Ενέργεια μακροεντολής EMailDatabaseObject

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής EMailDatabaseObject σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access για να συμπεριλάβετε την καθορισμένη Access φύλλο δεδομένων, φόρμα, αναφορά ή λειτουργική μονάδα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μπορεί να προβληθεί και να προωθηθεί.

Σημείωση: Ξεκινώντας από την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής SendObject μετονομάστηκε σε EMailDatabaseObject.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια δεν θα επιτρέπεται εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις

Η ενέργεια EMailDatabaseObject περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος αντικειμένου

Ο τύπος του αντικειμένου που θα συμπεριληφθεί στο μήνυμα αλληλογραφίας. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας (για ένα φύλλο δεδομένων πίνακα), το ερώτημα (για ένα φύλλο δεδομένων ερωτήματος), τη φόρμα (για ένα φύλλο δεδομένων φόρμας ή φόρμας), την αναφορά, τη λειτουργική μονάδαή τη σελίδα πρόσβασης δεδομένων, την Προβολή διακομιστή, τις αποθηκευμένες διαδικασίεςή Συνάρτηση στο πλαίσιο " Τύπος αντικειμένου " στην ενότητα " ορίσματα ενέργειας " του παραθύρου "Σχεδίαση μακροεντολής". Δεν μπορείτε να στείλετε ένα μακροεντολή. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το ενεργό αντικείμενο, επιλέξτε τον τύπο του με αυτό το όρισμα, αλλά αφήστε κενό το όρισμα όνομα αντικειμένου .

Όνομα αντικειμένου

Το όνομα του αντικειμένου που θα συμπεριληφθεί στο μήνυμα αλληλογραφίας. Το πλαίσιο όνομα αντικειμένου εμφανίζει όλα τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων του τύπου που έχει επιλεγεί από το όρισμα Τύπος αντικειμένου . Εάν αφήσετε κενά τα ορίσματα " Τύπος αντικειμένου " και " όνομα αντικειμένου ", η Access στέλνει ένα μήνυμα στην εφαρμογή αλληλογραφίας χωρίς κανένα αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Εάν εκτελέσετε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια EMailDatabaseObject σε μια βάση δεδομένων βιβλιοθήκης, η Access αναζητά το αντικείμενο με αυτό το όνομα πρώτα στη βάση δεδομένων βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

Μορφή εξόδου

Ο τύπος της μορφοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για το συμπεριλαμβανόμενο αντικείμενο. Η λίστα με τις μορφές από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε θα αλλάξει ανάλογα με το τι επιλέγετε για το όρισμα Τύπος αντικειμένου . Οι διαθέσιμες μορφές μπορεί να περιλαμβάνουν το excel 97-βιβλίο εργασίας excel 2003 (*. xls), δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (*. xlsb), βιβλίο εργασίας του Excel (*. xlsx), HTML (*. htm, *. HTML), βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel 5.0/95 (*. xls), μορφή PDF (*. PDF), εμπλουτισμένο κείμενο fomat (*. rtf), αρχεία κειμένου (*. txt)ή μορφή XPS (*. xps). στο πλαίσιο μορφή εξόδου . Οι λειτουργικές μονάδες μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε μορφή κειμένου. Οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων μπορούν να αποσταλούν μόνο σε μορφή HTML. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η Access θα σας ζητήσει τη μορφή εξόδου.

Για να

Τους παραλήπτες του μηνύματος του οποίου τα ονόματα θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή " προς " στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η Access θα σας ζητήσει τα ονόματα των παραληπτών.

ΔιαΧωρίστε τα ονόματα των παραληπτών που καθορίζετε σε αυτό το όρισμα (και στα ορίσματα Κοιν . και ιδιαίτερης κοινοποίησης ) με ελληνικό ερωτηματικό (;) ή με το σύνολο διαχωριστικό λίστας στην καρτέλα αριθμός του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες τοπικών ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχουτων Microsoft Windows. Εάν η εφαρμογή αλληλογραφίας δεν μπορεί να προσδιορίσει τα ονόματα των παραληπτών, το μήνυμα δεν αποστέλλεται και παρουσιάζεται σφάλμα.

Κοιν.

Τους παραλήπτες του μηνύματος των οποίων τα ονόματα θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή CC ("αντίγραφο άνθρακα") στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η γραμμή CC στο μήνυμα αλληλογραφίας είναι κενή.

Ιδιαίτ. κοιν.

Τους παραλήπτες του μηνύματος των οποίων τα ονόματα θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή της κοινοποίησης ("Αντιγραφή τυφλού άνθρακα") στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η γραμμή ιδιαίτερης κοινοποίησης στο μήνυμα αλληλογραφίας είναι κενή.

Subject

Το θέμα του μηνύματος. Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος αλληλογραφίας. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, η γραμμή θέματος στο μήνυμα αλληλογραφίας είναι κενή.

Κείμενο μηνύματος

Το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμα εκτός από το αντικείμενο βάσης δεδομένων. Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στο κύριο σώμα του μηνύματος αλληλογραφίας, μετά το αντικείμενο. Εάν αφήσετε αυτό το όρισμα κενό, δεν περιλαμβάνεται πρόσθετο κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενά τα ορίσματα " Τύπος αντικειμένου " και " όνομα αντικειμένου ", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όρισμα για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Επεξεργασία μηνύματος

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του μηνύματος πριν από την αποστολή του. Εάν επιλέξετε Ναι, η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεκινά αυτόματα και μπορεί να γίνει επεξεργασία του μηνύματος. Εάν επιλέξετε Όχι, το μήνυμα αποστέλλεται χωρίς ο χρήστης να έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί το μήνυμα. Η προεπιλογή είναι Ναι.

Αρχείο προτύπου

Τη διαδρομή και το όνομα αρχείου ενός αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για ένα αρχείο HTML. Το αρχείο προτύπου είναι ένα αρχείο που περιέχει ετικέτες HTML.

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο του μηνύματος αλληλογραφίας βρίσκεται στην επιλεγμένη μορφή εξόδου. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο, το κατάλληλο λογισμικό ξεκινά με το αντικείμενο ανοιγμένο.

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια EMailDatabaseObject για να συμπεριλάβετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Μπορείτε να στείλετε φύλλα δεδομένων πίνακα, ερωτήματος και φόρμας. Στο συμπεριλαμβανόμενο αντικείμενο, όλα τα πεδία του φύλλου δεδομένων εμφανίζονται όπως στην Access, εκτός από τα πεδία που περιέχουν αντικείμενα OLE. Οι στήλες για αυτά τα πεδία περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, αλλά τα πεδία είναι κενά.

  • Για ένα στοιχείο ελέγχου δεσμευμένο σε ένα πεδίο Ναι/Όχι ( κουμπί εναλλαγής, κουμπί επιλογής ή πλαίσιο ελέγχου ), το αρχείο εξόδου εμφανίζει την τιμή – 1 (Ναι) ή 0 (όχι).

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου δεσμευμένο σε ένα πεδίο υπερ-σύνδεσης, το αρχείο εξόδου εμφανίζει το υπερ-σύνδεση για όλες τις μορφές εξόδου εκτός από το κείμενο του MS-DOS (σε αυτήν την περίπτωση, η υπερ-σύνδεση εμφανίζεται απλώς ως κανονικό κείμενο).

  • Εάν στείλετε μια φόρμα στο προβολή φόρμας, το αντικείμενο που περιλαμβάνεται περιέχει πάντα το προβολή φύλλου δεδομένων της φόρμας.

  • Εάν στείλετε μια αναφορά, τα μόνα στοιχεία ελέγχου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο είναι πλαίσια κειμένου και (σε ορισμένες περιπτώσεις) Ετικέτες. Όλα τα άλλα στοιχεία ελέγχου αγνοούνται. Οι πληροφορίες κεφαλίδας και υποσέλιδου δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι ότι όταν στέλνετε μια αναφορά σε μορφή Excel, ένα πλαίσιο κειμένου σε ένα υποσέλιδο ομάδας που περιέχει μια παράσταση με τη συνάρτηση Sum περιλαμβάνεται στο αντικείμενο. Κανένα άλλο στοιχείο ελέγχου σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο (και χωρίς συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων εκτός του αθροίσματος) περιλαμβάνεται στο αντικείμενο.

  • Οι δευτερεύουσες αναφορές περιλαμβάνονται στο αντικείμενο.

  • Όταν στέλνετε ένα φύλλο δεδομένων, μια φόρμα ή μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο. HTML. Όταν στέλνετε μια αναφορά σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο. HTML για κάθε σελίδα της αναφοράς.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια EMailDatabaseObject σε μια λειτουργική μονάδα της Visual Basic for Applications (VBA), χρησιμοποιήστε τη μέθοδο SendObject του αντικειμένου DoCmd .

εικόνα

Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχεται από τον Λουκά Τσανγκ. Ο Λουκάς είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος της FMS, Inc., ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους προσαρμοσμένων λύσεων βάσεων δεδομένων και εργαλείων για προγραμματιστές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×