Ενέργεια μακροεντολής ExportWithFormatting

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια ExportWithFormatting να εξαγάγετε τα δεδομένα στο καθορισμένο Access βάσης δεδομένων αντικείμενο (μια φύλλο δεδομένων, φόρμα, αναφορά ή λειτουργική μονάδα ) σε διάφορες μορφές εξόδου.

Σημείωση: Ξεκινώντας με την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής OutputTo μετονομάστηκε σε ExportWithFormatting. Τα ορίσματα εξακολουθούν να έχουν το ίδιο για αυτήν την ενέργεια μακροεντολής.

Σημείωση: Η ενέργεια μακροεντολής ExportWithFormatting δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές web της Access.

Ρυθμίσεις

Η ενέργεια ExportWithFormatting περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος αντικειμένου

Τον τύπο του αντικειμένου που περιέχει τα δεδομένα για να εξαγάγετε. Κάντε κλικ στον πίνακα (για ένα φύλλο δεδομένων πίνακα), ερωτήματος (για ένα φύλλο δεδομένων ερωτήματος), φόρμα (για μια φόρμα ή φύλλο δεδομένων φόρμας), αναφορά, λειτουργικής μονάδας, Προβολή διακομιστή, Αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση του αντικειμένου Τύπος πλαίσιο στην ενότητα Ορισμάτων ενέργειας του παραθύρου σχεδίασης μακροεντολής. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε ένα μακροεντολή. Εάν θέλετε να εξαγάγετε το ενεργό αντικείμενο, επιλέξτε τον τύπο του με αυτό το όρισμα, αλλά αφήστε κενό το όρισμα Όνομα αντικειμένου . Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα. Η προεπιλογή είναι πίνακα.

Όνομα αντικειμένου

Το όνομα του αντικειμένου που περιέχει τα δεδομένα που πρόκειται να εξαχθούν.Το πλαίσιο Όνομα αντικειμένου εμφανίζει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που ανήκουν στον τύπο που έχετε επιλέξει μέσω του ορίσματος Τύπος αντικειμένου.

Εάν εκτελείτε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια ExportWithFormatting σε μια βάση δεδομένων βιβλιοθήκης, η Access αναζητά πρώτα το αντικείμενο με αυτό το όνομα στη βάση δεδομένων βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

Μορφή εξόδου

Ο τύπος της μορφής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή των δεδομένων.Μπορείτε να επιλέξετε Βιβλία εργασίας του Excel 97 - Excel 2003 (*.xls), Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (*.xlsb), Βιβλίο εργασίας του Excel (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Μορφή PDF(*.pdf), Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf), Αρχεία κειμένου (*.txt) ή Μορφή XPS (*.xps).Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η Access σας ζητά τη μορφή εξόδου.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε εξαγωγή σε μορφή αρχείου PDF ή XPS από την Office Access 2007 μόνο αφού εγκαταστήσετε το πρόσθετο.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Αρχείο εξόδου

Το αρχείο στο οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διαδρομής.Μπορείτε να συμπεριλάβετε την τυπική επέκταση ονόματος αρχείου για τη μορφή εξόδου που επιλέγετε με το όρισμα Μορφή εξόδου, αλλά δεν απαιτείται.Εάν αφήσετε κενό το όρισμα Αρχείο εξόδου, η Access σας ζητά το όνομα του αρχείου εξόδου.

Αυτόματη εκκίνηση

Καθορίζει εάν θέλετε το κατάλληλο λογισμικό για να ξεκινήσετε αμέσως μετά την εκτέλεση της ενέργειας ExportWithFormatting , με το αρχείο που καθορίζεται από το όρισμα Αρχείο εξόδου .

Αρχείο προτύπου

Η διαδρομή και το όνομα αρχείου ενός αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για αρχεία HTML.Το αρχείο προτύπου είναι ένα αρχείο κειμένου που περιλαμβάνει ετικέτες και διακριτικά HTML που είναι μοναδικά στην Access.

Κωδικοποίηση

Ο τύπος της κωδικοποίησης χαρακτήρων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή των δεδομένων κειμένου ή HTML.Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές MS-DOS, Unicode ή Unicode (UTF-8).Η ρύθμιση του ορίσματος MS-DOS είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία κειμένου.Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η Access εξάγει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση των Windows για αρχεία κειμένου και την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση του συστήματος για αρχεία HTML.

Ποιότητα εξόδου

Επιλέξτε το στοιχείο Εκτύπωση για να βελτιστοποιήσετε την έξοδο για εκτύπωση ή το στοιχείο Οθόνη για να βελτιστοποιήσετε την έξοδο για προβολή σε μια οθόνη.

Παρατηρήσεις

Τα δεδομένα της Access εξάγονται στην επιλεγμένη μορφή και η ανάγνωσή τους είναι δυνατή από οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την ίδια μορφή.Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε μια έκθεση της Access με τη μορφή εγγράφου εμπλουτισμένου κειμένου και, στη συνέχεια, να ανοίξετε το έγγραφο στο Microsoft Word.

Εάν εξαγάγετε το αντικείμενο βάσης δεδομένων σε μορφή HTML, η Access δημιουργεί ένα αρχείο σε μορφή HTML που περιέχει τα δεδομένα από το αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όρισμα Αρχείο προτύπου για να καθορίσετε ένα αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για το αρχείο .html.

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια μακροεντολής ExportWithFormatting για την εξαγωγή ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή εξόδου:

  • Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δεδομένων σε φύλλα δεδομένων πίνακα, ερωτήματος και φόρμας.Στο αρχείο εξόδου, όλα τα πεδία του φύλλου δεδομένων έχουν την ίδια εμφάνιση με εκείνη της Access, εκτός από τα πεδία που περιέχουν τα αντικείμενα OLE.Οι στήλες των πεδίων αντικειμένου OLE περιλαμβάνονται στο αρχείο εξόδου, αλλά τα πεδία είναι κενά.

  • Για ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο "Ναι/Όχι" (κουμπί εναλλαγής, κουμπί επιλογής ή πλαίσιο ελέγχου), το αρχείο εξόδου εμφανίζει την τιμή –1 (Ναι) ή 0 (Όχι).

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου που είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο υπερ-σύνδεσης, το αρχείο εξόδου εμφανίζει την υπερ-σύνδεση για όλες τις μορφές εξόδου, εκτός από το κείμενο MS-DOS (σε αυτήν την περίπτωση, η υπερ-σύνδεση εμφανίζεται ως κανονικό κείμενο).

  • Εάν εξαγάγετε τα δεδομένα μιας φόρμας σε προβολή φόρμας, το αρχείο εξόδου θα περιέχει πάντοτε την προβολή φύλλου δεδομένων της φόρμας.

  • Όταν κάνετε εξαγωγή ενός φύλλου δεδομένων ή μιας φόρμας σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο .html.Κατά την εξαγωγή μιας έκθεσης σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο .html για κάθε σελίδα της έκθεσης.

Το αποτέλεσμα από την εκτέλεση της ενέργειας μακροεντολής ExportWithFormatting είναι παρόμοια με κάνοντας κλικ σε μία από τις επιλογές στην ομάδα " Εξαγωγή " στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα. Τα ορίσματα ενέργειας αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια μακροεντολής ExportWithFormatting σε μια Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικής μονάδας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Έξοδος σε του αντικειμένου DoCmd .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×