Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Εμφανίζεται μια ιστοσελίδα, φάκελος ή αρχείο σε μια σελίδα του SharePoint κλασική

Εμφανίζεται μια ιστοσελίδα, φάκελος ή αρχείο σε μια σελίδα του SharePoint κλασική

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, αρχείο ή φάκελο σε κλασική σελίδα του SharePoint. Μπορείτε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση, μια διαδρομή αρχείου ή μια διαδρομή φακέλου για σύνδεση στο περιεχόμενο.

Σημειώσεις: 

  • Το Τμήμα Web προβολής σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει το στοιχείο HTML IFRAME.

  • Για την εμφάνιση αρχείου ή φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε:

  • Μια αγαπημένη προέλευση ειδήσεων από το Internet σε μια αποκλειστική ενότητα σύνοψης ειδήσεων σε μια σελίδα του SharePoint.

  • Μια λίστα ενεργών αρχείων ομάδας εργασίας σε ένα διακομιστή που θέλετε να βλέπετε σε τακτική βάση.

  • Ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείτε συχνά.

Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα μέλους της ομάδας "Σχεδιαστής" για την τοποθεσία.

  1. Στη σελίδα που θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web, επιλέξτε " Επεξεργασία " στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

    Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

    Σύνδεση "Επεξεργασία"

  2. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τμήμα Web.

    Τμήμα Web

  3. Στην περιοχή κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία, όπως μέσα και περιεχόμενο, επιλέξτε ένα τμήμα web, όπως το τμήμα Web Προβολής σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

    Προσθήκη Τμήματος Web

  4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας,

  • Εάν δεν έχετε ακόμη ορίσει το τμήμα Web προβολής σελίδας, πριν να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε Άνοιγμα του παραθύρου εργαλείων.

    Άνοιγμα του παραθύρου εργαλείων

Οι ιδιότητες του Τμήματος Web εμφανίζονται στο παράθυρο εργαλείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω περιγραφές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web PartWeb:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Ομάδα Ιστοσελίδα, Φάκελος ή Αρχείο

Καθορίζει το είδος του περιεχομένου που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Ιστοσελίδα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα ως περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας. Αυτή η επιλογή εισάγει αυτόματα το πρόθεμα του πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (http://) στο πλαίσιο κειμένου Σύνδεση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

  • Φάκελος     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια λίστα αρχείων σε έναν φάκελο.

  • Αρχείο     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Το αρχείο ανοίγει είτε σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης είτε μέσα στο Τμήμα Web, εάν η εφαρμογή ανοίγματος του αρχείου υποστηρίζει την ενσωματωμένη ενεργοποίηση του αρχείου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεση

Καθορίζει μια υπερ-σύνδεση, φάκελο ή αρχείο για σύνδεση στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας:

  • Εάν επιλέξατε Ιστοσελίδα προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα εξής:

    • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

    • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

  • Εάν επιλέξατε Φάκελος προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τοπικό φάκελο ή φάκελο δικτύου. Για την εμφάνιση φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

  • Εάν επιλέξατε Αρχείο προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου. Για την εμφάνιση αρχείου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες του Τμήματος Web στο παράθυρο εργαλείων.

Σημείωση:  Οι κοινές ιδιότητες Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ίσως να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτή την ενότητα για διάφορους λόγους:

  • Ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να επιλέξετε να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες. Επιπλέον, ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε πρόσθετες ιδιότητες. Αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες δεν μπορεί να αναφέρεται στις ενότητες Εμφάνιση, τη διάταξη ή για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων.

  • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η ρύθμιση κατάστασης chrome είναι ορισμένη ως Κανονικό και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένο.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθημα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παράσχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσα από μια σύνδεση Τμημάτων Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της σελίδας στην οποία τοποθετείται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες της σελίδας δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Σημαντικό: Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν επιλέξετε στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν επιλέγετε την εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα στη Βοήθεια του SharePoint ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα με τα Τμήματα Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Ακροατήρια προορισμού

Μπορείτε να προσδιορίσετε ένα ακροατήριο χρησιμοποιώντας μια ομάδα του SharePoint, μια λίστα διανομής, μια ομάδα ασφαλείας ή ένα καθολικό ακροατήριο. Το Τμήμα Web εμφανίζεται μόνο στα άτομα που είναι μέλη των ακροατηρίων που καθορίζετε εδώ.

Το συνδεδεμένο περιεχόμενο από το τμήμα Web προβολής σελίδας είναι απομόνωσης από άλλο περιεχόμενο στη σελίδα από το στοιχείο HTML IFRAME. Το τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει ασύγχρονα το περιεχόμενο από το υπόλοιπο της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε άλλα τμήματα Web στη σελίδα, εάν συμβαίνει στη σύνδεση για να χρειαστεί αρκετό χρόνο για να επιστρέψετε στο περιεχόμενο.

Αυτό το στοιχείο διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε στοιχεία HTML που εμφανίζονται ως περιεχόμενο στο Τμήμα Web προβολής σελίδας δεν έρχονται σε διένεξη με άλλα στοιχεία HTML της σελίδας. Για παράδειγμα, η σελίδα μπορεί να περιέχει ήδη ένα στοιχείο HTML FORM, οπότε η σελίδα δεν θα εμφανίζεται σωστά όταν το συνδεδεμένο περιεχόμενο επίσης περιέχει ένα στοιχείο HTML FORM το οποίο δεν ήταν μέσα στο στοιχείο HTML IFRAME.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε:

  • Μια αγαπημένη προέλευση ειδήσεων από το Internet σε μια αποκλειστική ενότητα σύνοψης ειδήσεων σε μια σελίδα του SharePoint.

  • Μια λίστα ενεργών αρχείων ομάδας εργασίας σε ένα διακομιστή που θέλετε να βλέπετε σε τακτική βάση.

  • Ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείτε συχνά.

Το συνδεδεμένο περιεχόμενο από το τμήμα Web προβολής σελίδας είναι απομόνωσης από άλλο περιεχόμενο στη σελίδα χρησιμοποιώντας το στοιχείο HTML IFRAME. Αυτό το στοιχείο διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία HTML που εμφανίζονται ως περιεχόμενο στο τμήμα Web προβολής σελίδας δεν βρίσκονται σε διένεξη με άλλα στοιχεία HTML στη σελίδα. Για παράδειγμα, η σελίδα μπορεί να περιέχει ήδη ένα στοιχείο HTML FORM και η σελίδα δεν θα εμφανιζόταν σωστά εάν το συνδεδεμένο περιεχόμενο περιείχε επίσης ένα στοιχείο HTML FORM που δεν είναι μέσα στο στοιχείο HTML IFRAME.

Το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει το περιεχόμενο με ασύγχρονο τρόπο σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε άλλα Τμήματα Web στη σελίδα, εάν η σύνδεση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιστρέψει το περιεχόμενο.

Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα μέλους της ομάδας "Σχεδιαστής" για την τοποθεσία.

  1. Από μια σελίδα, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα σελίδα, και, στη συνέχεια, Κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.
    εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

    Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

  2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα Web, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα τμήματα Web.
    Επιλογή 'Περισσότερα τμήματα Web'

  3. Στην περιοχή κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία, όπως μέσα και περιεχόμενο, επιλέξτε το τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως Προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
    Παράθυρο διαλόγου 'Περισσότερα τμήματα Web'

    όταν επιλέγετε ένα τμήμα Web, εμφανίζονται πληροφορίες για το τμήμα Web.

  4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

    Σημειώσεις: 

    • Στο SharePoint Foundation 2010, το τμήμα Web προβολής σελίδας είναι στην κατηγορία μέσα και περιεχόμενο.

    • Στο Microsoft SharePoint Server 2010 το πρόγραμμα προβολής σελίδας Τμήματος Web είναι στην κατηγορία για σύνταξη από κοινού.

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του προγράμματος προβολής σελίδας Τμήματος Web,

  • Εάν δεν έχετε ρυθμίσει ακόμη το πρόγραμμα προβολής σελίδας Τμήματος Web, στο πρόγραμμα προβολής σελίδας Τμήματος Web, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα παραθύρου εργαλείων.

  • Τοποθετήστε το δείκτη στο τμήμα Web, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

Οι ιδιότητες του Τμήματος Web εμφανίζονται στο παράθυρο εργαλείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω περιγραφές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Ομάδα Ιστοσελίδα, Φάκελος ή Αρχείο

Καθορίζει το είδος του περιεχομένου που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Ιστοσελίδα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα ως περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας. Αυτή η επιλογή εισάγει αυτόματα το πρόθεμα του πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (http://) στο πλαίσιο κειμένου Σύνδεση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

  • Φάκελος     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια λίστα αρχείων σε έναν φάκελο.

  • Αρχείο     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Το αρχείο ανοίγει είτε σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης είτε μέσα στο Τμήμα Web, εάν η εφαρμογή ανοίγματος του αρχείου υποστηρίζει την ενσωματωμένη ενεργοποίηση του αρχείου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεση

Καθορίζει μια υπερ-σύνδεση, φάκελο ή αρχείο για σύνδεση στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας:

  • Εάν επιλέξατε Ιστοσελίδα προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα εξής:

    • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

    • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

  • Εάν επιλέξατε Φάκελος προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τοπικό φάκελο ή φάκελο δικτύου. Για την εμφάνιση φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

  • Εάν επιλέξετε αρχείο νωρίτερα σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου. Εμφάνιση ενός αρχείου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και σύνθετα χαρακτηριστικά τους. Μπορείτε να αλλάξετε ιδιότητες του Τμήματος Web στο παράθυρο εργαλείων.

Σημείωση:  Οι κοινές ιδιότητες Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ίσως να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτή την ενότητα για διάφορους λόγους:

  • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

  • Ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να επιλέξετε να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες. Επιπλέον, ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε πρόσθετες ιδιότητες. Αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες δεν μπορεί να αναφέρεται στις ενότητες Εμφάνιση, τη διάταξη ή για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων.

  • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η ρύθμιση κατάστασης chrome είναι ορισμένη ως Κανονικό και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένο.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθημα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παράσχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσα από μια σύνδεση Τμημάτων Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, Αραβικά είναι μια γλώσσα δεξιά προς τα αριστερά. Αγγλικά και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλα τα είδη των τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της σελίδας στην οποία τοποθετείται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες της σελίδας δεν θα εμφανίζεται στη λίστα, εάν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση του αρχείου που περιέχει πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το τμήμα Web. Οι πληροφορίες Βοήθειας εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια στο μενού τμήμα Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  1. Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

  2. Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

  3. Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα στη Βοήθεια του SharePoint ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα με τα Τμήματα Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×