Ενεργοποίηση περιεχομένου για να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται από πολλές προελεύσεις όπως στήλες, βιβλιοθήκες και σελίδες. Ένας κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να συμπεριλάβει περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα δικαιώματα που αφορούν το περιεχόμενο ορίζουν, επίσης, εάν αυτό θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των δικαιωμάτων και των ρυθμίσεων αναζήτησης μπορούν να σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στα σωστά αρχεία και στις σωστές τοποθεσίες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχεδιασμός για τη διάθεση το περιεχόμενό σας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Κατανόηση των ρυθμίσεων αναζήτησης και δικαιώματα

Εμφάνιση ή απόκρυψη περιεχομένου σε μια τοποθεσία στα αποτελέσματα αναζήτησης

Εμφάνιση ή απόκρυψη περιεχομένου από λίστες ή βιβλιοθήκες στα αποτελέσματα αναζήτησης

Επιλέξτε αν θέλετε να συμπεριλάβετε τα περιεχόμενα των σελίδων ASPX στα αποτελέσματα αναζήτησης

Εξαίρεση περιεχομένου στις στήλες από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Σχετικές εργασίες

Ρύθμιση του περιεχομένου έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμο στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε εάν θα εμφανίζεται το περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το περιεχόμενο εμφανίζεται σε πολλά σημεία όπως σε τοποθεσίες, λίστες, βιβλιοθήκες, Τμήματα Web και στήλες. Από προεπιλογή, το περιεχόμενο που περιέχει μια νέα τοποθεσία, λίστα, βιβλιοθήκη, σελίδα Τμήματος Web ή στήλη ανιχνεύεται και εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα δικαιώματα που έχουν οριστεί σε στοιχεία, λίστες, βιβλιοθήκες, τοποθεσίες και ούτω καθεξής επηρεάζουν, επίσης, εάν οι αναγνώστες μπορούν να δουν το περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι κάτοχοι τοποθεσίας και περιεχομένου ενδέχεται να μπορούν να επιλέγουν εάν θέλουν να συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Από προεπιλογή, το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν ένας κάτοχος τοποθεσίας καθορίσει ότι το περιεχόμενο της τοποθεσίας δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, τότε οι άλλες ρυθμίσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης όπως εκείνες για τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τις σελίδες ASPX και τις στήλες δεν θα έχουν καμία επίδραση.

Ομοίως, εάν ένας διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας αποτρέπει την εμφάνιση του περιεχομένου μιας λίστας ή βιβλιοθήκης στα αποτελέσματα αναζήτησης, τότε η εξαίρεση στηλών δεν θα έχει καμία επίδραση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες ρυθμίσεις μεταβιβάζονται από υψηλότερα επίπεδα, για αποτελεσματική σχεδίαση

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση των ρυθμίσεων αναζήτησης και των δικαιωμάτων

Μια από τις ευθύνες του κατόχου τοποθεσίας είναι να ελέγχει ποιος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο. Μπορείτε να παραχωρήσετε σε ορισμένους χρήστες το δικαίωμα ανάγνωσης και αλλαγής του περιεχομένου, να επιτρέψετε σε άλλους μόνο την ανάγνωση του περιεχομένου και να αποτρέψετε πλήρως άλλους από την προβολή περιεχομένου. Για να επιτύχετε αυτήν την ευελιξία, χρησιμοποιήστε ομάδες δικαιωμάτων, στις οποίες αντιστοιχίζονται συγκεκριμένα επίπεδα δικαιωμάτων. Για να επιτρέπεται στους χρήστες η πρόσβαση στην τοποθεσία ή το περιεχόμενο, ο κάτοχος τοποθεσίας αντιστοιχίζει χρήστες σε μία ή περισσότερες ομάδες ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να ελέγξει εάν οι χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για παράδειγμα, ο Γιάννης εργάζεται σε ένα Αίτημα για πρόταση (ΑΓΠ) στο Microsoft Office Word και συνεργάζεται με μια ομάδα 10 ατόμων. Η τοποθεσία ομάδας έχει 50 χρήστες και όλοι τους είναι μέλη της τοποθεσίας. Ωστόσο, ο Γιάννης δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιτρέψει την προβολή της ΑΓΠ σε όλη την ομάδα. Επομένως, όταν την αποστέλλει στην τοποθεσία ομάδας, ορίζει έτσι τα δικαιώματα, ώστε μόνο η ομάδα των 10 να είναι σε θέση να την προβάλει και να την επεξεργαστεί. Μέχρι να παραχωρήσει και στα 50 άτομα δικαιώματα ανάγνωσης, μόνο τα 10 άτομα που έχουν δικαιώματα προβολής του εγγράφου θα το βλέπουν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η έννοια ονομάζεται αποκοπή ασφαλείας.

Τα δικαιώματα μπορούν να εφαρμοστούν σε λίστες, τοποθεσίες, προβολές και Τμήματα Web και μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. Επίσης, τα δικαιώματα ενδέχεται να εξαρτώνται από άλλα δικαιώματα. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αυτό που βλέπει ο χρήστης στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επομένως, ενδέχεται να είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το μοντέλο δικαιωμάτων του SharePoint, με το μοντέλο δικαιωμάτων της τοποθεσίας ή της εταιρείας σας ή να σχεδιάσετε το μοντέλο δικαιωμάτων για την τοποθεσία σας πριν από την προσθήκη περιεχομένου.

Σημείωση: Πρόσφατα έγγραφα που έχουν αποσταλεί ενδέχεται να μην αμέσως εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει ρυθμιστεί το πρόγραμμα ανίχνευσης αναζήτησης. Όταν γίνεται ανίχνευση περιεχομένου θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη του περιεχομένου σε μια τοποθεσία στα δικαιώματα αναζήτησης

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε ή όχι το περιεχόμενο στην τοποθεσία σας θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Από προεπιλογή, όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το άτομο που προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης πρέπει να έχετε δικαίωμα να προβάλετε το περιεχόμενο.

Σημείωση: Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Διαχείριση δικαιωμάτων. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων περιλαμβάνεται στην ομάδα κάτοχο "Όνομα τοποθεσίας".

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία, για την οποία θέλετε να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε τη συμπερίληψη του περιεχομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και διαθεσιμότητα χωρίς σύνδεση.

 4. Στο Περιεχόμενο της τοποθεσίας δημιουργίας ευρετηρίουενότητα, στην περιοχή Αποδοχή αυτής της τοποθεσίας να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Ναι για να επιτρέψετε το περιεχόμενο της τοποθεσίας να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή όχι για να αποτρέψετε το περιεχόμενο στο πλαίσιο Αναζήτηση αποτελέσματα.

  Σημείωση: Όταν το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας του αποτρέψετε που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, το περιεχόμενο από τις δευτερεύουσες τοποθεσίες δεν αποκλείονται αυτόματα από που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να αποκλείσετε το περιεχόμενο μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας από που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε μια τοποθεσία, πρέπει να κάνετε τα εξής για τη δευτερεύουσα τοποθεσία: στην ενότητα Δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου τοποθεσίας, στην περιοχή Αποδοχή αυτής της τοποθεσίας να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε " Όχι".

Εμφάνιση ή απόκρυψη του περιεχομένου σε λίστες ή βιβλιοθήκες στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης στοιχεία που βρίσκονται σε λίστες ή βιβλιοθήκες στην τοποθεσία σας. Από προεπιλογή, κάθε λίστα και βιβλιοθήκη είναι ρυθμισμένη έτσι, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημείωση: Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιώματος διαχείρισης λιστών. Οι ομάδες "Σχεδίαση" και "Όνομα τοποθεσίας" κάτοχος περιέχουν αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων. Όταν δεν έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών, τα μενού που περιγράφονται σε αυτήν τη διαδικασία δεν είναι διαθέσιμες.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία, η οποία περιέχει τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Εντοπίστε και επιλέξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσαρμόσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 4. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες και βιβλιοθήκες τοποθεσίας.

 5. Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο από τη λίστα, για παράδειγμα, Προσαρμογή του στοιχείου "Κοινόχρηστα έγγραφα".

 6. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις λίστας", στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 7. Στην ενότητα Αναζήτηση, στην περιοχή Να επιτρέπεται στα στοιχεία από αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Ναι για να συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στα αποτελέσματα αναζήτησης ή Όχι για να εξαιρέσετε όλα τα στοιχεία από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τα περιεχόμενα σελίδων ASPX στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ως κάτοχος τοποθεσίας μπορείτε να ελέγξετε εάν το περιεχόμενο των σελίδων ASPX θα συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, πολλές σελίδες περιεχομένου δημιουργούνται αυτόματα, για παράδειγμα, default.aspx, allitems.aspx για τη συλλογή Τμημάτων Web, editform.aspx ως φόρμα επεξεργασίας της λίστας ανακοινώσεών σας, και διάφορες άλλες. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες ASPX. Από προεπιλογή, όταν ένα Τμήμα Web, το οποίο εμφανίζεται σε μια σελίδα ASPX χρησιμοποιεί πληροφορίες από μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει περιορισμένα δικαιώματα, γνωστά και ως λεπτομερή δικαιώματα, κανένα περιεχόμενο σε καμία σελίδα ASPX στην τοποθεσία δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Έτσι αποτρέπεται η προβολή περιεχομένου από τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν πέντε έγγραφα που εμφανίζονται σε ένα Τμήμα Web κοινόχρηστων εγγράφων σε μια τοποθεσία ομάδας όπου υπάρχουν 50 μέλη. Ένα από τα έγγραφα έχει περιορισμένα δικαιώματα. Μόνο λίγα άτομα επιτρέπεται να το δουν. Το περιεχόμενο αποκρύπτεται αυτόματα από αυτήν την τοποθεσία στα αποτελέσματα αναζήτησης έτσι, ώστε το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου να μην εμφανίζεται όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση. Έτσι, αποτρέπεται η τυχαία έκθεση του περιεχομένου της σελίδας ASPX σε άτομα που δεν πρέπει να το δουν.

Υπάρχει η επιλογή να αγνοήσετε αυτήν τη ρύθμιση και να εμφανίσετε όλο το περιεχόμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης ανεξαρτήτως δικαιωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, όλο το περιεχόμενο θα εμφανιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης, ωστόσο οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στα πραγματικά έγγραφα. Μια άλλη επιλογή είναι να μην συμπεριληφθεί περιεχόμενο ASPX στα αποτελέσματα αναζήτησης, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που έχουν ρυθμιστεί για αυτό.

Σημείωση: Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Διαχείριση δικαιωμάτων. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων περιλαμβάνεται στην ομάδα κάτοχο "Όνομα τοποθεσίας".

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία, για την οποία θέλετε να ελέγξετε τα Τμήματα Web στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και διαθεσιμότητα χωρίς σύνδεση.

 4. Στο η Δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου σελίδας ASPXενότητας, στην περιοχή Αυτή η τοποθεσία δεν περιέχει λεπτομερή δικαιώματα. Καθορίστε την τοποθεσία ASPX σελίδα δημιουργίας ευρετηρίου συμπεριφορά, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή

Περιγραφή

Μην δημιουργήσετε ευρετήριο τμήματα Web εάν αυτή η τοποθεσία περιέχει λεπτομερή δικαιώματα

Όταν τα δικαιώματα της σελίδας ASPX είναι διαφορετικά από τη γονική σελίδα, κανένα περιεχόμενο από την τοποθεσία δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Να δημιουργείται πάντα ευρετήριο όλα τα τμήματα Web σε αυτήν την τοποθεσία

Εμφάνιση του περιεχομένου όλων των σελίδων ASPX στην τοποθεσία στα αποτελέσματα αναζήτησης, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των δικαιωμάτων.

Ποτέ ευρετήριο όλα τα τμήματα Web σε αυτήν την τοποθεσία

Απόκρυψη του περιεχομένου όλων των σελίδων ASPX στην τοποθεσία στα αποτελέσματα αναζήτησης, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των δικαιωμάτων.

Αρχή της σελίδας

Εξαίρεση του περιεχομένου σε στήλες από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Ως κάτοχος τοποθεσίας μπορείτε να ελέγξετε εάν το περιεχόμενο συγκεκριμένων στηλών σε λίστες ή βιβλιοθήκες εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Από προεπιλογή, όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποτρέψετε την εμφάνιση ευαίσθητων δεδομένων στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημείωση: Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Διαχείριση δικαιωμάτων. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων περιλαμβάνεται στην ομάδα κάτοχο "Όνομα τοποθεσίας".

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες με δυνατότητα αναζήτησης.

 4. Στην ενότητα Στήλες που εξαιρούνται από το ευρετήριο αναζήτησης, στην περιοχή Εξαιρείται, ελέγξτε το πλαίσιο δίπλα στο όνομα στήλης για τη στήλη που θέλετε να εξαιρέσετε στα αποτελέσματα αναζήτησης.


  Σημείωση: Οι στήλες που εμφανίζονται είναι εκείνες που ανήκουν στην τρέχουσα τοποθεσία, με την οποία εργάζεστε.

Αρχή της σελίδας

Σχετικές εργασίες

Ορισμός εύρους για αναζητήσεις

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×