Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων σύνολα τιμών με τη χρήση σενάρια

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα σενάριο είναι ένα σύνολο τιμών που το Excel αποθηκεύει και μπορεί να αντικαταστήσει αυτόματα στο φύλλο εργασίας σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαφορετικές ομάδες τιμών ως σενάρια και, στη συνέχεια, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτά τα σενάρια για να προβάλετε τα διαφορετικά αποτελέσματα.

Εάν αρκετά άτομα έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε σενάρια, μπορείτε να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες σε ξεχωριστές βιβλία εργασίας και, στη συνέχεια, συγχώνευση τα σενάρια από τα διαφορετικά βιβλία εργασίας σε μία.

Αφού έχετε όλα τα σενάρια που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά σύνοψης σεναρίου που ενσωματώνει πληροφορίες από όλα τα σενάρια.

Σενάρια πραγματοποιείται με τον "Οδηγό Διαχείριση σεναρίων" από την ομάδα Ανάλυση what-if στην καρτέλα δεδομένα .

Υπάρχουν τρία είδη εργαλεία ανάλυσης what-if που παρέχονται με το Excel: σενάρια, Οι πίνακες δεδομένων και Της αναζήτησης στόχου. Σενάρια και τους πίνακες δεδομένων που λαμβάνουν σύνολα τιμές εισαγωγής και προς τα εμπρός το έργο για να προσδιορίσετε πιθανά αποτελέσματα. Αναζήτηση στόχου διαφέρει από σενάρια και τους πίνακες δεδομένων που χρειάζεται ένα αποτέλεσμα και έργα προς τα πίσω για να προσδιορίσετε πιθανές τιμές εισαγωγής που παράγουν αυτό το αποτέλεσμα.

Κάθε σενάριο μπορεί να περιλαμβάνει έως 32 τιμές μεταβλητών. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερους από 32 τιμές και οι τιμές αντιπροσωπεύουν μόνο μία ή δύο μεταβλητές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες δεδομένων. Παρόλο που είναι περιορίζονται μόνο μία ή δύο μεταβλητές (μία για το κελί εισαγωγής γραμμής) και μία για το κελί εισαγωγής στήλης, έναν πίνακα δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές τιμές μεταβλητής όπως θέλετε. Ένα σενάριο δεν μπορεί να έχει έως 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσες σενάρια όπως θέλετε.

Εκτός από αυτά τα τρία εργαλεία, μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα που σας βοηθούν να εκτελέσετε ανάλυση what-if, όπως του προσθέτου "Επίλυση". Του προσθέτου "Επίλυση" είναι παρόμοια με την αναζήτηση στόχου, αλλά αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες μεταβλητές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις προβλέψεις, χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης και διάφορες εντολές που δημιουργούνται στο Excel. Για πιο σύνθετες μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο του πακέτου εργαλείων ανάλυσης.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό, αλλά είστε βέβαιοι σας εσόδων. Με τη χρήση σενάρια, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική πιθανές τιμές για τις αποδόσεις και να εναλλαγή ανάμεσα σε σενάρια για την εκτέλεση Ανάλυσης what-if.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το σενάριο χειρότερης περίπτωσης προϋπολογισμού είναι μικτού απόδοσης από 50.000 και κόστους των προϊόντων που πωλήθηκαν από $13,200, αφήνοντας $36,800 στη μικτού κέρδους. Για να ορίσετε αυτό το σύνολο των τιμών ως σενάριο, μπορείτε πρώτα να εισαγάγετε το τιμές σε ένα φύλλο εργασίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Σενάριο - ρύθμιση ένα σενάριο με αλλαγή και αποτέλεσμα κελιά

Τα μεταβαλλόμενα κελιά έχουν τιμές που πληκτρολογείτε, ενώ το κελί αποτελέσματος περιέχει έναν τύπο που βασίζεται σε τα μεταβαλλόμενα κελιά (σε αυτήν την απεικόνιση κελί B4 έχει τον τύπο = B2 B3).

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση σεναρίων για να αποθηκεύσετε αυτές τις τιμές ως ένα σενάριο. Μετάβαση σε την ανάλυση what-if > > > Διαχείριση σεναρίων Προσθήκη καρτέλα "δεδομένα".

Λήψη για τη Διαχείριση σεναρίων από πρόβλεψη > δεδομένων; Ανάλυση what-If

Οδηγός διαχείρισης σεναρίων

Στο παράθυρο διαλόγου όνομα σεναρίου , ονομάστε το σενάριο χειρότερης πεζών-κεφαλαίων και να καθορίσετε ότι τα κελιά B2 και B3 τις τιμές που αλλάζουν μεταξύ σενάρια. Εάν επιλέξετε τα μεταβαλλόμενα κελιά στο φύλλο εργασίας σας πριν να προσθέσετε ένα σενάριο, η Διαχείριση σεναρίων εισάγει αυτόματα τα κελιά για εσάς, διαφορετικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου επιλογής κελί στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου αλλαγή κελιών.

Ρύθμιση σενάριο χειρότερης πεζών-κεφαλαίων

Σημείωση: Παρόλο που το παράδειγμα αυτό περιέχει μόνο δύο μεταβαλλόμενα κελιά (B2 και B3), ένα σενάριο που μπορεί να περιέχει έως 32 κελιά.

Προστασία – μπορείτε επίσης να προστατεύσετε τα σενάρια, ώστε να την προστασία ενοτήτων, ελέγξτε τις επιλογές που θέλετε ή, καταργήστε την επιλογή τους εάν δεν θέλετε κάθε προστασία.

  • Επιλέξτε Αποτροπή αλλαγών για να αποτρέψετε την επεξεργασία το σενάριο, όταν το φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο.

  • Επιλέξτε κρυφό ώστε να μην εμφανίζει το σενάριο, όταν το φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο.

Σημείωση: Αυτές οι επιλογές ισχύουν μόνο για τα προστατευμένα φύλλα εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προστατευμένα φύλλα εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία φύλλου εργασίας

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι το σενάριο καλύτερης περίπτωσης προϋπολογισμού είναι μικτού απόδοσης του 150.000 και κόστους των προϊόντων που πωλήθηκαν από $26,000, αφήνοντας $124,000 στη μικτού κέρδους. Για να ορίσετε αυτό το σύνολο των τιμών ως σενάριο, δημιουργήστε ένα άλλο σενάριο, ονομάστε το καλύτερη περίπτωση, και παρέχετε διαφορετικές τιμές για το κελί B2 (150.000) και στο κελί B3 (26,000). Επειδή το μικτού κέρδους (κελί B4) είναι ένας τύπος - η διαφορά μεταξύ απόδοσης (B2) και κόστος (B3) - μην αλλάξετε κελί B4 για το σενάριο καλύτερης περίπτωσης.

Εναλλαγή μεταξύ σενάρια

Αφού αποθηκεύσετε ένα σενάριο, αυτό θα είναι διαθέσιμο στη λίστα των σενάρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τις αναλύσεις what-if. Οι τιμές στο φύλλο εργασίας δεδομένο τις τιμές στην προηγούμενη εικόνα, εάν επιλέξατε για να εμφανίσετε το σενάριο καλύτερης περίπτωσης, θα αλλάξετε ώστε να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα:

Σενάριο καλύτερης περίπτωσης

Μπορεί να υπάρχουν φορές όταν έχετε όλες τις πληροφορίες σε ένα φύλλο ή βιβλίο εργασίας που απαιτούνται για να δημιουργήσετε όλα τα σενάρια που θέλετε να λάβετε υπόψη σας. Ωστόσο, ενδέχεται να θέλετε να συγκεντρώσετε σενάριο πληροφορίες από άλλες προελεύσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι που προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό εταιρείας. Ενδέχεται να μπορείτε να συλλέξετε σενάρια από διαφορετικά τμήματα, όπως πωλήσεις μισθοδοσίας, παραγωγής, μάρκετινγκ και νομικές, επειδή κάθε μία από αυτές τις προελεύσεις έχει διαφορετικές πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία του προϋπολογισμού.

Μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτά τα σενάρια σε ένα φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας την εντολή Συγχώνευση. Κάθε προέλευση να παρέχετε όσες ή λιγότερους αλλαγή τιμών κελιών, όπως θέλετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε κάθε τμήμα για να παρέχετε προβλέψεις δαπανών, αλλά το μόνο που χρειάζεται προβλέψεις εσόδων από μερικά.

Όταν επιλέγετε για τη συγχώνευση, η Διαχείριση σεναρίων θα φόρτωση ενός Οδηγού συγχώνευσης σενάριο, ο οποίος θα εμφανιστούν όλα τα φύλλα εργασίας στο ενεργό βιβλίο εργασίας, καθώς και καταχώρηση οποιαδήποτε άλλα βιβλία εργασίας μπορεί να έχετε ανοιχτό τη στιγμή. Ο οδηγός θα σας καθοδηγήσουν πόσες σενάρια που έχετε σε κάθε φύλλο εργασίας προέλευσης που επιλέγετε.

Παράθυρο διαλόγου σενάρια συγχώνευσης

Όταν συλλέγετε διαφορετικά σενάρια από διάφορες προελεύσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια δομή κελί σε κάθε ένα από τα βιβλία εργασίας. Για παράδειγμα, εσόδων πάντα ενδέχεται να μεταβείτε στο κελί B2 και δαπάνες πάντα ενδέχεται να μεταβείτε στο κελί B3. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές δομές για τα σενάρια από διάφορες προελεύσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να συγχωνεύσετε τα αποτελέσματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργείτε για πρώτη φορά ένα σενάριο στον εαυτό σας και, στη συνέχεια, αποστολή τους συναδέλφους σας ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας που περιέχει αυτό το σενάριο. Αυτό διευκολύνει για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα σενάρια είναι δομή τον ίδιο τρόπο.

Για να συγκρίνετε πολλά σενάρια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά που τα συνοψίζει στην ίδια σελίδα. Η αναφορά μπορεί να παραθέτει τα σενάρια σε παράθεση ή παρουσίαση τους σε ένα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Παράθυρο διαλόγου σύνοψης σεναρίου

Μια αναφορά σύνοψης σεναρίου με βάση τα προηγούμενα δύο παράδειγμα σενάρια θα είναι κάπως έτσι:

Σενάριο σύνοψης με αναφορές κελιών

Θα παρατηρήσετε ότι Excel έχει προσθέσει αυτόματα επίπεδα ομαδοποίησης για εσάς, το οποίο θα ανάπτυξη και σύμπτυξη της προβολής, καθώς κάνετε κλικ το διαφορετικό επιλογέων.

Σημείωση εμφανίζεται στο τέλος της έκθεσης σύνοψης που εξηγεί ότι η στήλη Τρέχουσες τιμές αντιπροσωπεύει τις τιμές της αλλαγής κελιών τη στιγμή που δημιουργήθηκε η αναφορά σύνοψης σεναρίου και ότι τα κελιά που αλλάζουν για κάθε σενάριο έχουν επισημανθεί με γκρι.

Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, τη συνοπτική αναφορά χρησιμοποιεί αναφορές κελιών για να προσδιορίσετε τα μεταβαλλόμενα κελιά και τα κελιά αποτελεσμάτων. Εάν δημιουργήσετε καθορισμένες περιοχές για τα κελιά πριν εκτελέσετε τη συνοπτική αναφορά, η αναφορά θα περιέχει τα ονόματα αντί για αναφορές κελιών.

  • Σενάριο αναφορών δεν υπολογίζονται εκ νέου αυτόματα. Εάν αλλάξετε τις τιμές ενός σεναρίου, οι αλλαγές αυτές δεν θα εμφανίζεται σε μια υπάρχουσα έκθεση σύνοψης, αλλά θα εμφανιστούν εάν δημιουργείτε μια νέα αναφορά σύνοψης.

  • Δεν χρειάζεστε κελιά αποτελεσμάτων για να δημιουργήσετε μια αναφορά σύνοψης σεναρίου, αλλά τα χρειάζεστε για μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σεναρίου.

Σύνοψη με περιοχές με όνομα σεναρίου
Σενάριο με καθορισμένες περιοχές

Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σεναρίου

Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σεναρίου

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Πίνακες δεδομένων

Αναζήτηση στόχου

Εισαγωγή στην ανάλυση what-if (τι συμβαίνει αν)

Προσδιορισμός και επίλυση προβλήματος χρησιμοποιώντας την Επίλυση

Χρήση του Πακέτου Εργαλείων Ανάλυσης για την εκτέλεση σύνθετης ανάλυσης δεδομένων

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×