Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε αν οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές κατά τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για πολλούς από τους ίδιους λόγους για τους οποίους υπογράφετε ένα έγγραφο σε χαρτί. Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται στον έλεγχος ταυτότητας ψηφιακών πληροφοριών — όπως είναι πρότυπα φόρμας, φόρμες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έγγραφα — με τη χρήση κρυπτογράφησης υπολογιστή. Μετά την υπογραφή μιας φόρμας, είτε ολόκληρη η φόρμα είτε το τμήμα της φόρμας που υπογράφτηκε, δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί χωρίς να ακυρωθεί αυτή η υπογραφή.

Σημείωση: Εάν ένα πρότυπο φόρμας σχεδιάστηκε με βάση μια διάταξη XML, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για το πρότυπο φόρμας μόνο εάν το σχήμα XML έχει έναν κόμβο που είναι η ψηφιακή υπογραφή XML World Wide Web Consortium (W3C) χώρος ονομάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα συμβατότητας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μια ολόκληρη τη φόρμα

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μέρος μιας φόρμας

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε οι χρήστες να τις προσθέσετε είτε σε ολόκληρη τη φόρμα ή σε συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας. Στο Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι ένα πρότυπο φόρμας που έχει σχεδιαστεί στο InfoPath, χρησιμοποιώντας μια κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας συγκεκριμένα. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να είναι δυνατότητα προγράμματος περιήγησης όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Στα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ψηφιακές υπογραφές για να προστεθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του των φορμών που συμπληρώνουν οι χρήστες. Όταν ενεργοποιείτε ψηφιακές υπογραφές για τα τμήματα της φόρμας, οι υπογραφές ισχύουν μόνο για τα δεδομένα σε αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών ώστε οι χρήστες να μπορούν να υπογράψουν μια ολόκληρη φόρμα

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Να ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρη τη φόρμα.

  Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, η επιλογή Να ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρη τη φόρμα δεν είναι διαθέσιμη, επειδή τα πρότυπα με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης υποστηρίζουν μόνο ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα τμήματα του προτύπου φόρμας. Εάν αλλάξετε τις επιλογές συμβατότητας του προτύπου φόρμας μετά την ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, θα πρέπει να εκτελέσετε τη δυνατότητα "Έλεγχος σχεδίασης" για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι επιλογές ψηφιακής υπογραφής. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Έλεγχος σχεδίασης" στην ενότητα Δείτε επίσης.

 3. Εάν το πρότυπο φόρμας σχεδιάστηκε με βάση μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή ένα σχήμα XML που περιέχει χώρο ονομάτων ψηφιακής υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού για να καθορίσετε την ομάδα στην προέλευση δεδομένων όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η υπογραφή. Η ομάδα πρέπει να είναι μέρος ενός χώρου ονομάτων ψηφιακής υπογραφής.

  Σημείωση: Εάν σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που δεν βασίζεται σε βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή σε διάταξη XML που περιέχει ψηφιακό χώρο ονομάτων, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε με το βήμα 5.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας , κάντε κλικ στο πεδίο ή στην ομάδα που θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Εάν θέλετε οι χρήστες να υπογράφουν τη φόρμα πριν να την υποβάλουν, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προτροπή για υπογραφή της φόρμας από το χρήστη, εάν υποβληθεί χωρίς υπογραφή.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη την υποβολή φορμών για το πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να το κάνετε μετά την ενεργοποίηση αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών ώστε οι χρήστες να μπορούν να υπογράψουν ένα τμήμα μιας φόρμας

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Να ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα δεδομένα στη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνολο δεδομένων με δυνατότητα υπογραφής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τμήμα του προτύπου φόρμας για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές.

  Συμβουλή: Το όνομα που χρησιμοποιείτε δεν είναι δυνατό να περιέχουν κενά διαστήματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο πεδία και ομάδες προς υπογραφή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας , κάντε κλικ στο πεδίο ή στην ομάδα που θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 7. Στην περιοχή Επιλογές υπογραφής στο παράθυρο διαλόγου Σύνολο δεδομένων με δυνατότητα υπογραφής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέψετε μόνο μία υπογραφή σε αυτό το τμήμα του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται μόνο μία υπογραφή.

  • Για να επιτρέψετε πολλές υπογραφές που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και που να μπορούν να προστεθούν ή να καταργηθούν χωρίς να επηρεάζουν τις άλλες υπογραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπογραφές είναι ανεξάρτητες (συνυπογραφή).

  • Για να επιτρέψετε πολλές υπογραφές που υπογράφουν προηγούμενες υπογραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Κάθε υπογραφή υπογράφει τις προηγούμενες υπογραφές (υπογραφή επικύρωσης).

 8. Στο πλαίσιο Μήνυμα επιβεβαίωσης υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες κατά την υπογραφή αυτού του τμήματος της φόρμας και μετά κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Στο πρότυπο φόρμας, συσχετίστε με μια ενότητα το τμήμα του προτύπου φόρμας για το οποίο ενεργοποιήσατε ψηφιακές υπογραφές.

  Πώς γίνεται;

  1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την ενότητα.

  2. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

  3. Στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να συνδέσετε σε αυτό το πεδίο.

   • Για να προσθέσετε μια ενότητα που είναι συνδεδεμένη με μια ομάδα, κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ενότητα με στοιχεία ελέγχου.

    Σημείωση: Εάν επαναλαμβάνεται το πεδίο ή η ομάδα που καθορίσατε, πρέπει να επιλέξετε μια ομάδα που δεν επαναλαμβάνεται και η οποία περιέχει αυτό το πεδίο ή την ομάδα.

 10. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε διπλό κλικ στην ετικέτα Ενότητα κάτω από την ενότητα που περιέχει τις άλλες ενότητες ή στοιχεία ελέγχου που μόλις εισαγάγατε.

 11. Κάντε κλικ στην καρτέλαΨηφιακές υπογραφές.

 12. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Επιτρέπεται η ψηφιακή υπογραφή αυτής της ενότητας από τους χρήστες.

 13. Στο πλαίσιο Να υπογράφονται τα ακόλουθα δεδομένα στη φόρμα, όταν υπογράφεται αυτή η ενότητα, κάντε κλικ στο όνομα της ενότητας για την οποία δημιουργήσατε μια ψηφιακή υπογραφή στο βήμα 4.

 14. Για να εμφανίζετε τις υπογραφές στην ενότητα κατά την προσθήκη τους, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση υπογραφών στην ενότητα.

 15. Για να ορίσετε τα στοιχεία ελέγχου της ενότητας ως μόνο για ανάγνωση μετά την υπογραφή τους, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Όταν υπογραφούν, τα στοιχεία ελέγχου να γίνουν μόνο για ανάγνωση.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές σε ολόκληρο το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές υπογραφές.

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για ένα συγκεκριμένο τμήμα του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Να ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα δεδομένα στη φόρμα, κάντε κλικ στο τμήμα του προτύπου φόρμας στη λίστα Δεδομένα στη φόρμα που είναι δυνατό να υπογραφούν για το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×