Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών συγκράτησης στο πλέγμα και συγκράτησης σε αντικείμενο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν σχεδιάζετε, μετακινείτε ή αλλάζετε το μέγεθος ενός σχήματος ή άλλου αντικειμένου στο Excel, το PowerPoint ή το Word, μπορείτε να το ρυθμίσετε ώστε να ευθυγραμμιστεί ή να "συγκρατηθεί" στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγμα (ακόμα και αν το πλέγμα δεν είναι ορατό) ή να το συγκρατήσετε σε άλλα σχήματα ή αντικείμενα. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε τις δυνατότητες στοίχισης και συγκράτησης, απενεργοποιώντας το.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows εκδόσεις υπολογιστή του Excel, PowerPoint και του Word. Εάν αναζητάτε πληροφορίες Mac, ανατρέξτε στις σχετικές συνδέσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.

Excel  

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή άλλες αντικείμενο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση.

  Στοίχιση

 2. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να συγκρατήσετε σχήματα ή άλλα αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα.

   Συγκράτηση στο πλέγμα ή σε σχήμα

  • Για να συγκρατήσετε σχήματα ή άλλα αντικείμενα σε γραμμές πλέγματος που περνούν από τις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές άλλων σχημάτων ή αντικειμένων, επιλέξτε Συγκράτηση στο σχήμα.

   Συγκράτηση στο σχήμα

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή άλλες αντικείμενο και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Στοίχιση.

  Στοίχιση

 2. Για να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων Συγκράτηση στο πλέγμα ή Συγκράτηση στο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε την εκκίνηση του πλαισίου διαλόγου Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου .

  Θέση της εκκίνησης παραθύρου διαλόγου

 2. Για να συγκρατήσετε σχήματα ή άλλα αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, στην περιοχή Συγκράτηση σε, επιλέξτε Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα.

  Πλέγμα και οδηγοί

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε την εκκίνηση του πλαισίου διαλόγου Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου .

  Θέση της εκκίνησης παραθύρου διαλόγου

 2. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο Συγκράτηση στο πλέγμα.

Αρχή της σελίδας

Word

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή άλλες αντικείμενο, και στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Ρυθμίσεις πλέγματος

 2. Κάντε ένα, ή και τα δύο, από τα εξής:

  • Για να συγκρατήσετε σχήματα ή άλλα αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, όταν το πλέγμα δεν είναι ορατό, στην περιοχή Εμφάνιση πλέγματος, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

   Εμφάνιση πλεγμάτων

  • Για να συγκρατήσετε σχήματα ή άλλα αντικείμενα σε γραμμές πλέγματος άλλων σχημάτων ή αντικειμένων, στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένου, επιλέξτε Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα.

   Συγκράτηση σχημάτων και αντικειμένων σε άλλα αντικείμενα

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή άλλες αντικείμενο, και στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Ρυθμίσεις πλέγματος

 2. Καταργήστε τις επιλογές Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται και Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα.

Κατάργηση αυτών των επιλογών συγκράτησης

Αρχή της σελίδας

Excel  

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή αντικείμενο στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί " Στοίχιση ".

  Η καρτέλα Μορφή στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα ή ένα αντικείμενο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το σχήμα ή το αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα.

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα σε γραμμές πλέγματος που περνούν από τις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές άλλων σχημάτων ή αντικειμένων, επιλέξτε Συγκράτηση στο σχήμα.

Σημείωση: Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές Συγκράτηση σε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το σχήμα ή το αντικείμενο.

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή αντικείμενο στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί " Στοίχιση ".

  Η καρτέλα Μορφή στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα ή ένα αντικείμενο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ το σχήμα ή το αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Ανάλογα με τις επιλογές που έχουν επιλεγεί, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκράτηση στο πλέγμα ή Συγκράτηση στο σχήμα για να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση οδηγεί στη Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Η "Κεντρική καρτέλα" στο PowerPoint 2010

  Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της διαφάνειας (όχι ένα σύμβολο κράτησης θέσης) ή το περιθώριο γύρω από τη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πλέγμα και οδηγοί.

 2. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, στην περιοχή Συγκράτηση σε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα.

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα σε γραμμές πλέγματος που περνούν από τις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές άλλων σχημάτων ή αντικειμένων, στην περιοχή Συγκράτηση σε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα.

   Σημειώσεις: 

   • Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές Συγκράτηση σε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το σχήμα ή το αντικείμενο.

   • Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις παρουσιάσεις, και όχι μόνο αυτήν, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

   • Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές όταν σχεδιάζετε ένα σχήμα ελεύθερης σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση οδηγεί στη Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της διαφάνειας (όχι ένα σύμβολο κράτησης θέσης) ή το περιθώριο γύρω από τη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πλέγμα και οδηγοί.

 2. Για να απενεργοποιήσετε Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα ή Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

  Σημείωση: Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις παρουσιάσεις, και όχι μόνο αυτήν, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Αρχή της σελίδας

Word

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή αντικείμενο στο έγγραφο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση Το κουμπί "Στοίχιση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία σχεδίασης" στο Word 2010.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι κάνατε κλικ στην επιλογή σχήματος ή αντικειμένου.

 3. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του πλέγματος, ακόμα και όταν το πλέγμα δεν είναι ορατό, στην περιοχή Εμφάνιση πλέγματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα σε γραμμές πλέγματος που περνούν από τις κατακόρυφες και οριζόντιες ακμές άλλων σχημάτων ή αντικειμένων, στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα.

   Σημειώσεις: 

   • Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές Συγκράτηση σε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το σχήμα ή το αντικείμενο.

   • Εάν θέλετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στο κουμπί προεπιλογή.

   • Από προεπιλογή, σχήματα και άλλα αντικείμενα θα Συγκράτηση στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών των γραμμών πλέγματος μόνο εάν εμφανίζεται το πλέγμα, εκτός εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή αντικείμενο στο έγγραφο.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση Το κουμπί "Στοίχιση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πλέγματος.

  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στην περιοχή "Εργαλεία σχεδίασης" στο Word 2010.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι κάνατε κλικ στην επιλογή σχήματος ή αντικειμένου. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε τις καρτέλες.

 3. Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται ή Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

  Σημείωση: Εάν θέλετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση Συγκράτηση στο πλέγμα ή να απενεργοποιήσετε στο PowerPoint 2016 για Mac

Ενεργοποίηση Συγκράτηση στο πλέγμα ή να απενεργοποιήσετε στο Word 2016 για Mac

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος στο Word, PowerPoint ή του Excel

Σχεδίαση ή διαγραφή μιας γραμμής, γραμμής σύνδεσης ή σχήματος ελεύθερης σχεδίασης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×