Εμφάνιση των πληροφοριών χρονοδιαγράμματος εργασίας για να μάθετε τον τρόπο προγραμματισμού του έργου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρονοδιαγράμματα μετακινούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής έργου, όπως εργασίες προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Office Project 2007 για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο αλλαγές σε μια εργασία μπορεί να επηρεάζουν το υπόλοιπο έργο και να παρακολουθείτε τις αλλαγές.

Με επιλεγμένη μια εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " στη γραμμή εργαλείων. Παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ημερομηνία έναρξης της επιλεγμένης εργασίας.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές εργασίες χωρίς να κλείσετε το παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών. Παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών εμφανίζει πάντα τους παράγοντες προγραμματισμού για όποια εργασία είναι επιλεγμένο.

Εκτός από το όνομα της εργασίας και ημερομηνία έναρξης, οι παρακάτω πληροφορίες εμφανίζονται στο παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών ", ανάλογα με την περίπτωση.

Επικεφαλίδα

Περιγραφή

Παράδειγμα

Πραγματική έναρξη και τις αναθέσεις

Εάν έχει εισαχθεί πραγματικά δεδομένα για την εργασία, την πραγματική ημερομηνία έναρξης εμφανίζεται, μαζί με τα δεδομένα που ξεκίνησαν την εργασία.

Μπορείτε να σχεδιάσετε με μια εργασία για να ξεκινήσετε την 1η Μαρτίου και αντιστοιχίστε Jim με την εργασία. Ο Γιώργος ξεκινά την εργασία και αναφέρει 40 ώρες πραγματικής εργασίας για 1 Μαρτίου μέχρι τις 5 Μαρτίου. Την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να αναθεωρήσετε το πρόγραμμα για την εργασία για να συμπεριλάβετε μια μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης. Μετά τη δοκιμή για να μετακινήσετε την ημερομηνία έναρξης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μπορείτε να δείτε το παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " για να δείτε τι προκαλεί τη διένεξη στο χρονοδιάγραμμα. Εμφανίζονται ανάθεσης και την πραγματική ημερομηνία έναρξης του Jim.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης

Εάν έχετε εφαρμόσει ισοστάθμιση για να εξισορροπήσετε το φόρτο εργασίας των πόρων, τις εργασίες σας μπορεί να καθυστερήσουν για να αποτρέψετε την υπερ-ανάθεση. Το παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών εμφανίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στην επιλεγμένη εργασία καθυστερήσει λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Την εργασία σας θα καθυστερεί συνεχώς καθώς οι πόροι ισοσταθμίζονται κατά μήκος του έργου. Εξετάστε το παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών και δείτε ότι εργασία σας καθυστερεί 10 ημερών κατά την αναμονή για τη διαθεσιμότητα του πόρου. Με βάση αυτό, αποφασίζετε να αναθέσετε την εργασία σε άλλον πόρο, ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία χωρίς την καθυστέρηση.

Τύπος περιορισμού και την ημερομηνία

Το παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών εμφανίζει τον τύπο του περιορισμού που έχει τεθεί σε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας που σχετίζεται με τον περιορισμό.

Λάβατε πρόσφατα ένα νέο σύνολο εργασιών για τη διαχείριση. Το άτομο που προηγουμένως διαχειριζόμενων τις εργασίες ήδη καταχωρήσει σε Project 2007. Όπως μπορείτε να τροποποιήσετε μια από τις εργασίες ώστε να αντικατοπτρίζει μια αλλαγή σε μία από τις εξαρτήσεις της εργασίας, αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσπάθεια για να επεκτείνετε το χρονοδιάγραμμα και δύο εβδομάδες. Μπορείτε να αναθεωρήσετε παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών και βρείτε ότι η εργασία έχει λήξη όχι αργότερα από περιορισμού, ορίστε μια ημερομηνία που βρίσκεται στο μέσο της επέκτασης δύο εβδομάδων.

Εργασία σύνοψης

Εάν έχετε θέσει περιορισμούς σε μια εργασία σύνοψης που επηρεάζουν τις ημερομηνίες από τις δευτερεύουσες εργασίες, την εργασία σύνοψης θα εμφανίζονται στο παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " όταν είναι επιλεγμένη η δευτερεύουσα εργασία.

Ημερομηνία έναρξης του έργου σας είναι 1 Μαρτίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία σύνοψης με πολλές δευτερεύουσες εργασίες και να ορίσετε έναν περιορισμό "Έναρξη όχι νωρίτερα από" στην εργασία σύνοψης με ημερομηνία 10 Μαρτίου. Παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών εμφανίζει την εργασία σύνοψης για τις δευτερεύουσες εργασίες, επειδή είναι κινείται τους ημερομηνίες από τον περιορισμό "Έναρξη όχι νωρίτερα από" στην εργασία σύνοψης, σε αντίθεση με την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Προαπαιτούμενες εργασίες

Εάν έχετε συνδέσει τις εργασίες σας, των προαπαιτούμενων εργασιών θα εμφανιστεί στο παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " με τους τύπους περιορισμού και το χρόνο απόκρισης ή ενσωματωμένο στο χρόνο παράδοσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της προαπαιτούμενης εργασίας για να δείτε τα προγράμματα οδήγησης.

Δύο από τις εργασίες στο σχέδιο έργου σας είναι δοκιμής και την έκδοση. Ρύθμιση του σχεδίου έργου σας ώστε να αντικατοπτρίζει ότι αρχίσει η εργασία από την έκδοση 5 ημερών μετά την ολοκλήρωση της εργασίας δοκιμή, για να επιτρέψετε για κάποιο χρονικό διάστημα για να δείτε για ανωμαλίες του προϊόντος πριν από τη διανομή στους πελάτες. Όταν αναθεωρείτε το παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " για την εργασία την έκδοση, μπορείτε να δείτε τη σύνδεση με την εργασία δοκιμής, με έναν περιορισμό λήξης-έναρξης και το χρόνο απόκρισης των 5 ημερών.

Δευτερεύουσες εργασίες

Εάν έχετε επιλέξει μια εργασία σύνοψης, το παράθυρο Προγράμματα οδήγησης εργασιών εμφανίζει τις δευτερεύουσες εργασίες και εργασίες σύνοψης που οδηγούν το χρονοδιάγραμμα.

Το πρόγραμμά σας έχει εργασίες σύνοψης που αναπαριστούν κάθε φάση του έργου. Κάτω από κάθε εργασία σύνοψης υπάρχουν διάφορες δευτερεύουσες εργασίες, ώστε να αντικατοπτρίζει την εργασία που εκτελείται σε κάθε φάση. Όταν αναθεωρείτε το παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " για μια εργασία σύνοψης, μπορείτε να δείτε μια σύνδεση για τη νωρίτερη δευτερεύουσα εργασία που καθορίζει την ημερομηνία έναρξης αυτής της φάσης.

Ημερολόγια

Εάν ο χρόνος εργασίας που εμφανίζεται στο ημερολόγιο για την επιλεγμένη εργασία επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα της εργασίας, το όνομα του ημερολογίου εμφανίζεται στο παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών ". Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του ημερολογίου για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο.

Σχεδιάζετε ένα έργο με μια ημερομηνία έναρξης που έχει οριστεί σε 1 Μαρτίου. Σχέδιο έργου χρησιμοποιεί ένα προεπιλεγμένο ημερολόγιο που μόνο λογαριασμούς για Δευτέρα έως Παρασκευή ως εργάσιμο χρόνο. 1 Μαρτίου είναι Σάββατο. Καθώς δημιουργείτε εργασίες του έργου χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο ημερολόγιο, τις εργασίες έχουν καθυστερήσει αυτόματα για να ξεκινήσετε την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, 3 Μαρτίου. Για να υπολογίσετε γιατί η ημερομηνία έναρξης της εργασίας είναι 3 Μαρτίου αντί για 1 Μαρτίου, δείτε το παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " για τις εργασίες. Εμφανίζεται μια σύνδεση προς το προεπιλεγμένο ημερολόγιο.

Σημείωση: 

  • Εάν έχετε εισαγάγει ένα άλλο έργο στο τρέχον έργο, πρέπει πρώτα να επεκτείνετε την εργασία σύνοψης έργου πριν από την προβολή τα προγράμματα οδήγησης εργασιών. Εάν η εργασία δεν έχει αναπτυχθεί, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος.

  • Εάν οι πληροφορίες στο παράθυρο " Προγράμματα οδήγησης εργασιών " είναι εσφαλμένες ή δεν είστε βέβαιοι για την ακρίβεια, πατήστε το πλήκτρο F9 για να επαναλάβετε τον υπολογισμό του έργου και να ανανεώσετε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα δεδομένα έργου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×