Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας φίλτρου για απενεργοποίηση των μακροεντολών

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας φίλτρου για απενεργοποίηση των μακροεντολών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης μιας δυνατότητας ασφαλείας της Access που ονομάζεται λειτουργία φίλτρου. Στη λειτουργία φίλτρου, η Access αποκλείει "μη ασφαλείς" παραστάσεις: κάθε παράσταση που χρησιμοποιεί συναρτήσεις ή ιδιότητες που μπορεί να είναι ευάλωτες σε κακόβουλους χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μονάδες δίσκου, αρχεία ή άλλους πόρους για τους οποίους δεν έχουν εξουσιοδότηση. Για παράδειγμα, συναρτήσεις όπως Kill και Shell θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καταστρέψουν δεδομένα και αρχεία στον υπολογιστή σας, συνεπώς αποκλείονται από τη λειτουργία φίλτρου.

Σημείωση:  Αυτό το θέμα δεν εφαρμόζεται σε εφαρμογές της Access ή σε βάσεις δεδομένων web και δεν καλύπτει άλλες δυνατότητες ασφάλειας της Access. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης αυτού του άρθρου.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Απενεργοποίηση λειτουργίας φίλτρου (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Επισκόπηση

Η λειτουργία φίλτρου είναι μια δυνατότητα ασφαλείας η οποία δεν επιτρέπει στην Access να εκτελεί ορισμένες παραστάσεις που θα μπορούσαν να μην είναι ασφαλείς. Αυτές οι μη ασφαλείς παραστάσεις έχουν αποκλειστεί ανεξάρτητα από το αν η βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη - το περιεχόμενο ενεργοποιείται.

Τρόπος ρύθμισης της λειτουργίας φίλτρου

Χρησιμοποιείτε το κλειδί μητρώου για να καθορίσετε εάν η Access πρέπει να εκτελέσει τη λειτουργία φίλτρου. Η λειτουργία φίλτρου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή - η τιμή κλειδιού μητρώου είναι ορισμένη σε ενεργοποιημένη λειτουργία φίλτρου όταν η Access εγκαθίσταται σε κάποιον υπολογιστή. Εάν θέλετε να επιτρέπεται η εκτέλεση όλων των παραστάσεων, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή κλειδιού μητρώου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φίλτρου .

Αξιόπιστες βάσεις δεδομένων

Ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φίλτρου στο μητρώο, η Access δεν θα επιτρέπει την εκτέλεση πιθανώς επικίνδυνων παραστάσεων εκτός εάν το αρχείο της βάσης δεδομένων βρίσκεται σε αξιόπιστη θέση ή φέρει έγκυρη αξιόπιστη υπογραφή. Αν μια βάση δεδομένων δεν είναι "αξιόπιστη", η Access χρησιμοποιεί τη λειτουργία φίλτρου.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθεί η Access όταν συναντά μια μη ασφαλή έκφραση.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία φίλτρου

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο ή εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα κλειδιά μητρώου οι ίδιοι, ζητήστε βοήθεια από κάποιον που είναι εξοικειωμένος με την αλλαγή του μητρώου. Για να αλλάξετε τις τιμές του μητρώου πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Απενεργοποίηση λειτουργίας φίλτρου (εκτέλεση μη ασφαλών εκφράσεων)

Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας φίλτρου, αλλάζοντας την τιμή ενός κλειδιού μητρώου.

Σημείωση:  Δεν περιλαμβάνουν όλες οι εγκαταστάσεις της Access το κλειδί μητρώου SandBoxMode που αναφέρεται στην παρακάτω διαδικασία. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το κλειδί μητρώου, δεν προτείνεται η προσθήκη του, καθώς μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στις ενημερώσεις του Office.

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Αλλαγή του κλειδιού μητρώου

Σημαντικό: Ακολουθώντας αυτά τα βήματα επιτρέπετε στις μη ασφαλείς εκφράσεις να εκτελούνται σε κάθε εμφάνιση της Access για όλους τους χρήστες του υπολογιστή.

 1. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις της Access που εκτελούνται στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φίλτρου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο των Windows, πληκτρολογήστε Εκτέλεση και πατήστε ENTER.

 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

  Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

 4. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

  \Software\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\Engines

 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του επεξεργαστή μητρώου, κάτω από το στοιχείο Όνομα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SandBoxMode, εάν υπάρχει. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το κλειδί μητρώου SandBoxMode, δεν προτείνεται η προσθήκη του, καθώς μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στις ενημερώσεις του Office.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

 6. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Σημαντικό: Θυμηθείτε ότι αν δεν ενεργοποιήσετε πρώτα το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων, η Access απενεργοποιεί όλες τις μη ασφαλείς εκφράσεις, ανεξάρτητα από το αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση μητρώου.

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή μητρώου με τις ακόλουθες τιμές, με το 0 (μηδέν) να είναι η πιο επιτρεπτική τιμή και το 3 η λιγότερο επιτρεπτική.

Ρύθμιση

Περιγραφή

0

Η λειτουργία φίλτρου είναι πάντα απενεργοποιημένη.

1

Η λειτουργία φίλτρου χρησιμοποιείται για την Access, αλλά όχι σε άλλα προγράμματα.

2

Η λειτουργία φίλτρου χρησιμοποιείται σε άλλα προγράμματα, αλλά όχι για την Access.

3

Η λειτουργία φίλτρου είναι πάντα ενεργοποιημένη. Κατά την εγκατάσταση της Access, αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×