Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ τύπων και κελιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο έλεγχος της ακρίβειας των τύπων ή η ανεύρεση της προέλευσης ενός σφάλματος μπορεί να είναι δύσκολη, εάν ο τύπος χρησιμοποιεί προηγούμενα ή εξαρτημένα κελιά:

 • Προηγούμενα κελιά —   κελιά στα οποία γίνεται αναφορά από έναν τύπο σε άλλο κελί. Για παράδειγμα, εάν το κελί D10 περιέχει τον τύπο = B5, στη συνέχεια, το κελί B5 είναι προηγούμενο του κελιού D10.

 • Εξαρτημένα κελιά —    αυτά τα κελιά περιέχουν τύπους οι οποίοι αναφέρονται σε άλλα κελιά. Για παράδειγμα, εάν το κελί D10 περιέχει τον τύπο = B5, το κελί D10 είναι ένα εξαρτώνται από το κελί B5.

Για να βοηθηθείτε στον έλεγχο των τύπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Ανίχνευση προηγουμένων και Ανίχνευση εξαρτημένων για γραφική εμφάνιση και ανίχνευση των σχέσεων μεταξύ αυτών των κελιών και τύπων με βέλη ανίχνευσης, όπως φαίνεται σε αυτήν την εικόνα.

Φύλλο εργασίας με βέλη ανίχνευσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμφανίσετε τύπου σχέσεις μεταξύ των κελιών:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2007; Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι όλα είναι επιλεγμένο στο αντικείμενα.

 3. Για να καθορίσετε αναφορά κελιών σε άλλο βιβλίο εργασίας, αυτό το βιβλίο εργασίας πρέπει να είναι ανοιχτό. Το Microsoft Office Excel δεν είναι δυνατό να μεταβείτε σε ένα κελί σε ένα βιβλίο εργασίας που δεν είναι ανοικτό.

 4. Κάντε ένα από τα εξής.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο για τον οποίο θέλετε να εντοπίσετε τα προηγούμενα κελιά.

 2. Για να εμφανιστεί ένα βέλος ανίχνευσης που παρέχει άμεσα δεδομένα στο ενεργό κελί, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού .

  • Μπλε βέλη προβάλουν κελιά χωρίς σφάλματα. Κόκκινα βέλη εμφανίζουν κελιά που προκαλούν σφάλματα. Εάν το επιλεγμένο κελί γίνεται αναφορά από ένα κελί σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας, ένα μαύρο βέλος δείχνει από το επιλεγμένο κελί σε ένα εικονίδιο φύλλου εργασίας εικονίδιο φύλλου εργασίας . Πριν από το Excel να ανιχνεύσει αυτές τις εξαρτήσεις, πρέπει να είναι ανοιχτό το άλλο βιβλίο εργασίας.

 3. Για να προσδιορίσετε το επόμενο επίπεδο των κελιών που παρέχουν δεδομένα στο ενεργό κελί, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καταργήσετε ένα επίπεδο βέλη ανίχνευσης κάθε φορά, ξεκινήστε με το προηγούμενο κελί πλέον απομακρυσμένων μακριά από το ενεργό κελί. Στη συνέχεια, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κατάργηση βελών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών προηγούμενο Εικόνα κουμπιού . Για να καταργήσετε ένα άλλο επίπεδο του βέλη ανίχνευσης, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το κελί για το οποίο θέλετε να προσδιορίσετε τα εξαρτημένα κελιά.

 2. Για να εμφανιστεί ένα βέλος ανίχνευσης που εξαρτάται από το ενεργό κελί, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση εξαρτημένων Εικόνα κουμπιού .

  Μπλε βέλη προβάλουν κελιά χωρίς σφάλματα. Κόκκινα βέλη εμφανίζουν κελιά που προκαλούν σφάλματα. Εάν το επιλεγμένο κελί γίνεται αναφορά από ένα κελί σε ένα άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας, ένα μαύρο βέλος δείχνει από το επιλεγμένο κελί σε ένα εικονίδιο φύλλου εργασίας εικονίδιο φύλλου εργασίας . Πριν από το Excel να ανιχνεύσει αυτές τις εξαρτήσεις, πρέπει να είναι ανοιχτό το άλλο βιβλίο εργασίας.

 3. Για να προσδιορίσετε το επόμενο επίπεδο των κελιών που είναι εξαρτημένα από το ενεργό κελί, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Ανίχνευση εξαρτημένων Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καταργήσετε ένα επίπεδο βέλη ανίχνευσης κάθε φορά, ξεκινώντας με το εξαρτώμενα κελί που βρίσκεται πιο μακριά από το ενεργό κελί, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κατάργηση βελών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κατάργηση Εξαρτώμενα βέλη Εικόνα κουμπιού . Για να καταργήσετε ένα άλλο επίπεδο του βέλη ανίχνευσης, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Σε ένα κενό κελί, πληκτρολογήστε = (το σύμβολο ισότητας).

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

 3. Επιλέξτε το κελί και, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού δύο φορές

Για να καταργήσετε όλα βέλη ανίχνευσης στο φύλλο εργασίας, στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών Εικόνα κουμπιού .

Θέμα: Το Microsoft Excel εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν κάνω κλικ την ανίχνευση εξαρτημένων "ή" Ανίχνευση προηγουμένων.

Εάν το Excel ηχητικά σήματα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση εξαρτημένων Εικόνα κουμπιού ή Ανίχνευση προηγουμένων Εικόνα κουμπιού , Excel έχει είτε ανιχνεύσει όλα τα επίπεδα του τύπου ή προσπαθείτε να ανιχνεύσετε ενός στοιχείου που είναι untraceable. Τα ακόλουθα στοιχεία σε φύλλα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους τύπους δεν είναι σύμφωνα με τα εργαλεία ελέγχου:

 • Οι αναφορές σε πλαίσια κειμένου, ενσωματωμένα γραφήματα ή εικόνες σε φύλλα εργασίας.

 • Αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα.

 • Οι αναφορές σε σταθερές με όνομα.

 • Τύποι που βρίσκονται σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας που αναφέρονται στο ενεργό κελί όταν το άλλο βιβλίο εργασίας είναι κλειστό.

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τα κωδικοποιημένα με χρώμα προηγούμενα κελιά για τα ορίσματα ενός τύπου, επιλέξτε ένα κελί και πατήστε το πλήκτρο F2.

 • Για να επιλέξετε το κελί στην άλλη άκρη ενός βέλους, κάντε διπλό κλικ στο βέλος. Εάν το κελί βρίσκεται σε άλλο φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο μαύρο βέλος για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην αναφορά που θέλετε στη λίστα Μετάβαση σε.

 • Όλα τα βέλη ανίχνευσης εξαφανίζονται, αν αλλάξετε τον τύπο στο οποίο τα βέλη σημείο, εισαγωγή ή διαγραφή στήλες ή γραμμές, ή διαγραφή ή μετακίνηση κελιών. Για να επαναφέρετε τα βέλη ανίχνευσης μετά την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εντολές ελέγχου στο φύλλο εργασίας ξανά. Για να παρακολουθείτε τα αρχικά βέλη ανίχνευσης, εκτυπώστε το φύλλο εργασίας με τα βέλη ανίχνευσης πριν να κάνετε τις αλλαγές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×