Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ενσωμάτωση του βιβλίου εργασίας του Excel στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό σας από το SharePoint ή το OneDrive για επιχείρηση

Κοινή χρήση από το OneDrive; Μεταβείτε εδώ.

Επειδή τα ενσωματωμένα βιβλία εργασίας Excel για το Web είναι πλέον ενεργοποιημένα σε SharePoint Online, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό σας, όπου άλλα άτομα μπορούν να προβάλουν και να αλληλεπιδρούν μαζί τους χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν στο SharePoint Online. Μπορείτε να λάβετε μια διεύθυνση URL για τα βιβλία εργασίας Office 365 που φιλοξενούνται και να τα χρησιμοποιήσετε για να τα ενσωματώσετε απευθείας στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό σας, ορίζοντας το χαρακτηριστικό SRC ενός στοιχείου <iframe> στην ιστοσελίδα.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενσωματώσετε τα βιβλία εργασίας σας που φιλοξενούνται SharePoint OnlineExcel για το Web BI στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό σας.

Καθορισμός δικαιωμάτων βιβλίου εργασίας

Πριν να ενσωματώσετε ένα βιβλίο εργασίας στην ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό σας, βεβαιωθείτε ότι είναι κοινόχρηστο με όλα τα σχετικά άτομα. Για παράδειγμα, εάν εκτελείτε ένα δημόσιο ιστολόγιο, θα θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας με όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν ανήκουν στην εταιρεία σας. Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας:

 1. Στο SharePoint Online, επιλέξτε το μενού περισσότερα (...) δίπλα στο βιβλίο εργασίας που θέλετε να μοιραστείτε και κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση.

  Μενού "Περισσότερα" (...) δίπλα στο βιβλίο εργασίας

 2. Στο πλαίσιο Πρόσκληση ατόμων , επιλέξτε Όλοικαι επιλέξτε δυνατότητα προβολής.

  Παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση"

  Σημειώσεις: 

  • Είναι πιθανό ότι ένας SharePoint διαχειριστής θα εμποδίσει την επιλογή να προσκαλεί όλους τους χρήστες να προβάλουν ένα βιβλίο εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες ή συμβουλευτείτε τον διαχειριστή σας.

   Το πλαίσιο απαιτείται είσοδος θα πρέπει να μην είναι επιλεγμένο, ανεξάρτητα από την παραπάνω επιλογή για δημόσια ανώνυμη πρόσβαση.

  • Είναι πιθανό ότι ένας SharePoint διαχειριστής θα εμποδίσει την ανώνυμη πρόσβαση καταργώντας το πλαίσιο απαιτείται είσοδος και την προεπιλεγμένη τιμή TRUE. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον διαχειριστή σας.

  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας Excel για το Web, αλλά τα άτομα με το σωστό δικαίωμα μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας στο Excel, όπου μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα.

 3. Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας με τους επισκέπτες, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου απαιτείται είσοδος και κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση.

Λήψη της διεύθυνσης URL για το δημόσιο βιβλίο εργασίας

 1. Επιλέξτε το μενού περισσότερα (...) δίπλα στο βιβλίο εργασίας ξανά και κάντε κλικ σε μια σύνδεση επισκέπτη.

  Σύνδεση "Επισκέπτης" στο μενού "Περισσότερα"

 2. Επιλέξτε τη διεύθυνση URL της σύνδεσης επισκέπτη, αντιγράψτε την και, στη συνέχεια, επικολλήστε την στο σημειωματάριο.

 3. Για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας, αλλάξτε τη διεύθυνση URL ως εξής:

  • Για να παρουσιάσετε το βιβλίο εργασίας ως ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας, προσθέστε την ενέργεια παραμέτρου URL = embedview στο άκρο της συμβολοσειράς URL.

  • Για να επιτρέψετε τη διαδραστικότητα με φίλτρα και συγκεντρωτικούς πίνακες στο βιβλίο εργασίας, προσθέστε την παράμετρο URL wdAllowInteractivity = True.

  • Για να λειτουργήσουν οι δυνατότητες BI, όπως οι απεικονίσεις του Power View, οι Συγκεντρωτικούς πίνακες και οι αναλυτές που βασίζονται σε μοντέλα δεδομένων, στο ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας, προσθέστε τη συμβολοσειρά &wdbipreview = True.

Συμβουλές: 

 • Η τελική διεύθυνση URL πρέπει να είναι παρόμοια με αυτήν:

 • https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&εγγράφου = 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee&Action = embedview&wdbipreview = True

Καθορισμός πρόσθετων παραμέτρων

Οι πρόσθετες παράμετροι διεύθυνσης URL μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας διεύθυνσης URL με πρόσθετες παραμέτρους:

<iframe width = "500" height = "200" Frameborder = "0" scrolling = "No" src = "https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&εγγράφου = 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee&Action = embedview&wdbipreview = True&wdHideSheetTabs = True&wdAllowInteractivity = True& item = PivotTable1& ActiveCell = B4&wdHideGridlines = True &wdHideHeaders = True& wdDownloadButton = True ">

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το παράδειγμα διεύθυνσης URL και περιγράφει συνοπτικά τις επιπτώσεις τους στην παρουσίαση του βιβλίου εργασίας. Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων:

Παράμετρος URL

Αποτέλεσμα

Προεπιλογή

wdHideSheetTabs = True

Αποκρύπτει τις καρτέλες φύλλου που εμφανίζονται στο κάτω μέρος όλων των φύλλων ενός βιβλίου εργασίας.

Ψευδής

wdAllowInteractivity = True

Σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με τα δεδομένα, εάν το βιβλίο εργασίας σας έχει έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που μπορεί να ταξινομηθεί και να φιλτραριστεί.

True

Item = itemName

Εμφανίζει ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Εάν το βιβλίο εργασίας σας περιλαμβάνει ένα γράφημα, έναν πίνακα, έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή μια καθορισμένη περιοχή και θέλετε να εμφανίσετε μόνο ένα από τα στοιχεία στην ιστοσελίδα σας, χρησιμοποιήστε την παράμετρο στοιχείου για να καθορίσετε αυτό το στοιχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τις καθορισμένες περιοχές και τα επώνυμα στοιχεία σε βιβλία εργασίας του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους.

Δεν έχει καθοριστεί

ActiveCell = CellName

Καθορίζει το ενεργό (επιλεγμένο) κελί στο ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας, όταν ανοίγει η ιστοσελίδα. Μπορείτε να καθορίσετε το ενεργό κελί με βάση την αναφορά κελιού (όπως a1) ή το όνομα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο για να ορίσετε το ενεργό φύλλο επιλέγοντας ένα κελί σε αυτό το φύλλο. Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα φύλλο του Power View ως ενεργό, ορίστε αυτήν την παράμετρο στο a1, παρόλο που δεν υπάρχει πλέγμα σε ένα φύλλο του Power View.

Εάν δεν καθορίσετε το ενεργό κελί, θα εμφανιστεί η τελευταία αποθηκευμένη προβολή.

Θα εμφανιστεί η τελευταία αποθηκευμένη προβολή.

wdHideGridlines = True

Αποκρύπτει τις γραμμές πλέγματος του φύλλου εργασίας για καθαρότερη εμφάνιση.

Ψευδής

wdHideHeaders = True

Αποκρύπτει τις κεφαλίδες στηλών και γραμμών.

Ψευδής

wdDownloadButton = True

Περιλαμβάνει το κουμπί " λήψη ", ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν λήψη του δικού τους αντιγράφου του βιβλίου εργασίας.

Εικονίδιο του Excel στο Excel για το Web

Ψευδής

Ορίστε το μέγεθος του πλαισίου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου που εμφανίζει το βιβλίο εργασίας στην ιστοσελίδα σας, χρησιμοποιώντας τις τυπικές ιδιότητες iframe HTML. Αναζητήστε τιμές πλάτους και ύψους (σε pixel) μέσα στην ετικέτα IFRAME και αλλάξτε τις τιμές για να λάβετε το μέγεθος καρέ που θέλετε.

<Πλάτος iframe = "201" height = "173" Frameborder = "0" scrolling = "όχι"

Δοκιμή του δημοσιευμένου βιβλίου εργασίας

Ως blogger, θα θέλετε να ελέγξετε ότι το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας που δημοσιεύσατε είναι προσβάσιμο σε ανώνυμα άτομα. Ακολουθούν ορισμένα θέματα που πρέπει να σκεφτείτε:

 • Η πλήρης υποστήριξη του Power View απαιτεί Silverlight. τοHTML 5 μπορεί να περιορίσει ορισμένες δυνατότητες του Power View.

 • Ένα πρόγραμμα άδειας χρήσης που παρέχει στον δημιουργό iframe ή στον κάτοχο αρχείου προνομιακή πρόσβαση που μπορεί να μην έχουν άλλα άτομα. Για να βεβαιωθείτε ότι οι δημόσιοι θεατές μπορούν να προβάλουν το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας, εκτελέστε έναν έλεγχο χωρίς έλεγχο ταυτότητας, ανοίγοντας το πρόγραμμα περιήγησης σε μια ιδιωτική λειτουργία και προσέχοντας πρόσβαση στο ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας. Δείτε με ποιον τρόπο:

  1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μια ιδιωτική λειτουργία. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη σε ιδιωτική περιήγηση στον IE ή στο νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης στο Chrome.

  2. Μεταβείτε στο δημοσιευμένο ιστολόγιο.

  3. Προβολή και αλληλεπίδραση με το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας.

Ενσωματωμένα όρια βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Μέγεθος βιβλίου εργασίας

10 MB

Αριθμός ταυτόχρονων θεατών

1000

Σημειώσεις: 

 • Η μεγάλη κυκλοφορία στο ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση ορισμένων θεατών.

 • Η διαθεσιμότητα ενός ενσωματωμένου βιβλίου εργασίας μπορεί να επηρεαστεί από τον αριθμό των ενσωματωμένων βιβλίων εργασίας στο κέντρο δεδομένων ή στον μισθωτή.

Δείτε επίσης

Οι αλληλεπιδραστικές απεικονίσεις και οι Συγκεντρωτικούς πίνακες του Power View μπορούν πλέον να ενσωματωθούν σε ιστολόγια και τοποθεσίες web

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×