Ενέργεια μακροεντολής SetProperty

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας για να ορίσετε μια ιδιότητα για ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα ή μια έκθεση στις βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια "Ορισμός ιδιότητας" για να ορίσετε μια ιδιότητα για ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, προβολή λίστας ή κενή προβολή σε μια εφαρμογή Web της Access.

Ρύθμιση

Η ενέργεια Ορισμός ιδιότητας έχει τα ακόλουθα ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Όνομα στοιχείου ελέγχου

Εισαγάγετε το όνομα του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου για το οποίο θέλετε να ορίσετε την τιμή ιδιότητας.Χρησιμοποιήστε μόνο το όνομα του στοιχείου ελέγχου και όχι την πλήρη σύνταξη.Αφήστε αυτό το όρισμα κενό για να ορίσετε την ιδιότητα για την τρέχουσα φόρμα ή έκθεση.

Ιδιότητα

Επιλέξτε την ιδιότητα που θέλετε να ορίσετε.Δείτε την ενότητα Σχόλια σε αυτό το άρθρο για μια λίστα με τις ιδιότητες που μπορείτε να ορίσετε με χρήση αυτής της ενέργειας.

Τιμή

Πληκτρολογήστε την τιμή με την οποία θα ορίσετε την ιδιότητα.Για ιδιότητες σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή οι τιμές των οποίων είναι "Ναι" ή "Όχι", χρησιμοποιήστε -1 για "Ναι" και 0 για "Όχι".Για ιδιότητες σε εφαρμογές Web της Access οι τιμές των οποίων οι τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι", χρησιμοποιήστε Ναι και Όχι.

Παρατηρήσεις

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή για να ορίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες ενός στοιχείου ελέγχου: Ενεργοποιημένο, Ορατό, Κλειδωμένο, Αριστερά, Επάνω, Πλάτος, Ύψος, Χρώμα πρώτου πλάνου, Χρώμα φόντου ή Λεζάντα.

    Σημείωση: Οι ιδιότητες που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται από όλους τους τύπους στοιχείων ελέγχου σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή.

  • Στις εφαρμογές Web της Access, μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες στοιχείων ελέγχου: Ενεργοποιημένο, Ορατό, Χρώμα πρώτου πλάνου, Χρώμα φόντου, Λεζάντα ή Τιμή.

    Σημείωση: Οι ιδιότητες που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται από όλους τους τύπους στοιχείων ελέγχου σε εφαρμογές Web της Access.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής "Ορισμός ιδιότητας" μόνο με την προβολή λίστας και την κενή προβολή στις εφαρμογές Web της Access.

  • Εάν πληκτρολογήσετε μια μη έγκυρη τιμή για το όρισμα Τιμή, δεν προκύπτει σφάλμα, αλλά η Access μπορεί να αλλάξει την ιδιότητα με μια διαφορετική τιμή, ανάλογα με τον πώς ερμηνεύει το όρισμα.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας σε μια μεμονωμένη μακροεντολή μόνο εάν τοποθετήσετε πριν από αυτήν μια ενέργεια που να επιλέγει τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει το στοιχείο ελέγχου για το οποίο ορίζετε την ιδιότητα.Αν η φόρμα ή η έκθεση δεν είναι ανοιχτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Άνοιγμα φόρμας ή Άνοιγμα έκθεσης για να την ανοίξετε και να την επιλέξετε.Αν η φόρμα ή η έκθεση είναι ήδη ανοιχτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Επιλογή αντικειμένου για να την επιλέξετε.Μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας για να ορίσετε την ιδιότητα.Η επιλογή του αντικειμένου δεν είναι απαραίτητη εάν χρησιμοποιείτε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας σε μια μακροεντολή που είναι ενσωματωμένη σε ένα στοιχείο ελέγχου στην ίδια φόρμα ή έκθεση για την οποία ορίζετε την ιδιότητα.

  • Για να εκτελέσετε την ενέργεια Ορισμός ιδιότητας σε μια λειτουργική μονάδα VBA, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Ορισμός ιδιότητας του αντικειμένου DoCmd.

Παράδειγμα

Η ακόλουθη μακροεντολή ορίζει την ιδιότητα Ενεργοποιημένο του στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται txtDescription στην τιμή 0 σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access.Με άλλα λόγια, απενεργοποιεί το στοιχείο ελέγχου.

Ενέργεια

Ορίσματα

Ορισμός ιδιότητας

Όνομα στοιχείου ελέγχου: txtDescription

Ιδιότητα: Ενεργοποιημένο

Τιμή: 0

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×