Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Εμφάνιση μεγέθους ή διαστάσεων των σχημάτων στο Visio

Εμφάνιση μεγέθους ή διαστάσεων των σχημάτων στο Visio

Για να δείτε τις διαστάσεις, ή τις διαστάσεις ενός σχήματος, επιλέξτε το και αναζητήστε το στη γραμμή κατάστασης κάτω από το παράθυρο σχήματα . Το πλάτος, το ύψος και η γωνία παρατίθενται αυτόματα. Εναλλακτικά, δείτε τις διαστάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις άλλες μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις ή τις γωνίες ενός σχήματος χρησιμοποιώντας το παράθυρο " μέγεθος & θέσης ", ανατρέξτε στο θέμα Καθορισμός διαστάσεων με χρήση του παραθύρου "μέγεθος & θέσης".

Εμφάνιση μετρήσεων στη σελίδα διαγράμματος

Εάν έχετε το πρότυπο του Visio, μπορείτε να εμφανίσετε τις διαστάσεις ενός σχήματος χρησιμοποιώντας πεδία που είναι συνδεδεμένα με τις ιδιότητες ύψους και πλάτους του σχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση πεδίων για τη διατήρηση των πληροφοριών που εμφανίζονται τρέχουσες.

Εάν έχετε το Visio Professional, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχήματα διαστάσεων για να εμφανίσετε τα μεγέθη. Τα σχήματα διαστάσεων εμφανίζουν το μέγεθος του σχήματος στο οποίο είναι κολλημένα και ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζετε το μέγεθος του αρχικού σχήματος.

Τα σχήματα διαστάσεων περιλαμβάνονται σε ορισμένα πρότυπα και μπορείτε να ανοίξετε ένα στάμπο διαστάσεων σε οποιοδήποτε πρότυπο.

Για να ανοίξετε ένα στάμπο διαστάσεων

 1. Στο παράθυρο σχήματα , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα σχήματα.

 2. Επιλέξτε πρόσθετα του Visioκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή διαστασιολόγηση-αρχιτεκτονική ή διαστασιολόγηση-μηχανική.

 3. Σύρετε ένα σχήμα διάστασης στο σχήμα που θέλετε να μετρήσετε και κολλήστε τα άκρα του σχήματος διάστασης στα σημεία που θέλετε να μετρήσετε.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα διάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή ακρίβεια & μονάδων στο μενού συντόμευσης.

Σχήμα καμπίνας γραφείου με σχήματα διαστασιοδότησης που εμφανίζουν μετρήσεις.

Παράδειγμα

Εάν έχετε το Visio Professional, η παρακάτω διαδικασία σάς καθοδηγεί σε ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχήματα διαστάσεων.

Για να χρησιμοποιήσετε σχήματα διαστάσεων (ένα παράδειγμα)

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή χάρτες και κάτοψηκαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή πρόγραμμα οικίας.

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο αξεσουάρ κήπου και σύρετε το σχήμα του τσιμεντένιου μονοπατιού στη σελίδα σχεδίου.

  Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση στη λίστα στην περιοχή στάμπο για να εντοπίσετε αυτό το στάμπο ή άλλα.

 3. Σύρετε τις λαβές στο σχήμα του τσιμεντένιου μονοπατιού για να τη μεγεθύνετε.

 4. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του αρχιτεκτονικού στάμπο διαστασιολόγησης και σύρετε το οριζόντιο σχήμα στη σελίδα σχεδίου επάνω από το σχήμα μονοπατιού.

  Εάν δεν βλέπετε αυτό το στάμπο στη λίστα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην προηγούμενη διαδικασία, για να ανοίξετε ένα στάμπο διαστάσεων.

 5. Σύρετε τη λαβή σχήματος στη δεξιά πλευρά του σχήματος οριζόντιου διάστασης στη δεξιά άκρη του σχήματος μονοπατιού, μέχρι να εμφανιστεί το πράσινο πλαίσιο που υποδεικνύει ότι τα σχήματα είναι κολλημένα μαζί.

 6. Σύρετε τη λαβή σχήματος στην αριστερή πλευρά του οριζόντιου σχήματος στο αριστερό άκρο του σχήματος μονοπατιού.

 7. Σύρετε το κίτρινο ρόμβο ( Εικόνα λαβής ελέγχου - κίτρινος ρόμβος ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος διάστασης σε μια θέση επάνω από τη δίοδο, έτσι ώστε οι γραμμές διαστάσεων να μην επισκιάζει το σχήμα της διαδρομής.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προβολή του συνολικού πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος μέσα στο σχήμα

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος δίπλα σε ένα σχήμα

Εμφάνιση των μετρήσεων των τμημάτων των σχημάτων

Προβολή του συνολικού πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα στο σχέδιό σας.

 2. Εξετάστε τη γραμμή κατάστασης για να δείτε το πλάτος, το ύψος και τη γωνία του σχήματος.

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος μέσα στο σχήμα

Εάν θέλετε να εμφανίζονται οι συνολικές μετρήσεις μόνο μερικών σχημάτων, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα πεδία μέτρησης σε σχήματα που έχουν πλαίσια κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πεδία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα κείμενο , κάντε κλικ στην επιλογή πεδίο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή γεωμετρία.

 4. Στη λίστα όνομα πεδίου , κάντε κλικ στη μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μονάδες όπως τα πόδια στους αριθμούς, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίηση δεδομένωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε νέες μονάδες στο παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση δεδομένων .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε το ύψος και το πλάτος με ένα x μεταξύ τους, εισαγάγετε το πρώτο πεδίο στο πλαίσιο κειμένου του σχήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα διάστημα, πληκτρολογήστε x, πληκτρολογήστε ένα άλλο διάστημα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το δεύτερο πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος δίπλα σε ένα σχήμα

Σημείωση: Οι δυνατότητες γραφικών δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο στις εκδόσεις του Visio Professional και Premium.

Τα γραφικά δεδομένων παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για να εμφανίσετε το ύψος, το πλάτος και τη γωνία των σχημάτων, καθώς και άλλα δεδομένα σχήματος. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εμφάνισης των μετρήσεων.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή γραφικά δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου νέο γραφικό δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή νέο στοιχείο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου , στη λίστα πεδίο δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα πεδία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή γεωμετρία.

 6. Στη λίστα όνομα πεδίου , κάντε κλικ στη μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου , στη λίστα εμφανίζεται ως , κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο.

 8. Στην περιοχή Λεπτομέρειες, στο πλαίσιο ετικέτα , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μέτρηση (όπως πλάτος ή ύψος) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Επαναλάβετε τα βήματα για κάθε μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου νέο γραφικό δεδομένων , κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το νέο γραφικό δεδομένων εμφανίζεται στη συλλογή γραφικών δεδομένων , στην περιοχή Διαθέσιμα γραφικά δεδομένων.

 11. Επιλέξτε τα σχήματα στο σχέδιό σας για τα οποία θέλετε να εμφανίζονται οι μετρήσεις και, στη συνέχεια, στη συλλογή γραφικών δεδομένων , κάντε κλικ στο γραφικό δεδομένων που δημιουργήσατε.

Το νέο γραφικό δεδομένων εφαρμόζεται στα επιλεγμένα σχήματα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση των μετρήσεων των τμημάτων των σχημάτων

Σχήμα καμπίνας γραφείου με σχήματα διαστασιοδότησης που εμφανίζουν μετρήσεις.

Σημείωση: Τα σχήματα διαστάσεων είναι διαθέσιμα μόνο στις εκδόσεις του Visio Professional και Premium.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχήματα διαστάσεων για να μετρήσετε άλλα σχήματα. Όταν κολλήσετε ένα σχήμα διάστασης στο σχήμα που θέλετε να μετρήσετε, οι μετρήσεις του σχήματος εμφανίζονται στο σχήμα διάστασης. Οι μετρήσεις ενημερώνονται αυτόματα καθώς αλλάζετε το μέγεθος του αρχικού σχήματος.

Υπάρχουν πολλά σχήματα διαστάσεων και κάθε ένα από αυτά μετράει μια διαφορετική πτυχή. Μπορείτε να λάβετε μια καλή ιδέα για το τι μπορούν να μετρήσουν τα διαφορετικά σχήματα διαστάσεων εξετάζοντας τα στάμπο, όπως το στάμπο διαστασιολόγησης-μηχανικής .

Για να έχετε μια ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας των σχημάτων διαστάσεων, η παρακάτω διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα σχήματα διαστάσεων για να μετρήσετε ένα μονοπάτι σε ένα πρόγραμμα οικίας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή χάρτες καικατόψεις και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή πρόγραμμα αρχικής σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο αξεσουάρ κήπου και σύρετε το σχήμα του τσιμεντένιου μονοπατιού στη σελίδα σχεδίου.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του αρχιτεκτονικού στάμπο διαστασιολόγησης και σύρετε το σχήμα οριζόντιας διάστασης στη σελίδα σχεδίου επάνω από το σχήμα μονοπατιού.

 4. Σύρετε τη λαβή σχήματος στη δεξιά πλευρά του σχήματος οριζόντιου διάστασης στη δεξιά άκρη του σχήματος μονοπατιού, μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο πλαίσιο που υποδεικνύει ότι τα σχήματα είναι κολλημένα μαζί.

 5. Σύρετε τη λαβή σχήματος στην αριστερή πλευρά του οριζόντιου σχήματος στο αριστερό άκρο του σχήματος μονοπατιού.

 6. Σύρετε το κίτρινο ρόμβο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος διάστασης σε μια θέση επάνω από τη δίοδο, έτσι ώστε οι γραμμές διαστάσεων να μην επισκιάζει το σχήμα της διαδρομής.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα διάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή ακρίβεια & μονάδων στο μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Προβολή του συνολικού πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος

Προβολή της περιοχής ή της μέτρησης περιμέτρου ενός σχήματος

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος μέσα στο σχήμα

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος δίπλα σε ένα σχήμα

Εμφάνιση των μετρήσεων των τμημάτων των σχημάτων

Προβολή του συνολικού πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος

Γραμμή κατάστασης που εμφανίζει πλάτος, το ύψος και τη γωνία του επιλεγμένου σχήματος.

 1. Επιλέξτε το σχήμα στο σχέδιό σας.

 2. Εξετάστε τη γραμμή κατάστασης για να δείτε το πλάτος, το ύψος και τη γωνία του σχήματος.

Προβολή της περιοχής ή της μέτρησης περιμέτρου ενός σχήματος

Το παράθυρο διαλόγου "Περιοχή και περίμετρος" όπου εμφανίζονται οι μετρήσεις για ένα επιλεγμένο σχήμα.

Σημείωση: Το παράθυρο διαλόγου " περιοχή σχήματος και περίμετρος " είναι διαθέσιμο μόνο στο Microsoft Office Visio Professional.

 1. Επιλέξτε το σχήμα στο σχέδιό σας.

 2. Στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα τουVisioκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή σχήματος και περίμετρος.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " περιοχή σχήματος και περίμετρος " και εμφανίζει τις μετρήσεις του σχήματος.

 3. Για να δείτε τις μετρήσεις σε διαφορετικές μονάδες, επιλέξτε τις μονάδες που θέλετε είτε στο πλαίσιο " συνολική περιοχή " είτε στο πλαίσιο " σύνολο περιμέτρου ".

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος μέσα στο σχήμα

Ένα ορθογώνιο με το ύψος και το πλάτος του σχήματος να εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν θέλετε να εμφανίζονται οι συνολικές μετρήσεις μόνο μερικών σχημάτων, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα πεδία μέτρησης στα πλαίσια κειμένου των σχημάτων. Εάν έχετε Office Visio Professional 2007 και θέλετε να εμφανίσετε τις μετρήσεις πολλών σχημάτων, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας γραφικά δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος δίπλα σε ένα σχήμα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πεδία.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή γεωμετρία.

  Το παράθυρο διαλόγου "Πεδίο" εμφανίζει τα πεδία που μπορούν να καταχωρηθούν σε ένα πλαίσιο κειμένου του σχήματος.

 4. Στη λίστα όνομα πεδίου , κάντε κλικ στη μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μονάδες όπως τα πόδια στους αριθμούς, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίηση δεδομένωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε νέες μονάδες στο παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση δεδομένων .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε το ύψος και το πλάτος με ένα x μεταξύ τους, εισαγάγετε το πρώτο πεδίο στο πλαίσιο κειμένου του σχήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα διάστημα, πληκτρολογήστε x, πληκτρολογήστε ένα άλλο διάστημα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το δεύτερο πεδίο.

Σημείωση: Οι μετρήσεις στα πεδία ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός σχήματος.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση του πλάτους, του ύψους και της γωνίας ενός σχήματος δίπλα σε ένα σχήμα

Ένα σχήμα θάμνου που εμφανίζει το πλάτος, το ύψος και τη γωνία σε ένα γραφικό δεδομένων.

Σημείωση: Οι δυνατότητες γραφικών δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο σε Office Visio Professional 2007.

Τα γραφικά δεδομένων παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για να εμφανίσετε το ύψος, το πλάτος και τη γωνία των σχημάτων, καθώς και άλλα δεδομένα σχήματος. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εμφάνισης των μετρήσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση των γραφικών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα βελτίωση των δεδομένων σας με γραφικά δεδομένων.

 1. Στο μενού δεδομένα , κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δεδομένων σε σχήματα.

 2. Στο παράθυρο εργασιών γραφικά δεδομένων , στην περιοχή Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή νέο γραφικό δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου νέο γραφικό δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή νέο στοιχείοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο.

  Το παράθυρο εργασιών γραφικού δεδομένων και το παράθυρο διαλόγου νέου γραφικού δεδομένων.

  1. το παράθυρο εργασιών " γραφικά δεδομένων "

  2. η εντολή " νέα γραφικά δεδομένων "

  3. το παράθυρο διαλόγου " νέο γραφικό δεδομένων " με το πλαίσιο " νέο στοιχείο " και την εντολή " κείμενο "

 4. Στο παράθυρο διαλόγου νέο κείμενο , στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα πεδίο δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα πεδία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο , στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή γεωμετρία.

 6. Στη λίστα όνομα πεδίου , κάντε κλικ στη μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παράθυρο διαλόγου "Πεδίο" εμφανίζει τα πεδία που μπορούν να καταχωρηθούν σε ένα γραφικό δεδομένων.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου νέο κείμενο , στην περιοχή Λεπτομέρειες, στο πλαίσιο ετικέτα , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μέτρησή σας (όπως πλάτος, ύψος ή γωνία) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 για κάθε μέτρηση που θέλετε να εμφανίσετε.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου νέο γραφικό δεδομένων , κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το νέο γραφικό δεδομένων εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών γραφικά δεδομένων , στην περιοχή εφαρμογή γραφικού δεδομένων.

 10. Επιλέξτε τα σχήματα στο σχέδιό σας για τα οποία θέλετε να εμφανίζονται οι μετρήσεις και, στη συνέχεια, στο παράθυρο εργασιών γραφικά δεδομένων , κάντε κλικ στο γραφικό δεδομένων που δημιουργήσατε.

Το νέο γραφικό δεδομένων εφαρμόζεται στα επιλεγμένα σχήματα.

Τρία σχήματα δέντρου με εφαρμοσμένο ένα γραφικό δεδομένων που μόλις δημιουργήθηκε.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση των μετρήσεων των τμημάτων των σχημάτων

Σχήμα καμπίνας γραφείου με σχήματα διαστασιοδότησης που εμφανίζουν μετρήσεις.

Σημείωση: Τα σχήματα διαστάσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε Office Visio Professional 2007.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχήματα διαστάσεων για να μετρήσετε άλλα σχήματα. Όταν κολλήσετε ένα σχήμα διάστασης στο σχήμα που θέλετε να μετρήσετε, οι μετρήσεις του σχήματος εμφανίζονται στο σχήμα διάστασης. Οι μετρήσεις ενημερώνονται αυτόματα καθώς αλλάζετε το μέγεθος του αρχικού σχήματος.

Υπάρχουν πολλά σχήματα διαστάσεων και κάθε ένα από αυτά μετράει μια διαφορετική πτυχή. Μπορείτε να λάβετε μια καλή ιδέα για το τι μπορούν να μετρήσουν τα διαφορετικά σχήματα διαστάσεων εξετάζοντας τα στάμπο. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τα σχήματα στο στάμπο διαστασιολόγησης-μηχανικής .

Το στάμπο "Καθορισμός διαστάσεων - Μηχανολογία".

Για να έχετε μια ιδέα για το πώς λειτουργούν τα σχήματα διαστάσεων, η παρακάτω διαδικασία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα σχήματα διαστάσεων για να μετρήσετε ένα πιάνο σε ένα σχέδιο οικίας.

 1. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή χάρτες καικατόψεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πρόγραμμα αρχικής σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του στάμπο επίπλων και σύρετε το σχήμα μεγάλου πιάνου στη σελίδα σχεδίου.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του αρχιτεκτονικού στάμπο διαστασιολόγησης και σύρετε το σχήμα οριζόντιας διάστασης στη σελίδα σχεδίου επάνω από το σχήμα πιάνου.

  Ένα σχήμα πιάνου με ουρά με ένα σχήμα οριζόντιας διαστασιολόγησης επάνω του.

 4. Σύρετε την πράσινη λαβή σχήματος στη δεξιά πλευρά του σχήματος οριζόντιου διάστασης στη δεξιά άκρη του σχήματος πιάνου, μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο πλαίσιο που υποδεικνύει ότι τα σχήματα είναι κολλημένα μαζί.

  Ένα σχήμα υπολογισμού διαστάσεων συνδέεται με μία λαβή σχήματος σε σχήμα πιάνου.

 5. Σύρετε την πράσινη λαβή σχήματος στην αριστερή πλευρά του οριζόντιου σχήματος στο αριστερό άκρο του σχήματος πιάνου.

  Σχήμα διαστασιοδότησης που συνδέεται με δύο λαβές σχήματος σε ένα σχήμα πιάνου.

 6. Σύρετε το κίτρινο ρόμβο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος διάστασης σε μια θέση επάνω από το πιάνο, έτσι ώστε οι γραμμές διαστάσεων να μην επισκιάζει το σχήμα του πιάνου.

  Σχήμα διαστασιολόγησης με γραμμές επέκτασης που έχουν επιμηκυνθεί, συνδεδεμένο με ένα σχήμα πιάνου.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα διάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή ακρίβεια & μονάδων στο μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×