματος (αρχείο THMX) στην τοποθεσία σας

 • αντιγραφή και τροποποίηση της προεπιλεγμένης κύριας σελίδας του SharePoint

 • δημιουργία μιας εντελώς νέας προσαρμοσμένης κύριας σελίδας σε μια τοποθεσία δημοσίευσης, όπου η προσαρμοσμένη κύρια σελίδα χρησιμοποιεί προσαρμοσμένα στυλ και στην οποία γίνεται αναφορά από προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας,

πρέπει να δημιουργήσετε ξανά το προσαρμοσμένο εμπορική προσαρμογή, χρησιμοποιώντας το νέο στυλ, θέματα ή κύριες σελίδες που είναι διαθέσιμες στο SharePoint Online 2013 και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την εκ νέου που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα σχεδίαση στη συλλογή αναβαθμισμένη τοποθεσία.

Προσαρμοσμένα πρότυπα τοποθεσίας

Ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι ένας τρόπος για να του πακέτου δυνατοτήτων τοποθεσιών και τις προσαρμογές σε μια προσαρμοσμένη τοποθεσία που μπορείτε να προσθέσετε στη συλλογή λύσεων για δική σας χρήση. Εάν έχετε προσαρμοσμένα πρότυπα τοποθεσίας που θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μετά την αναβάθμιση τη συνδρομή σας στο SharePoint Online 2013, στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου τους πριν από την αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών σας διαφορετικά, όλα τα νέα πρότυπα τοποθεσιών δεν λειτουργεί μετά την αναβάθμιση. Για τα βήματα για να δημιουργήσετε ξανά το προσαρμοσμένα πρότυπα τοποθεσίας στο SharePoint Online 2013, ανατρέξτε στο θέμα αναβάθμιση προτύπων τοποθεσίας.

Χρήση τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης

Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης θα έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αξιολόγησης της αναβάθμισης. Η τοποθεσία αξιολόγησης αναβάθμισης σάς επιτρέπει να εξετάσετε την εμφάνιση και τη λειτουργία της τοποθεσίας στο SharePoint Online 2013, πριν από την εκτέλεση της πραγματικής αναβάθμισης. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές στη συλλογή τοποθεσιών σας, για να εξασφαλίσετε ότι η αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί ομαλά. Σε αντίθεση με την οπτική αναβάθμιση στο SharePoint 2010, η τοποθεσία αξιολόγησης αναβάθμισης στο SharePoint Online 2013 είναι διαφορετική τοποθεσία από την αρχική, επομένως οι ενέργειες που εκτελείτε στην τοποθεσία αξιολόγησης αναβάθμισης δεν επηρεάζουν την αρχική τοποθεσία.

Ξεκινήστε την εξέταση της τοποθεσίας αξιολόγησης αναβάθμισης, ελέγχοντας τις συλλογές τοποθεσιών υψηλής επιρροής ή δημοτικότητας και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε στις τοποθεσίες με χαμηλότερη προτεραιότητα. Ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού, θα πρέπει να έχετε προσδιορίσει ποιες είναι οι τοποθεσίες υψηλής επιρροής και δημοτικότητας που απαιτούν άμεση προσοχή και ποιες μπορούν να περιμένουν λίγο περισσότερο.

Στη συνέχεια, επαληθεύστε τις βασικές λειτουργίες σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο που περιλαμβάνει λίστες, βιβλιοθήκες, Τμήματα Web και ούτω καθεξής. Εξετάστε τη νέα τοποθεσία για να βεβαιωθείτε ότι τα συνηθισμένα, βασικά στοιχεία των τοποθεσιών σας λειτουργούν.

Εάν οι σελίδες δεν αποδίδονται, ελέγξτε τη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας. Εάν η σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας λειτουργεί και η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα με την κύρια σελίδα ή την αρχική σελίδα. Εάν η σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας δεν λειτουργεί, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής αναβάθμισης της συλλογής τοποθεσιών για πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να εξετάσετε τα αρχεία καταγραφής αναβάθμισης της συλλογής τοποθεσιών, κάνοντας κλικ στη σύνδεση στη σελίδα κατάστασης αναβάθμισης για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

Λίστες ελέγχου για την εξέταση των τοποθεσιών αξιολόγησης αναβάθμισης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λίστες ελέγχου για να εξετάσετε τις τοποθεσίες αξιολόγησης αναβάθμισης και να αντιμετωπίσετε τυχόν ζητήματα που θα εντοπιστούν στην αναβάθμιση.

Προσαρμοσμένες σελίδες (με κατάργηση ειδώλου)

Οι προσαρμοσμένες σελίδες (γνωστές επίσης και ως σελίδες στις οποίες έχει γίνει κατάργηση ειδώλου) είναι σελίδες που έχουν υποστεί επεξεργασία με έναν ή περισσότερους τρόπους και πλέον διαφέρουν από τις προεπιλεγμένες σελίδες προτύπων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στις προσαρμοσμένες σελίδες μετά την αναβάθμιση και παρέχει προτεινόμενες λύσεις.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Τι μπορείτε να κάνετε εάν υπάρχει πρόβλημα

Οι προσαρμογές σας εξακολουθούν να υπάρχουν;

Προσδιορίστε εάν αντιμετωπίζετε μόνο ένα ζήτημα ή ένα μεγαλύτερο πρόβλημα με ολόκληρη τη σελίδα. Εάν έχετε προσθέσει μια εντελώς νέα σελίδα στην αρχική τοποθεσία σας (για παράδειγμα, εάν αντικαταστήσατε το αρχείο Default.aspx με διαφορετικό αρχείο αντί να κάνετε αλλαγές στο υπάρχον αρχείο Default.aspx), η νέα σελίδα δεν έχει συσχέτιση με τον ορισμό της τοποθεσίας. Επομένως, ίσως δεν μοιάζει με τις άλλες σελίδες στην αναβαθμισμένη τοποθεσία — αλλά ούτε μπορεί να γίνει επαναφορά της ώστε να μοιάζει με αυτές. Εάν θέλετε η προσαρμοσμένη σελίδα σας να έχει την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά με τις άλλες σελίδες στην τοποθεσία σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια εντελώς νέα σελίδα που θα βασίζεται στον ορισμό της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τις προσαρμογές σας σε αυτήν τη νέα σελίδα.

Εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας στις σελίδες;

Εάν έχετε προσαρμόσει τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας (για παράδειγμα, τη σύνδεση για τις Ενέργειες τοποθεσίες ή τη σύνδεση για την Επεξεργασία σελίδας στα προϊόντα του SharePoint 2010), ελέγξτε εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας της νέας έκδοσης, επαναφέροντας τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση.

Χρησιμοποιήστε την επαναφορά στο πρότυπο εντολή στο SharePoint Designer 2013 για να επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση (γνωστό και ως reghosting). Μετά την επαναφορά της προεπιλεγμένης σελίδας, που μπορούν να, στη συνέχεια, εφαρμόστε εκ νέου τις προσαρμογές σας στο πρόγραμμα περιήγησης, εφαρμόζοντας μια διαφορετική κύρια σελίδα ή με επανάληψη της εφαρμογής των προσαρμογών στο SharePoint Designer 2013.

Οι προσαρμογές σας εξακολουθούν να είναι κατάλληλες στο νέο περιβάλλον ή θέλετε να ενημερωθούν σύμφωνα με τη νέα λειτουργικότητα και εμφάνιση;

Εάν θέλετε τις νέες λειτουργίες και δυνατότητες, πρέπει να επαναφέρετε τυχόν προσαρμοσμένες σελίδες για να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο. Η επαναφορά της σελίδας στην ουσία απορρίπτει τις προσαρμογές και επισυνάπτει τη σελίδα σας στην κατάλληλη κύρια σελίδα. Στη συνέχεια, οι προσαρμογές που θέλετε μπορούν να μεταφερθούν στην κύρια σελίδα αντί να αποθηκευτούν σε μεμονωμένες σελίδες.

Χρησιμοποιήστε την επαναφορά στο πρότυπο εντολή στο SharePoint Designer 2013 για να επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση (δηλαδή, reghost το). Μετά την επαναφορά της προεπιλεγμένης σελίδας, που μπορούν να, στη συνέχεια, εφαρμόστε εκ νέου τις προσαρμογές σας στο πρόγραμμα περιήγησης, εφαρμόζοντας μια διαφορετική κύρια σελίδα ή με επανάληψη της εφαρμογής των προσαρμογών στο SharePoint Designer 2013.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σελίδες για ανάληψη ελέγχου;

Εάν έχετε αναλάβει τον έλεγχο μιας σελίδας για να κάνετε αλλαγές, βεβαιωθείτε ότι κάνετε ξανά μεταβίβαση ελέγχου της σελίδας.

Έχουν γίνει αλλαγές σε οποιεσδήποτε ιδιότητες του αρχείου;

Εάν ένα αρχείο περιέχει ένα αρχείο ιδιοτήτων με δυνατότητα προβιβασμού που έχει αλλάξει, το είδωλο του αρχείου θα καταργηθεί αυτόματα όταν ανοίξει και θα δημιουργηθεί ξανά κατά την αναβάθμιση. Όταν συμβεί αυτό, όλες οι ιδιότητες του αρχείου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ιδιοτήτων.

Τμήματα Web

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνηθισμένα ζητήματα με τα Τμήματα Web στη συλλογή τοποθεσιών μετά την αναβάθμιση. Πολλά από τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε γρήγορα τα Τμήματα Web σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα Τμήματος Web που να περιέχει όλα τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web πριν να ελέγξετε μια αναβάθμιση και, στη συνέχεια, να εξετάσετε τη σελίδα για τυχόν Τμήματα Web που λείπουν ή έχουν διακοπεί μετά τη δοκιμαστική αναβάθμιση.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Τι μπορείτε να κάνετε εάν υπάρχει πρόβλημα

Εμφανίζονται όλα τα Τμήματα Web από την αρχική τοποθεσία σας στην αναβαθμισμένη τοποθεσία;

Εάν μια ζώνη Τμήματος Web υπάρχει σε μια προσαρμοσμένη σελίδα (με κατάργηση ειδώλου), αλλά όχι στον ορισμό τοποθεσίας, τα Τμήματα Web από τη συγκεκριμένη ζώνη Τμήματος Web ενδέχεται να έχουν μετακινηθεί στην κάτω ζώνη της σελίδας κατά την αναβάθμιση.

Στη Λειτουργία επεξεργασίας για τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο SharePoint Designer 2013, αναζητήστε τα Τμήματα Web στην κάτω ζώνη ή σε άλλες ζώνες, ή ελέγξτε εάν τα Τμήματα Web έχουν κλείσει.

Υπάρχουν σελίδες Τμημάτων Web που έχουν διακοπεί και τα Τμήματα Web εμφανίζονται σωστά (στη σωστή ζώνη, θέση και μέγεθος);

Στη Λειτουργία επεξεργασίας για τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο SharePoint Designer 2013, μετακινήστε το Τμήμα Web στη σωστή ζώνη ή τροποποιήστε τις ιδιότητες του Τμήματος Web για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα αλλαγής μεγέθους ή τοποθέτησης.

Υπάρχουν επιπλέον Τμήματα Web ή Τμήματα Web που λείπουν;

Ανοίξτε τη σελίδα είτε σε Λειτουργία επεξεργασίας για τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης είτε στο SharePoint Designer 2013. Εάν δείτε πρόσθετα Τμήματα Web στη σελίδα σας, αναζητήστε κλειστά ή ανενεργά Τμήματα Web στην αρχική έκδοση της σελίδας. Τα κλειστά ή ανενεργά Τμήματα Web άνοιξαν μέσω της διαδικασίας αναβάθμισης; Εάν ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του Τμήματος Web για να κλείσετε αυτά τα Τμήματα Web.

Εάν έχετε προβλήματα με ένα τμήμα Web, Προσάρτηση ?contents = 1 στο τέλος της διεύθυνσης URL σύνταξη (http://siteurl/default.aspx?contents=1) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έτσι ανοίγει τη σελίδα συντήρησης Τμήματος Web όπου μπορείτε να καταργήσετε και να επιδιορθώσετε το κατεστραμμένο τμήμα Web. Αυτά τα σφάλματα υποδεικνύουν ότι το τμήμα Web δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει ρυθμιστεί σωστά για το νέο περιβάλλον και πρέπει να επανεγκατάσταση ή εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων.

Τα Τμήματα Web λειτουργούν σωστά;

Ανοίξτε τη σελίδα είτε σε Λειτουργία επεξεργασίας για τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης είτε στο SharePoint Designer 2013.

Εάν έχετε προβλήματα με ένα τμήμα Web, Προσάρτηση ?contents = 1 στο τέλος της διεύθυνσης URL σύνταξη (http://siteurl/default.aspx?contents=1) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έτσι ανοίγει τη σελίδα συντήρησης Τμήματος Web όπου μπορείτε να καταργήσετε και να επιδιορθώσετε το κατεστραμμένο τμήμα Web. Αυτά τα σφάλματα υποδεικνύουν ότι το τμήμα Web δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει ρυθμιστεί σωστά για το νέο περιβάλλον και πρέπει να επανεγκατάσταση ή εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων.

Ενημερώστε και αναπτύξτε ξανά τα Τμήματα Web που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν πλέον σωστά.

Εξακολουθούν να υπάρχουν Τμήματα Web για ανάληψη ελέγχου;

Εάν έχετε αναλάβει τον έλεγχο μιας σελίδας για να κάνετε αλλαγές, βεβαιωθείτε ότι κάνετε ξανά μεταβίβαση ελέγχου της σελίδας.

Τα Τμήματα Web του Excel Web Access λειτουργούν σωστά; Δημιουργήσατε ξανά τις συνδέσεις σας σωστά; Οι εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων εξακολουθούν να λειτουργούν;

Επαληθεύστε όλες τις συνδέσεις και τις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

Μεγάλες λίστες

Από προεπιλογή, τον περιορισμό ερωτημάτων μεγάλη λίστα ενεργοποιείται στο SharePoint Online 2013. Εάν μια λίστα είναι πολύ μεγάλο και χρήστες χρήση προβολής ή να εκτελέσετε ένα ερώτημα που υπερβαίνει το όριο ή του ορίου επιτάχυνσης, προβολή ή το ερώτημα δεν θα επιτρέπεται στο. Επιλέξτε οποιοδήποτε μεγάλες λίστες στο περιβάλλον σας και έχετε το διαχειριστή της τοποθεσίας ή κάτοχο της λίστας διευθύνσεων το ζήτημα. Για παράδειγμα, τους να δημιουργήστε στήλες με ευρετήριο με φιλτραρισμένες προβολές, οργάνωση στοιχείων σε φακέλους, ορισμός ορίου στοιχείων στη σελίδα για μια μεγάλη προβολή, ή χρησιμοποιήστε μια εξωτερική λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περιορισμό μεγάλων λιστών και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με τις μεγάλες λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία.

Στυλ και εμφάνιση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνηθισμένα ζητήματα με το στυλ και την εμφάνιση της τοποθεσίας σας στο Web μετά την αναβάθμιση. Τα περισσότερα από τα ζητήματα σε αυτή την ενότητα μπορούν να επιλυθούν με τη διόρθωση των συνδέσεων.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Τι μπορείτε να κάνετε εάν υπάρχει πρόβλημα

Εμφανίζονται σωστά όλες οι εικόνες στις σελίδες σας;

Επαληθεύστε ή επιδιορθώστε τις συνδέσεις προς τις εικόνες.

Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα χρώματα και στυλ του επικαλυπτόμενου φύλλου στυλ στις κατάλληλες θέσεις;

Επαληθεύστε ή επιδιορθώστε τις συνδέσεις προς το αρχείο επικαλυπτόμενου φύλλου στυλ. Επαληθεύστε τη σύνδεση στην κύρια σελίδα.

Οι επιλογές θεμάτων στο SharePoint 2013 είναι διαφορετικές - ποιο θέμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε;

Η αρχική σελίδα ή άλλες σελίδες της τοποθεσίας σας μπορεί να φαίνονται διαφορετικές μετά την αναβάθμιση της τοποθεσίας. Ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά ή να αναθεωρήσετε ένα θέμα και να το εφαρμόσετε εκ νέου.

Υπάρχουν στοιχεία ελέγχου JavaScript που δεν λειτουργούν;

Επαληθεύστε ή επιδιορθώστε τις συνδέσεις προς τα στοιχεία ελέγχου.

Οι σελίδες σας εμφανίζονται σωστά στο πρόγραμμα περιήγησης;

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία HTML στη σελίδα είναι σε λειτουργία Strict XHTML.

Εμφανίζονται σφάλματα δέσμης ενεργειών σε οποιεσδήποτε σελίδες;

Επαληθεύστε τις δέσμες ενεργειών και τις συνδέσεις, καθώς και ότι τα στοιχεία HTML είναι σε λειτουργία Strict XHTML.

Επαναφορά προσαρμοσμένου αρχείου στην αρχική έκδοση

Από προεπιλογή, όλα τα στοιχεία στο SharePoint αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, αλλά ορισμένες σελίδες .aspx που χρησιμοποιούνται συχνά σε μια τοποθεσία ή συλλογή τοποθεσιών αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων για λόγους επιδόσεων. Όταν προσαρμόζετε ένα από αυτά τα αρχεία με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας αρχείων ή τροποποιείτε τις ιδιότητες για τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου, αυτό δεν αποθηκεύεται πλέον στο σύστημα αρχείων αλλά στη βάση δεδομένων του SharePoint.

Όταν αναβαθμίζετε μια συλλογή τοποθεσιών στο SharePoint 2013, όλα τα προσαρμοσμένα αρχεία επανέρχονται αυτόματα στο προεπιλεγμένο πρότυπο, όλες οι προσαρμογές σε αυτά τα αρχεία χάνονται και μεταφέρονται ξανά στο σύστημα αρχείων.

Η εκτέλεση του ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας πριν από την αναβάθμιση σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε ποια αρχεία στη συλλογή τοποθεσιών έχουν προσαρμοστεί και σας επιτρέπει να αποφασίσετε ποια αρχεία θέλετε να επαναφέρετε στο προεπιλεγμένο πρότυπό τους και ποια όχι.

Για να επαναφέρετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο στο προεπιλεγμένο πρότυπό του:

 1. Στη σελίδα "Αποτελέσματα ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών", εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε στο προεπιλεγμένο πρότυπο.

 2. Δίπλα στο όνομα αρχείου, επιλέξτε Επαναφορά σελίδας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

 3. Στη σελίδα "Επαναφορά σελίδας στην έκδοση ορισμού τοποθεσίας", επιλέξτε μια από τις εξής ενέργειες:

  1. Επαναφορά συγκεκριμένης σελίδας στην έκδοση ορισμού τοποθεσίας για να επαναφέρετε μόνο το επιλεγμένο αρχείο

   – ή -

  2. Επαναφορά όλων των σελίδων σε αυτήν την έκδοση ορισμού τοποθεσίας για να επαναφέρετε όλα τα προσαρμοσμένα αρχεία στο προεπιλεγμένο πρότυπο στον ορισμό τοποθεσίας.

 4. Επιλέξτε Επαναφορά.

Δείτε επίσης

Εντοπίστηκαν τύποι περιεχομένου που βρίσκονται σε διένεξη κατά τη διάρκεια ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας συλλογής τοποθεσιών

Γονικοί τύποι περιεχομένου λείπουν κατά τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας συλλογής τοποθεσιών

Εντοπισμός προτύπων τοποθεσιών που λείπουν κατά τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της συλλογής τοποθεσιών

Αντιμετώπιση προβλημάτων αναβάθμισης για συλλογές τοποθεσιών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×