Γραφήματα

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος ή πίνακα δεδομένων γραφήματος

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος ή πίνακα δεδομένων γραφήματος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, το υπόμνημα εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το αποκρύψετε ή να αλλάξετε τη θέση του μετά τη δημιουργία του γραφήματος.

Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε έναν πίνακα δεδομένων για ένα γράφημα γραμμών, περιοχών, στηλών ή ράβδων. Ο πίνακας δεδομένων εμφανίζει τις τιμές που παρουσιάζονται στο γράφημα σε ένα πλέγμα στο κάτω μέρος του γραφήματος. Ο πίνακας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τα κλειδιά υπομνήματος.

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα στο οποίο θέλετε να γίνει εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος.

 2. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στο γράφημα. Εμφανίζεται το μενού "Στοιχεία γραφήματος".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποκρύψετε το υπόμνημα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Υπόμνημα.

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα ένα υπόμνημα ή μια καταχώρηση υπομνήματος από ένα γράφημα, μπορείτε να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πιέσετε το πλήκτρο DELETE.Επίσης, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο υπόμνημα ή στην καταχώρηση υπομνήματος και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  • Για να εμφανίσετε ένα υπόμνημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπόμνημα, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Υπόμνημα. Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα.

   Επιλογή θέσης

   Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ σε μια από τις επιλογές εμφάνισης, το υπόμνημα μετακινείται και η περιοχή σχεδίασης ρυθμίζεται αυτόματα, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για αυτό.Εάν μετακινήσετε και αλλάξετε το μέγεθος του υπομνήματος χρησιμοποιώντας το ποντίκι, η περιοχή σχεδίασης δεν προσαρμόζεται αυτόματα.

  • Για πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης που θέλετε από το τμήμα παραθύρου Μορφοποίηση υπομνήματος.

   Συμβουλή: Από προεπιλογή, το υπόμνημα δεν επικαλύπτει το γράφημα. Εάν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ίσως μπορέσετε να μειώσετε το μέγεθος του γραφήματος καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση του υπομνήματος χωρίς επικάλυψη του γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη πίνακα δεδομένων

 1. Κάντε κλικ μέσα στο γράφημα γραμμών, περιοχών, στηλών ή ράβδων στο οποίο θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν πίνακα δεδομένων. Θα εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γρήγορη διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα 5. Ένας πίνακας δεδομένων θα εμφανιστεί στο γράφημά σας.

  Για να καταργήσετε τον πίνακα δεδομένων, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Γρήγορη διάταξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη που δεν διαθέτει πίνακα δεδομένων.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα έναν πίνακα δεδομένων από ένα γράφημα, μπορείτε να τον επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο DELETE. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στον πίνακα δεδομένων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Σημείωση: Στα γραφήματα ράβδων και τα γραφήματα όπου εμφανίζεται ένας άξονας ημερομηνιών, ο πίνακας δεδομένων δεν είναι συνδεδεμένος στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος, αλλά βρίσκεται κάτω από τον άξονα και είναι στοιχισμένος με το γράφημα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα στο οποίο θέλετε να γίνει εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για απόκρυψη του υπομνήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα ένα υπόμνημα ή μια καταχώρηση υπομνήματος από ένα γράφημα, μπορείτε να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πιέσετε το πλήκτρο DELETE.Επίσης, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο υπόμνημα ή στην καταχώρηση υπομνήματος και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  • Για εμφάνιση του υπομνήματος, κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ σε μια από τις επιλογές εμφάνισης, το υπόμνημα μετακινείται και η περιοχή σχεδίασης ρυθμίζεται αυτόματα, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για αυτό.Εάν μετακινήσετε και αλλάξετε το μέγεθος του υπομνήματος χρησιμοποιώντας το ποντίκι, η περιοχή σχεδίασης δεν προσαρμόζεται αυτόματα.

  • Για πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Συμβουλή: Από προεπιλογή, το υπόμνημα δεν επικαλύπτει το γράφημα. Εάν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ίσως μπορέσετε να μειώσετε το μέγεθος του γραφήματος καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση του υπομνήματος χωρίς επικάλυψη του γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη πίνακα δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα γραμμών, περιοχών, στηλών ή ράβδων στο οποίο θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν πίνακα δεδομένων.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε έναν πίνακα δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα δεδομένων ή Εμφάνιση πίνακα δεδομένων με κλειδιά υπομνήματος.

  • Για να αποκρύψετε τον πίνακα δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένας.

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα έναν πίνακα δεδομένων από ένα γράφημα, μπορείτε να τον επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο DELETE. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στον πίνακα δεδομένων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  • Για πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές πίνακα δεδομένων και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Συμβουλή: Εάν εμφανίζεται ήδη ένα υπόμνημα στο γράφημα, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κλειδιών υπομνήματος.

Σημείωση: Στα γραφήματα ράβδων και τα γραφήματα όπου εμφανίζεται ένας άξονας ημερομηνιών, ο πίνακας δεδομένων δεν είναι συνδεδεμένος στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος, αλλά βρίσκεται κάτω από τον άξονα και είναι στοιχισμένος με το γράφημα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×