Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια γραμμή συνόλων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Γραμμή συνόλων στην Access σάς βοηθά να δείτε με μια ματιά τα σύνολα των στηλών σε ένα φύλλο δεδομένων. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα με πληροφορίες αγορών, μπορούμε να εμφανίσουμε το άθροισμα των τιμών ή των αγορασμένων μονάδων ή το συνολικό πλήθος των στοιχείων, προσθέτοντας μια Γραμμή συνόλων στο φύλλο δεδομένων:

Γραμμή συνόλων, συμπληρωμένη με δεδομένα

Σημείωση:  Για να εμφανιστεί η τιμή "Άθροισμα" μιας στήλης, ο τύπος δεδομένων της στήλης πρέπει να είναι "Αριθμός", "Δεκαδικός" ή "Νομισματική μονάδα". Για μη αριθμητικές στήλες, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τον τύπο συνόλου "Καταμέτρηση".

Προσθήκη Γραμμής συνόλων

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα, το ερώτημα ή τη διαιρεμένη φόρμα από το Παράθυρο περιήγησης, για να ανοίξει σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα.

  Η γραμμή Σύνολο προστίθεται στο τέλος του φύλλου δεδομένων:

  γραμμή συνόλων σε φύλλο δεδομένων

 3. Για κάθε κελί στη γραμμή Σύνολο όπου θέλετε να εμφανίζεται ένα σύνολο, κάντε κλικ στο κελί και επιλέξτε το είδος του συνόλου που θέλετε.

Επιλογή τύπου συνόλου

Αφού προσθέσετε τη γραμμή Σύνολο, επιλέξτε τον τύπο της τιμής συνόλων που θα εμφανίζεται για κάθε στήλη. Για παράδειγμα, συγκεντρωτικές τιμές όπως τα αθροίσματα μπορούν να εμφανιστούν όταν ο τύπος δεδομένων είναι "Αριθμός", "Δεκαδικός" ή "Νομισματική μονάδα". Το πλήθος τιμών είναι εφικτό όταν ο τύπος δεδομένων είναι μια τιμή κειμένου.

Έστω ότι στο φύλλο δεδομένων σε αυτό το παράδειγμα εμφανίζεται η συνολική τιμή αθροίσματος για τις στήλες Τιμή αγοράς και Αγορασμένες μονάδες, καθώς και το συνολικό πλήθος για τη στήλη Στοιχείο στην παρακάτω εικόνα:

 1. Αντί για τη λέξη Σύνολο στην πρώτη στήλη, μπορούμε να εμφανίσουμε ένα συνολικό πλήθος εγγραφών. Κάντε κλικ στη γραμμή συνόλων για τη στήλη Στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε Πλήθος για να δείτε το συνολικό αριθμό ή το πλήθος των στοιχείων.

 2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος της στήλης Τιμή αγοράς και επιλέξτε Άθροισμαγια να δείτε τη συνολική τιμή αγοράς όλων των στοιχείων.

 3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για τη στήλη Αγορασμένες μονάδες, για να δείτε τα σύνολα των αγορασμένων μονάδων.

  γραμμή συνόλων με συναρτήσεις αθροίσματος και πλήθους

  Σημείωση:  Αν και δεν μπορείτε ούτε να διαγράψετε ούτε να αποκόψετε τη γραμμή Σύνολο, μπορείτε να την κρύψετε, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικά στοιχεία στην Κεντρική καρτέλα.

Κατανοήστε το "Άθροισμα" και τις άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων εκτελούν υπολογισμούς σε στήλες δεδομένων και επιστρέφουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όταν θέλετε να υπολογίσετε μία μοναδική τιμή, όπως ένα άθροισμα ή ένα μέσο όρο. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων με στήλες δεδομένων. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι προφανές, αλλά κατά τον σχεδιασμό και τη χρήση μιας βάσης δεδομένων, υπάρχει η τάση να επικεντρωνόμαστε σε γραμμές δεδομένων και μεμονωμένες εγγραφές — δηλαδή, εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν δεδομένα σε ένα πεδίο, να μετακινήσουν τον δρομέα προς τα δεξιά ή τα αριστερά και να συμπληρώσουν το επόμενο πεδίο, και ούτω καθεξής. Αντίθετα, οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εστιάσουμε σε ομάδες εγγραφών σε στήλες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε την Access για την αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων πωλήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για να μετρήσετε τον αριθμό των προϊόντων που πουλήθηκαν σε μια στήλη, να υπολογίσετε σύνολα ποσών πωλήσεων σε μια δεύτερη στήλη, και να υπολογίσετε το μέσο ποσό πωλήσεων για κάθε προϊόν σε μια τρίτη στήλη.

Αυτός ο πίνακας παραθέτει και περιγράφει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα που παρέχει η Access στη Γραμμή συνόλων. Να θυμάστε ότι η Access παρέχει πρόσθετες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, αλλά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε σε ερωτήματα.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Τύπος(οι) κατάλληλων δεδομένων για χρήση

Διαθέσιμο στη Γραμμή συνόλων;

Μέσος όρος

Υπολογίζει τον μέσο όρο για μια στήλη. Η στήλη πρέπει να περιέχει δεδομένα αριθμών, νομισματικής μονάδας ή δεδομένα ημερομηνίας/ώρας. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Ναι

Πλήθος

Μετράει το πλήθος των στοιχείων σε μία στήλη.

Όλοι οι τύποι δεδομένων εκτός από περίπλοκα, επαναλαμβανόμενα ανυσματικά δεδομένα, όπως μια στήλη με λίστες πολλών τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λίστες πολλών τιμών, ανατρέξτε στα άρθρα Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών και Δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου πολλών τιμών.

Ναι

Μέγιστο

Επιστρέφει το στοιχείο με την υψηλότερη τιμή. Για δεδομένα κειμένου η υψηλότερη τιμή είναι η τελευταία αλφαβητική τιμή, και η Access δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Ναι

Ελάχιστο

Επιστρέφει το στοιχείο με τη χαμηλότερη τιμή. Για δεδομένα κειμένου η χαμηλότερη τιμή είναι η πρώτη αλφαβητική τιμή, και η Access δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Ναι

Τυπική απόκλιση

Μετράει το εύρος της διασποράς τιμών από μια τιμή μέσου όρου (μια μέση τιμή). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περισσότερες πληροφορίες για τις συναρτήσεις "Τυπική απόκλιση" και "Διακύμανση", στην επόμενη ενότητα.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα

Ναι

Άθροισμα

Προσθέτει τα στοιχεία σε μια στήλη. Λειτουργεί μόνο με αριθμητικά δεδομένα και νομισματικές μονάδες.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα

Ναι

Διακύμανση

Μετρά τη στατιστική διακύμανση όλων των τιμών στη στήλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση μόνο σε αριθμητικά δεδομένα και νομισματικών μονάδων. Εάν ο πίνακας περιέχει λιγότερες από δύο γραμμές, η Access επιστρέφει μια τιμή null. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις διακύμανσης, ανατρέξτε στο θέμα Περισσότερες πληροφορίες για τις συναρτήσεις Τυπικής απόκλισης και Διακύμανσης, στην επόμενη ενότητα.

Αριθμός, δεκαδικό, νομισματική μονάδα

Ναι

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις "Τυπική απόκλιση" και "Διακύμανση"

Οι συναρτήσεις Τυπική απόκλιση και Διακύμανση υπολογίζουν στατιστικές τιμές. Συγκεκριμένα, υπολογίζουν πού συγκεντρώνονται οι τιμές γύρω από τη μέση τιμή τους (τον μέσο όρο τους) σε μια τυπική κατανομή (κωνοειδής καμπύλη).

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι συλλέγετε τυχαία 10 εργαλεία με σφραγίδα από το ίδιο μηχάνημα και μετράτε το όριο θραύσης — μια διαδικασία που ελέγχει το μηχάνημα και τις μετρήσεις σας ποιοτικού ελέγχου. Εάν υπολογίσετε έναν μέσο όρο θραύσης, μπορείτε να δείτε ότι τα περισσότερα από τα εργαλεία έχουν όριο θραύσης που πλησιάζει αυτόν τον μέσο όρο, ενώ κάποια έχουν μεγαλύτερη και άλλα μικρότερη δύναμη. Ωστόσο, εάν υπολογίσετε μόνο τον μέσο όρο ορίου θραύσης, αυτή η τιμή δεν σας λέει πόσο καλά λειτουργεί η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζετε, επειδή ορισμένα υπερβολικά ισχυρά ή αδύναμα εργαλεία μπορεί να στρεβλώνουν τον μέσο όρο, προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Οι συναρτήσεις Διακύμανση και Τυπική απόκλιση αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ενημερώνοντάς σας για το πόσο κοντά είναι οι τιμές σας στη μέση τιμή. Για το όριο θραύσης, οι μικρότεροι αριθμοί που επιστρέφονται από τις δύο συναρτήσεις υποδεικνύουν ότι οι κατασκευαστικές διεργασίες σας λειτουργούν καλά, επειδή λίγα εργαλεία έχουν όριο θραύσης επάνω ή κάτω από τον μέσο όρο.

Μια ολοκληρωμένη συζήτηση σχετικά με τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση ξεπερνάει τον σκοπό αυτού του άρθρου. Μπορείτε να ανατρέξετε σε διάφορες τοποθεσίες Web στατιστικής, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο θέματα. Να θυμάστε αυτούς τους κανόνες, όταν χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις Διακύμανση και Τυπική απόκλιση:

 • Οι συναρτήσεις παραβλέπουν τις τιμές null.

 • Η συνάρτηση Διακύμανση χρησιμοποιεί τον εξής τύπο:
  Τύπος

 • Η συνάρτηση Τυπική απόκλιση χρησιμοποιεί τον εξής τύπο:
  Τύπος

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×