Εμφάνιση αριθμών ως αριθμοί πιστωτικών καρτών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού για έναν αριθμό πιστωτικής κάρτας 16 ψηφίων (όπως # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Επιπλέον, το Excel εμφανίζει τον αριθμό σε εκθετική σημειογραφία, αντικαθιστώντας μέρος του αριθμού με το E + n, όπου το E (το οποίο υποδηλώνει εκθέτη) πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό με το 10 στην nΗ εξουσία. Για να εμφανίσετε με επιτυχία έναν αριθμό πιστωτικής κάρτας 16 ψηφίων στο ακέραιο, πρέπει να μορφοποιήσετε τον αριθμό ως κείμενο.

Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα στοιχεία εκτός από τα τελευταία ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας, χρησιμοποιώντας έναν τύπο που περιλαμβάνει τις συναρτήσεις συνένωσης, Rightκαι REPT .

Εμφάνιση αριθμών πιστωτικών καρτών στο ακέραιο

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί ή μια περιοχή

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί στην περιοχή. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί μιας περιοχής και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά στην αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή μεταξύ του ενεργού κελιού και του κελιού που κάνετε κλικ γίνεται η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενά κελιά και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε αριθμούς αφού μορφοποιήσετε τα κελιά ως κείμενο. Αυτοί οι αριθμοί θα μορφοποιηθούν ως κείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού εκκίνησης παραθύρου διαλόγουδίπλα στην επιλογή αριθμός.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή κείμενο , χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να μετακινηθείτε στο άκρο της λίστας.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε άλλους χαρακτήρες (όπως παύλες) σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο, μπορείτε να τους συμπεριλάβετε όταν πληκτρολογείτε τους αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Για συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε μόνο τα τελευταία ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας και να αντικαταστήσετε τα υπόλοιπα ψηφία με αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας έναν τύπο που περιλαμβάνει τις συναρτήσεις συνένωσης, REPTκαι Right .

Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί παραδείγματα δεδομένων για να εμφανίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τους τελευταίους τέσσερις αριθμούς ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας. Αφού αντιγράψετε τον τύπο στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να τον προσαρμόσετε ώστε να εμφανίζει τους δικούς σας αριθμούς πιστωτικών καρτών με παρόμοιο τρόπο.

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Σε αυτό το άρθρο της βοήθειας, επιλέξτε τα παρακάτω παραδείγματα δεδομένων χωρίς τις κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

  1

  2

  3

  4

  "a"

  B

  Τύπος

  Δεδομένα

  Αριθμός πιστωτικής κάρτας

  5555-5555-5555-5555

  τύπος

  Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

  = ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ (REPT ("* * * *-"; 3); RIGHT (B2; 4))

  Επαναλαμβάνει τη συμβολοσειρά κειμένου "* * * *-" τρεις φορές και συνδυάζει το αποτέλεσμα με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας (* * * *-** * *-* * *-5555)

  1. Τρόπος επιλογής παραδείγματος δεδομένων

   1. Κάντε κλικ μπροστά από το κείμενο στο κελί a1 και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα κελιά για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

   2. Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  2. Για να αντιγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό ΠΛΉΚΤΡων CTRL + C.

  3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί a1.

  4. Για να επικολλήσετε τα αντιγραμμένα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό ΠΛΉΚΤΡων CTRL + V.

  5. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής του αποτελέσματος και της προβολής του τύπου που επιστρέφει το αποτέλεσμα, στην καρτέλα τύποι , στην ομάδα Έλεγχος τύπου , κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση τύπων.

   Συμβουλή: Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό ΠΛΉΚΤΡων CTRL + ' (βαρεία).

Σημειώσεις: 

 • Για να αποτρέψετε την προβολή ολόκληρου του αριθμού πιστωτικής κάρτας από άλλα άτομα, μπορείτε πρώτα να αποκρύψετε τη στήλη που περιέχει αυτόν τον αριθμό (στήλη B στα δεδομένα του παραδείγματος) και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην μπορούν να επανεμφανίσουν τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απόκρυψη ή εμφάνιση γραμμών και στηλών και προστασία στοιχείων φύλλου εργασίας ή βιβλίου εργασίας.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις , ανατρέξτε στο θέμα διαδοχικά, REPTκαι δεξιά, RIGHTB.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×