Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Εμφάνιση αδράνειας στο έργο σας στον υπολογιστή του Project

Εμφάνιση αδράνειας στο έργο σας στον υπολογιστή του Project

Συνδρομή του Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Η αδράνεια, που ονομάζεται επίσης float, είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια εργασία μπορεί να γλιστρήσει πριν προσκρούσει σε άλλη εργασία. Υπολογίζεται αυτόματα στο έργο σας όταν προγραμματίζετε εργασίες και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως χρονικό διάστημα buffer, εάν είναι απαραίτητο, όταν το πρόγραμμά σας κινδυνεύει να καθυστερήσει.

Πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια (float)

Από προεπιλογή και εξ ορισμού, μια εργασία με μηδενική (0) αδράνεια θεωρείται κρίσιμη εργασία. Εάν μια κρίσιμη εργασία καθυστερήσει, η ημερομηνία λήξης του έργου καθυστερεί επίσης. Για να δημιουργήσετε κάποια αδράνεια στην κρίσιμη διαδρομή σας, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για την αδράνεια στις εργασίες είναι κρίσιμες εάν η αδράνεια είναι μικρότερη ή ίση με το πλαίσιο στην καρτέλα Επιλογές υπολογισμού του παραθύρου διαλόγου επιλογές του Project (αρχείο > Επιλογές). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου σας και του τρόπου με τον οποίο το Project προγραμματίζει τις εργασίες: πίσω από τις σκηνές.

Για να βεβαιωθείτε ότι το έργο σας ολοκληρώνεται έγκαιρα, δοκιμάστε να βελτιστοποιήσετε τις εργασίες που έχουν αδράνεια και δεν βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη δωρεάν αδράνεια για να καθυστερήσετε μια εργασία ή αντιστοιχίστε τον πόρο της σε μια άλλη εργασία, για να αποτρέψετε την ολίσθηση του χρονοδιαγράμματος.

Η συνολική αδράνεια μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μια αρνητική τιμή αδράνειας υποδηλώνει ότι δεν έχει προγραμματιστεί επαρκής χρόνος για την εργασία και απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποτρέψετε την ολίσθηση της ημερομηνίας λήξης του έργου σας.

Εάν είστε περίεργοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Project υπολογίζει την ελεύθερη αδράνεια, προσθέστε τα πεδία αδράνεια έναρξης και αδράνεια λήξης σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας (κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας στήλης σε αυτή την προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πεδία). Η αδράνεια έναρξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργων που προγραμματίζονται από την ημερομηνία λήξης και εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των ημερομηνιών πρόωρης έναρξης και καθυστερημένης έναρξης. Η αδράνεια λήξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργων που προγραμματίζονται από την ημερομηνία έναρξης και εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των ημερομηνιών "πρόωρη λήξη" και "καθυστερημένη λήξη". Το μικρότερο από τα δύο ποσά αδράνειας είναι το ποσό της δωρεάν αδράνειας.

Εδώ θα βρείτε μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά με το float ή το χαλαρό.

Συμβουλές

Εξηγήσεις

Προσέχετε τους ανελαστικούς περιορισμούς.

Εάν μια εργασία που είναι περιορισμένη σε μια ημερομηνία έχει μια προαπαιτούμενη εργασία η οποία ολοκληρώνεται πολύ αργά ώστε να ξεκινήσει η εξαρτώμενη εργασία στην ημερομηνία που καθορίζεται στον περιορισμό, ενδέχεται να παρουσιαστεί αρνητική αδράνεια. Η αρνητική αδράνεια θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την ημερομηνία λήξης του έργου σας.

Οι προθεσμίες αλλάζουν τη συνολική αδράνεια

Οι προθεσμίες μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική αδράνεια σε εργασίες. Εάν καταχωρήσετε μια προθεσμία πριν από τη λήξη της συνολικής αδράνειας της εργασίας, η συνολική αδράνεια θα υπολογίζεται εκ νέου χρησιμοποιώντας την προθεσμία αντί της τελευταίας ημερομηνίας λήξης της εργασίας. Η εργασία γίνεται κρίσιμη εάν η συνολική αδράνεια φτάσει στο μηδέν.

Χρήση της προβολής λεπτομερειών Gantt για την εύρεση αδράνειας (float)

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προβολή > άλλες προβολές > περισσότερες προβολές.

  Περισσότερες προβολές στο μενού "Άλλες προβολές"

 2. Στη λίστα Προβολές , κάντε διπλό κλικ στην επιλογή detail Gantt.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > πινάκων> χρονοδιάγραμμα.

  Καταχώρηση χρονοδιαγράμματος στο μενού "Πίνακες"

 4. Κάντε κλικ σε μια εργασία και προβάλετε τις τιμές αδράνειας στα πεδία " Ελεύθερη αδράνεια " και " συνολική αδράνεια ".

  Εάν δεν βλέπετε τα πεδία " Ελεύθερη αδράνεια " και " συνολική αδράνεια ", πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτά τα πεδία.

  Συμβουλή: Για να επιλύσετε προβλήματα προγραμματισμού, ενδέχεται να μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες από φάσεις που δεν έχουν καμία αδράνεια σε φάσεις που έχουν πολύ μεγάλη αδράνεια.

Σημείωση: Οι τιμές αρνητικής αδράνειας ενδέχεται να υποδηλώνουν μια ασυνέπεια χρονοδιαγράμματος. Για παράδειγμα, μια εργασία που έχει μια εξάρτηση από λήξη σε Έναρξη (FS) με μια άλλη εργασία που πρέπει να αρχίσει πριν από την ημερομηνία λήξης της πρώτης εργασίας θα εμφανίσει αρνητική αδράνεια. Η αρνητική αδράνεια μπορεί επίσης να εμφανίζεται όταν μια εργασία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Προσθήκη χρόνου buffer στο χρονοδιάγραμμά σας με μη αυτόματο τρόπο

Ενώ είναι καλό ότι το Project διαθέτει κάποιο ενσωματωμένο χρονικό διάστημα buffer, μπορεί να υπάρχουν φορές που θα θέλετε να προσθέσετε τον δικό σας χρόνο buffer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους προσθήκης του χρόνου buffer με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στο θέμα:

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια (float)

Το μέγεθος της αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά σας υποδεικνύει το χρονικό διάστημα που οι εργασίες μπορούν να καθυστερήσουν για να επηρεαστούν άλλες εργασίες ή ημερομηνία λήξης του έργου. Εάν γνωρίζετε πού εμφανίζεται η αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες όταν ορισμένες φάσεις του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν αδράνεια και άλλες φάσεις έχουν πάρα πολύ.

Η δωρεάν αδράνεια είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία πριν από την καθυστέρηση της εξαρτώμενη εργασία εργασίας της. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ελεύθερη αδράνεια" για να προσδιορίσετε εάν μια εργασία έχει διαθέσιμο χρόνο για καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν ένας πόρος χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε μια εργασία ή εάν θέλετε να εκχωρήσετε έναν πόρο σε μια άλλη εργασία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "ελεύθερη αδράνεια" για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ανακτήσετε ένα χρονοδιάγραμμα που γλιστρά.

Η συνολική αδράνεια είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία πριν να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου. Η συνολική αδράνεια μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Εάν η συνολική αδράνεια είναι ένας θετικός αριθμός, αυτό υποδηλώνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει η εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου. Εάν η συνολική αδράνεια είναι αρνητικός αριθμός, αυτό υποδηλώνει το χρονικό διάστημα που πρέπει να αποθηκευτεί, ώστε να μην καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου. Η αρνητική αδράνεια υποδηλώνει ότι δεν έχει προγραμματιστεί επαρκής χρόνος για την εργασία και συνήθως προκαλείται από περιορισμός ημερομηνίες.

Από προεπιλογή και εξ ορισμού, μια εργασία με 0 αδράνεια θεωρείται κρίσιμη εργασία. Εάν μια κρίσιμη εργασία καθυστερήσει, η ημερομηνία λήξης του έργου καθυστερεί επίσης.

Χρήση της προβολής λεπτομερειών Gantt για την εύρεση αδράνειας (float)

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες προβολές.

 2. Στη λίστα Προβολές , κάντε κλικ στην επιλογή detail Ganttκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή.

 3. Στο μενού Προβολή , επιλέξτε Πίνακαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χρονοδιάγραμμα.

  Στο τμήμα γραφήματος της προβολής, η αδράνεια εμφανίζεται ως λεπτές ράβδοι στα δεξιά των εργασιών, με τις τιμές αδράνειας να γειτνιάζουν με τις κανονικές ράβδους Gantt.

  Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στα πεδία "ελεύθερη αδράνεια" και "συνολική αδράνεια", εάν δεν είναι ορατά στο τμήμα φύλλου της προβολής.

Σημειώσεις: 

 • Εάν γνωρίζετε πού εμφανίζεται η αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες όταν ορισμένες φάσεις του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν αδράνεια και άλλες φάσεις έχουν πάρα πολύ.

 • Οι τιμές αδράνειας μπορεί επίσης να υποδεικνύουν μια ασυνέπεια χρονοδιαγράμματος. Για παράδειγμα, μια αρνητική τιμή αδράνειας εμφανίζεται όταν μία εργασία έχει εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια εξαρτώμενη εργασία, αλλά η εξαρτώμενη εργασία έχει έναν περιορισμό "πρέπει να ξεκινά με", ο οποίος είναι νωρίτερα από το τέλος της πρώτης εργασίας. Η αρνητική αδράνεια μπορεί επίσης να προκύψει όταν μια εργασία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Χρήση πεδίων εργασιών για την εύρεση αδράνειας (float)

Προσθέστε τα πεδία "πρόωρη έναρξη", "πρώιμη λήξη", "καθυστερημένη Έναρξη" και "καθυστερημένη λήξη" σε μια προβολή εργασίας, για να αναλύσετε καθυστερήσεις και να βρείτε οποιονδήποτε διαθέσιμο χρόνο αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά σας.

Πεδία "πρώιμη έναρξη" και "πρώιμη λήξη"

Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, οι ημερομηνίες πρόωρης έναρξης και πρόωρης λήξης είναι ίδιες με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Καθώς συνδέετε την εργασία σε προαπαιτούμενη εργασία και εξαρτώμενες εργασίες και εφαρμόζετε οποιουσδήποτε περιορισμούς ημερομηνιών, οι ημερομηνίες πρόωρης έναρξης και πρόωρης λήξης υπολογίζονται ως οι πιο πρόωρες πιθανές ημερομηνίες για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, εάν όλες οι προαπαιτούμενες εργασίες και οι εξαρτώμενες εργασίες ξεκινήσουν και ολοκληρωθούν στις αντίστοιχες ημερομηνίες πρόωρης έναρξης και πρόωρης λήξης. Εάν υπάρχει καθυστέρηση ισοστάθμισης στην εργασία, αυτή η καθυστέρηση εμφανίζεται επίσης στις αρχικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε σταθερή διάρκεια.

Πεδία "καθυστερημένη Έναρξη" και "καθυστερημένη λήξη"

Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, η καθυστερημένη ημερομηνία λήξης της είναι ίδια με την ημερομηνία λήξης του έργου και η καθυστερημένη ημερομηνία έναρξής της υπολογίζεται ως η ημερομηνία λήξης του έργου μείον την εργασία διάρκεια. Καθώς συνδέετε την εργασία με τις προαπαιτούμενες εργασίες και τους εξαρτώμενες εργασίες και εφαρμόζετε οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς, το Project υπολογίζει την καθυστερημένη ημερομηνία έναρξης ως την τελευταία δυνατή ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει αυτή η εργασία, εάν όλες οι προαπαιτούμενες και εξαρτώμενες εργασίες ξεκινούν και ολοκληρώνονται επίσης στην καθυστερημένη έναρξη και την καθυστερημένη ημερομηνίες λήξης.

Ομοίως, η καθυστερημένη ημερομηνία λήξης υπολογίζεται ως η πιο πρόσφατη δυνατή ημερομηνία που μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, εάν όλες οι προαπαιτούμενες και εξαρτώμενες εργασίες ξεκινούν και τελειώνουν επίσης στις καθυστερημένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Εάν υπάρχει καθυστέρηση ισοστάθμισης για τις εξαρτώμενες εργασίες, αυτή η καθυστέρηση υπολογίζεται επίσης στην ημερομηνία στα πεδία καθυστερημένη έναρξη και καθυστερημένη λήξη. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε σταθερή διάρκεια.

Χρήση προθεσμιών για τη δημιουργία αδράνειας (float)

Στο Microsoft Office Project 2007, μπορείτε να καθορίσετε προθεσμίες για μια εργασία. Οι προθεσμίες επηρεάζουν τον υπολογισμό των καθυστερημένων ημερομηνιών λήξης, των αντίστροφος υπολογισμός ημερομηνιών και τη συνολική αδράνεια μιας εργασίας.

Η προθεσμία ορίζει συνήθως την καθυστερημένη λήξη μιας εργασίας και, επομένως, επηρεάζει την καθυστερημένη φάση. Στις ακόλουθες περιπτώσεις περιγράφονται οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα:

 • Εάν μια εργασία έχει επίσης τον περιορισμό "πρέπει να ξεκινά στις (MSO)" ή "πρέπει να ολοκληρωθεί σε (MFO)" και έχετε επιλέξει να τιμήσετε τις ημερομηνίες περιορισμού, η καθυστερημένη λήξη ισούται με την πρώιμη λήξη.

 • Εάν η καθυστερημένη έναρξη μείον την καθυστέρηση είναι προγενέστερη της προθεσμίας για έναν από τους διαδόχους της εργασίας, η καθυστερημένη λήξη ισούται με την καθυστερημένη έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας μείον την καθυστέρηση.

 • Εάν μια εργασία έχει επίσης περιορισμό "Έναρξη όχι αργότερα από (SNLT)" ή "Λήξη όχι αργότερα από" (FNLT), η επιλογή καθυστερημένη λήξη είναι η παλαιότερη από την πρώιμη λήξη, την προθεσμία και το πεδίο "καθυστερημένη Έναρξη" οποιουδήποτε διάδοχου μείον την καθυστέρηση.

Άλλοι περιορισμοί εργασιών σε μια εργασία με προθεσμία μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις ημερομηνίες καθυστερημένης έναρξης ή πρόωρης έναρξης. Για παράδειγμα, η καθυστερημένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας συν τη διάρκειά της μπορεί να μην ισούται αναγκαστικά με την καθυστερημένη ημερομηνία λήξης της.

Οι εργασίες με περιορισμούς όσο το δυνατόν πιο αργά (ALAP) συνήθως τελειώνουν την ημερομηνία προθεσμίας, αλλά οι προαπαιτούμενες εργασίες μπορεί να πιέσουν μια εργασία πέρα από την προθεσμία της. Σε αυτή την περίπτωση, το Office Project 2007 εμφανίζει μια ένδειξη ότι η προθεσμία παραβιάζεται.

Όταν προγραμματίζετε ένα έργο από την ημερομηνία λήξης, οι προθεσμίες επηρεάζουν επίσης την καθυστερημένη λήξη της εργασίας. Παρόλο που μια εργασία συνήθως προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την ημερομηνία προθεσμίας, μια προαπαιτούμενη εργασία με περιορισμό MSO, για παράδειγμα, μπορεί να ωθήσει μια εργασία πέρα από την προθεσμία της και Office Project 2007 εμφανίζει μια ένδειξη ότι η προθεσμία παραβιάζεται.

Αναθεώρηση δωρεάν αδράνειας (float) για την ισοστάθμιση έργων

Προσθέστε τα πεδία "αδράνεια έναρξης" και "αδράνεια λήξης" σε οποιαδήποτε προβολή εργασιών, όταν θέλετε να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε η ελεύθερη αδράνεια.

Το πεδίο "αδράνεια έναρξης" περιέχει τη διάρκεια που αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ των ημερομηνιών πρόωρης έναρξης και καθυστερημένης έναρξης. Το πεδίο "αδράνεια λήξης" περιέχει τη διάρκεια που αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ των ημερομηνιών "πρώιμη λήξη" και "καθυστερημένη λήξη". Το μικρότερο από τα ποσά αδράνειας έναρξης και αδράνειας λήξης Καθορίζει το ποσό της δωρεάν αδράνειας που είναι διαθέσιμη, δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία χωρίς να επηρεαστεί η ημερομηνία έναρξης μιας εξαρτώμενης εργασίας.

Εάν μια εργασία έχει μια πραγματικό ημερομηνία έναρξης και μια προθεσμία, η αδράνεια έναρξης είναι 0 και η αδράνεια λήξης είναι η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της εργασίας και της προθεσμίας.

Η αδράνεια έναρξης είναι χρήσιμη όταν ισοστάθμιση έργα που προγραμματίζονται από την ημερομηνία λήξης. Η αδράνεια λήξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργων που προγραμματίζονται από την ημερομηνία έναρξης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×