Εμφάνιση τιμών Ναι/Όχι με χρήση πλαισίων ελέγχου, κουμπιών επιλογής, και κουμπιών εναλλαγής

Εμφάνιση τιμών Ναι/Όχι με χρήση πλαισίων ελέγχου, κουμπιών επιλογής, και κουμπιών εναλλαγής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στην Access, ένα πεδίο Ναι/Όχι αποθηκεύει μόνο δύο τιμές: Ναι ή όχι. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε ένα πεδίο Ναι/Όχι, η τιμή εμφανίζεται ως -1 για να επιλέξετε Ναι και 0 για όχι. Αυτές οι τιμές δεν είναι πολύ νόημα για τους περισσότερους χρήστες, επομένως η Access παρέχει πλαίσια ελέγχου, τα κουμπιά επιλογής, και κουμπιών εναλλαγής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε και να εισαγάγετε τιμές Ναι/Όχι. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου παρέχουν μια γραφική αναπαράσταση του Ναι/καμία τιμή που είναι τόσο εύκολη τη χρήση και ευανάγνωστη.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις εφαρμογές για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία ελέγχου και θα δείτε πώς μπορείτε να τις προσθέσετε στο τις φόρμες και αναφορές.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποφασίστε ποιο στοιχείο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε

Δημιουργήστε ένα δεσμευμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής

Δημιουργία μιας μη δεσμευμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής

Κατανόηση των ομάδων επιλογών

Δημιουργία μιας ομάδας επιλογών

Προσθήκη μιας νέας επιλογής σε μια υπάρχουσα ομάδα επιλογών

Αποφασίστε ποιο στοιχείο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα πλαίσιο ελέγχου είναι το ιδανικό στοιχείο ελέγχου για την απεικόνιση Ναι/καμία τιμή. Αυτό είναι ο προεπιλεγμένος τύπος στοιχείου ελέγχου που δημιουργείται όταν προσθέτετε ένα πεδίο Ναι/Όχι σε μια φόρμα ή έκθεση. Αντίθετα, τα κουμπιά επιλογής και κουμπιά εναλλαγής χρησιμοποιούνται πιο συχνά ως μέρος μιας ομάδας επιλογών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες επιλογών, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση των ομάδων επιλογών.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα τρία στοιχεία ελέγχου και πώς παρουσιάζουν τις τιμές Ναι και όχι. Η στήλη Ναι δείχνει το στοιχείο ελέγχου όπως εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο και η στήλη δεν εμφανίζει το στοιχείο ελέγχου όπως εμφανίζεται όταν δεν είναι επιλεγμένο.

Στοιχεία ελέγχου Ναι/Όχι

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργήστε ένα δεσμευμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα πλαίσιο ελέγχου, σύροντας ένα πεδίο Ναι/Όχι από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή διάταξης ή προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην προβολή που θέλετε από το μενού συντόμευσης.

 2. Εάν το παράθυρο Λίστα πεδίων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F8 για να το εμφανίσετε.

 3. Αναπτύξτε το στοιχείο ο πίνακας παραθέτει, εάν είναι απαραίτητο, κάνοντας κλικ στα σύμβολα συν (+) δίπλα στα ονόματα των πινάκων.

 4. Σύρετε το πεδίο Ναι/Όχι από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση.

  Ανάλογα με τη ρύθμιση της ιδιότητας του πεδίου Στοιχείο ελέγχου , ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σύνθετο πλαίσιο δημιουργείται και συνδεδεμένο στο πεδίο. Όταν δημιουργείτε ένα νέο πεδίο Ναι/Όχι σε έναν πίνακα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση της ιδιότητας του πεδίου Στοιχείο ελέγχου είναι το πλαίσιο ελέγχου.

Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου ελέγχου σε ένα κουμπί επιλογής ή ένα κουμπί εναλλαγής. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη Αλλαγή σε στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κουμπί εναλλαγής Εικόνα κουμπιού ή Κουμπιού επιλογής Εικόνα κουμπιού .

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία μιας μη δεσμευμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής σε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου για να αποδεχτείτε εισαγωγή από το χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελέσετε μια ενέργεια που βασίζονται σε εισαγωγή αυτών των δεδομένων.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο εργαλείο για το στοιχείο ελέγχου που θέλετε (το πλαίσιο ελέγχου Εικόνα κουμπιού , Το κουμπί επιλογής Εικόνα κουμπιού ή Κουμπί εναλλαγής Εικόνα κουμπιού ).

 3. Κάντε κλικ στη φόρμα ή την έκθεση όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου.

  Η Access τοποθετεί το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα ή την έκθεση.

Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, που μπορεί να θέλετε να μετονομάσετε το στοιχείο ελέγχου, έτσι ώστε να έχει ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα. Αυτή η ενέργεια δεν αλλάζει την ετικέτα που εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο ελέγχου, αλλά αυτό μπορεί να είναι ευκολότερη αναφέρεστε σε αυτό σε παραστάσεις ή μακροεντολές.

Μετονομασία του στοιχείου ελέγχου

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο της ιδιότητας όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα κουμπί επιλογής ή ένα κουμπί εναλλαγής. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη Αλλαγή σε στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κουμπί εναλλαγής Εικόνα κουμπιού ή Κουμπιού επιλογής Εικόνα κουμπιού .

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατανόηση των ομάδων επιλογών

Ένα μεμονωμένο πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής μπορεί να είναι δεσμευμένο ή μη δεσμευμένο ή μπορεί να είναι μέρος μιας ομάδας επιλογών. Μια ομάδα επιλογών εμφανίζει ένα περιορισμένο σύνολο εναλλακτικές λύσεις και μπορεί να επιλεγεί μόνο μία επιλογή σε μια ομάδα επιλογών κάθε φορά. Μια ομάδα επιλογών αποτελείται από ένα πλαίσιο ομάδας και ένα σύνολο πλαισίων ελέγχου, κουμπιών εναλλαγής ή κουμπιά επιλογής.

Εάν μια ομάδα επιλογών είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο, μόνο το ίδιο το πλαίσιο ομάδας είναι συνδεδεμένο με το πεδίο, όχι τα στοιχεία ελέγχου που περιέχεται μέσα στο πλαίσιο. Αντί να ορίζοντας την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια ομάδα επιλογών, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Τιμή επιλογής κάθε στοιχείου ελέγχου σε έναν αριθμό που έχει νόημα για το πεδίο στο οποίο συνδέεται το πλαίσιο ομάδας. Όταν επιλέγετε μια επιλογή σε μια ομάδα επιλογών, η Access ορίζει την τιμή του πεδίου στο οποίο η ομάδα επιλογών είναι συνδεδεμένο με την τιμή της ιδιότητας Τιμή επιλογής της επιλογής.

Η τιμή μιας ομάδας επιλογών μπορεί να είναι μόνο ένα αριθμός και όχι κείμενο. Η Access αποθηκεύει αυτόν τον αριθμό στον υποκείμενο πίνακα. Μια ομάδα επιλογών μπορεί επίσης να οριστεί σε μια παράσταση ή μπορεί να είναι μη δεσμευμένη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μη δεσμευμένη ομάδα επιλογών σε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου για να αποδεχτείτε εισαγωγή από το χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελέσετε μια ενέργεια που βασίζονται σε εισαγωγή αυτών των δεδομένων.

Είναι μια συνηθισμένη πρακτική για τη χρήση πλαισίων ελέγχου Ναι/Όχι πεδία και τα κουμπιά επιλογής ή κουμπιών εναλλαγής για ομάδες επιλογών. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μια πρόταση, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα τρία στοιχεία ελέγχου για κάποιο σκοπό.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία μιας ομάδας επιλογών

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια ομάδα επιλογών χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ομάδας επιλογή. Πριν ξεκινήσετε, αποφασίστε εάν θέλετε την επιλογή τιμή να είναι αποθηκευμένο σε έναν πίνακα. Εάν Ναι, πρέπει να έχετε ένα πεδίο με τον τύπο δεδομένων που έχει οριστεί για το σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή, προσθήκη, ή δημιουργήστε ένα νέο πεδίο σε έναν πίνακα.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού . Εικόνα κουμπιού

 3. Στην ίδια ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα επιλογών Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στη φόρμα όπου θέλετε να τοποθετήσετε την ομάδα επιλογών.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η Access τοποθετεί την ομάδα επιλογών στη φόρμα.

Μετονομασία ομάδας επιλογών    Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, που μπορεί να θέλετε να μετονομάσετε την ομάδα επιλογών, έτσι ώστε να έχει ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα. Αυτή η ενέργεια δεν αλλάζει την ετικέτα που εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή ομάδα, αλλά μπορεί να διευκολύνετε την αναφορά στο στοιχείο ελέγχου σε εκφράσεις και μακροεντολές.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ομάδα επιλογών κάνοντας κλικ στο πλαίσιο της ομάδας.

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο της ιδιότητας όνομα της ομάδας επιλογών.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη μιας νέας επιλογής σε μια υπάρχουσα ομάδα επιλογών

Μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία ελέγχου επιλογών σε μια ομάδα επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο ελέγχου στην ομάδα ή μπορείτε να αποκόψετε ένα υπάρχον ελέγχετε την από κάπου αλλού στη φόρμα και να την επικολλήσετε στην ομάδα.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο της ομάδας επιλογών για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους του πλαισίου για να κάνετε χώρο για το νέο στοιχείο ελέγχου επιλογής.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο ελέγχου στην ομάδα   

   1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο εργαλείο για τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε (το πλαίσιο ελέγχου Εικόνα κουμπιού , Το κουμπί επιλογής Εικόνα κουμπιού ή Κουμπί εναλλαγής Εικόνα κουμπιού ).

   2. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού ώστε να τοποθετηθεί μέσα στο πλαίσιο της ομάδας επιλογών. Το πλαίσιο αλλάζει χρώμα για να υποδείξει ότι το νέο στοιχείο ελέγχου θα αποτελέσει τμήμα της ομάδας επιλογών.

   3. Κάντε κλικ για να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στην ομάδα.

  • Μετακίνηση ενός υπάρχοντος στοιχείου ελέγχου στην ομάδα   

   Απλή μεταφορά ενός στοιχείου ελέγχου σε μια ομάδα επιλογών καθιστά μέρος της ομάδας. Πρέπει να αποκόψετε και να επικολλήσετε το στοιχείο ελέγχου σε ομάδα για να γίνει μια επιλογή.

   1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μετακινήσετε στην ομάδα επιλογών.

   2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή. Εικόνα κουμπιού

   3. Επιλέξτε την ομάδα επιλογών κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που περιβάλλει την ομάδα.

   4. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση. Εικόνα κουμπιού

    Η Access προσθέτει το στοιχείο ελέγχου στην ομάδα.

 4. Πιθανώς θα χρειαστεί να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου και την ετικέτα, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου και τις ετικέτες.

 5. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που προστέθηκε πρόσφατα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου.

 6. Σημειώστε την τιμή της ιδιότητας Τιμή την επιλογή του στοιχείου ελέγχου που μόλις προσθέσατε. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να την αφήσετε την τιμή, η Access προτείνει ή μπορείτε να το αλλάξετε σε μια άλλη τιμή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×